oldukça

listen to the pronunciation of oldukça
Türkisch - Englisch
pretty

She sang pretty well. - O oldukça güzel söyledi.

This park is pretty big; it has a lot of trees and many flowers. - Park oldukça büyüktür; Çok sayıda ağaçları ve çok sayıda çiçekleri vardır.

rather

The contract was rather loose. - Sözleşme oldukça gevşek.

In spite of the sunny weather, the air was rather chilly. - Güneşli havaya rağmen, hava oldukça serindi.

quite

He looked quite tired. - Oldukça yorgun görünüyordu.

Your son must be quite tall by now. - Oğlun şimdiye kadar oldukça uzun olmalı.

fairly

Tom speaks French fairly well, doesn't he? - Tom Fransızcayı oldukça iyi konuşur değil mi?

The surface of the object is fairly rough. - Nesnenin yüzeyi oldukça pürüzlü.

substantially
(Hukuk) substantial
whopping
rather, fairly, quite, pretty, to some extent: Su oldukça soğuk. The water's pretty cold
well enough
such

Tom is such a diffident man. He seems to have quite low self-esteem. - Tom böylesine çekingen bir adam. O oldukça kendine güvensiz gibi görünüyor.

Mary was such a lovely bride. - Mary oldukça güzel bir gelindi.

a bit of a
good

Tom's dog is a pretty good swimmer. - Tom'un köpeği oldukça iyi bir yüzücü.

That's a pretty good idea. - O oldukça iyi bir fikir.

a good many

I have a good many things to do today. - Bugün yapacak oldukça çok şeyim var.

spanking
well

Quite well, thank you. - Oldukça iyiyim, teşekkür ederim.

The exhibition is well worth a visit. - Sergi bir ziyarete oldukça değer.

somewhat

Research in this area is somewhat equivocal. - Bu konuda yapılan araştırma oldukça şüpheli.

quite, fairly, rather, pretty
a whale of
reasonably

I'm reasonably certain of it. - Ben bundan oldukça eminim.

Tom was reasonably certain that Mary had stolen his grandfather's gold watch. - Tom, Mary'nin onun büyükbabasının altın saatini çaldığından oldukça emindi.

considerably

Your family has considerably increased since my last voyage. - Son yolculuğumdan beri ailen oldukça arttı.

This area has been considerably built up of late. - Bu alan oldukça geç inşa edilmiştir.

a good bit
notably
relatively

The region is relatively rich in mineral resources. - Bölge maden kaynakları açısından oldukça zengindir.

goodish
a trifle
tolerably
more or less
muchly
comparatively
widely
a rather
middling
reasonable

That's a fairly reasonable price. - O oldukça makul bir fiyat.

It seems perfectly reasonable. - Oldukça makul görünüyor.

some

That's something that happens quite often. - O, oldukça sık olan bir şeydir.

Under a microscope, some viruses appear quite beautiful. - Mikroskop altında, bazı virüsler oldukça güzel görünür.

sort

Tom can do all sorts of things quite well. - Tom her çeşit şeyi oldukça iyi yapabilir.

This place is sort of romantic. - Bu yer oldukça romantik.

plenty

This typewriter has seen plenty of use. - Bu daktilo oldukça sık kullanılmıştır.

considerable
oldukça büyük
sizeable
oldukça çok
a great deal

Tom travels a great deal. - Tom oldukça çok seyahat eder.

Tom reads a great deal. - Tom oldukça çok okur.

oldukça az
rather than
oldukça erken
very early
oldukça geniş
wide
oldukça büyük
sizable

Tom won a sizable amount of money. - Tom oldukça büyük bir miktarda para kazandı.

oldukça büyük
awful
oldukça büyük
quite big
oldukça büyük
liberal
oldukça büyük
pretty big
oldukça büyük
goodish
oldukça büyük miktar
an awful lot
oldukça farklı
a long way off
oldukça genç
youngish
oldukça geç
latish
oldukça iyi
fairly well

Tom can dance fairly well, can't he? - Tom oldukça iyi dans edebilir, değil mi?

Tom did fairly well on the test he took yesterday. - Tom dün girdiği sınavda oldukça iyi yaptı.

oldukça kötü
baddish
oldukça kısa
shortish
oldukça soğuk
rather cold
oldukça uzak
a good distance off
oldukça yavaş
stepwise
oldukça zayıf
faintish
ömürü oldukça as long as one lives;
for the rest of one's life
epey, oldukça çok
very, very much
buradan oldukça uzak
It's quite far from here
Türkisch - Türkisch
Yetecek kadar, epey, hayli: "Geceyi oldukça rahat geçireceğinizi ümit ederim."- R. H. Karay
Yetecek kadar, epey, hayli
bir hayli
hayli
Englisch - Türkisch
pretty much
oldukça
Favoriten