zalim

listen to the pronunciation of zalim
Türkisch - Englisch
cruel

He is a cruel person. - O, zalim bir kişidir.

Don't be cruel to animals. - Hayvanlara karşı zalim olmayın.

tyrant

Today a child acting like a king, tomorrow a tyrant. - Bugün bir kral gibi davranan bir çocuk yarın bir zalim gibi davranır.

In spite of the tyrant’s persecution, the hero valiantly carried on the struggle. - Zalim hükümdarın zulmüne rağmen, kahraman cesurca mücadeleye devam etti.

atrocious
truculent
villan
crueler
(Konuşma Dili) hard-featured
heavy hand
biting
mean

Don't be so mean to me. - Bana karşı çok zalim olma.

Sami is one of the meanest and most cruel serial killers in the world. - Sami dünyadaki en vahşi ve en zalim seri katillerden biridir.

heavy handed
cruel, unfeeling, heartless
cruel, ruthless, unfeeling, heartless, atrocious, fiendish, brutal, oppressive, savage, barbaric, barbarous, bestial; tyrant
savage
cutthroat
tyrannical

Tyrannical governments frequently imprison their political opponents. - Zalim hükümetler sık ​​sık siyasi rakiplerini hapsederler.

demon
draconic
tyrannic

Tyrannical governments frequently imprison their political opponents. - Zalim hükümetler sık ​​sık siyasi rakiplerini hapsederler.

unjust; oppressive, tyrannical
(Hukuk) persecutor
daemon [Brit.]
sanguinary
draconian
oppressor, tyrant
inhuman

God's inhumanity to man makes countless thousands mourn. - Tanrı'nın insanlara zalimliği binlercesine yas tutturuyor.

oppressive
arbitrary
bloody-minded
miscreant
oppressor

If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. - Adaletsiz durumlarda tarafsızsanız, zalimin tarafını seçmişsinizdir.

ogre
fiendish
flinty
outrageous
fell
felon
ill-natured
grim
brutal
heavy
stony
barbarous
devilish
heartless
unkind
ruthless
satanic
hard
diabolical
inhumane
baseborn
heavy-handed
bestial
unfeeling
barbaric
harsh
brute
ruffian
extortionaryate
iron
unmerciful
{i} daemon
bloody minded
ill natured
inhumsn
zalim hükümdar
tyrant

In spite of the tyrant’s persecution, the hero valiantly carried on the struggle. - Zalim hükümdarın zulmüne rağmen, kahraman cesurca mücadeleye devam etti.

zalim adam
fiend
zalim kadın
tigress
Zalimler
evil-doers
karısına karşı çok zâlim olan koca
The husband was very cruel to his wife
zalimler
wrongdoing
herod'dan daha zalim olmak
out herod
Türkisch - Türkisch
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden
Acımasız ve haksız davranan, kıyıcı, zulmeden: "Şehzadeyi hapseyledi zalim pederi / Bir kasra ki gözler göremez gökle yeri."- Y. K. Beyatlı
(Osmanlı Dönemi) zulmeden, haksızlık yapan
(Osmanlı Dönemi) BAGİ
(Osmanlı Dönemi) MU'TEDÎ
ZALİM
(Osmanlı Dönemi) Kaymağı alınmadan içilen süt
ZALİM
(Osmanlı Dönemi) (C.: Zılem-Zılmân) Deve kuşunun erkeği
ZALİM
(Osmanlı Dönemi) Hiç bozulmamış yerden kazılan toprak
ZÂLİM
(Osmanlı Dönemi) (E) Zulmeden, haksızlık eden
Zâlimler
(Osmanlı Dönemi) HACEZE
zalim
Favoriten