kazanç

listen to the pronunciation of kazanç
Türkisch - Englisch
acquisition

The consolidation of the industry continues with today's acquisition. - Sanayinin konsolide edilmesi, bugünkü kazançla devam ediyor.

income

Tom and Mary save over half of their income each year. - Tom ve Meryem her yıl kazançlarının yarısından fazlasını biriktirir.

earnings

He called for a tax on earnings. - O kazançlarla ilgili vergi talep etti.

A higher minimum wage can raise earnings and reduce poverty. - Daha yüksek asgari ücret, kazançları yükseltip yoksulluğu azaltabilir.

gain

Ill-gotten gains are short-lived. The only way to make real money is to earn every penny. - Haksız kazançlar kısa ömürlüdür.Gerçek para yapmanın tek yolu her kuruşu kazanmaktır.

I am not interested in material gain. - Ben maddi kazançla ilgilenmiyorum.

benefit

Ill-gotten gains never benefit anyone. - Haksız kazançların kimseye faydası olmaz.

capital
increment
profit

Although the economy is weak, some companies are still making a profit. - Ekonomi zayıf olmasına rağmen, bazı şirketler hâlâ kazanç sağlıyor.

Please inform profit after taxes, amortisation, etc - Vergiler, amortisman, vb'den sonra lütfen kazanç bildirin.

yield

The investment now yields him 6%. - Yatırım şimdi ona % 6 kazanç sağlıyor.

credit
takings
spoil
gainings
melon
profit, gain, income, earnings, takings, proceeds, emolument ; acquisition; advantage, benefit, gain
receipt
convenience
proceeds

Proceeds go to charity. - Kazançlar hayır işlerine gidiyor.

acquirement
grist

It's all grist for its magic mill. - Onun sihirli tesisi için tüm kazanç bu.

avails
revenues
gain; earnings; profit
winnings

We could buy a nice house with our winnings. - Kazançlarımızla güzel bir ev alabiliriz.

(Hukuk) earning, gain
advantage, benefit
make

Ill-gotten gains are short-lived. The only way to make real money is to earn every penny. - Haksız kazançlar kısa ömürlüdür.Gerçek para yapmanın tek yolu her kuruşu kazanmaktır.

All you need is a little legerdemain in your accounting to make people think your company is profitable. - İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için yapman gereken tek şey küçük bir hokkabazlık.

acquired

Acquired by sin - there's no profit within. - Helal yoldan kazanılmayan kazanç, kazanç değildir.

saving
buy

We could buy a nice house with our winnings. - Kazançlarımızla güzel bir ev alabiliriz.

revenue
margin
pertinent
(Biyokimya) recovery
(Ticaret) returns
(Ticaret) avail
gest
asset
good

I made a good profit by selling my car. - Arabamı satarak iyi bir kazanç elde ettim.

return
bread
emolument
gains

Ill-gotten gains are short-lived. - Haksız kazançlar kısa ömürlüdür.

I'm not interested in material gains. - Ben maddi kazançlarla ilgilenmiyorum.

winning

We could buy a nice house with our winnings. - Kazançlarımızla güzel bir ev alabiliriz.

kazanç araştırmaları
(Hukuk) earning surveys
kazanç getirici faaliyet
(Hukuk) gainful occupation
kazanç getirmek
to bring (sb) in sth
kazanç kaynağı
bonanza
kazanç kontrolü
gain control
kazanç sağlamak
to profit, to gain ground
kazanç sağlamak
reap a profit
kazanç vergisi
profit tax
kazanç vergisi oranı
(Hukuk) profit tax rate
kanunsuz kazanç
loot
kanunsuz kazanç
rake off
beklenmedik kazanç
(Ticaret) windfall
büyük kazanç
scoop
genetik kazanç
(Biyoloji) genetic gain
hisse başına kazanç
(Ticaret) earning per share
hisse başına kazanç
(Ticaret) earnings per share
mali kazanç
(Ticaret) financial gain
kazançlar
profits

The profits were very high. - Kazançlar çok yüksekti.

The firm has made large profits from exports. - Firma ihracattan büyük kazançlar elde etti.

analog kazanç
(Bilgisayar) analog gain
beklenmedik kazanç
plum
birincil kazanç
(Pisikoloji, Ruhbilim) primary gain
brüt kazanç
gross profit
büyük mali kazanç
(Hukuk) substantial financial gain
diferansiyel kazanç
differential gain
eksi kazanç
(Elektrik, Elektronik,Teknik) negative gain
haksız kazanç
ill gotten gains
haksız kazanç
ill-gotten gains
haksız kazanç
haul
haksız kazanç
pelf
haksız kazanç sağlamak
make a big haul
hızlı kazanç
growthiness
ikincil kazanç
(Pisikoloji, Ruhbilim) secondary gain
kolay kazanç
gravy
maliyet kazanç
(Ticaret) cost benefit
net kazanç
net profit
ortalama kazanç
(Ticaret) average win
risk kazanç oranı
(Ticaret) risk reward ratio
servo kazanç
(Askeri) servo gain
siyasi kazanç
(Politika, Siyaset) political gain
toplam kazanç
overall gain
yasa koruma açısından hassas; miras ve kazanç beyanı; Lincoln Laboratuvarları De
(Askeri) law enforcement sensitive; leave and earnings statement; Lincoln Laboratories Experimental Satellite
yem kazanç oranı
(Denizbilim) feed gain ratio
yolsuz kazanç
illicit gain
yolsuz kazanç
rakeoff
yolsuz kazanç
rake off
yönlü kazanç
directional gain
Türkisch - Türkisch
Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, temettü
Yarar, çıkar, kâr
Yarar, çıkar, kâr: "Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı."- S. F. Abasıyanık
(Osmanlı Dönemi) kâr
temettü
ara kazanç
Malı bütünüyle devretmeden arada elde edilen kazanç
ara kazanç
Hisse senedi, tahvil, yabancı para gibi değerli kâğıtları daha kârlı görülen başka kâğıtlarla değiştirme işi, arbitraj
kazanç
Favoriten