aşırı derecede

listen to the pronunciation of aşırı derecede
Türkisch - Englisch
heavily

Bill hates that his father smokes heavily. - Bill, babasının aşırı derecede sigara içmesinden nefret ediyor.

It is raining heavily. - Aşırı derecede yağmur yağıyor.

excessively
extremely

Tom said he was extremely tired. - Tom aşırı derecede yorgun olduğunu söyledi.

Mary is extremely attractive. - Mary aşırı derecede çekici.

in the extreme
heartily
intensely
unduly
unco
overly

I think Tom is overly optimistic. - Sanırım Tom aşırı derecede iyimser.

That's an overly optimistic view. - Bu aşırı derecede iyimser bir bakış.

parlous
exceedingly

Ann is exceedingly fond of chocolate. - Ann aşırı derecede çikolataya düşkün.

Marie blushed exceedingly, lowered her head, and made no reply. - Marie aşırı derecede kızardı, başını indirdi ve hiç karşılık vermedi.

to death
crass
fantastically
unusually

I hear that you are having an unusually cold winter. - Aşırı derecede soğuk bir kış yaşadığınızı duydum.

The weather is unusually cold. - Hava aşırı derecede soğuk.

enormously

I enjoyed myself enormously, believe me. - Aşırı derecede eğlendim, inan bana.

to a fault
{s} plethoric
{s} riotous
terrible
aşırı derece
extremity
aşırı derece
extreme

Tom seems extremely excited. - Tom aşırı derecede heyecanlı görünüyor.

Tom is extremely persuasive. - Tom aşırı derecede ikna edicidir.

Türkisch - Türkisch
gayetle
Aşırı derece
zül
Aşırı derece
dereke
aşırı derecede
Favoriten