very

listen to the pronunciation of very
Englisch - Türkisch
{s} çok

Çok kibar olsa bile ona kesinlikle güvenmiyorum. - Even if he's very nice, I don't really trust him.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

zilzurna

We got very drunk. - Zilzurna sarhoş olduk.

tümüyle

I am very against the legalisation of drugs - Uyuşturucuların yasalaşmasına tümüyle karşıyım.

bile

Mayısta bile burada hava çok soğuk olabilir. - It can be very cold here even in May.

Kritik anlarda en güçlülerin bile zayıflara ihtiyacı vardır. - In critical moments even the very powerful have need of the weakest.

en üstünlük derecesinde sıfatlar veya first/last/own/same gibi sıfatlardan önce vurguyu arttırmak için kullanılır
aynı

Marcus had scratched a door; the very one I had just entered moments ago, with a pen that had run out of ink - Marcus birkaç dakika önce girmiş olduğum aynı kapıyı mürekkebi tükenmiş bir kalemle çizdi.

O imkansız. Seninle aynı fikirde olmamalıyım. Bu çok mümkün. - That's impossible. I must disagree with you. It's very much possible.

Tom'un yaptığı çok emniyetli olmayan tek şey her Web sitesi için aynı şifreyi kullanmasıdır. - One thing Tom does that isn't very safe is that he uses the same password for every website.

tam

He left his last job for very this reason - İşinde tam bu yüzden ayrıldı.

Tam sonuna kadar vazgeçme. - Never give up till the very end.

O, tam çalma anında tespit edildi. - He was detected in the very act of stealing.

en

Those were his very last words - Bunlar onun en son sözleriydi.

köp

Mac, benim arkadaşım. O, köpekleri çok sever. - Mac is my friend. He likes dogs very much.

Köpeklere çok düşkündür. - She is very fond of dogs.

ta kendisi

You are the very definition of love - Sen aşkın ta kendisisin.

cüda
yaman
pek

Bugünün Pekin'i bende çok derin bir etki bıraktı ve merakımı uyandırdı. - Today's Beijing has given me a very deep impression and aroused my curiosity.

Senin ve benim aramda, Tom'un fikri pek ilgimi çekmiyor. - Between you and me, Tom's idea doesn't appeal to me very much.

{s} özel

O özel durumun çok iyi şekilde üstesinden geldin. - You handled that particular situation very well.

Doğum günü için çok özel bir şey istiyor. - She wants something very special for her birthday.

He is the veriest idiot who ever lived Simdiye kadar yaşamış aptalların daniskasıdır
çok, pek, gayet: very good çok iyi. very warm pek sıcak. He speaks English very well. İngilizceyi gayet iyi konuşuyor
{s} gerçek

This is the very house where we stayed - Oturduğumuz gerçek (asıl) ev buydu.

Ben ırkçı değilim, ama ile başlayan her cümlenin gerçekten çok ırkçı olması muhtemeldir. - Every sentence that starts with I'm not racist, but is likely to be very racist indeed.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

ziyadesiyle
kati

This is the very proof of God's grace - Bu Tanrı'nın lütfunun kati kanıtıdır.

Leyla ve Sami çok korkunç bir katil çiftiydi. - Layla and Sami were a very gruesome couple of killers.

Seri katillerin çoğu, çocukluklarında şiddete maruz kalmışlardır, ama çocukluklarında şiddete maruz kalan çok az insan, sonradan seri katil olmuştur. - Most serial killers have experienced brutal childhoods, but very few people who experienced brutal childhoods later become serial killers.

{s} mutlâk
{s} salt

O salt melodi bana gençliğimi hatırlattı. - That very tune reminded me of my adolescence.

{s} sırf
hususi
Marriage is the very thing for you Evlilik se
gerçekten

Ben ırkçı değilim, ama ile başlayan her cümlenin gerçekten çok ırkçı olması muhtemeldir. - Every sentence that starts with I'm not racist, but is likely to be very racist indeed.

Tom gerçekten hissettiği şekli gizlemede çok iyi değildir. - Tom isn't very good at concealing the way he really feels.

korkunç

O gün gerçekten çok korkunçtu. - That day really was very scary.

Burada çok az mağaza var ve sinema da korkunç. - There are very few shops and the cinema is awful.

gayetle
very clean
tertemiz
very much
pek çok

Biz pek çok konuşmadık. - We didn't talk very much.

very funny
çok komik

Sanırım o çok komikti. - I think that was very funny.

Bu çok komikti. Tekrar yap! - That was very funny. Do it again!

very much
çok fazla

Mike hayvanları çok fazla severdi. - Mike liked animals very much.

Tom Fransızcayı çok fazla konuşmaz. - Tom can't speak very much French.

very well
çok iyi

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

Tony, çok iyi tenis oynayabilir. - Tony can play tennis very well.

very active
çakı gibi
very angry
ateş püskürmek
very bad
haşat
very cheap
sudan ucuz
very clean
ak pak
very clean
pirüpak
very close
canciğer
very close
burun buruna
very cold
çivi gibi
very cold
kıkırdamak
very cold
eli ayağı buz kesilmek
very dark
çok koyu
very dear
canciğer kuzu sarması
very dear
can ciğer
very early
turfanda
very fast
dolu dizgin
very flat
yamyassı
very happy
düğün bayram etmek
very hard
katır kutur
very hard
abanoz gibi
very hot
kaynar
very ill
çok hasta
very interested in
üstüne düşmek
very likely
büyük bir olasılıkla

Tom büyük bir olasılıkla geç kalacak. - Tom is very likely to be late.

very little
açlıktan ölmeyecek kadar
very little
gülünç derecede küçük
very little
(Gıda) azıcık
very little
küçümen
very low
çok alçak
very lucky
çok şanslı
very messy
karman çorman
very much
kıyamet gibi
very nice
şiir gibi
very nice
ballı
very noble
eşref
very often
çok sık

Son zamanlarda çok sık karşılaşmıyoruz. - We don't meet very often recently.

Ben çok sık kayak yapmaya giderim. - I go skiing very often.

very old
kadim
very pale
sapsarı
very quiet
ağzı var dili yok
very rich
çok zengin
very rich
alyon
very rough
azgın
very round
top top
very salty
(Gıda) çok tuzlu
very sharp
çok keskin
very sick
çok hasta
very small
azıcık
very sweet
(Gıda) bal gibi
very sweet
(Gıda) çok tatlı
very thick
(Gıda) çok kalın
very tight
çok sıkı
very tight
dapdaracık
very useful
çok faydalı
very well
pekala

Pekala, durumunuza anlayış göstereceğiz. - Very well, we'll make allowance in your case.

very well
ok iyi
very well
gül gibi
very young
gepgenç
very young
çiçeği burnunda
very amazed to
çok şaşır
very few
çok az

Managua'da çok az Amerikan yerlisi vardır. - There are very few Native Americans in Managua.

Burada çok az mağaza var ve sinema da korkunç. - There are very few shops and the cinema is awful.

very high frequency
çok yüksek frekans
very large scale integration
çok büyük çapta tümleşme
very light
çok hafif
very little
çok az

Şu anda yapabileceğimiz çok az şey var. - There's very little we can do now.

Çok az bir gayretle kitabı yazdı. - She wrote the book with very little effort.

very low frequency
çok alçak frekans
very nearly
fazlaca yakın
very old
çok yaşlı
very pistol
gerçek silah
very pleased to
çok memnun ol
very a few
çok birkaç
very busy
çok meşgul
very busy schedule
çok yoğun program
very clever
şeytan gibi
very early
çok erken
very few people
çok az insan
very first time
İlk kez
very frequently
çok sık
very happy
çok mutlu,olabildiğince mutlu
very image of/spitting image of
tıpkısı, benzeri, aynı, hık demiş burnundan düşmüş
very interesting
çok ilginç
very kind of
çok çeşit
very latest
çok geç
very long shot
çok uzak çekim, toplu çekim
very nice
aferin
very nice
çok güzel

Bu çok güzel bir şömine. - This is a very nice fireplace.

Babamın arabası çok güzeldir. - My father's car is very nice.

very poor
çok zayıf
very same
Aynı

Ben sadece aynısını John'a söylüyordum. - I was just saying the very same thing to John.

Aynı hatayı tekrar yaptın. - You have made the very same mistake again.

very short
çok kısa
very smart
çok akıllı
very true
çok doğru
very unlikely
çok olası
very well
İyi, yeterli bir şekilde. Örneğin: This reasonable approach enlightened me very well
mere
{s} sırf
mere
{s} önemsiz
mere
{i} göl
mere
yalnızca

İyimserlik yalnızca bir bilgi eksikliğidir. - Optimism is merely a lack of information.

Tüm dünya bir sahnedir, insanlar da yalnızca birer oyuncu. Sahneye girer, çıkarlar ve zamanları boyunca yedi dönemden oluşan birçok oyun sergilerler. - All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages.

very good
(Eğitim) pekiyi
very much
gayet

Tehlikenin gayet farkındayım. - I'm very much aware of the danger.

mere
yalnız

Tüm dünya bir sahnedir, insanlar da yalnızca birer oyuncu. Sahneye girer, çıkarlar ve zamanları boyunca yedi dönemden oluşan birçok oyun sergilerler. - All the world is a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being seven ages.

İyimserlik yalnızca bir bilgi eksikliğidir. - Optimism is merely a lack of information.

mere
sadece

Ben gerçek bir balık değilim, ben sadece tamamen bir peluşum. - I'm not a real fish, I'm just a mere plushy.

Bir yılanı sadece düşünmek beni titretiyor. - The mere thought of a snake makes me shiver.

very good
fıstık gibi
very good
baba
very good
çok güzel

Akşam yemeği çok güzeldi. - The dinner was very good.

Senin el yazın çok güzel. - Your handwriting is very good.

very well
oldu

Benim için sürpriz oldu, o çok iyi İngilizce konuştu. - To my surprise, she spoke English very well.

Ben Çince'yi oldukça iyi okuyabilirim ama çok iyi yazamam. - I can read Chinese fairly well, but I can't write it very well.

mere
safi
veriest
son derece
very good
çok iyi

O çok iyi bir öğretmendir. - She's a very good teacher.

O çok iyi bir öğretmendir. - She is a very good teacher.

very kind
çok kibar

Beni doğum günü partisine davet etmesi çok kibarcaydı. - He was very kind to invite me to his birthday party.

Çok kibar bir karın ve çok iyi arkadaşların var. - You have a very kind wife and very good friends.

very much
çok çok

Geçen gece beni akşam yemeğine götürdüğün için çok çok teşekkürler. - Thanks very much for having me to dinner the other night.

Very good
İng. Tamam!
mere
merely sadece
mere
{s} katkısız
mere
bataklık
mere
(isim) göl
mere
{s} sade

Ben gerçek bir balık değilim, ben sadece tamamen bir peluşum. - I'm not a real fish, I'm just a mere plushy.

Bir yılanı sadece düşünmek beni titretiyor. - The mere thought of a snake makes me shiver.

mere
ancak

Bizler tanrılar değiliz, ancak katıksız insanlarız. - We're not gods, but mere men.

mere
{s} saf
mere
veya göl
the very
tam

O, tam çalma anında tespit edildi. - He was detected in the very act of stealing.

Tam sonuna kadar vazgeçme. - Never give up till the very end.

the very
en
veriest
doğru olarak nitelenen
veriest
en küçük
veriest
en çok
very good
canavar gibi
very good
as
very likely
büyük ihtimalle

O, büyük ihtimalle geç kalacak. - He's very likely to be late.

Tom büyük ihtimalle gelmeyecek. - Tom isn't very likely to come.

very likely
çok muhtemelen
very likely
büyük olasılıkla

O, büyük olasılıkla gelecektir. - He's very likely to come.

Büyük olasılıkla o geç kalacak. - It's very likely that he'll be late.

very little
dirhem kadar a small quantity
very little
çok küçük

Onlar çok küçük giysi giyiyorlar. - They wear very little clothing.

very much
yerden göğe kadar
very much
çok

Sirk bizi çok eğlendirdi. - The circus entertained us very much.

Onu bildiğim için çok rahatladım. - I am very much relieved to know that.

very soon
akşama sabaha
very well
peki
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Çakmaktan ateş çıkması
VERİ
(Hukuk) Bir sonuca varabilmek için gerekli bilgi; done
Veri
(Hukuk) MUTA
Veri
data
Veri
done
veri
Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey
veri
Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge, muta, done
veri
Bir sanat eserine veya bir edebî esere temel olan ana ilkeler
veri
Bilişimde, olgu, kavram veya komutların, iletişim, yorum ve işlem için elverişli biçimli gösterimi
Englisch - Englisch
The same; identical

That's the very tool that I need.

True, real, actual

The very blood and bone of our grammar.

to a great extent or degree; extremely; exceedingly

You’re very tall.

mere

The very thought of defining this word is off-putting.

true, truly

He tried his very best.

emphasis Very is used to give emphasis to an adjective or adverb. The problem and the answer are very simple It is very, very strong evidence indeed I'm very sorry They are getting the hang of it very quickly Thank you very much The men were very much like my father
emphasis You use very to give emphasis to a superlative adjective or adverb. For example, if you say that something is the very best, you are emphasizing that it is the best. They will be helped by the very latest in navigation aids At the very least, the Government must offer some protection to mothers who fear domestic violence
emphasis You use very with certain nouns in order to specify an extreme position or extreme point in time. At the very back of the yard, several feet from Lenny, was a wooden shack I turned to the very end of the book, to read the final words He was wrong from the very beginning We still do not have enough women at the very top
emphasis You use very with nouns to emphasize that something is exactly the right one or exactly the same one. Everybody says he is the very man for the case She died in this very house
precisely as stated; "the very center of town"
{a} true, real, the same, in a great degree
True; real; actual; veritable
used to give emphasis; "the very essence of artistic expression is invention"- Irving R Kaufman; "the very back of the room"
{s} particular, specific; absolute, complete; simple, mere; genuine; actual
used as intensifiers; `real' is sometimes used informally for `really'; `rattling' is informal; "she was very gifted"; "he played very well"; "a really enjoyable evening"; "I'm real sorry about it"; "a rattling good yarn"
formulae Very well is used to say that you agree to do something or you accept someone's answer, even though you might not be completely satisfied with it. `We need proof, sir.' Another pause. Then, `Very well.' Very well, please yourself. = all right
being the exact same one; not any other: ; "this is the identical room we stayed in before"; "the themes of his stories are one and the same"; "saw the selfsame quotation in two newspapers"; "on this very spot"; "the very thing he said yesterday"; "the very man I want to see"
If you say that you cannot very well do something, you mean that it would not be right or possible to do it. He couldn't very well go to her office and force her to write a check I said yes. I can't very well say no. W1S2 used to emphasize that you are talking exactly about one particular thing or person
precisely so; "on the very next page"; "he expected the very opposite"
Not very is used with an adjective or adverb to say that something is not at all true, or that it is true only to a small degree. She's not very impressed with them It's obviously not used very much `How well do you know her?' --- `Not very.'
In a high degree; to no small extent; exceedingly; excessively; extremely; as, a very great mountain; a very bright sum; a very cold day; the river flows very rapidly; he was very much hurt
Exactly the same; identical
A system of signaling in which balls of red and green fire are fired from a pistol, the arrangement in groups denoting numbers having a code significance
extremely, in an emphasized manner
emphasis The expression very much so is an emphatic way of answering `yes' to something or saying that it is true or correct. `Are you enjoying your holiday?' --- `Very much so.'
emphasis You use very with nouns to emphasize the importance or seriousness of what you are saying. At one stage his very life was in danger The very basis of Indian politics has been transformed History is taking place before your very eyes
used to give emphasis to the relevance of the thing modified; "his very name struck terror"; "caught in the very act"
precisely so; "on the very next page"; "he expected the very opposite
to a great extent or degree
{a} mighty

Tom is a mighty important figure in our town. - Tom is a very important person in our town.

molto
so
miniscule
sehr
wickedly
adverb real 2
frightfully
only too-
adverb awful 2
awfully

I was awfully confused by his question. - I was very confused by his questions.

muy
uncommonly
geet
hecka
adverb mighty 2
Very light
A type of pyrotechnic flare used as a signal or temporary illumination

Flares exploded, Very lights went up, even tracer, and as Jim raced the Fiat down the track he had the impression of leaving a military tattoo at its climax.

Very lights
plural form of Very light
very high frequency
The frequency area from 30 MHz through 300 MHz, commonly used for radio and TV broadcasting
very important person
A person who is accorded special privileges due to his or her status or importance. Examples include celebrities, heads of state, high rollers, politicians, high-level corporate officers, wealthy individuals, or any other person who receives special treatment for some reason. In some cases, such as tickets to events, VIP may be used in a similar way to premium, and can be purchased by anyone.For example, see
very important persons
plural form of very important person
very long baseline interferometry
A technique used to improve the angular resolution of a radio telescope by using multiple synchronized antennas very far apart
very low mass star
a protium-fusing star with minimal mass, which is fully convective, able to process its entire hydrogen supply
very low mass stars
plural form of very low mass star
very well
Unusually well
very well
Indicating acceptance, often with resignation or acquiescence, of a statement or situation

B: Very well. Let's go tomorrow then.

very well
Probably

It might very well rain this afternoon.

very well
Clearly, indeed

He knew very well how difficult it would be.

Very.
positively

I had a positively wonderful time.

Very.
bally

That was a bally foolish thing to do, old chap!.

Very.
truly

You are truly silly.

Very.
damned

What's so damned important about a football game?.

verier
Comparative form of very: more very
very.
lip-smackingly

Aunt Bessy's Easter ham is always lip-smackingly good.

very.
heavy
very.
gert

That's a gert big sandwich.

very.
all that

We do not have all that much time to finish.

very.
werry
very.
reight
very.
way

I'm way tired.

very.
bear

You rang me last night but it was bear late and I didn't answer.

very little
{a} pigwidgeon
Very much
(deyim) in the worst way

After a day in the hot sun, he needed a shower in the worst way.

very much
to bits
Very good
great

His concert was great. - His concert was very good.

Very good
mint
Very much
so
Very nice
lovely
grinning ducking and running very very fast
smiling crouching down and fleeing quickly
verier
Complete, absolute
very few
extremely few, very little
very good
This follows the excellent rating, indicating fine detail is given to the diamond
very good
Very Good can describe a used book that does show some small signs of wear -- but no tears -- on either binding or paper Any defects must be noted (AB Bookman ) Above average condition
very good
can describe a used book that does show some small signs of wear - but no tears - on either binding or paper Any defects must be noted
very good
In perfect working condition, no appreciable wear of working surfaces, no corrosion or pitting that will interfere with proper functioning
very good
extremely good, very nice
very good
Muito bem moeitoe being Pleased to meet you Muito prazer moeitoe praazeer Hello! Olá! olaa
very good
This describes a book that show some small signs of wear - but no tears the binding or paper Any defects should be noted
very good
bitchin
very good
adjective dope 3
very good
This dictionnary is very good I love the homework help and the definitions It's great for elemantary, high or college students
very good
Describes a book that shows a few signs of wear - but no tears - on either binding or paper Any defects will be noted
very good
My (VG) will still be a decent record with some shine left to it, will likely have light surface scratches which may or may not be audibly detectable, noise would definitely not be overwhelming or perhaps even noticeable
very good
All original parts; none to 30% original finish; original metal surfaces smooth with all edges sharp; clear lettering, numerals and design on metal; wood slightly scratched or bruised; bore disregarded for collectors firearms
very good
sweet
very good
Shows wear, major defects noted
very good
Describes a book that does show some small signs of wear, but no tears on either binding or paper
very good
bang-up
very good
hov
very good
poptastic
very likely
extremely likely, highly reasonable, almost certainly
very little
very small amount, very few, not many
very little
scant
very much
tons
very much
extremely; immensely, a lot
very much
to a very great degree or extent; "we enjoyed ourselves very much"; "she was very much interested"; "this would help a great deal"
very often
very frequently, extremely often
very soon
within a short period of time, in the near future
very well
full well
very well
excellently; great, fine, very good
very well
tiptop
very well
sentence-initial expression of agreement
very well
quite well; "she doesn't feel first-rate today"
Türkisch - Englisch

Definition von very im Türkisch Englisch wörterbuch

veri
data

The statistical data presented in her paper is of great use for us in estimating the frequency of the movement. - Onun raporunda sunulan istatistiki veriler hareketin sıklığını tahmin etmede bizim için çok faydalı.

The university disciplined Mark Zuckerberg for hacking its database. - Üniversite, Mark Zuckerberg'ı veritabanını hacklediği için disipline verdi.

veri
donnee
veri
(Bilgisayar) data/header file
veri
(Bilgisayar) data delimiter
veri
(Bilgisayar) data/text merge
veri
(Havacılık) baud
veri
data set
veri
(Tıp) parameter
veri
datum
Very well
(deyim) down to an art
saygılarımla, Very truly yours,/Yours very truly
(used as the complimentary close of a letter)
teveccühünüz efendim. You're very kind./That's very kind of you./You flatter me
(said after receiving a compliment)
veri
output
veri
throughput
veri
statistic

The statistical data presented in her paper is of great use for us in estimating the frequency of the movement. - Onun raporunda sunulan istatistiki veriler hareketin sıklığını tahmin etmede bizim için çok faydalı.

veri
given

Allen was given a problem that was impossible to solve. - Allen'e çözülmesi imkânsız bir problem verilmişti.

See the example given above. - Yukarıda verilen örneğe bak.

very
Favoriten