gone

listen to the pronunciation of gone
Englisch - Türkisch
kaybolmuş

Bisikletimi kaybolmuş buldum. - I found my bicycle gone.

öImüş
{s} ümitsiz
ayrılmış
baygınlık
öIümün eşiğinde
bir ayağı çukurda a gone feeling bitkinlik
{s} aşık
{s} bozuk
{s} geçkin
{s} kendinden geçmiş

Tom sadece on beş dakika kendinden geçmişti. - Tom was only gone for fifteen minutes.

{s} hamile
{s} kayıp

Tom bütün gece kayıp. - Tom has been gone all night.

Bavulumun kayıp olduğunu bulmak için uyandım. - I awoke to find my suitcase gone.

{s} yok olmuş
far gone çok ilerlemiş
{s} sevdalanmış
{s} gitmiş

O biraz alışveriş yapmak için dışarı gitmiş olabilir. - She may have gone out to do some shopping.

Araba uçuruma gitmiş olsaydı onlar ölmüş olacaktı. - They would have been killed if the car had gone over the cliff.

{s} bozulmuş

Bu eti ızgara yapamam. Bozulmuş! - I cannot grill this meat. It has gone bad!

{s} mahvolmuş
{s} ilerlemiş
{s} heyecanlı
{s} ölmüş

Araba uçuruma gitmiş olsaydı onlar ölmüş olacaktı. - They would have been killed if the car had gone over the cliff.

Ertesi sabah o ölmüştü. - The next morning, he was gone.

{s} geçmiş

Ben tanımadan önce yaz geçmişti. - The summer had gone before I knew it.

Ben tanımadan önce yaz geçmişti. - The summer had gone before I knew.

f., bak. go
{f} git

Yeni çift balayında Hawaii'ye gitti. - The new couple have gone off to Hawaii on their honeymoon.

O biraz alışveriş yapmak için dışarı gitmiş olabilir. - She may have gone out to do some shopping.

gitti

Birçok öğrenci sınıfı temizlemeden eve gitti. - Several students have gone home without cleaning the classroom.

Bay White Kanada'ya gitti. - Mr White has gone to Canada.

Go fiilinin present perfect hâli
gone away
uzaklaşmak
gone crazy
delirdi
gone fishing
(Bilgisayar) balığa çıktım
gone fishing
(Bilgisayar) balığa gitti
gone out
dışarı çıkmış
gone up
yükselmek
gone abroad
yurt dışına çık
gone after
peşinden git
gone ahead
ilerle
gone along with
beraber git
gone away
uzaklaş
gone back
geri git
gone beyond
gone by
geç

Evlendiğimizden beri üç yıl geçti. - Three years have gone by since we got married.

Arkadaşım öldüğünden beri sadece bir yıl geçti. - Just one year has gone by since my friend died.

gone down
bat
gone forth
çık
gone halves in
yarı yarıya paylaş
gone halves on
yarı yarıya paylaş
gone hunting
ava çık
gone in search of
araştırmasına gir
gone into
gir
gone off
çıkıp git
gone out
dışarı çık

Anne az önce alışveriş için dışarı çıktı. - Mother has just gone out shopping.

Kısa bir süre içinde tekrar gelmek zorunda kalacaksın: o işle ilgilenen adam az önce dışarı çıktı. - You'll have to come back in a while: the man dealing with that business has just gone out.

gone out of
dışına çık
gone over
geç
gone past
geçmişe git
gone shopping
alış verişe çık
gone through
gözden geçir
gone through with
tamamen bitir
gone to bed
yat
gone to war
savaşa gir
gone up
yüksel

Yaşamanın maliyeti yükseldi. - The cost of living has gone up.

Kahve fiyatları neden yükseldi? - Why have coffee prices gone up?

gone upstairs
üst kata çık
gone abroad
yurt dışına cık
gone along
ileri gitti
gone astray
sapmışlardır
gone away
uzaklas
gone back
geri gitti
gone beyond
ötesine gitti
gone beyond
as
gone forever
sonsuza dek
gone forth
cık
gone hunting
ava cık
gone into
içine gitti
gone mad
delirdi
gone off
çıkıp gitmiş
gone on
gitti

O az önce izinli gitti. - He's just gone on leave.

Tom hem Mary hem de Alice'le buluşmaya gitti. - Tom has gone on dates with both Mary and Alice.

gone on so.
öyle gitti
gone out
dışarı cık
gone out of
dışına cık
gone over
üzerinden gitmiş
gone shopping
alış verişe cık
gone to coventry
coventry gitti
gone to grass
cim gitti
gone upstairs
üst kata cık
gone with
ile gitti
gone with the wind
rüzgarla beraber gitti
gone doolally
kafayı yedi
gone doolally
fıttırdı
gone flat
gazı kaçmış (içecek vb)
gone for ever
yerinde yeller esmek
gone for good
gidiş o gidiş
gone halves in
yarı yarıya paylaşılmış
gone halves on
yarı yarıya paylaşılmış
gone out
sönmüş

İtfaiyeci geldiğinde yangın çoktan sönmüştü. - The fire had already gone out by the time the firemen arrived.

gone out of
dışına çıkmış
gone shopping
alış verişe çıkmış
gone to his rest above
hakka kavuştu
gone troppo
(Argo) yabanileşmek
gone troppo
(Argo) vahşileşmek
go
git
go
yeri olmak
go
{i} gidiş
go
elden gitmek
go
{f} -e çıkmak: She's gone shopping. Alışverişe çıktı. They've gone for a walk. Onlar yürüyüşe çıktı
go
{f} (bir şeyin)
go
ses çıkarmak
go
devam
go
{f} (went, gone)
go
{f} uymak
go
yıkılmak
go
{f} olmak
go
devrolunmak
go
{i} deneme
go
çalışmak
go
{f} haline gelmek
go
i., İng. sıra: It's your go. Sıra sende
go
{i} tutulma
go
{i} güdü
go
{f} girmek
go
{i} porsiyon
go
{i} başarı
go
{f} bahse girmek
go
{f} başlamak
go
{f} geçmek
go
{f} yayılmak
go
{f} sonuçlanmak
go
{f} işlemek
go
(Askeri) NO-GO TEST EQUIPMENT: GO-NO-GO TEST TEÇHİZATI: Bir soruya iki şıktan yalnız biri ile cevap veren, belirli bir sinyalin tolerans dahilinde olup olmadığını söyleyen test teçhizatı
go
tahsis edilmek
go
{f} koyulmak
go
{i} moda
go
{f} tükenmek
go
{f} ölmek
go
hareket halinde olmak
go
{f} yapılmak
go
{f} iddiaya girmek
dead
kör
go
çıkarmak (belirli bir ses)
go
düşmek
go
müsaade
go
hazır
go
söylenmek
go
geçmek (zaman/toplantı)
go
yeri belirli bir yer olmak
go
sayılmak
go
gelişmek
go
kaldırılmak
go
yürürlükten kaldırılmak
go
işlemek (makine)
go
yükselmek
go
kırılmak
go
sınama
go
yaraşmak
go
ortadan kaldırılmak
go
yok olmak
go
aramak
go
dayanmak
go
kopmak
go
ayrılmak
go
uyumak
go
belirli bir durumda kalmak
go
boyunca hareket etmek
go
enerji
go
yutulmak
go
ilerlemek
go
durmak
go
kaçmak
go
götürmek
go
kapak atmak
go
denmek
go
kesilmek
go
sıra
go
tekrarlamak
go
yenilmek
go
faal
go
sarmak
go
sönmek
go
serbest
go
azalmak
go
kalkmak
go
fırlamak
go
gezinmek
dead
doğrudan doğruya
dead
tamamen

Tom fikre tamamen karşıydı. - Tom was dead set against the idea.

Parti tamamen sıkıcıydı. - The party was perfectly deadly.

dead
direk olarak
dead
çok yorgun

Tom eve çok yorgun geldi. - Tom came home dead tired.

dead
hareketsiz/ölü vakit
dead
geçersiz
dead
bozuk
dead
{f} aniden

Aniden, ölen annemi düşündüm. - I suddenly thought of my dead mother.

dead
uyuşuk

Uyuşukluk ya da tembellik yedi ölümcül günahtan biridir. - Sloth or laziness is one of the seven deadly sins.

go
gayret
go
gitme
go
kaybolmak
go
girişim
go
canlılık
go
iş görmek
go
{f} gitmek
Be gone.
Yıkıl karşımdan! Kaybol! Defol!
You were wrong not to have gone
Gitmemekle doğru etmedin
all gone
hepsi gitti

all the money i had is now gone.

Burada olan insanların hepsi gitti. - The people who were here have all gone.

Misafirlerin hepsi gittiler. - The guests are all gone.

be gone
gitmiş

Sen geri dönünceye kadar ben gitmiş olacağım. - By the time you come back, I'll be gone.

Bir süre için gitmiş olabilirim. - I may be gone for a while.

be gone!
gitmiş!
be off and gone
uzakta olmak ve gitti
far gone
ileri gitti
far gone with child
(deyim) Gebe, hamile
go
incelemek
have gone astray
sapmışlardır
have gone phut
pat gitti
he has gone downhill
o yokuş aşağı gitti
hes gone for a few days.
hes birkaç gün geçti
off and gone
kapalı ve gitti
The burglar has gone;
Hırsız gitti; artık kurtulduk
be gone for ever
yerinde yeller esmek
clean gone
iz bırakmadan gitmiş
dead
{s} ölü (renk)
dead
{s} sönmüş
dead
{s} dermansız
dead
öImüş
dead
{s} cansız, hareketsiz; sönük
dead
ölüdead beat çok
dead
{s} unutulmuş
Türkisch - Türkisch

Definition von gone im Türkisch Türkisch wörterbuch

go
çin ve Japonya'dan tüm dünyaya yayılmış bir strateji oyunu
go
Gök rengi, mavi
Englisch - Englisch
Past participle of go
dead
Used up

I'm afraid all the coffee's gone at the moment.

No longer existing, having passed

The days of my youth are gone.

intoxicated to the point of being unaware of one's surroundings

Dude, look at Jack. He's completely gone.

Past, after, later than (a time)

You'd better hurry up, it's gone four o'clock.

Away, having left

Are they gone already?.

{a} of to go
no longer retained; "gone with the wind"
well in the past; former; "bygone days"; "dreams of foregone times"; "sweet memories of gone summers"; "relics of a departed era"
Government Office North East
adj habis
When someone is gone, they have left the place where you are and are no longer there. When something is gone, it is no longer present or no longer exists. He's already been gone four hours! By morning the smoke will be all gone
of Go
dead; "he is deceased"; "our dear departed friend"
(go, went, gone)
Gone is the past participle of go
not present; having left; "he's away right now"; "you must not allow a stranger into the house when your mother is away"; "everyone is gone now"; "the departed guests"
having all been spent; "the money is all gone
having all been spent; "the money is all gone"
destroyed or killed; "we are gone geese"
{s} departed, left; dead; lost; destroyed; used up, run out
If you say it is gone a particular time, you mean it is later than that time. It was just gone 7 o'clock this evening when I finished. = after, past. the past participle of go
ygo
go
gone Dutch
Past participle of go Dutch
gone back
Past participle of go back
gone bad
Past participle of go bad
gone bad
Of a person or entity, having ceased to be reputable and having instead become delinquent, criminal, or poorly behaved
gone bad
Of foods and commodities, having become spoiled, rotten, or otherwise unusable due to age or storage conditions
gone bad
Of a geographic area, having become unsafe
gone batshit
Past participle of go batshit
gone by
Past participle of go by
gone commando
Past participle of go commando
gone down on
Past participle of go down on
gone down the tube
Gotten really bad; Simple past tense and past participle of go down the tube
gone hand in hand
Past participle of go hand in hand
gone native
Past participle of go native
gone north about
Dead, of sailor or seaman whose cause of death was anything except by drowning
gone north about
Dead
gone nuts
Simple past tense and past participle of go nuts
gone off
Past participle of go off
gone off the reservation
Past participle of go off the reservation
gone on
Past participle of go on
gone out
Past participle of go out
gone over
Past participle of go over
gone over like a lead balloon
Past participle of go over like a lead balloon
gone pear-shaped
Past participle of go pear-shaped
gone postal
Past participle of go postal
gone snake
Simple past tense and past participle of go snake
gone the whole hog
Past participle of go the whole hog
gone through with
Simple past tense and past participle of go through with
gone to bed
Past participle of go to bed
gone to hell
Past participle of go to hell
gone to pot
Past participle of go to pot
gone to sleep
Past participle of go to sleep
gone to the dogs
Past participle of go to the dogs
gone together
Past participle of go together
gone with the wind
dead
gone-around
Past participle of go-around
Gone For Now
I am not here right now, GFN (Internet chat slang)
Gone With the Wind
{i} Pulitzer Prize winning novel about the Civil War written by Margaret Mitchell in 1936; Academy Award winning movie which starred Clark Gable and Vivien Leigh (based on the novel by Margaret Mitchell)
Gone with the Wind
a US film, based on a novel by Margaret Mitchell. Many people think it is one of the greatest romantic films ever made. It tells the story of a beautiful, determined woman called Scarlett O'Hara, acted by Vivien Leigh, who lives in Georgia during the American Civil War. She marries Rhett Butler, acted by Clark Gable, but treats him badly (1939)
gone for a burton
(Slang) missing, broken; (British Slang) shot down, dead
gone forever
went away never to return again
gone man
goner, man as good as dead, insignificant person
gone through the roof
skyrocketed, went up too high, increased at too fast a rate
gone wild
gone insane; gone crazy
gone(p)
no longer retained; "gone with the wind
GO
Goiás, a state of Brazil
GO
Gorontalo, a province of Indonesia
Go
A compiled, garbage-collected, concurrent programming language developed by Google|Google]]
Go
A board game played for over 2000 years. It is played with 181 black stones and 180 white ones, typically on a board of squares 19 squares wide and 19 deep
go
To extend (from one point to another)

This property goes all the way to the state line.

go
To have authority

Whatever the boss says goes, do you understand?.

go
To change from one value to another

The price keeps going up.

go
To work or function

The engine just won't go anymore.

go
To be spent or used up

His money went on drink.

go
To move from one place to another

This train goes to Chicago.

go
To walk
go
To be given, especially to be assigned or allotted

The award went to Steven Spielberg.

go
To take up a profession

She's gone to be a teacher.

go
To break down or decay

My mind is going.

go
To elapse

The time went slowly.

go
To be compatible, especially of colors or food and drink

White wine goes better with fish than red wine.

go
To work (through or over), especially mentally

Let's not go into that right now.

go
To say (something). Often used in present tense

I go, As if! And she was all like, Whatever!.

go
To move or travel in order to do something, or to do something while moving

Let's go shopping.

go
To take a particular part or share

Let's go halves on this.

go
To fight or attack

I went at him with a knife.

go
To be discarded

This chair has got to go.

go
To search

Somebody went through my things while I was out.

go
To be sold

The car went for five thousand dollars.

go
A turn at something

You’ve been on it long enough—now let your brother have a go.

go
To tend or contribute toward a result

These experiences go to make us stronger.

go
To move for a particular distance or in a particular fashion

This car can go circles around that one.

go
To end or disappear

After three days, my headache finally went.

go
To take a turn, especially in a game

It’s your turn; go.

go
To be in a state continuously

We went barefoot in the summer.

go
To lead (in a direction)

Does this road go to Fort Smith?.

go
To be pregnant (with)

She goes with child.

go
To enjoy

I could go a beer right about now.

go
To make an effort

I never thought he'd go so far as to call you.

go
To follow (a course or path)

Let's go this way for a while.

go
To walk; to travel on one's feet

Master Piercie our new President, was so sicke hee could neither goe nor stand.

go
To attack
go
To be valid or accepted

Anything goes around here.

go
To resort (to)

I'll go to court if I have to.

go
To fit

The belt just barely went around his waist.

go
To offer or bid an amount

We could go two fifty.

go
To sound; to make a noise

I woke up just before the clock went.

go
To have a certain record

The team is going five in a row.

go
To urinate or defecate

Have you managed to go today, Mrs. Miggins?.

go
To become. The adjective that follows usually describes a negative state

After failing as a criminal, he decided to go straight.

go
To be told; to circulate

There's a story going through the town about you.

go
To be out
go
To be lost
go
To collapse
go
To start

Get ready, get set, go!.

go
A board game, originally from China, played in East Asia, mostly in China, Japan, and Korea
go
To bet or venture (an amount)

I'll go a ten-spot.

go
A turn in a game

It’s your go.

go
To think or say to oneself

As soon as I did it, I went that was stupid..

go
To die
go
To proceed (often to indicate the perceived quality of an event or state)

A: How are things going? B: Not bad, thanks.

go
To do, especially to do something foolish

Why'd you have to go and do that?.

go
An approval to do something or a something that has been approved to do

We will begin as soon as the boss says it's a go.

go
To survive or get by

We've gone without your help for a while now.

go
To be expressed or composed (a certain way)

The tune goes like this.

go
To belong (somewhere)

This piece of the jigsaw goes on the other side.

go
To date

He's been going with her for two weeks.

go
To be known or considered

He went by name of Sanders.

go
To attend

I go to school at the schoolhouse.

go
To make (a specified sound)

Cats go meow.

go
To yield or weigh

Those babies go five tons apiece.

go
To leave; to move away

I really must be going.

go
An attempt

I’ll give it a go.

you never know what you've got till it's gone
Good friends and acquaintances shouldn't be taken for granted
go
{i} act of going; attempt, try; energy, vigor, spirit; period of activity; success
go
hard; unyielding
go
{v} to walk, travel, move, proceed, reach, decay
lock the barn door after the horse is gone
(Atasözü) Try to deal with something after it is too late

Now my friend wants to fix his house but it is like locking the barn door after the horse is gone. There was a flood and the damage is already done.

lock the barn door after the horse is gone
(Atasözü) To be careful or try to make something safe when it is too late

After Mary failed the examination, she said she would study hard after that. She wanted to lock the barn door after the horse was stolen.

be gone!
go away!, get out!
dead and gone
{s} outdated, old, no longer widely used
far gone
very sick, drunk, crazy etc
far gone
in bad condition, nearing the end, in an advanced stage
go
Power of going or doing; energy; vitality; perseverance; push; as, there is no go in him
go
change location; move, travel, or proceed; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"
go
Provides list of recent sites you visited, retained for the current session only Click on any site in the list to return to the site For a more permanent marker, make a BOOKMARK
go
pass, fare, or elapse; of a certain state of affairs or action; "How is it going?"; "The day went well until I got your call"
go
progress by being changed; "The speech has to go through several more drafts"; "run through your presentation before the meeting"
go
To take a turn in a game, etc
go
Government Online
go
To take, as a share in an enterprise; to undertake or become responsible for; to bear a part in
go
'Hard'
go
Gene Ontology: the objective of GO is to provide controlled vocabularies for the description of the molecular function, biological process and cellular component of gene products These terms are to be used as attributes of gene products by collaborating databases, facilitating uniform queries across them The controlled vocabularies of terms are structured to allow both attribution and querying to be at different levels of granularity GO is managed by the GO consortium
go
To move from a place to another that is further away
go
stop operating or functioning; "The engine finally went"; "The car died on the road"; "The bus we travelled in broke down on the way to town"; "The coffee maker broke"; "The engine failed on the way to town"; "her eyesight went after the accident"
go
be ranked or compare; "This violinist is as good as Juilliard-trained violinists go"
go
To apply one's self; to set one's self; to undertake
go
ir; Go to the board , Vaya(n) a la pizarra ; go away, irse; go in, entrar; go out (with), salir (con); go shopping, ir de compras; go to bed, acostarse (ue)
go
Button in Netscape Menu Bar at top Provides list of recent sites you visited, retained for the current session only Click on any site in the list to return to the site For a more permanent marker, make a BOOKMARK
go
be in the right place or situation; "Where do these books belong?"; "Let's put health care where it belongs--under the control of the government"; "Where do these books go?"
go
make a certain noise or sound; "She went `Mmmmm'"; "The gun went `bang'"
go
a time for working (after which you will be relieved by someone else); "it's my go"; "a spell of work"
go
enter or assume a certain state or condition; "He became annoyed when he heard the bad news"; "It must be getting more serious"; "her face went red with anger"; "She went into ecstasy"; "Get going!"
go
An artist's pen-name or psuedonym An artist may use a variety of go throughout his career
go
Government Office for the Regions
go
be or continue to be in a certain condition; "The children went hungry that day"
go
street names for methylenedioxymethamphetamine
go
The fashion or mode; as, quite the go
go
move away from a place into another direction; "Go away before I start to cry"; "The train departs at noon"
go
to start: power or speed
go
To proceed by a mental operation; to pass in mind or by an act of the memory or imagination; generally with over or through
go
vi [to move from one place to another (Do you want to ~ home?)] pergi 2 vi [to work (My car won't ~ )] berjalan (jalan)
go
To pass from one place to another; to be in motion; to be in a state not motionless or at rest; to proceed; to advance; to make progress; used, in various applications, of the movement of both animate and inanimate beings, by whatever means, and also of the movements of the mind; also figuratively applied
go
To move upon the feet, or step by step; to walk; also, to walk step by step, or leisurely
go
be abolished or discarded; "These ugly billboards have to go!"; "These luxuries all had to go under the Khmer Rouge"
go
go through in search of something; search through someone's belongings in an unauthorized way; "Who rifled through my desk drawers?"
go
{i} Japanese game for two players on a board that is checkered with 19 horizontal and 19 vertical lines
go
continue to live; endure or last; "We went without water and food for 3 days"; "These superstitions survive in the backwaters of America"; "The racecar driver lived through several very serious accidents"
go
A glass of spirits
go
have a particular form; "the story or argument runs as follows"; "as the saying goes "
go
follow a procedure or take a course; "We should go farther in this matter"; "She went through a lot of trouble"; "go about the world in a certain manner"; "Messages must go through diplomatic channels"
go
perform as expected when applied; "The washing machine won't go unless it's plugged in"; "Does this old car still run well?"; "This old radio doesn't work anymore"
go
give support (to) or make a choice (of) one out of a group or number; "I plumped for the losing candidates"
go
That condition in the course of the game when a player can not lay down a card which will not carry the aggregate count above thirty-one
go
To be passed on fron one to another; to pass; to circulate; hence, with for, to have currency; to be taken, accepted, or regarded
go
A circumstance or occurrence; an incident
go
Japanese for 'five' (See Japanese Counting for more)
go
cow; ray, light, radiance; consciousness; milk
go
strenght, hard, five
go
Everything is ready to continue
go
follow a certain course; "The inauguration went well"; "how did your interview go?"
go
v to transfer control to a go point See the special operator go @IGindex{go point}
go
{f} proceed, move; travel; leave; extend from one point to another; function properly; pass, elapse; match, suit; fit; become impaired; be used up; die; break; become; sell; say (Informal)
go
Chinese weiqi or wei-ch'i Korean baduk Game that involves two players alternately placing black and white stones on a board checkered by 19 vertical lines and 19 horizontal lines. The players attempt to conquer territory by surrounding vacant areas or capture stones by surrounding them. Points are awarded by conquering and capturing and reduced by losing one's stones. The game is also played in electronic formats. Go probably originated in China, possibly as early as 2300 BC. It was brought to Japan AD 500, where it developed into the modern game. Most identified with Japan, is also popular in China and Korea and is played worldwide
go
to date (often used with out: to go out)
go
blend or harmonize; "This flavor will blend with those in your dish"; "This sofa won't go with the chairs"
go
An option on the Netscape menu bar that retains the names of the last several sites that have been visited By clicking on the name, you can return to that site quickly
go
have a turn; make one's move in a game; "Can I go now?"
go
v to transfer control to a go point See the special operator go
go
lead, extend, or afford access; "This door goes to the basement"; "The road runs South"
go
functioning correctly and ready for action; "all systems are go
go
stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; "Service runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very far"; "My memory extends back to my fourth year of life"; "The facts extend beyond a consideration of her personal assets"
go
General Observer
go
Of a machine, to work
go
CRS Value car rental company
go
a usually brief attempt; "he took a crack at it"; "I gave it a whirl"
go
to be spent or finished; "The money had gone after a few days"; "Gas is running low at the gas stations in the Midwest"
go
Noisy merriment; as, a high go
go
Guest Observer
go
begin or set in motion; "I start at eight in the morning"; "Ready, set, go!"
go
Something that goes or is successful; a success; as, he made a go of it; also, an agreement
go
To bet or wager; as, I'll go you a shilling
go
To proceed or tend toward a result, consequence, or product; to tend; to conduce; to be an ingredient; to avail; to apply; to contribute; often with the infinitive; as, this goes to show
go
a board game for two players who place counters on a grid; the object is to surround and so capture the opponent's counters
go
be spent; "All my money went for food and rent"
go
Act; working; operation
Türkisch - Englisch

Definition von gone im Türkisch Englisch wörterbuch

geçmiş ola! Gone forever
(said about a missed opportunity)
gone
Favoriten