uyuşuk

listen to the pronunciation of uyuşuk
Türkisch - Englisch
lazy
lethargic

Sami sounded lethargic. - Sami uyuşuk gibi geliyordu.

Mary becomes lethargic in the summer heat. - Mary yaz sıcaklarında uyuşuk olur.

numb
asleep
slothful
lackadaisical
numb, dead; lazy, sluggish, lethargic, shiftless, indolent
inert
torpid
stick in the mud
benumbed
slouching
indolent
slacker
bovine
lethargical
poky
sleepy
slack
sluggish, lethargic
quiescent
supine
slouchy
happy
bonelazy
soggy
dormant
drowsy
sluggard
sluggish

Tom's a night owl, but he's very sluggish in the morning. - Tom bir gece kuşu ama sabahları çok uyuşuktur.

(Bilgisayar) slumber party
(deyim) plodder
shiftless
oscitant
stick-in-the-mud
dead

Sloth or laziness is one of the seven deadly sins. - Uyuşukluk ya da tembellik yedi ölümcül günahtan biridir.

dopey
languid
listless
(Tıp) narcose
stickinthemud
uyuşuk tip
do little
uyuşuk tip
stick in the mud
uyuşuk tip
snail
uyuşuk tip
poke
uyuşuk tip
slowcoach
uyuşuk tip
slowpoke
kılıksız ve uyuşuk kimse
slovenly and lazy person
Türkisch - Türkisch
Gevşek, tembel, sünepe, uyuntu: "Terli, sıcak, uyuşuk vücudu, yatağın çukuruna yapışmış, kımıldayamıyor bile."- P. Safa
Bursa yöresine özgü bir peynir cinsi
Gevşek, tembel, sünepe, uyuntu
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
uyuşuk uyuşuk
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
uyuşuk
Favoriten