uyuşuk

listen to the pronunciation of uyuşuk
Türkisch - Englisch
lazy
lethargic

Mary becomes lethargic in the summer heat. - Mary yaz sıcaklarında uyuşuk olur.

Sami sounded lethargic. - Sami uyuşuk gibi geliyordu.

numb
slothful
asleep
torpid
inert
indolent
lethargical
soggy
lackadaisical
stick in the mud
sluggish, lethargic
quiescent
slouchy
slack
bonelazy
drowsy
dormant
supine
sleepy
numb, dead; lazy, sluggish, lethargic, shiftless, indolent
bovine
slacker
happy
slouching
benumbed
poky
sluggard
(Bilgisayar) slumber party
sluggish

Tom's a night owl, but he's very sluggish in the morning. - Tom bir gece kuşu ama sabahları çok uyuşuktur.

(deyim) plodder
dead

Sloth or laziness is one of the seven deadly sins. - Uyuşukluk ya da tembellik yedi ölümcül günahtan biridir.

languid
listless
dopey
oscitant
shiftless
stick-in-the-mud
(Tıp) narcose
stickinthemud
uyuşuk tip
stick in the mud
uyuşuk tip
do little
uyuşuk tip
snail
uyuşuk tip
poke
uyuşuk tip
slowcoach
uyuşuk tip
slowpoke
kılıksız ve uyuşuk kimse
slovenly and lazy person
Türkisch - Türkisch
Gevşek, tembel, sünepe, uyuntu: "Terli, sıcak, uyuşuk vücudu, yatağın çukuruna yapışmış, kımıldayamıyor bile."- P. Safa
Bursa yöresine özgü bir peynir cinsi
Gevşek, tembel, sünepe, uyuntu
Duymaz ve hareket edemez duruma gelmiş, uyuşmuş
uyuşuk uyuşuk
Uyuşuk bir biçimde, uyuşuk olarak
uyuşuk
Favoriten