to be out

listen to the pronunciation of to be out
Englisch - Türkisch
yanmak
aut olmak
auta çıkmak
out
çıkış

Bu sorundan bir çıkış yolu bulmam gerek. - I need to find a way out of this problem.

Ne zaman çıkış yapmalıyız. - When should we check out?

go
git
go
yeri olmak
out
{f} dışarı çıkarmak

Tom yarın gece Mary'yi dışarı çıkarmak istiyor. - Tom wants to take Mary out tomorrow night.

Tom, köpeğini dışarı çıkarmak için kapıyı açtı. - Tom opened the door to let his dog out.

out
dışarı

Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var. - I can't go out because I have a lot of homework.

Çoğu genç yetişkin geceleyin dışarı çıkmaktan hoşlanır. - Most young adults enjoy going out at night.

out
{i} çıkar yol

Bu duruma başka bir çıkar yol bulmamız şart. - It is imperative that we find another way out of this situation.

Bir çıkar yol bulmam lâzım. - I need to find a way out.

go
{f} uymak
out
{i} çizgi dışı
go
{f} olmak
out
{f} kovmak

Onu kovmaktan başka seçeneğim yoktu. - I had no choice but to throw him out.

out
{i} çözüm

Sanırım bir şeyin çözümünü bulabiliriz. - I think we can work something out.

Bir çözüm bulmaya çalışıyorum. - I'm trying to figure out a solution.

out
{e} daha iyi

Bazı insanlar senin için evde yemenin dışarıda yemekten daha iyi olduğunu düşünüyor. - Some people think eating at home is better for you than eating out.

Sessiz kalmak ve bir aptal olarak düşünülmek bütün şüpheyi açıkça konuşmak ve gidermekten daha iyidir. - Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.

out
dışarıya

Bu öğleden sonra dışarıya çıkacağım. - I'm going to go out this afternoon.

Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var. - I can't go out because I have a lot of homework.

go
(Askeri) NO-GO TEST EQUIPMENT: GO-NO-GO TEST TEÇHİZATI: Bir soruya iki şıktan yalnız biri ile cevap veren, belirli bir sinyalin tolerans dahilinde olup olmadığını söyleyen test teçhizatı
go
{i} porsiyon
go
{f} geçmek
go
{f} başlamak
out
{f} çıkarmak

Tom Mary'yi akşam yemeğine çıkarmak istedi, fakat o hayır dedi. - Tom asked Mary out to dinner, but she said no.

Tom yedek lastiği çıkarmak için bagajı açtı. - Tom opened the boot to take out the spare wheel.

out
bitmiş

Neredeyse şekerimiz bitmiş. - We're almost out of sugar.

Canım, süpermarkete gitmemiz lazım. Sütümüz bitmiş. - Sweetheart, we need to go to the supermarket. We ran out of milk.

out
{f} nakavt etmek
out
{s} dış

Bu öğleden sonra dışarıya çıkacağım. - I'm going to go out this afternoon.

Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan. - I wish you would shut the door when you go out.

out
{i} kurtuluş

Bu kısır döngüden kurtuluş görülmüyor. - There seems to be no way out of this vicious circle.

out
{s} dışarıdaki

Lütfen çöpünü dışarıdaki çöp kutularına koy. - Please put your waste in the bins outside.

Maria yatalaktı. Dışarıdaki dünyayla tek irtibatı televizyon yayınları aracılığıyla oluyordu. - Maria was bedridden. The only contact she had with the outside world was via the TV broadcasts.

out
{i} aut
out
{f} dışarı atmak

Sami, Leyla'yı dışarı atmak istedi. - Sami wanted to kick Layla out.

Onu dışarı atmak istemiyordum. - I didn't want to throw that out.

go
{f} ölmek
go
hareket halinde olmak
out
{i} atlanmış sözcük
be out
yanmak
be out
bitmek
be out
söz konusu olmamak
go
sayılmak
go
yeri belirli bir yer olmak
go
belirli bir durumda kalmak
go
yaraşmak
go
ortadan kaldırılmak
go
sınama
out
uzak

Beladan uzak kalmaya çalışın. - Try to stay out of trouble.

Gıdaları bakterilerden uzak tutmalıyız. - We need to keep bacteria out of food.

out
kendini belli etmek
out
anormal
out
yanmak
out
bahane

Başka bahanen kalmadı. - You're out of excuses.

out
sönmek
out
(Bilgisayar) giden
out
dışan
out
kesik
out
keyifsiz

Son birkaç gündür Jane sessiz ve keyifsizdir. - For the past few days Jane has been quiet and out of humor.

out
-den dışarıya
out
ortaya çıkmak
out
-den öteye
out
meydana çıkmak
out
çare

Şimdi çalışmaktan başka çarem yok sanırım. - I guess I have no choice but to work out now.

Çaresine bakmanı istiyorum. - I want you to figure that out.

out
uzakta olan
out
bayılmak

Ben bayılmak istemiyorum. - I don't want to pass out.

O, yürüyüşten önce hiçbir şey yememişti, bayılmak üzereydi. - Because he hadn't eaten anything before the hike, he was about to pass out.

go
kaybolmak
go
girişim
go
gayret
go
gitme
out
(tahmin/hesap/vb.) yanlış
out
bütünüyle

Sen bütünüyle onları dehşete düşürdün. - You totally freaked them out.

Sen bütünüyle onu dehşete düşürdün. - You totally freaked him out.

out
tamamıyla

Bu başka bir olasılığı tamamıyla dışlamaz. - This doesn't entirely rule out another possibility.

out
dışta yer alan
out
(ışık/ateş/vb.) sönmüş
out
modası geçmiş

Onun zaten modası geçmiş. - It's already out of fashion.

Senin eteğin modası geçmiş. - Your skirt is out of fashion.

out
harici

Ev dahili ve harici temizlendi. - The house was cleaned inside and out.

out
adamakıllı
out
sönük
out
bağırarak

O, bağırarak yardım istedi. - He called out for help.

Kazananın adını bağırarak söyledi. - He called out the name of the winner.

out
dışarıda

Kardeşlerin her ikisi de dışarıdalardı. - Both the brothers were out.

Dışarıda bir masaya oturabilir miyiz? - Could we have a table outside?

out
çıkıp

Baba, dışarıya çıkıp oyun oynayabilir miyim? - Daddy, may I go out and play?

Ona dışarı çıkıp çıkmayacağını sordum. - I asked her if she was going out.

out
dişar
out
aşkın

Allah aşkına beni buradan çıkarın. - For God's sake, get me out of here!

OUT
(Askeri) büyük boy kargo (outsize cargo)
Out
{ü} Çık dışarı!
out
sönmüş

İtfaiyeci geldiğinde yangın çoktan sönmüştü. - The fire had already gone out by the time the firemen arrived.

out
büyük

Dikkat et! Orada büyük bir çukur var. - Watch out! There's a big hole there.

Depremden sonra büyük bir yangın patlak verdi. - A big fire broke out after the earthquake.

out
muhalefet
out
olanaksız

Ne yazık ki yapmamı istediğin şey olanaksız. - I'm afraid what you're asking me to do is out of the question.

O, genç adamı aklından çıkarmaya çalıştı ama bu olanaksızdı. - She tried to put the young man out of her mind, but it was impossible.

out
yüksek sesle

Haksızlığa karşı yüksek sesle konuşmalısın. - You must speak out against injustice.

Tom yüksek sesle gülmemeye çalışıyordu. - Tom was trying hard not to laugh out loud.

out
çıkmış

Okuldaki diğer tüm çocukların zengin ebeveynleri vardı, ve o sudan çıkmış bir balık gibi hissetmeye başlıyordu. - All the other children in the school had rich parents, and he was beginning to feel like a fish out of water.

O, adeta, sudan çıkmış balık gibi. - He is, so to speak, a fish out of water.

out
açığa çıkmış
out
yıpranmış

Onun elbiseleri yıpranmış. - His clothes are worn out.

Onun paltosu yıpranmış. - His overcoat is worn out.

out
açıkta
out
mazeret

Mazeretlerin tükendi. - You're out of excuses.

Tom'un mazereti kontrol edildi. - Tom's alibi checked out.

out
{e} fazla

Tom daha önce Mary'yi John'la birlikte birden fazla ortamda görmüştü ve sonunda onların birbirlerini gördüklerini anladı. - Tom had seen Mary with John on more than one occasion before and finally figured out that they were seeing each other.

Ev, yangın çabuk söndürüldüğü için fazla zarar görmedi. - The house did not suffer much damage because the fire was quickly put out.

out
out dışarı
out
{s} uzaktaki
out
grevde
out
sesli olarak
out
eskimiş
out
outbid outdrink
out
açığa çık

Sır resmi olarak açığa çıktı. - The secret is officially out.

Artık sır açığa çıktı. - Now the secret is out.

out
bozulmuş
out
yeni çıkmış

Fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusunu seviyorum. - I like the smell of bread just out of the oven.

out
yük

Duvar köpekleri dışarıda tutacak kadar yüksek değildi. - The wall wasn't high enough to keep dogs out.

Tom neredeyse yüksek sesle kahkaha atacaktı. - Tom nearly laughed out loud.

out
eksik
out
çık dışarı
out
uzakta

Biri koltuğun altından uzaktan kumandayı çıkarmama yardım edebilir mi? Cidden sıkışmış oraya. - Can someone help me fish out the remote from under the couch? It's really stuck in there.

Yoldan uzakta bulunan annesi ile birlikte, Duke şirketinden zimmetine para geçirme planına devam edebildi. - With his mother out of the way, Duke was able to proceed with his plan to embezzle the money from the company.

out
sönük/imkansız/yanlış/dış
out
{s} işe yaramaz

Plan işe yaramazsa ne olacak? - What if the scheme doesn't work out?

O şimdi öğle yemeğinde dışarıda olacak, bu yüzden hemen aramamız bir işe yaramaz. - He'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.

out
önek fazlasıyle
out
Belirli bir yerden gitme/gönderme anlamındaki fiillerle birlikte kullanılır: They started out at dawn. Şafak sökerken yola çıktılar
out
{ü} defol

Seni iğrenç canavar, buradan defol! - You filthy beast, get out of here!

En iyisi buradan defol. - You'd better get out of here.

out
pratiğini yitirmiş
out
{e} daha çok

Onlar hakkında daha çok şey öğrenelim. - Let's find out more about them.

Tom bugün daha çok hasta. - Tom is out sick today.

out
kalmamış

Benzininiz kalmamış gibi görünüyorsunuz. - You seem to be out of gas.

Çantanı çaldım çünkü param kalmamıştı. - I stole your bag because I ran out of money.

out
hatalı

Tom'un son filmi şimdi yayınlandı. Adı Tatoeba: Hatalı ağ geçidi. - Tom's latest movie just came out. It's called Tatoeba: Bad Gateway.

Ne yazık ki Jeremy sadece bir kez daha hatalı davranırsa, onlar ona okulu terk ettirecekler. - I'm afraid if Jeremy gets out of line just one more time, they will make him leave school.

out
Xout tamamen/dışarı
out
dışında

Onun dışında, başka hiç kimse partiye gelmedi. - Outside of him, no one else came to the party.

Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır. - Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read.

Englisch - Englisch
go
out
To reveal (a person) as having a certain secret
out
Used to intensify or emphasize

The place was all decked out for the holidays.

out
A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball
out
Away from the center
out
Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game
out
To reveal (a person) to be secretly homosexual
out
A card which can make a hand a winner
out
Away from home or one's usual place, or not indoors

Leave a message with my secretary if I'm out when you call.

out
Away from; at a distance

Keep out!.

out
Away from the inside

He threw it out the door.

out
A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc
out
Away from the inside or the centre

The magician pulled the rabbit out of the hat.

out
Openly acknowledging one's homosexuality
out
{v} to drive away, to deprive, begone
out
{a} abroad, not at home, from, in an error
out
See under In
out
A take, no part of which has been used in the cut work picture
out
{f} serve or place a ball out of bounds (Sports); be exposed or revealed (especially about concealed information); expel (Archaic)
out
A state in which a member of the batting team is removed from play because the defending team threw the baseball past the batter three times in the strike zone, fielded a ball hit in the air, or fielded a ball hit to the ground and moved the ball to a defender blocking the runners ability to move from base to base
out
{ü} get out of here!

Just get out of here! - Just get out of here.

We've got to get out of here! - We've got to get out of here.

out
Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket)
out
out of power; especially having been unsuccessful in an election; "now the Democrats are out"
out
The something may be expressed after of, from, etc
out
Outlet or Output
out
When flying an object upwards towards the roof Submitted by Piers from London, UK
out
Not in the position to score in playing a game; not in the state or turn of the play for counting or gaining scores
out
To declare a personal secret belonging to another person
out
Where your roommate always is when one of the 35 clubs she belongs to calls with a very important message
out
he came out; or, he came out from the ship, meeting, sect, party, etc
out
Openly acknowledging ones homosexuality
out
sog
out
Beyond the limit of existence, continuance, or supply; to the end; completely; hence, in, or into, a condition of extinction, exhaustion, completion; as, the fuel, or the fire, has burned out
out
as, the Democrats went out and the Whigs came in; he put his money out at interest
out
{e} away from; outside of
out
not allowed to continue to bat or run; "he was tagged out at second on a close play"; "he fanned out"
out
Beyond the limits of concealment, confinement, privacy, constraint, etc
out
from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets"
out
Open University of Tanzania
out
Used in the context of general equities 1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: 2) advertised on Autex
out
{i} one who or that which lacks status or significance; way of escape (Informal); player or batter that is retired from the playing field (Baseball); serve or ball that falls out of bounds (Sports)
out
pref. in a manner that surpasses, exceedingly
out
Away from home, not indoors
out
a reserved word, used in specifying the mode of formal parameters 2 4, A 1
out
The expression used to indicate that 1) the ball has struck the out line, or a wall above the out line, or the ceiling, or any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 2) the ball has passed through any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 3) in addition to 1) and 2) on courts which are not fully enclosed the ball has passed over the out line and out of the court without touching any wall or, if no out line is provided, passed over any wall and out of the court ("Out" is also used as a Marker's call)
out
outside; on the exterior; on the outskirts; until the end; completely
out
in an inharmonious relation
out
away from home; "they went out last night"
out
Beyond possession, control, or occupation; hence, in, or into, a state of want, loss, or deprivation; used of office, business, property, knowledge, etc
out
in, or into, a state of freedom, openness, disclosure, publicity, etc
out
excluded from use or mention; "forbidden fruit"; "in our house dancing and playing cards were out"; "a taboo subject"
out
Not at home
out
One who, or that which, is out; especially, one who is out of office; generally in the plural
out
Motion Diverging from a Common Center; Replaces UP
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning"
out
Into a state of non-operation; into non-existence
out
CRS Departure date, as from a hotel
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been canceled: (2) advertised on Autex
out
outward from a reference point; "he kicked his legs out"
out
not worth considering as a possibility; "a picnic is out because of the weather"
out
To give out; to dispose of; to sell
out
in error or mistake; in a wrong or incorrect position or opinion; in a state of disagreement, opposition, etc
out
knocked unconscious by a heavy blow
out
no longer fashionable; "that style is out these days"
out
Beyond the bounds of what is true, reasonable, correct, proper, common, etc
out
A place or space outside of something; a nook or corner; an angle projecting outward; an open space; chiefly used in the phrase ins and outs; as, the ins and outs of a question
out
actual of figurative; hence, not in concealment, constraint, etc
out
To cause to be out; to eject; to expel
out
of a fire; being out or having grown cold; "threw his extinct cigarette into the stream"; "the fire is out"
out
In its original and strict sense, out means from the interior of something; beyond the limits or boundary of somethings; in a position or relation which is exterior to something; opposed to in or into
out
{s} exterior, external; wanting, lacking; directed away from; absent; retired from play (Baseball); out of bounds (Sports); extinguished; not in use, unfashionable; incorrect; unconscious
out
directed outward or serving to direct something outward; "the out doorway"; "the out basket"
out
outside or external; "the out surface of a ship's hull"
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning" be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out" reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week" outer or outlying; "the out islands" no longer fashionable; "that style is out these days" outside of an enclosed space; "she is out" outward from a reference point; "he kicked his legs out" away from home; "they went out last night
out
A black square on the grid that denotes a space that is not part of a word It is used to separate words on the grid
out
An 'out' was ten chains When counting out long lines, the chain carriers would put a stake at the end of a chain, move the chain and put a stake at the end, and so on until they ran "out" of ten stakes
out
Away; abroad; off; from home, or from a certain, or a usual, place; not in; not in a particular, or a usual, place; as, the proprietor is out, his team was taken out
out
outside of an enclosed space; "she is out"
out
A card that will make your hand win Normally heard in the plural Example: "Any spade will make my flush, so I have nine outs "
out
To come out with; to make known
out
A word or words omitted by the compositor in setting up copy; an omission
out
Verenglish | adronato
out
Output file
out
A means of exit, escape, reprieve, etc
out
Expressing impatience, anger, a desire to be rid of; with the force of command; go out; begone; away; off
out
be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out"
out
away from home; "they went out last night
out
as, the sun shines out; he laughed out, to be out at the elbows; the secret has leaked out, or is out; the disease broke out on his face; the book is out
out
Self-admission of same-sex preference Disclosing same-sex preference to others Also see: closeted, coming out
out
To declare a person to be a homosexual, especially one who is reluctant for this information to be made public
out
reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week"
out
(see Out of, below); or, if not expressed, it is implied; as, he is out; or, he is out of the house, office, business, etc
out
To come or go out; to get out or away; to become public
out
Class name associated with IC-CAP Outputs
out
Descriptive of a shot that lands outside the playing area, wide and/or long
out
is an output parameter to the stored procedure
out
to state openly and publicly one's homosexuality; "This actor outed last year"
out
Write to the template
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: (2) advertised on Autex
out
An out is a card that will improve your hand, usually one that you think will make it a winner In hold'em, an open-ended straight draw has eight outs (the four cards of each rank that will complete the straight) But it may be only six outs if there are two suited cards on the table and someone else is drawing for the flush With all that money in the pot and fifteen outs, it seemed like a good idea to call the raise Except that I was drawing dead on both the flush and the straight
out
outer or outlying; "the out islands"
to be out of
be on the outside of, be excepted from; be without, lack
Türkisch - Englisch

Definition von to be out im Türkisch Englisch wörterbuch

out
{f} whip
out
{f} bail
to be out

  Türkische aussprache

  tı bi aut

  Aussprache

  /tə bē ˈout/ /tə biː ˈaʊt/

  Etymologie

  [ t&, tu, 'tü ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English tO; akin to Old High German zuo to, Latin donec as long as, until.

  Videos

  ... came out today that said you're going to raise taxes by 3(,000 dollars) to $4,000 on ' on ...
  ... connectivity out of the country. ...

  Wort des Tages

  dis
Favoriten