to be out

listen to the pronunciation of to be out
Englisch - Türkisch
yanmak
auta çıkmak
aut olmak
out
çıkış

Bu sorundan bir çıkış yolu bulmam gerek. - I need to find a way out of this problem.

Şimdiki durumdan bir çıkış yolu arıyoruz. - We are groping for a way out of the present situation.

go
git
go
yeri olmak
out
{f} dışarı çıkarmak

Tom yarın gece Mary'yi dışarı çıkarmak istiyor. - Tom wants to take Mary out tomorrow night.

Tom, köpeğini dışarı çıkarmak için kapıyı açtı. - Tom opened the door to let his dog out.

out
dışarı

Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al. - Go out and breathe some fresh air instead of watching TV.

Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan. - I wish you would shut the door when you go out.

out
{i} çıkar yol

Bir çıkar yol bulmam lâzım. - I need to find a way out.

Ölüm tek çıkar yol mu? - Is death the only way out?

go
{f} uymak
out
{i} çizgi dışı
go
{f} olmak
out
{i} çözüm

Bir çözüm bulmaya çalışıyorum. - I'm trying to figure out a solution.

Sanırım bir şeyin çözümünü bulabiliriz. - I think we can work something out.

out
{f} kovmak

Onu kovmaktan başka seçeneğim yoktu. - I had no choice but to throw him out.

out
{e} daha iyi

Sessiz kalmak ve bir aptal olarak düşünülmek bütün şüpheyi açıkça konuşmak ve gidermekten daha iyidir. - Better to remain silent and be thought a fool than to speak out and remove all doubt.

Eğer problemi çözemezsen, farklı bir metot denemen daha iyi olur. - If you cannot work out the problem, you had better try a different method.

out
dışarıya

Baba, dışarıya çıkıp oyun oynayabilir miyim? - Daddy, may I go out and play?

Ben dışarıya giderken yanımda bir şemsiye alırım. - I take an umbrella with me when I go out.

go
(Askeri) NO-GO TEST EQUIPMENT: GO-NO-GO TEST TEÇHİZATI: Bir soruya iki şıktan yalnız biri ile cevap veren, belirli bir sinyalin tolerans dahilinde olup olmadığını söyleyen test teçhizatı
go
{f} geçmek
go
{f} başlamak
go
{i} porsiyon
out
{s} dış

Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var. - I can't go out because I have a lot of homework.

Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan. - I wish you would shut the door when you go out.

out
{i} kurtuluş

Bu kısır döngüden kurtuluş görülmüyor. - There seems to be no way out of this vicious circle.

out
{f} çıkarmak

Yoksulluk insanlardaki en kötüyü ortaya çıkarmak ve en iyiyi gizlemek için dünyadaki başka her şeyden daha fazlasını yapar. - Poverty does more to bring out the worst in people and conceal the best than anything else in the world.

Tom arabasını kardan kazıp çıkarmak zorunda kaldı. - Tom had to dig his car out of the snow.

out
{f} nakavt etmek
out
bitmiş

Tuzunun bitmiş olduğunu fark etti. - She discovered that she had run out of salt.

Tom'un parası bitmiş olmalı. - Tom must be out of money.

out
{s} dışarıdaki

Dışarıdaki gürültü sinirime dokunduğu için canım çalışmak istemedi. - I didn't feel like studying because the noise outside was getting on my nerves.

Lütfen çöpünü dışarıdaki çöp kutularına koy. - Please put your waste in the bins outside.

out
{i} aut
out
{f} dışarı atmak

Eşyaları dışarı atmak zordur. - It's hard to throw things out.

Onu dışarı atmak istemiyordum. - I didn't want to throw that out.

go
{f} ölmek
go
hareket halinde olmak
out
{i} atlanmış sözcük
be out
söz konusu olmamak
be out
bitmek
be out
yanmak
go
yeri belirli bir yer olmak
go
sayılmak
go
ortadan kaldırılmak
go
yaraşmak
go
sınama
go
belirli bir durumda kalmak
out
yanmak
out
anormal
out
-den öteye
out
bayılmak

O, yürüyüşten önce hiçbir şey yememişti, bayılmak üzereydi. - Because he hadn't eaten anything before the hike, he was about to pass out.

Ben bayılmak istemiyorum. - I don't want to pass out.

out
meydana çıkmak
out
çare

Hal çaresine bakmam gerekiyor. - I need to figure something out.

Şimdi çalışmaktan başka çarem yok sanırım. - I guess I have no choice but to work out now.

out
uzakta olan
out
ortaya çıkmak
out
kendini belli etmek
out
-den dışarıya
out
dışan
out
sönmek
out
uzak

Yoldan uzak durun, lütfen. - Keep out of the way, please.

Bundan uzak durmanı öneririm. - I suggest you keep out of this.

out
bahane

Başka bahanen kalmadı. - You're out of excuses.

out
(Bilgisayar) giden
out
kesik
out
keyifsiz

Son birkaç gündür Jane sessiz ve keyifsizdir. - For the past few days Jane has been quiet and out of humor.

go
gayret
go
gitme
go
kaybolmak
go
girişim
out
harici

Ev dahili ve harici temizlendi. - The house was cleaned inside and out.

out
sönük
out
adamakıllı
out
dışta yer alan
out
tamamıyla

Bu başka bir olasılığı tamamıyla dışlamaz. - This doesn't entirely rule out another possibility.

out
bağırarak

O, bağırarak yardım istedi. - He called out for help.

Kazananın adını bağırarak söyledi. - He called out the name of the winner.

out
(tahmin/hesap/vb.) yanlış
out
bütünüyle

Ben bütünüyle aşırı heyecanlanmıştım. - I totally freaked out.

Sen bütünüyle onu dehşete düşürdün. - You totally freaked him out.

out
modası geçmiş

Onun elbiselerinin modası geçmiştir. - His clothes are out of fashion.

Senin eteğin modası geçmiş. - Your skirt is out of fashion.

out
(ışık/ateş/vb.) sönmüş
out
dışarıda

Dışarıda hava çok soğuk, ceketsiz üşüteceksin. - It is very cold outside. You'll catch a cold without a coat.

O her gün, dışarıda yemek yerdi, ancak şimdi buna gücü yetmiyor. - He used to eat out every day, but now he can't afford it.

out
çıkıp

Televizyon seyretmek yerine, dışarıya çıkıp biraz temiz hava al. - Go out and breathe some fresh air instead of watching TV.

Hoşça kal demeden nasıl kapıdan çıkıp gidebildin? - How could you just walk out the door without saying goodbye?

out
dişar
out
aşkın

Allah aşkına beni buradan çıkarın. - For God's sake, get me out of here!

OUT
(Askeri) büyük boy kargo (outsize cargo)
Out
{ü} Çık dışarı!
out
yeni çıkmış

Fırından yeni çıkmış ekmeğin kokusunu seviyorum. - I like the smell of bread just out of the oven.

out
bozulmuş
out
açığa çık

Artık sır açığa çıktı. - Now the secret is out.

İtalyanca konuşmada pek iyi değilim, ama bunun açığa çıkmasını istemiyorum. - I'm not very good at speaking Italian but I don't want it to get out into the open.

out
outbid outdrink
out
eskimiş
out
sesli olarak
out
grevde
out
{s} olanaksız

Ne yazık ki yapmamı istediğin şey olanaksız. - I'm afraid what you're asking me to do is out of the question.

O, genç adamı aklından çıkarmaya çalıştı ama bu olanaksızdı. - She tried to put the young man out of her mind, but it was impossible.

out
{s} muhalefet
out
{s} uzaktaki
out
out dışarı
out
{e} fazla

Fiyat düşündüğümden daha da fazla düştü. - The price turned out to be lower than I thought.

Yurt dışında olsam ve param bitse, ben daha fazla istemek için ailemi ararım. - If I were abroad and I ran out of money, I would call my parents to ask for more.

out
yüksek sesle

Haksızlığa karşı yüksek sesle konuşmalısın. - You must speak out against injustice.

Tom neredeyse yüksek sesle kahkaha atacaktı. - Tom nearly laughed out loud.

out
mazeret

Tom'un mazereti kontrol edildi. - Tom's alibi checked out.

Mazeretlerin tükendi. - You're out of excuses.

out
{e} büyük

O Pablo ile evleneceğini açıkça ilan ettiğinde, neredeyse büyük annesine kalp krizi geçirtecekti , halasının gözlerini yuvasından fırlattıracaktı fakat küçük kız kardeşi gururla baktı. - When he openly declared he would marry Pablo, he almost gave his grandmother a heart attack and made his aunt's eyes burst out of their sockets; however, his little sister beamed with pride.

Büyükannem hemen hemen her gün bir yürüyüş için dışarı çıkardı fakat şimdi o nadiren, kırk yılda bir, dışarı çıkar. - My grandmother used to go out for a walk almost every day, but now she seldom, if ever, goes out.

out
açığa çıkmış
out
yıpranmış

Ayakkabılar yıpranmış. - The shoes are worn out.

O, çok çalışmaktan yıpranmıştı. - She was worn out from overwork.

out
yük

Duvar köpekleri dışarıda tutacak kadar yüksek değildi. - The wall wasn't high enough to keep dogs out.

Tom neredeyse yüksek sesle kahkaha atacaktı. - Tom nearly laughed out loud.

out
pratiğini yitirmiş
out
{e} daha çok

Onun hakkında daha çok şey öğrenelim. - Let's find out more about her.

Tom bugün daha çok hasta. - Tom is out sick today.

out
kalmamış

Bir zamanlar bir best seller olan bu kitabın artık baskısı kalmamış. - This book, which was once a best seller, is now out of print.

Benzininiz kalmamış gibi görünüyorsunuz. - You seem to be out of gas.

out
Xout tamamen/dışarı
out
{ü} defol

Seni iğrenç canavar, buradan defol! - You filthy beast, get out of here!

Herkes, evimden defolun. - Everybody, get out of my house.

out
açıkta
out
uzakta

Lütfen doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın. - Please store in a cool and dry place, out of direct sunlight.

Yoldan uzakta bulunan annesi ile birlikte, Duke şirketinden zimmetine para geçirme planına devam edebildi. - With his mother out of the way, Duke was able to proceed with his plan to embezzle the money from the company.

out
sönük/imkansız/yanlış/dış
out
eksik
out
{s} işe yaramaz

O şimdi öğle yemeğinde dışarıda olacak, bu yüzden hemen aramamız bir işe yaramaz. - He'll be out at lunch now, so there's no point phoning straight away.

Polis bize köprünün işe yaramaz olduğunu söyledi. - The police told us the bridge was out.

out
önek fazlasıyle
out
çıkmış

İsyan tamamen kontrolden çıkmıştı. - The riot was completely out of control.

Okuldaki diğer tüm çocukların zengin ebeveynleri vardı, ve o sudan çıkmış bir balık gibi hissetmeye başlıyordu. - All the other children in the school had rich parents, and he was beginning to feel like a fish out of water.

out
Belirli bir yerden gitme/gönderme anlamındaki fiillerle birlikte kullanılır: They started out at dawn. Şafak sökerken yola çıktılar
out
hatalı

O, on olayın dokuzunda hatalıdır. - She is wrong in nine cases out of ten.

Tom'un son filmi şimdi yayınlandı. Adı Tatoeba: Hatalı ağ geçidi. - Tom's latest movie just came out. It's called Tatoeba: Bad Gateway.

out
sönmüş

İtfaiyeci geldiğinde yangın çoktan sönmüştü. - The fire had already gone out by the time the firemen arrived.

out
çık dışarı
out
dışında

Bir köpeğin dışında, bir kitap insanın en iyi arkadaşıdır. Bir köpeğin içinde, okumak için çok karanlıktır. - Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog, it's too dark to read.

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Englisch - Englisch
go
out
Away from the inside or the centre

The magician pulled the rabbit out of the hat.

out
To reveal (a person) as having a certain secret
out
Away from; at a distance

Keep out!.

out
A state in which a member of the batting team is removed from play due to the application of various rules of the game such as striking out, hitting a fly ball which is caught by the fielding team before bouncing, etc
out
Away from home or one's usual place, or not indoors

Leave a message with my secretary if I'm out when you call.

out
To reveal (a person) to be secretly homosexual
out
Of a batter or batsman, having caused an out called on himself while batting under various rules of the game
out
A dismissal; a state in which a member of the batting team finishes his turn at bat, due to the application of various rules of the game such as hit wicket, wherein the bowler has hit the batter's wicket with the ball
out
Used to intensify or emphasize

The place was all decked out for the holidays.

out
Away from the center
out
A card which can make a hand a winner
out
Away from the inside

He threw it out the door.

out
Openly acknowledging one's homosexuality
out
{v} to drive away, to deprive, begone
out
{a} abroad, not at home, from, in an error
out
Into a state of non-operation; into non-existence
out
A means of exit, escape, reprieve, etc
out
Away; abroad; off; from home, or from a certain, or a usual, place; not in; not in a particular, or a usual, place; as, the proprietor is out, his team was taken out
out
An 'out' was ten chains When counting out long lines, the chain carriers would put a stake at the end of a chain, move the chain and put a stake at the end, and so on until they ran "out" of ten stakes
out
A black square on the grid that denotes a space that is not part of a word It is used to separate words on the grid
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning" be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out" reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week" outer or outlying; "the out islands" no longer fashionable; "that style is out these days" outside of an enclosed space; "she is out" outward from a reference point; "he kicked his legs out" away from home; "they went out last night
out
outside or external; "the out surface of a ship's hull"
out
directed outward or serving to direct something outward; "the out doorway"; "the out basket"
out
{s} exterior, external; wanting, lacking; directed away from; absent; retired from play (Baseball); out of bounds (Sports); extinguished; not in use, unfashionable; incorrect; unconscious
out
In its original and strict sense, out means from the interior of something; beyond the limits or boundary of somethings; in a position or relation which is exterior to something; opposed to in or into
out
of a fire; being out or having grown cold; "threw his extinct cigarette into the stream"; "the fire is out"
out
actual of figurative; hence, not in concealment, constraint, etc
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been canceled: (2) advertised on Autex
out
A place or space outside of something; a nook or corner; an angle projecting outward; an open space; chiefly used in the phrase ins and outs; as, the ins and outs of a question
out
Beyond the bounds of what is true, reasonable, correct, proper, common, etc
out
no longer fashionable; "that style is out these days"
out
knocked unconscious by a heavy blow
out
in error or mistake; in a wrong or incorrect position or opinion; in a state of disagreement, opposition, etc
out
To give out; to dispose of; to sell
out
not worth considering as a possibility; "a picnic is out because of the weather"
out
outward from a reference point; "he kicked his legs out"
out
outside of an enclosed space; "she is out"
out
A card that will make your hand win Normally heard in the plural Example: "Any spade will make my flush, so I have nine outs "
out
To come out with; to make known
out
reveal somebody else's homosexuality; "This actor was outed last week"
out
An out is a card that will improve your hand, usually one that you think will make it a winner In hold'em, an open-ended straight draw has eight outs (the four cards of each rank that will complete the straight) But it may be only six outs if there are two suited cards on the table and someone else is drawing for the flush With all that money in the pot and fifteen outs, it seemed like a good idea to call the raise Except that I was drawing dead on both the flush and the straight
out
Used in the context of general equities (1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: (2) advertised on Autex
out
Write to the template
out
to state openly and publicly one's homosexuality; "This actor outed last year"
out
is an output parameter to the stored procedure
out
Descriptive of a shot that lands outside the playing area, wide and/or long
out
Class name associated with IC-CAP Outputs
out
To come or go out; to get out or away; to become public
out
(see Out of, below); or, if not expressed, it is implied; as, he is out; or, he is out of the house, office, business, etc
out
To declare a person to be a homosexual, especially one who is reluctant for this information to be made public
out
A word or words omitted by the compositor in setting up copy; an omission
out
Self-admission of same-sex preference Disclosing same-sex preference to others Also see: closeted, coming out
out
as, the sun shines out; he laughed out, to be out at the elbows; the secret has leaked out, or is out; the disease broke out on his face; the book is out
out
away from home; "they went out last night
out
be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out"
out
Expressing impatience, anger, a desire to be rid of; with the force of command; go out; begone; away; off
out
outer or outlying; "the out islands"
out
Output file
out
Verenglish | adronato
out
To cause to be out; to eject; to expel
out
CRS Departure date, as from a hotel
out
in, or into, a state of freedom, openness, disclosure, publicity, etc
out
(baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning"
out
Beyond the limit of existence, continuance, or supply; to the end; completely; hence, in, or into, a condition of extinction, exhaustion, completion; as, the fuel, or the fire, has burned out
out
Openly acknowledging ones homosexuality
out
Where your roommate always is when one of the 35 clubs she belongs to calls with a very important message
out
To declare a personal secret belonging to another person
out
When flying an object upwards towards the roof Submitted by Piers from London, UK
out
The something may be expressed after of, from, etc
out
Outlet or Output
out
Of a player, disqualified from playing further by some action of a member of the opposing team (such as being stumped in cricket)
out
A state in which a member of the batting team is removed from play because the defending team threw the baseball past the batter three times in the strike zone, fielded a ball hit in the air, or fielded a ball hit to the ground and moved the ball to a defender blocking the runners ability to move from base to base
out
{f} serve or place a ball out of bounds (Sports); be exposed or revealed (especially about concealed information); expel (Archaic)
out
A take, no part of which has been used in the cut work picture
out
See under In
out
as, the Democrats went out and the Whigs came in; he put his money out at interest
out
{e} away from; outside of
out
outside; on the exterior; on the outskirts; until the end; completely
out
One who, or that which, is out; especially, one who is out of office; generally in the plural
out
Not at home
out
excluded from use or mention; "forbidden fruit"; "in our house dancing and playing cards were out"; "a taboo subject"
out
Beyond possession, control, or occupation; hence, in, or into, a state of want, loss, or deprivation; used of office, business, property, knowledge, etc
out
away from home; "they went out last night"
out
in an inharmonious relation
out
The expression used to indicate that 1) the ball has struck the out line, or a wall above the out line, or the ceiling, or any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 2) the ball has passed through any fitting attached to the ceiling and/or wall above the out line or 3) in addition to 1) and 2) on courts which are not fully enclosed the ball has passed over the out line and out of the court without touching any wall or, if no out line is provided, passed over any wall and out of the court ("Out" is also used as a Marker's call)
out
Beyond the limits of concealment, confinement, privacy, constraint, etc
out
a reserved word, used in specifying the mode of formal parameters 2 4, A 1
out
Away from home, not indoors
out
{i} one who or that which lacks status or significance; way of escape (Informal); player or batter that is retired from the playing field (Baseball); serve or ball that falls out of bounds (Sports)
out
Used in the context of general equities 1) No longer obligated to an order, as it has already been cancelled: 2) advertised on Autex
out
Open University of Tanzania
out
not allowed to continue to bat or run; "he was tagged out at second on a close play"; "he fanned out"
out
from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets"
out
pref. in a manner that surpasses, exceedingly
out
Motion Diverging from a Common Center; Replaces UP
out
{ü} get out of here!

We've got to get out of here! - We've got to get out of here.

Just get out of here! - Just get out of here.

out
out of power; especially having been unsuccessful in an election; "now the Democrats are out"
out
Not in the position to score in playing a game; not in the state or turn of the play for counting or gaining scores
out
he came out; or, he came out from the ship, meeting, sect, party, etc
out
sog
to be out of
be on the outside of, be excepted from; be without, lack
Türkisch - Englisch

Definition von to be out im Türkisch Englisch wörterbuch

out
{f} whip
out
{f} bail
to be out

  Türkische aussprache

  tı bi aut

  Aussprache

  /tə bē ˈout/ /tə biː ˈaʊt/

  Etymologie

  [ t&, tu, 'tü ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English tO; akin to Old High German zuo to, Latin donec as long as, until.

  Videos

  ... is rolling out today, over the next couple of weeks. ...
  ... with nato allies to carry out to narrow missions ...

  Wort des Tages

  immure
Favoriten