azalmak

listen to the pronunciation of azalmak
Türkisch - Englisch
diminish

The population of this country is gradually diminishing. - Bu ülkenin nüfusu giderek azalmaktadır.

decrease

The population of the town decreases year by year. - Şehrin nüfusu yıldan yıla azalmaktadır.

That custom is on the decrease. - O gelenek azalmaktadır.

decay
lessen
to become less, to lessen, to diminish, to decrease, to decline, to fall, to dwindle, to drop off, to lower; to let up, to abate
decreased
dive
ebb
cut down
(Ticaret) recede
bottom out
slacken
tail
tail off
go
off
die away
dip
(deyim) be down
lapse
tail away
lower
de-escalate
alleviate
subside
dim

The population of this country is gradually diminishing. - Bu ülkenin nüfusu giderek azalmaktadır.

become less
falter
run short
drop away
shrink
moderate
fail
be lowered
(Ticaret) drop
take up the slack
die down
remit
go down
be decreased
to become less, lessen, diminish, be reduced, be lowered, be decreased
shorten
run short of
dwindle
decline
shrink; be on the wane
be reduced
de escalate
drop off
scale down
abate
grow scarce
{f} wane
diminish in intensity
let up
fall
slump
fall off
deescalate
be on the decline
sink
fallen off
be on the wane
{f} sag
run short of smth
wear away
run low
fall away
{f} ease off
azalma
decrease

That custom is on the decrease. - O gelenek azalmaktadır.

It isn't strange that children decrease, too? - Çocukların da azalması garip değil mi?

azalma
wane
azalmak (ses)
trail off
azalma
decline

The mayor thought that he should investigate the decline in tax revenues. - Belediye başkanı, vergi gelirlerindeki azalmanın araştırılması gerektiğini düşündü.

azalma
{i} diminution
azalma
impairment
azalma
reduction

There's been a reduction in personnel at our factory. - Fabrikamızdaki personelde bir azalma oldu.

azalma
falling away
alev azalmak
die down
azalma
reduce
azalma
(Gıda) decay ratio
azalma
fail
azalma
attenuate
azalma
decay
azalma
remittance
azalma
declination
azalma
moderation
azalma
abridge
azalma
ebbing
azalma
reducement
azalma
roll-off
azalma
drop-off
azalma
falling-away
azalma
decrescent
azalma
insurance contract
azalma
scale-down
azalma
peddling
azalma
diminishment
azalma
fall
azalma
(Ticaret) turnover
azalma
lowering
azalma
let-up
azalma
drop
azal
{f} decreased

Production of rice has decreased. - Pirinç üretimi azaldı.

Since 1990, methane emissions have decreased by 11%. - 1990'dan beri metan salımları %11 oranında azalmıştır.

azal
fallen off
azal
fall off
azal
diminish

The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened. - Bir insanın haklarının tehdit edildiğinde, her insanın hakları azaltılır.

His income was diminished by half after retirement. - Emekli olduktan sonra geliri yarı yarıya azaldı.

azal
{f} decaying
azal
{f} decreasing

A recent survey shows that the number of smokers is decreasing. - Son zamanlarda yapılan bir araştırma sigara içenlerin sayısının azaldığını göstermektedir.

Japan's foreign aid is decreasing in part because of an economic slowdown at home. - Japonya'nın dış yardımları yurttaki ekonomik yavaşlamadan dolayı kısmen azalıyor.

azal
fell off

Sales fell off in the third quarter. - Üçüncü çeyrekte satışlar azaldı.

azal
{f} decrease

The medicine decreased his pain. - İlaç onun acısını azalttı.

They should decrease the sugar in these muffins. - Bu kurabiyelerdeki şekeri azaltmalılar.

azal
{f} diminished

The war diminished the wealth of the country. - Savaş ülkenin zenginliği azalttı.

His income was diminished by half after retirement. - Emekli olduktan sonra geliri yarı yarıya azaldı.

azal
tail off
azalma
decrement
azalma
alleviate
azalma
letup
azalma
recession
azalma
downturn
azalma
abridgement
yavaş yavaş azalmak
wear off
azalma
{i} subsidence
azalma
a decrease
azal
mute
azalma
attenuation
azalma
falling off
azalma
reducing
azalma
degradation
azalma
remission
azalma
shortening
azalma
let up
azalma
stepdown
azalma
{i} abatement

No cure was possible, despite the abatement of symptoms. - Semptomlardaki azalmaya rağmen tedavisi mümkün değildi.

azalma
alleviation
azalma
curtail
azalma
letdown
azalma
scale down
azalma
fall, decline
aşamalı olarak azalmak
phase out
giderek azalmak
wear thin
gitgide azalmak
dwindle away
gitgide azalmak
seep away
Englisch - Englisch

Definition von azalmak im Englisch Englisch wörterbuch

Azal
A place near the western extremity of the valley near Jerusalem
Türkisch - Türkisch
Az denecek bir miktara inmek veya eskisinden az bir duruma gelmek
Etkisini yitirmek, hafiflemek
(Osmanlı Dönemi) NEKZ
AZAL
(Osmanlı Dönemi) (Ezel. C.) Ezeller. Başlangıcı olmayan zamanlar
Azalma
(Hukuk) TENAKUS
azalma
Azalmak işi, eksilme, tenakus
azalmak
Favoriten