ölmek

listen to the pronunciation of ölmek
Türkisch - Englisch
die

The soldier was not in the least afraid to die. - Asker zerre kadar ölmekten korkmuyordu.

I'm too young to die. - Ben ölmek için çok gencim!

decease
perish
conk
pass on
croak
cash in
kick the bucket
end

I don't want to end up dead. - Sonunda ölmek istemiyorum.

pass away
exit
cut up
depart
choke
dying

He had heard that his friend was dying. - Arkadaşının ölmekte olduğunu duymuştu.

We may not enjoy living together, but dying together isn't going to solve anything. - Birlikte yaşamaktan hoşlanmayabiliriz ama birlikte ölmek bir şeyi çözmeyecek.

(deyim) pass in one's chips
(Konuşma Dili) go for a burton
(deyim) pay the debt of nature
finish
(deyim) buy the farm
shuffle off his mortal cot
hand in one's chips
rest
go out of existence
breathe one's last
(Dilbilim) be no more
go to one's glory
(Konuşma Dili) go to one's last home
(deyim) cash in one's chips
(Dilbilim) pop off to
(deyim) be food for worms
hand in one's checks
(deyim) shuffle off this mortal coil
fail
(deyim) drop dead
pay one's debt to nature
(Argo) go to kingdom come
gasp one's life out
bite the dust
(Konuşma Dili) push up the daisies
west
go the way of all flesh
pass

When I die, I want to die like my grandfather who died peacefully in his sleep. Not screaming like all the passengers in his car. - Ölürsem, yatağında huzur içinde ölen büyük babam gibi ölmek isterim. Arabasındaki tüm yolcular gibi çığlık atarak değil.

Let's get some food. You look like you're about to pass out. - Biraz yiyecek alalım. Sen ölmek üzereymiş gibi görünüyorsun.

gather
toe
(deyim) be gathered to one's fathers
(Dilbilim) pass over
fall
warble
expirer
go belly up
expire
finally to get well after being at death's door several times
snuff it
cross the styx
go hence
pip out
go
give up the ghost
to die, to croak, to pass away, to perish, to pop off, to expire; to be (as) dead as a dodo; to fade; to wither
pip
peg out
(for a plant or flower) to wither. öl dediği yerde ölmek, kal dediği yerde kalmak automatically to obey (someone's) every command. Ölme eşeğim ölme (çayır çimen bitecek). (Konuşma Dili) How much longer will this infernal wait continue?/If I have to keep on waiting like this, I may as well regard the whole thing as doomed to failure. Ölür müsün, öldürür müsün? (Konuşma Dili) I've been put in an impossible situation! Ölenle (birlikte) ölünmez. (Atasözü) It is wrong to kill oneself by grieving, since no amount of grieving can bring the dead back to life. ölüp ölüp dirilmek
pass out

Let's get some food. You look like you're about to pass out. - Biraz yiyecek alalım. Sen ölmek üzereymiş gibi görünüyorsun.

pass in
return to dust
succumb
pop off
go west
to go through a number of trying situations; to be beset by a number of miseries or sorrows
açlıktan ölmek
starve

Tom didn't want to starve. - Tom açlıktan ölmek istemiyordu.

We don't have to starve. - Açlıktan ölmek zorunda değiliz.

ölmek istiyorum
i want to die
ölmek üzere
at death's door
ölmek var dönmek yok
we have burnt our boats
ölmek var, dönmek yok
(Konuşma Dili) We will die rather than turn back./We're going to get this done, even though we may die in the process
ölmek üzere
moribund
ölmek üzere
on the brink of the grave
ölmek üzere
at one's last gasp
ölmek üzere
about to die
ölmek üzere iken
at the point of death
ölmek üzere kimse
goner
ölmek üzere olmak
be at the point of death
ölmek üzere olmak
(deyim) have one foot in the grave
açlıktan ölmek
famish
yorgunluktan ölmek
exhausted
öl
{f} deceased

He got down on his knees and prayed for the souls of the deceased. - Dizlerinin üzerine çöktü ve ölenlerin ruhları için dua etti.

The Emperor prayed for the souls of the deceased. - İmparator ölülerin ruhları için dua etti.

ölme
death

You won't bleed to death. - Kan kaybından ölmeyeceksin.

I would rather starve to death than steal. - Çalmaktansa açlıktan ölmeyi tercih ederim.

ölme
dying

I had a premonition of Tom dying. - Tom'un ölmesiyle ilgili bir önsezim vardı.

The chances of dying from falling airplane parts are 30 times greater than the chances of being killed by a shark. - Düşen uçak parçalarından ölme olasılığı bir köpek balığı tarafından öldürülme olasılığından 30 kez daha büyüktür.

acından ölmek
starve
acından ölmek
starve to death
acından ölmek
be very hungry
birer birer ölmek
become extinct
birer birer ölmek
die out
birinden önce ölmek
predecease
düşüp ölmek
bite the dust
genç ölmek
die young
gülmekten ölmek
die laughing
savaşırken ölmek
(Askeri) fall in battle
sıkıntıdan ölmek
be bored to death
uğruna ölmek
die for
yorgunluktan ölmek
be exhausted
yorgunluktan ölmek
to be exhausted
öl
{f} dying

Dying is not the opposite of living: we spend our life living while we don't spend our death dying. - Ölüm yaşamın zıttı değildir: biz ölümümüzü ölürken geçirmezken hayatımızı yaşarken geçiririz.

Thousands of soldiers and civilians were dying. - Binlerce asker ve sivil ölüyorlardı.

öl
perish

If a mouse only has one hole, it will soon perish. - Bir farenin sadece tek bir deliği varsa, kısa sürede ölür.

All those who take up the sword shall perish by the sword. - Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek.

öl
decease

A monument was erected in memory of the deceased. - Ölenin anısına bir anıt dikildi.

He got down on his knees and prayed for the souls of the deceased. - Dizlerinin üzerine çöktü ve ölenlerin ruhları için dua etti.

öl
{f} die

Ivy Bean, the oldest user of both Facebook and Twitter, died at 104. - Hem Facebook'un hem de Twitter'ın en yaşlı üyesi olan Ivy Bean, 104 yaşında öldü.

Anime director Satoshi Kon died of pancreatic cancer on August 24, 2010, shortly before his 47th birthday. - Anime yönetmeni Satoshi Kon, kırk yedinci doğum gününden kısa süre önce 24 Ağustos 2010 tarihinde pankreas kanserinden öldü.

öl
pass away

The patient may pass away at any moment. - Hasta herhangi bir anda ölebilir.

We won't let you pass away. - Ölmene izin vermeyeceğiz.

ölme
decease
eceliyle ölmek
die a natural death
susuzluktan ölmek
To die of thirst
öl
died

Dalida died from an overdose of sleeping pills. - Dalida aşırı dozda uyku hapından öldü.

My father died of cancer. - Babam kanserden öldü.

(doku) ölmek
(Tıp) necrotize
(doku) ölmek
(Tıp) necrotise
acından ölmek
a) to starve to death b) to starve, to be famished
acısından ölmek
die from one's grief
aniden ölmek
die suddenly
aniden ölmek
die a natural sudden
açlıktan ölmek
die of starvation
açlıktan ölmek
to starve to death, to starve
açlıktan ölmek
be famishing
açlıktan ölmek
starve to death
açlıktan ölmek
to die of hunger, starve
aşırı dozdan ölmek
(Tıp) die from overdose
aşırı dozdan ölmek
(Tıp) die of overdose
aşırıdozdan ölmek
(Tıp) die from overdose
aşırıdozdan ölmek
(Tıp) die of overdose
bir şey için ölmek
(deyim) be dying to do
canlı canlı ölmek
be buried alive
daha önce ölmek
predecease
doğarken ölmek
die in childbirth
doğarken ölmek
die in in infancy
doğum esnasında ölmek
die in in infancy
doğum esnasında ölmek
die in childbirth
doğum sırasında ölmek
die in childbirth
doğumda ölmek
die in childbirth
doğururken ölmek
die in childbirth
düşüp ölmek
drop dead
eceliyle ölmek
die a natural sudden
eceliyle ölmek
die in one's bed
eceliyle ölmek
to die a natural death
erken ölmek
die prematurely
erken ölmek
die early
fücceten ölmek
die in a sudden death
fücceten ölmek
(Osmanlıca) die a sudden death
fücceten ölmek
to die a sudden death
genç yaşta ölmek
die prematurely
genç yaşta ölmek
(deyim) not make old bones
görev başında ölmek
die in one's boots
gülmekten ölmek
be tickled to death
gülmekten ölmek
to die laughing
huzurlu ölmek
die peacefully
işinin başında ölmek
(Konuşma Dili) die with one's boots on
kahrından ölmek
die of grief
kahrından ölmek
die of a broken heart
kahırından ölmek
1. to die of the pain which (someone, an event) causes one; to die of heartsickness: Adam müebbet hapse çarpıldı; altı ay sonra kadın kahrından öldü. The man got a life sentence, and six months later the woman died of the pain of it. 2. to be very hurt by, be in mental agony; to eat one's heart out
kalp krizi geçirerek ölmek
(Tıp) die of heart attack
kalp krizi geçirerek ölmek
(Tıp) die from heart attack
kalp krizinden ölmek
(Tıp) die from heart attack
kalp krizinden ölmek
(Tıp) die of heart attack
kalpten ölmek
die of heart attack
kan kaybından ölmek
die of blood lose
kan kaybından ölmek
bleed to death
kan kaybından ölmek
to bleed to death
kan kaybından ölmek
bleed to dead
kaza sonucu ölmek
die in an accident
kaza sonucu ölmek
die accidentally
kaza sonucu ölmek
(Konuşma Dili) die with one's boots on
kimsesiz ölmek
die without issue
kollarında ölmek
die in one's arms
maganda kurşunuyla ölmek
be killed by a stray bullet
meraktan ölmek
worry oneself to death
patır patır ölmek
(deyim) drop like flies
pisi pisine ölmek
die in vain
savaşta ölmek
die in one's boots
sıkıntıdan ölmek
die
teker teker ölmek
die off
uykusuzluktan ölmek
die of sleeplessness
vasiyetname bırakarak ölmek
die testate
vasiyetsiz ölmek
die intestate
vurgun yiyerek ölmek
(Tıp) die of bends
vurgundan ölmek
(Tıp) die of bends
yanarak ölmek
burn to death
yatağında ölmek
die in one's bed
yavaş yavaş ölmek
die off
yaşlanmadan ölmek
(deyim) not make old bones
yorgunluktan ölmek
to be exhausted, to be shattered
zamansız ölmek
die untimely
zengin ölmek
cut up rich
zengin ölmek
cut up fat
çalışırken ölmek
die one's boots
çizmeleri ayağında ölmek
(Konuşma Dili) die with one's boots on
çocuk yapamadan ölmek
die without issue
çocuk yapamadan ölmek
die childless
çocuksuz ölmek
die without issue
çocuksuz ölmek
die childless
çocuğu olmadan ölmek
die without issue
çocuğu olmadan ölmek
die childless
ölme
parting
ölme
don't die

Heroes don't die. Only bad guys do. - Kahramanlar ölmez. Sadece kötü adamlar ölür.

I hope you don't die. - Ölmeyeceğini umuyorum.

ölme
grave
ölme
passing
ömrünün baharında ölmek
(deyim) not make old bones
önce ölmek
predecease
üzüntüsünden ölmek
die from one's grief
ölmek
Favoriten