for me

listen to the pronunciation of for me
Englisch - Türkisch
bana
bana gelince
Benim için

Bu kitabı okumak benim için kolay. - It is easy for me to read this book.

Bu benim için çok zordu. - It was too difficult for me.

for us
bizim için
for this
bunun için

Bunun için çok yaşlanıyorum - I'm getting too old for this.

Bunun için iyi bir neden vardı. - There was a good reason for this.

for us
açımızdan
for us
bizim açımızdan
for you
senin için

Patates cipsi senin için iyi değildir. - Potato chips are not good for you.

Bunu senin için yapıyorum. - I'm doing it for you.

for you
senin adına
for you
size

Karar vermek size kalmış. - That's for you to decide.

İyiliğiniz için size minnettarım. - I am grateful to you for your kindness.

for you
sana

Sana olan aşkım sana her şeyi söylememe izin vermeyecek. Bazı şeyler söylenmemiş olarak bırakılsa iyi olur. - My love for you won't let me tell you everything. Some things are better left unsaid.

Senin hataların bile sana olan saygımı azaltmaz ve arkadaşlıkta önemli olan budur. - Even your faults do not lessen my respect for you, and in friendship this is what counts.

forme
(Tıp) biçim

Kendilerini bir daire halinde biçimlendirdiler. - They formed themselves into a circle.

forme
(Tıp) şekil
for them
onlar için
forme
forma
for him
Onun için

Bay White onun için mahkemeye çıktı. - Mr White appeared for him in court.

Bu akşam onun için bir veda partisi düzenliyoruz. - We are giving a farewell party for him tonight.

for this
buna gelince as
forme
{i} forma (yazı)
forme
(isim) forma (yazı)
for me

  Türkische aussprache

  fôr mi

  Aussprache

  /ˈfôr ˈmē/ /ˈfɔːr ˈmiː/

  Etymologie

  [ f&r, (')for, Southern a ] (preposition.) before 12th century. Middle English, from Old English; akin to Latin per through, prae before, pro before, for, ahead, Greek pro, Old English faran to go; more at FARE.

  Wort des Tages

  collage
Favoriten