karşın

listen to the pronunciation of karşın
Türkisch - Englisch
though

We thought we would write out the directions, in case you got lost. - Kaybolma ihtimalimize karşın, yönleri yazmayı düşündüm.

Though I had never met Jim, I could pick him out right away. - Jim ile hiç karşılaşmamış olmama karşın, ben hemen onu ayırt ederim.

in spite of, despite, for all; although, though
in spite of

In spite of the depression, the prices of commodities are still high. - Ekonomik durgunluğa karşın, ticari ürün fiyatları hala yüksek.

altho

Although Bob was in disguise, I recognized him at a glance. - Bob maskeli olmasına karşın, ben onu bir bakışta tanıdım.

Although I was tired, I did my very best. - Yorgun olmama karşın, elimden gelenin en iyisini yaptım.

for all

For all his wealth, he is not very happy. - Bütün servetine karşın, o çok mutlu değildir.

For all his supposed psychic powers, he could not predict his own death. - Sözde psişik güçlerine karşın kendi ölümünü tahmin edemedi.

although

Although they were twins, they were of opposite personalities. - İkiz olmalarına karşın onların karşıt kişilikleri vardı.

Although Bob was in disguise, I recognized him at a glance. - Bob maskeli olmasına karşın, ben onu bir bakışta tanıdım.

in despite of
as
per contra
despite

Despite medical advances, ectopic pregnancy remains a significant cause of maternal mortality worldwide. - Tıbbi gelişmelere karşın dış gebelik, dünya çapındaki anne ölümlerinin önemli bir nedeni olmaya devam etmektedir.

Despite his fame, he is not happy. - Ününe karşın mutlu değil.

while

While most of us are significantly better off financially than our parents and grandparents, happiness levels haven't changed to reflect that. - Çoğumuz ebeveynlerimiz ve büyük ebeveynlerimizden önemli ölçüde daha varlıklı olmamıza karşın, onu yansıtan mutluluk seviyeleri değişmemiştir.

While I understand what you are saying, I cannot do accordingly. - Söylediklerini anlamama karşın, öyle yapamıyorum.

notwithstanding
spite of

In spite of the depression, the prices of commodities are still high. - Ekonomik durgunluğa karşın, ticari ürün fiyatları hala yüksek.

albeit
but yet
althought
regardless of the fact that
buna karşın
for all that
ihtimaline karşın
In case

I will alert you in case any inconvenient situation.

buna karşın
after all

He was right after all. - Buna karşın haklıydı.

He didn't pass after all. - O, buna karşın geçmedi.

her şeye karşın
nonetheless, for all that, after all
Türkisch - Türkisch
Gerekenin veya mantığın tersine olarak, rağmen
rağmen
karşın
Favoriten