şakadan

listen to the pronunciation of şakadan
Türkisch - Englisch
in jest
in joke
as a joke, jokingly, in jest
for fun
jokingly
tongue in cheek
jocularly
in fun

Don't do such a thing in fun. - Şakadan böyle bir şey yapmayın.

şaka
joke

Hey, it's about time you quit it with the panty jokes. You'll put off the readers, you creeper! - Hey, külotlu şakalardan vazgeçmenin zamanı geldi.Okuyucuları soğutacaksın,seni sürüngen.

It was just a joke. Lighten up! - Sadece bir şakaydı.Aydınlat!

şakadan anlama
sense of humor
şakadan anlamayan
humorless
şakadan anlamayan
humourless [Brit.]
şakadan anlamaz
she can't take a joke
şakadan anlamaz
he can't take a joke
şaka
banter

Lucy was bantered by her grandparents. - Lucy'ye büyük ebeveynleri tarafından şaka yapıldı.

The conversation started with friendly banter but ended in bruises. - Konuşma dostça şakayla başladı fakat morluklarla sona erdi.

şaka
fun

Your jokes aren't funny. - Şakaların komik değil.

Don't do such a thing in fun. - Şakadan böyle bir şey yapmayın.

şaka
waggery
şaka
prank

The young sorceress was ordered to turn Tom back into a human, after the teachers learned of her prank. - Öğretmenler onun eşek şakasını öğrendikten sonra genç büyücü kadına Tom'u tekrar bir insana döndürmesi buyruldu.

Traditionally on April 1st, people pull pranks on each other. - Geleneksel olarak bir nisanda insanlar birbirlerine şakalar yaparlar.

şaka
{i} game
şaka
wheeze
şaka
witticism
şaka
{i} play

You should not play a joke on me. - Siz benimle şaka yapmamalısınız.

Tom would often play jokes on the teacher. - Tom çoğunlukla öğretmenle şakalar yapardı.

şaka
Josh
şaka
humor
şaka
lark
şaka
chaff
şaka
(deyim) fun and games
şaka
trick
şaka
sport
şaka
jest

Life is a jest, and all things show it, I thought so once, and now I know it. - Bir zamanlar hayatın bir şaka olduğunu, her şeyin de bunu gösterdiğini düşünürdüm. Artık biliyorum.

The squirrel that you kill in jest, dies in earnest. - Şakacıktan öldürdüğün sincap ciddi olarak ölür.

şaka
wisecrack
şaka
monkeyshines
şaka
booby trap
şaka
badinage
şaka
funnies

That is the funniest joke that I have ever heard. - Bu şimdiye kadar duyduğum en komik şaka.

şaka
raillery
şaka
crack

I didn't crack any jokes. - Ben hiç şaka yapmadım.

şaka
{i} quip
şaka
skit
şaka
jape
şaka
gag
şaka
pleasantry
şaka
quiz
Şaka
joking

Don't take me seriously. I'm only joking. - Beni ciddiye almayın. Ben sadece şaka yapıyorum.

You have to be joking. - Şaka yapıyor olmalısın.

şaka
hell
şaka
drollery
şaka
kidding

You've got to be kidding. - Şaka yapıyor olmalısın.

You're kidding, right? - Şaka yapıyorsun, değil mi?

şaka
humour [Brit.]
şaka
waggishness
şaka
joke, jest, fun
şaka
rib
şaka
{i} humour
Türkisch - Türkisch
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Meşakkatli ve güç
ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Musibet ânında yakasını ve yüzünü yırtan kadın
Şaka
(Hukuk) LATİFE
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, latife: "İmamın şakasına ben de şaka ile mukabele ettim."- R. N. Güntekin
şaka
Latife
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
şaka
horata
şaka
bizle
şakadan
Favoriten