sürekli olarak

listen to the pronunciation of sürekli olarak
Türkisch - Englisch
(Hukuk) permanently

The man turned permanently blue after he drank the silver solution. - Adam, gümüş solüsyonu içtikten sonra sürekli olarak mavileşti.

perpetually
continually

Within the thermosphere, temperatures rise continually to well beyond 1,000 degrees C. - Termosfer içinde sıcaklıklar sürekli olarak 1.000 derece Celsius'un hayli ötesine yükselir.

She complained continually that there was no money left. - O sürekli olarak para kalmadığından şikayet ediyordu.

on and on
all the time
abidingly
constantly

I'm constantly telling her to behave herself. - Ona sürekli olarak terbiyesini takınmasını söylüyorum.

He was constantly borrowing money from me. - O, benden sürekli olarak ödünç para alıyordu.

on
continuously, continually, all the time
incessantly

A bird is incessantly singing in my balcony. - Bir kuş sürekli olarak balkonumda ötüyor.

continuously

Tom called Mary continuously. - Tom sürekli olarak Mary'yi aradı.

In swimming pools, water is continuously pumped through a filter. - Yüzme havuzlarında, su sürekli olarak filtrelerden pompalanır.

evermore
invariably
in ordinary
(Konuşma Dili) now and again
(deyim) for good and all
for good

Tom intends to live in Japan for good. - Tom sürekli olarak Japonya'da yaşamaya niyetleniyor.

He says he is leaving the country for good. - O, sürekli olarak ülkeyi terk edeceğini söylüyor.

durably
consistently

Crime rates have been consistently decreasing over the past few decades. - Suç oranları son birkaç on yılda sürekli olarak düşüyor.

As recent research shows, the life expectancy in Japan is consistently increasing. - Yakın zamanda yapılan araştırmalara göre, Japonya'daki yaşam beklentisi sürekli olarak artıyor.

continously
in constant
durable
perpetual
-den beri sürekli olarak
ever since
Türkisch - Türkisch
sıvırya
temelli
sürekli olarak
Favoriten