for instance, e.g

listen to the pronunciation of for instance, e.g
Englisch - Türkisch

Definition von for instance, e.g im Englisch Türkisch wörterbuch

for example
mesela

Hayvanları seviyorum, mesela kediler ver köpekleri. - I like animals, for example, cats and dogs.

Mesela, bu bir kalem. - For example, this is a pen.

for example
meselâ

Hayvanları seviyorum, mesela kediler ver köpekleri. - I like animals, for example, cats and dogs.

Mesela, bu bir aşk şarkısı. - For example, this is a love song.

for example
örneğin

Japonya güzel şehirlerle doludur. Kyoto ve Nara, örneğin. - Japan is full of beautiful cities. Kyoto and Nara, for example.

Profesyonel çevirmenler çoğunlukla sadece tek bir alanda uzmanlaşırlar, örneğin hukuk ve tıp. - Professional translators quite often specialize in just one field, for example law or medicine.

Englisch - Englisch
for example
for instance, e.g
Favoriten