fell

listen to the pronunciation of fell
Englisch - Türkisch
{f} kesip devirmek

Onların işi kurumuş ağaçları kesip devirmek. - Their job is to fell the dead trees.

{f} kesmek
{s} zalim
{i} post
{f} yere yıkmak
{i} otlak
{i} deri

O derin bir uykuya daldı. - She fell into a profound sleep.

Fadıl, Mısırlı bir Müslüman kadına derinden aşık oldu. - Fadil fell deeply in love with a Muslim woman from Egypt.

{s} insafsız
{s} merhametsiz
{i} tepe

O suya tepetaklak düştü. - He fell head over heels into the water.

Komşunun çocuğu bir ağaçtan tepe üstü düştü. - The boy next door fell head first from a tree.

bir mevsimde kesilen tomruğun tümü
{i} kır

Düşen at boynunu kırdı. - The horse broke its neck when it fell.

Düştüğüm anda bileğimi kırdığımı biliyordum. - I knew I'd broken my wrist the moment I fell.

kırmalı dikmek
düşmek
vurup devirmek
vurmak
(ağaç) kesmek
düş

Düşen at boynunu kırdı. - The horse broke its neck when it fell.

O, merdivenden düştü. - She fell down the ladder.

düşürmek
{s} öldürücü
kumaşı kırmalı dikmek
mahvetmek
kırmalı diki
{f} yere sermek, düşürmek
korkunç
kayalık arazi/deri
insafsız vahşi
zali
(İnşaat) keçe
f., bak. fall
fall düş
{i} dik saç
devirmek

Onların işi kurumuş ağaçları kesip devirmek. - Their job is to fell the dead trees.

devrildi
çöktü

Ev bir depremde çöktü. - The house fell down in an earthquake.

Merdiven çöktü ve o düştü. - The stairs collapsed and he fell.

fall
sonbahar

İlkbaharı sonbahara tercih ederim. - I prefer spring to fall.

Sonbaharda Paris'e gidiyorum. - I'm going to Paris in the fall.

fall
düşüş

Bir tente onun düşüşünü kırdı ve onun hayatını kurtardı. - An awning broke his fall and saved his life.

Ölü yaprakların düşüşünü izliyordu. - She was watching the dead leaves fall.

fall
düşmek

Buz üzerinde düşmek incitir. - Falling on ice hurts.

Ağaç düşmek üzereydi. - The tree was ready to fall down.

fell in love with
aşık olmuş
fell asleep
uyuya kal

Konferansın ortasında uyuya kaldık. - I fell asleep in the middle of the lecture.

Sıkıldım, bu yüzden uyuya kaldım. - I was bored, so I fell asleep.

fell away
çekil
fell back
geri çekil
fell back on
başvur
fell behind
geride kal
fell flat
başarı sağlayama
fell in love with
aşık ol
fell in with
rastla
fell into decay
bozul
fell into place
yere düş
fell into ruin
tahrip ol
fell off
azal

Üçüncü çeyrekte satışlar azaldı. - Sales fell off in the third quarter.

fell out
kavga et
fell short of
eksik gel
fell through
suya düş

Üzerinde çalıştığım anlaşma suya düştü. - The deal I was working on fell through.

Bizim planlar son dakikada suya düştü. - Our plans fell through at the last minute.

fell to bits
parçalan
fell under
gir
fell across
karşısında düştü
fell back on
geri düştü
fell behind
gerisinde kalmıştır
fell depressed
Ruhi çöküntü hissetmek, depresyonda hissetmek
fell due
nedeniyle düştü
fell flat
başarı sağlayama(mak)
fell for
aşığım
fell for
aşık oldum
fell for it
bunun için düştü
fell for you
sana aşık oldum
fell for you
sana aşığım
fell foul
düştü faul
fell in love with
aşık ol(mak)
fell monger
satıcı düştü
fell off the wagon
vagon düştü
fell out with
dışarı düştü
fell over a cliff
bir uçurumdan düştü
fell prey
av düştü
fell short
kısa düştü
fell a tree
ağaç kesmek
fell a tree
ağaç devirmek
fell bad for someone
birisine acımak
fell dizzy
gözü kararmak
fell dizzy
başı dönmek
fell head over heels
tepetaklak düşmek
fell like a million dollars
(deyim) bomba gibi olmak
fell trees
ağaç kesmek
fell worthless
kendini değersiz hissetmek
fall
{i} dökülme

Saçınız dökülmeye başlayacaktır. - Your hair will start to fall out.

fall
tuş
fall
{i} yağış
fall
{i} fırfır
fall
{i} yıkılma

Hans Berlin duvarının yıkılmasını hatırlayacak kadar yaşlıyım dedi. - I'm old enough to remember the fall of the Berlin wall, said Hans.

fall
{f} düş

Eğer onu kolundan yakalamasaydı, göletin içine düşmüş olacaktı. - She would have fallen into the pond if he had not caught her by the arm.

Newton bir elmanın ağaçtan düştüğünü gördü. - Newton saw an apple fall off a tree.

fall
{i} kat

Kilise katılımı düştü. - Church participation has fallen.

Sami o kategorideki insanlar arasında yer alır. - Sami falls into that category of people.

fall
{i} inme
fall
{i} döküm
fall
vurmak (piyango)
fall
aşağıya düşmek
fall
karanlık basmak
fall
sıyrılmak
fall
bölünmek
fall
düşüş yaşamak
fall
suratı asılmak
fall
inkıraz
fall
kar düşmek
fall
yüzü asılmak
fall
basmak
fall
saldırmak
fall
(Askeri) tirenti
fall
sarkma
fall
alçalmak
fall
fenalaşmak
fall
asılmak (surat)
fall
iniş
fall
bitmek
fall
(Dilbilim) düşen perde
fall
girişmek
fall
düşüş kaydetmek
fall
hidrostatik yük
fall
ortalık kararmak
fall
hazan
fall
tünmek
fall
düşürme
fall
(Jeoloji) göçme
fall
yıkma
fall
atışmak
fall
bozuşmak
fall
atlatmak
fall
zaptolunmak (kale)
fall
gelmek
fall
oturmak laf
fall
rastlamak
fall
vurmak
fall
ölmek
fall
dalmak

Araba sürerken uykuya dalmaktan korktum. - I was afraid I might fall asleep while driving.

Bu fırtınalı yaz gecelerinde uykuya dalmak zordur. - It's hard to fall asleep on stormy summer nights.

fall
gerilemek
fall
ayrılmak
fall
azalma
fall
eksilmek
fall
kesilmek
fall
hidrolik yük
fall
sukut etmek
fell out
kavga etmek
feller
(Argo) delikanlı
feller
(Argo) genç adam
feller
adam
get the fell of
(deyim) alışmak
in one fell swoop
bir çırpıda
fall
düşme

Yapraklar ekimde düşmeye başlar. - Leaves begin to fall in October.

O, bir düşmede yaralandı. - She was injured in a fall.

fall
yıkılmak
fall
düşüş göstermek
fall
çöküş

Soğuk savaş, SSCB'nin çöküşü ile birlikte sona erdi. - The cold war ended along with the fall of the USSR.

İmparatorluğun çöküşü kaçınılmazdı. - The fall of the empire was inevitable.

fall
güz

Tom tanıştığı her güzel kıza aşık olur. - Tom falls in love with every beautiful girl he meets.

Orman sonbaharda çok güzeldir. - The forest is very beautiful in the fall.

fall
inmek
fall
yaralanmak
fall
asılmak
fall
aşağı sallanmak
fall
işgal edilmek
fall
yenilmek
fall
azalmak
feller
ağaç kesen kimse
felly
tekerlek çemberi
fall
{f} dökülmek
Fall
hiçim
adjective fell 4
sıfat 4 düştü
fall
{i} yaprak dökümü
fells
hissettiriyor
flesh and fell
et ve düştü
night fell
gece düştü
she fell on his neck.
onun boynuna
to fell sb.
sb düştü için
at one fell swoop
bir çırpıda
at one fell swoop
(deyim) bir hamlede,bir cirpida
fall
aza

Bay Jones ders esnasında uyuduğum için beni azarladı. - Mr. Jones reprimanded me for falling asleep during class.

Anadili olarak konuşan kişi sayısı 10'dan aza düştüğünde bir dil ölü olarak kabul edilir. - A language is considered dead when the number of native speakers falls to less than 10.

fall
{f} kötü yola düşmek
fall
{i} eğim
fall
tesadüf etm
fall
{i} ucuzlama
fall
{f} çökmek
fall
{f} ucuzlamak
fall
{f} oturmak (lâf)
fall
{f} yatağa düşmek
fall
{i} (fiyat, talep, ısı v.b.'nde) düşüş
fall
{f} (kale) zaptolunmak, düşmek
fall
{f} tam yerine denk gelmek
fall
{i} güreş düşüş
fall
{i} yavrulama
fall
tutulmak
fall
duçar olmak
fall
{f} kapanmak
fall
{f} dağılmak
fall
{f} karanlık bastırmak
fall
çıkmak
fall
{f} (fell, fall.en)
fall
{i} çağlayan
fall
{f} eğimli olmak
fall
{f} yağmak
fall
dökü

Kaldırım dökülen yapraklarla kaplıydı. - The sidewalk was covered with fallen leaves.

Yaprakların hepsi döküldü. - The leaves have all fallen.

fall
düşmek inmek
fall
{f} hastalanmak

O tekrar hastalanmaktan korkuyor. - She is afraid of falling ill again.

fall
başlamak
fall
{i} şelâle

Orada harika bir şelale gördüm. - I saw a wonderful fall there.

fall
{i} çökme

Bu kulübe çökme tehlikesinde. - This hut is in danger of falling down.

fall
{f} devrilmek
fall
{i} yamaç
fall
{f} gece çökmek
feller
şahıs
feller
{i} sevgili
feller
ağaç kesen kimse veya şey
feller
dili kişi
feller
{i} arkadaş

Sen güçlü iyi bir arkadaşsın. - You're a mighty good feller.

O zeki küçük bir arkadaştır. - He's a smart little feller.

feller
{i} koca
felling
(Tekstil) teyelleme
felling
(Tekstil) teyel
felly
{i} jant
felly
(isim) jant
i fell down the stairs
merdivenden düştüm
the scales fell from my eyes
gözüm açıldı
the scales fell from my eyes
aklım başıma geldi
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Kılınç yüzündeki açılan gedik
(Osmanlı Dönemi) Cenkte askeri bozmak. Harbdeki askerin bozulması
(Osmanlı Dönemi) Yaralamak
(Osmanlı Dönemi) Güruh, cemaat
(Osmanlı Dönemi) (C: Fülül - Eflâl) Gedik, rahne
(Osmanlı Dönemi) Muvakkat delilik
(Osmanlı Dönemi) Susuz kır yer
Englisch - Englisch
An animal skin, hide
To make something fall; especially to chop down a tree
To stitch down a protruding flap of fabric, as a seam allowance, or pleat

To fell seam allowances, catch the lining underneath before emerging 1/4 (6mm) ahead, and 1/8 (3mm) to 1/4 (6mm) into the seam allowance.

Having an extremely cruel or irrational trait
A rocky ridge or chain of mountains
A wild field or upland moor
Simple past of fall
Pungent
fierce, savage (e.g., one fell swoop)
That portion of a kilt, from the waist to the seat, where the pleats are stitched down
{v} to knock or beat down, to cut down
{n} a skin
{a} fierce, cruel, savage, bloody
To cut or knock down standing trees or other vegetation
the edge of the fabric in a weaving loom formed by the last weft thread
the act of felling something (as a tree)
pass away rapidly; "Time flies like an arrow"; "Time fleeing beneath him"
The process of severing a tree from the stump so that it drops to the ground
To cause to fall; to prostrate; to bring down or to the ground; to cut down
the act of felling something (as a tree) seam made by turning under or folding together and stitching the seamed materials to avoid rough edges cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down a tree"; "Lightning struck down the hikers"
{f} knock down, chop down (a tree); sew the edge of a seam down flat
{i} animal skin; moorland; flat seam (Sewing); number of trees cut in a season
If you fell someone, you knock them down, for example in a fight. a blow on the forehead which felled him to the ground
A wild field or upland moor (archaic or British English)
seam made by turning under or folding together and stitching the seamed materials to avoid rough edges
To cut down a tree Cutting down trees and sawing them to manageable lengths is referred to as "felling and bucking" or "falling and bucking "
Eager; earnest; intent
A form of seam joining two pieces of cloth, the edges being folded together and the stitches taken through both thicknesses
The end of a web, formed by the last thread of the weft
{s} fierce, terrible, ruthless, cruel; destructive; deadly
Gall; anger; melancholy
To sew or hem; said of seams
A wild field; a moor
A skin or hide of a beast with the wool or hair on; a pelt; used chiefly in composition, as woolfell
cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down a tree"; "Lightning struck down the hikers"
the dressed skin of an animal (especially a large animal)
A barren or rocky hill
Cruel; barbarous; inhuman; fierce; savage; ravenous
A rocky ridge or chain of mountains. (archaic or British English)
of Fall
If trees are felled, they are cut down. Badly infected trees should be felled and burned
sew a seam by folding the edges
in one fell swoop: see swoop. Past tense of fall. the past tense of fall. a mountain or hill in the north of England
The finer portions of ore which go through the meshes, when the ore is sorted by sifting
Fell is the past tense of fall
(of persons or their actions) able or disposed to inflict pain or suffering; "a barbarous crime"; "brutal beatings"; "cruel tortures"; "Stalin's roughshod treatment of the kulaks"; "a savage slap"; "vicious kicks"
seems to be the English Lake-Country equivalent of a Southern California mesa, only higher & more rugged
fil
fell about
Simple past tense and past participle of fall about
fell asleep
Simple past of fall asleep
fell back on
Simple past of fall back on
fell back upon
Simple past tense and past participle of fall back upon
fell in
Simple past of fall in
fell off
Simple past of fall off
fell off the turnip truck
Simple past of fall off the turnip truck
fell out
Simple past of fall out
fell over
Simple past of fall over
fell under
Simple past tense and past participle of fall under
fell down
collapsed, dropped, tumbled
fell beast
(Edebiyat) In J. R. R. Tolkien's The Lord of the Rings, "fell beast" is the author's description of the flying carrion-eating pterosaur-like creatures on which the Nazgûl rode after being unhorsed at the Ford of Bruinen. The creatures are especially prominent during the Battle of the Pelennor Fields, where the Witch-king of Angmar, the Lord of the Nazgûl, rides his in battle against King Théoden of Rohan
fell asleep
dozed off, nodded off
fell at his feet
begged him, pleaded with him, entreated him, abased himself to him
fell behind
was behind everyone else, lagged behind all the others, stayed in the back
fell behind in his studies
failed in school, dropped behind in one's grades
fell down on the job
did not take his work seriously, did a bad job
fell for
fell in love with
fell from grace
lose favor; go back into sin
fell ill
got ill, became sick, caught a disease
fell in battle
died in combat, was killed in battle
fell in love with him
felt feelings of great love and affection for him
fell in the hands of
fell into the trap of
fell into bad ways
chose a life of crime
fell into decay
deteriorated, rotted away
fell into her trap
fell right into her hands, was caught in her net
fell into the trap
fell in the hands of, was caught in the net
fell off his chair
fell from his chair to the floor; laughed so hard he could no longer sit in his chair
fell off his feet
lay down
fell on
chanced upon; met with (hard times, etc.); attacked, assaulted
fell on deaf ears
ignored, passed unheeded, disregarded
fell on his back
fell and lay on his back
fell on the floor
fell onto the floor
fell out
(Slang) went to sleep (Example: "After working the night shift, I fell out")
fell out of bed
came in earlier than usual, got up at daybreak
fell out of line
began to do things in rebellion, took authority into his own hands
fell out of the blue
fell down like thunder on a clear day, surprised the heck out of everyone
fell prey to
became a victim of, was ravaged by, was torn to pieces by
fell short of expectations
did not live up to people's expectations
fell silent
became mute, quieted down
fall
To die, especially in battle

This is a monument to all those who fell in the First World War.

fall
To be allotted to; to arrive through chance or fate

And so it falls to me to make this important decision.

fall
To collapse; to be overthrown or defeated

Rome fell to the Goths in 410 AD.

fall
To move to a lower position under the effect of gravity

Thrown from a cliff, the stone fell 100 feet before hitting the ground.

fall
A reduction in quantity, pitch, etc
fall
The action of a batsman being out
fall
autumn
fall
The part of the rope of a tackle to which the power is applied in hoisting
fall
A defect in the ice which causes stones thrown into an area to drift in a given direction
fall
Blame or punishment for a failure or misdeed

He set up his rival to take the fall.

fall
The act of moving in a fluid or vacuum under the effect of gravity to a lower position
fall
To become; to be affected by or befallen with a calamity; to change into the state described by words following; to become prostrated literally or figuratively

Our senator fell into disrepute because of the banking scandal.

fall
A loss of greatness or status

the fall of Rome.

fall
To cause something to descend to the ground (to drop it); especially to cause a tree to descend to the ground by cutting it down (felling it)

Ghoaſt . / To morrow in the battaile thinke on me, / And fall thy edgeleſſe ſword, diſpaire and die.

fall
To become

She has fallen ill.

feller
Comparative form of fell: more fell
felly
Fiercely, harshly

Ioues dreaded thunder light / Does scorch not halfe so sore, nor damned ghoste / In flaming Phlegeton does not so felly roste.

one fell swoop
One stroke; one action or event with many results

they might be hanging about there or simply marauders ready to decamp with whatever boodle they could in one fell swoop at a moment's notice, your money or your life, leaving you there to point a moral, gagged and garrotted.

the wheels fell off
Something failed, often after a laborious, tiring process

The coach said, We were doing well for a while, but they got tired and then the wheels fell off..

fall
If someone or something falls, they move quickly downwards onto or towards the ground, by accident or because of a natural force. Her father fell into the sea after a massive heart attack Bombs fell in the town I ought to seal the boxes up. I don't want the books falling out Twenty people were injured by falling masonry. Fall is also a noun. The helmets are designed to withstand impacts equivalent to a fall from a bicycle
fall
If a person or structure that is standing somewhere falls, they move from their upright position, so that they are then lying on the ground. The woman gripped the shoulders of her man to stop herself from falling We watched buildings fall on top of people and pets He lost his balance and fell backwards. Fall is also a noun. Mrs Briscoe had a bad fall last week. Fall down means the same as fall. I hit him so hard he fell down Children jumped from upper floors as the building fell down around them. + fallen fall·en A number of roads have been blocked by fallen trees
fall
{n} the act of falling, descent, disgrace, ruin
fall
{v} to tumble, drop, cut down, sink, decrease, revolt
feller
{n} one who fells, one who cuts down
felly
{a} fiercely, cruelly, savagely, brutally
felly
The outer wooden rim of a wheel
felly
{n} the rim of a wheel
fall
{f} tumble; descend; decrease; become; occur on; be victimized
fall
{i} tumble; descent; decrease; collapse; autumn; waterfall; being seduced; slope; (during an attack) landing of any missile (coined during the Israel-Hizbollah conflict in July-August 2006)
Fall
Autumn; the season of the year between the autumnal equinox in late September to the winter solstice in late December
adjective fell 4
in one fell swoop at one fell swoop doing a lot of things at the same time, using only one action
at one fell swoop
all at once, simultaneously
fall
come into the possession of; "The house accrued to the oldest son"
fall
If something falls, it decreases in amount, value, or strength. Output will fall by 6% Her weight fell to under seven stones Between July and August, oil product prices fell 0.2 per cent The number of prosecutions has stayed static and the rate of convictions has fallen. a time of falling living standards and emerging mass unemployment. = drop rise Fall is also a noun. There was a sharp fall in the value of the pound
fall
a landslide in which material free falls
fall
to come down, to drop or descend
fall
The surrender of a besieged fortress or town ; as, the fall of Sebastopol
fall
be captured; "The cities fell to the enemy"
fall
The act of felling or cutting down
fall
fall from clouds; "rain, snow and sleet were falling"; "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on Herculaneum"
fall
when a wrestler's shoulders are forced to the mat
fall
To diminish; to lessen or lower
fall
The act of falling; a dropping or descending be the force of gravity; descent; as, a fall from a horse, or from the yard of ship
fall
That which falls; a falling; as, a fall of rain; a heavy fall of snow
fall
to come to the ground deliberately, to prostrate oneself
fall
to be given by right or inheritance; "The estate fell to the oldest daughter"
fall
to become; to change into the state described by the adjective that follows
fall
That part (as one of the ropes) of a tackle to which the power is applied in hoisting
fall
To pass somewhat suddenly, and passively, into a new state of body or mind; to become; as, to fall asleep; to fall into a passion; to fall in love; to fall into temptation
fall
Witnessed event of meteorite-dropping fireball
fall
If someone's hair or a garment falls in a certain way, it hangs downwards in that way. a slender boy with black hair falling across his forehead
fall
To become insnared or embarrassed; to be entrapped; to be worse off than before; as, to fall into error; to fall into difficulties
fall
a sudden decline in strength or number or importance; "the fall of the House of Hapsburg"
fall
If someone falls in battle, they are killed. Another wave of troops followed the first, running past those who had fallen
fall
the act of surrendering (under agreed conditions); "they were protected until the capitulation of the fort"
fall
The act of dropping or tumbling from an erect posture; as, he was walking on ice, and had a fall
fall
To sink; to depress; as, to fall the voice
fall
A planet is in fall when placed in the sign opposite to that of its exaltation A debility
fall
Blame; punishment
fall
fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me"; "It fell to me to notify the parents of the victims"
fall
a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57 points on the Dow Jones index"; "there was a drop in pressure in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when that became known the price of their stock went into free fall"
fall
the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve; "women have been blamed ever since the Fall"
fall
To decline in power, glory, wealth, or importance; to become insignificant; to lose rank or position; to decline in weight, value, price etc
fall
If you fall somewhere, you allow yourself to drop there in a hurried or disorganized way, often because you are very tired. Totally exhausted, he tore his clothes off and fell into bed
fall
be cast down; "his eyes fell"
fall
assume a disappointed or sad expression; "Her face fell when she heard that she would be laid off"; "his crest fell"
fall
suffer defeat, failure, or ruin; "We must stand or fall"; "fall by the wayside"
fall
the season when the leaves fall from the trees; "in the fall of 1973"
fall
The amount of slope or slant per horizontal foot of a drain pipe or surface
fall
To cease to be erect; to take suddenly a recumbent posture; to become prostrate; to drop; as, a child totters and falls; a tree falls; a worshiper falls on his knees
fall
You can refer to a waterfall as the falls. panoramic views of the falls. Niagara Falls
fall
(Water Pump/Hydro Sections) - The vertical descent of water, usually measured in vertical feet Also called "head"
fall
Fall is the season between summer and winter when the weather becomes cooler. He was elected judge in the fall of 1991 The Supreme Court will not hear the case until next fall. see also fallen
fall
To happen; to to come to pass; to light; to befall; to issue; to terminate
fall
Meteorites seen in the sky and recovered on the ground
fall
come under, be classified or included; "fall into a category"; "This comes under a new heading
fall
Of a spacecraft or spatial body, to drop toward another spatial body under the influence of the latter's gravity
fall
To Descend, either suddenly or gradually; particularly, to descend by the force of gravity; to drop; to sink; as, the apple falls; the tide falls; the mercury falls in the barometer
fall
come under, be classified or included; "fall into a category"; "This comes under a new heading"
fall
to become lower (in quantity, pitch, etc)
fall
To cease to be active or strong; to die away; to lose strength; to subside; to become less intense; as, the wind falls
fall
To let fall; to drop
fall
To bring forth; as, to fall lambs
fall
A mass of roof rock or coal which has fallen in any part of a mine
fall
The fastest form of mass movement, occurring when rock or sediment breaks off from a steep or vertical slope and descends at a rate of 9 8 meters per second A fall can be extremely dangerous
fall
To assume a look of shame or disappointment; to become or appear dejected; said of the countenance
fall
Lapse or declension from innocence or goodness
fall
move downward and lower, but not necessarily all the way; "The temperature is going down"; "The barometer is falling"; "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up and then fell again"
fall
To borrow a phrase from Carl Ockier, "a dynamic retreat from a climb "
fall
To be overthrown or captured; to be destroyed
fall
descend in free fall under the influence of gravity; "The branch fell from the tree"; "The unfortunate hiker fell into a crevasse"
fall
When a planet is in the sign which is opposite the sign of its exaltation, it is said to be in its fall A planet in its fall is believed to be severely weakened, because the sign's characteristics are inimical to the natural expression of the planetary energy Example: Mars is in its fall in the sign of Cancer See also Detriment, Dignity and Exaltation
fall
lose office or power; "The government fell overnight"; "The Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen"
fall
Extent of descent; the distance which anything falls; as, the water of a stream has a fall of five feet
fall
to be allotted to; to come to through chance or fate
fall
Peak on the brow of a helmet, sometimes pivotted at the sides
fall
lose one's chastity; "a fallen woman"
fall
The spot on the ground and it's surrounding area where the item to be retrieve fell Also called "AREA OF FALL"
fall
Downfall; degradation; loss of greatness or office; termination of greatness, power, or dominion; ruin; overthrow; as, the fall of the Roman empire
fall
If you say that something or someone falls into a particular group or category, you mean that they belong in that group or category. The problems generally fall into two categories Both women fall into the highest-risk group
fall
If a powerful or successful person falls, they suddenly lose their power or position. There's a danger of the government falling because it will lose its majority The moment Mrs Thatcher fell from power has left a lasting imprint on the world's memory. Fall is also a noun. Following the fall of the military dictator in March, the country has had a civilian government rise
fall
If a celebration or other special event falls on a particular day or date, it happens to be on that day or date. the oddly named Quasimodo Sunday which falls on the first Sunday after Easter
fall
to die
fall
to be brought to the ground
fall
Specifically: The first apostasy; the act of our first parents in eating the forbidden fruit; also, the apostasy of the rebellious angels
fall
To fall to pieces, or in British English to fall to bits, means the same as to fall apart. At that point the radio handset fell to pieces
fall
A sinking of tone; cadence; as, the fall of the voice at the close of a sentence
fall
a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity; "a fall from virtue"
fall
a meteorite that was seen to fall Such meteorites are usually recovered soon after the fall and are relatively free of terrestrial contamination and weathering effects
fall
fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her long black hair flowed down her back"
fall
be born, used chiefly of lambs; "The lambs fell in the afternoon"
fall
Indicates that the meteorite in question was found as a result of observing it as a meteor
fall
a movement downward; "the rise and fall of the tides"
fall
When night or darkness falls, night begins and it becomes dark. As darkness fell outside, they sat down to eat at long tables
fall
drop oneself to a lower or less erect position; "She fell back in her chair"; "He fell to his knees"
fall
to fall on your feet: see foot to fall foul of: see foul to fall flat: see flat to fall from grace: see grace to fall into place: see place to fall short: see short to fall into the trap: see trap to fall by the wayside: see wayside
fall
You can use fall to show that someone or something passes into another state. For example, if someone falls ill, they become ill, and if something falls into disrepair, it is then in a state of disrepair. It is almost impossible to visit Florida without falling in love with the state I took Moira to the cinema, where she fell asleep Almost without exception these women fall victim to exploitation
fall
If you say that someone's eyes fell on something, you mean they suddenly noticed it. As he laid the flowers on the table, his eye fell upon a note in Grace's handwriting
fall
The season when leaves fall from trees; autumn
fall
Descent of water; a cascade; a cataract; a rush of water down a precipice or steep; usually in the plural, sometimes in the singular; as, the falls of Niagara
fall
Declivity; the descent of land or a hill; a slope
fall
pass suddenly and passively into a state of body or mind; "fall into a trap"; "She fell ill"; "They fell out of favor"; "Fall in love"; "fall asleep"; "fall prey to an imposter"; "fall into a strange way of thinking"; "she fell to pieces after she lost her work"
fall
To become prostrate and dead; to die; especially, to die by violence, as in battle
fall
go as if by falling; "Grief fell from our hearts"
fall
come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell"
fall
a sudden drop from an upright position; "he had a nasty spill on the ice"
fall
n [pinfall] a referee's count of three with the loser's shoulders on the mat
fall
If a place falls in a war or election, an enemy army or a different political party takes control of it. Croatian army troops retreated from northern Bosnia and the area fell to the Serbs With the announcement `Paphos has fallen!' a cheer went up from the assembled soldiers. Fall is also a noun. the fall of Rome
fall
touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
fall
come out; issue; "silly phrases fell from her mouth"
fall
To issue forth into life; to be brought forth; said of the young of certain animals
fall
to be given by assignment or distribution; "The most difficult task fell on the youngest member of the team"; "The onus fell on us"; "The pressure to succeed fell on the yougest student"
Türkisch - Englisch

Definition von fell im Türkisch Englisch wörterbuch

flat-fell dikiş yeri
(Tekstil) flat fell seam
fell
Favoriten