yaralamak

listen to the pronunciation of yaralamak
Türkisch - Englisch
hurt

I didn't tell him the truth because I was afraid of hurting his feelings. - Ona gerçekleri söylemedim çünkü duygularını yaralamaktan korktum.

injure
wound
maul
hit
chafe
lacerate
bruise
(kurşun) pip
to do (someone) an injury, hurt (someone's) feelings
rasp
to wound, injure
to wound, to injure, to cut sb up
prick
(deyim) stab in the back
bring down
wing
shoot
scathe
wound yara
break
yaralamak (ruhen)
hurt
yarala
gall
yarala
{f} wound

Many Union soldiers were killed or wounded. - Birçok Birliki askeri öldürüldü veya yaralandı.

Six hundred thousand men were killed or wounded. - Altı yüz bin asker öldürüldü veya yaralandı.

yarala
{f} gash
yarala
{f} hurt

Nobody else got hurt. - Başka hiç kimse yaralanmadı.

Was anybody else hurt? - Başka kimse yaralandı mı?

yarala
{f} gashed
yarala
{f} injured

A number of tourists were injured in the accident. - Kazada çok sayıda turist yaralandı.

No one else was injured. - Başka hiç kimse yaralanmadı.

yarala
{f} hurting

I didn't tell him the truth because I was afraid of hurting his feelings. - Ona gerçekleri söylemedim çünkü duygularını yaralamaktan korktum.

yarala
injure

Ten people were slightly injured in the accident. - On kişi kazada hafif yaralandı.

The toll from the accident was 5 persons dead and 100 persons injured. - Kaza bilançosu; 5 kişi öldü ve 100 kişi yaralandı idi.

kanadını yaralamak
wing
kolundan yaralamak
wing
yaralama
mutilative
yaralama
wounding
fildişi ile yaralamak
gore
krampon ile yaralamak
spike
yarala
wounded

Six hundred thousand men were killed or wounded. - Altı yüz bin asker öldürüldü veya yaralandı.

Many Union soldiers were killed or wounded. - Birçok Birliki askeri öldürüldü veya yaralandı.

Türkisch - Türkisch
Silâh gibi bir araçla yara açmak
Silah gibi bir araçla yara açmak: "Kocaman bir bıçağı kuşağının arasından çıkarıp Seher'i böğründen yaraladı."- S. F. Abasıyanık
Gücendirmek, incitmek, kırmak
(Osmanlı Dönemi) VEŞK
(Osmanlı Dönemi) FELL
cerh etmek
(Osmanlı Dönemi) VEŞC
(Osmanlı Dönemi) FETK
Yaralama
cerh
Yaralama
(Osmanlı Dönemi) TECRİH
Yaralama
(Osmanlı Dönemi) KARH
yaralama
çamsakızı, reçine elde etmek için çamların kabuğunu keserek çizme
yaralama
Yaralamak işi
yaralamak
Favoriten