yaralamak

listen to the pronunciation of yaralamak
Türkisch - Englisch
hurt

I didn't tell him the truth because I was afraid of hurting his feelings. - Ona gerçekleri söylemedim çünkü duygularını yaralamaktan korktum.

injure
wound
maul
(kurşun) pip
bruise
chafe
prick
hit
lacerate
to do (someone) an injury, hurt (someone's) feelings
rasp
to wound, injure
to wound, to injure, to cut sb up
(deyim) stab in the back
bring down
wing
shoot
scathe
wound yara
break
yaralamak (ruhen)
hurt
yarala
gall
yarala
{f} wound

Many soldiers suffered terrible wounds in the battle. - Birçok asker savaşta kötü yaralardan acı çekti.

The soldier was wounded in the leg and couldn't move. - Asker bacağından yaralanmıştı ve hareket edemiyordu.

yarala
{f} gash
yarala
{f} hurt

Fortunately, no one was hurt. - Allahtan, kimse yaralanmadı.

Was anybody else hurt? - Başka kimse yaralandı mı?

yarala
{f} gashed
yarala
{f} injured

The toll from the accident was 5 persons dead and 100 persons injured. - Kaza bilançosu; 5 kişi öldü ve 100 kişi yaralandı idi.

Ten people were slightly injured in the accident. - On kişi kazada hafif yaralandı.

yarala
{f} hurting

I didn't tell him the truth because I was afraid of hurting his feelings. - Ona gerçekleri söylemedim çünkü duygularını yaralamaktan korktum.

yarala
injure

Ten people were slightly injured in the accident. - On kişi kazada hafif yaralandı.

Máire was injured in an accident. - Máire bir kazada yaralandı.

kanadını yaralamak
wing
kolundan yaralamak
wing
yaralama
mutilative
yaralama
wounding
fildişi ile yaralamak
gore
krampon ile yaralamak
spike
yarala
wounded

Thousands were killed or wounded. - Binlerce insan öldürüldü veya yaralandı

The soldier was wounded in the leg and couldn't move. - Asker bacağından yaralanmıştı ve hareket edemiyordu.

Türkisch - Türkisch
Silâh gibi bir araçla yara açmak
Silah gibi bir araçla yara açmak: "Kocaman bir bıçağı kuşağının arasından çıkarıp Seher'i böğründen yaraladı."- S. F. Abasıyanık
Gücendirmek, incitmek, kırmak
(Osmanlı Dönemi) VEŞK
(Osmanlı Dönemi) FELL
cerh etmek
(Osmanlı Dönemi) VEŞC
(Osmanlı Dönemi) FETK
Yaralama
cerh
Yaralama
(Osmanlı Dönemi) TECRİH
Yaralama
(Osmanlı Dönemi) KARH
yaralama
çamsakızı, reçine elde etmek için çamların kabuğunu keserek çizme
yaralama
Yaralamak işi
yaralamak
Favoriten