build

listen to the pronunciation of build
Englisch - Türkisch
inşa etmek

Onlar yeni bir okul binası inşa etmek için bir proje oluşturdu. - They formed a project to build a new school building.

Onun planı o nehir üzerinde bir köprü inşa etmektir. - His plan is to build a bridge over that river.

{i} inşa

O mimar çok modern evler inşa ediyor. - That architect builds very modern houses.

Onlar yeni bir okul binası inşa etmek için bir proje oluşturdu. - They formed a project to build a new school building.

plan yapmak veya kurmak
build up birikmek
{f} inşaatçılık yapmak
{f} kurmak

Bu fabrikayı kurmak, uzun bir zamana ve bir sürü paraya mal oldu. - It took a long time and a lot of money to build this factory.

Yeni başkan ordu kurmak istiyor. - The new president wants to build up the army.

{i} (insan için) yapı, bünye, fizik
{i} yapı

Onlar bir ev yapıyorlar. - They are building a house.

Bu yapı erkekleri ve kadınları konaklayan kapsül bir oteldir. - This building is a capsule hotel lodging men and women.

build in dahil etmek
(Bilgisayar) oluşturma

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

Bir uygulama oluşturmamız gerekiyor. - We need to build an app.

monte etmek
(Bilgisayar) yerleştir

Antenler tercihen binanın en yüksek kısmına yerleştirilmeli. - Antennas should be placed on the highest part of the building, preferably.

(Bilgisayar) kurgu
(Bilgisayar) oluşturuyor
(Bilgisayar) yapım

Bina zaten yapım aşamasında. - The building is already under construction.

Para spor salonunun yapımı için ayrılmıştır. - The money was appropriated for building the gymnasium.

(Bilgisayar) derleme
(Bilgisayar) oluştur

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

Bir uygulama oluşturmamız gerekiyor. - We need to build an app.

geliştirmek

Kelime haznemi geliştirmek istiyorum. - I want to build up my vocabulary.

kurgulamak
yapı (insan için)
yaratmak
bünye
yapı (vücut)
yapı yapmak
toparlanmak
parçaları bir araya getirmek
gelişmek
oluşturmak
yapmak

20. yüzyılın ortalarından beri Pekin'de su kuyusu sayısı önemli ölçüde düşmüş ve yeni yol ve binalar için bir yol yapmak için yıkılmışlardır. - Since the mid-20th century, the number of hutongs in Beijing has dropped dramatically as they are demolished to make way for new roads and buildings.

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

{f} inşa et

O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı. - He bought the land for the purpose of building his house on it.

Onlar yeni bir okul binası inşa etmek için bir proje oluşturdu. - They formed a project to build a new school building.

beden yapısı
seri yapmak
{i} vücut yapısı
natura builderyapıcı
{i} yaradılış
müteahhit

Bu binaların müteahhiti bilinmiyor. - The builder of those houses is unknown.

iskambil elinde toplamak
{f} toplanmak
{f} örmek
{f} toplamak
{f} kümelenmek
{f} güvenmek
{f} bel bağlamak
{f} (built)
inşaatçı

Kuzenim gibi inşaatçılar, sık sık şantiyeye ağır malzemeler taşımak zorundalar. - Builders, like my cousin, often have to carry heavy materials to site.

desteklemek
fizik
building
{i} inşaat

köprü inşaatı için fiyat verilmişti. - Bids were invited for building the bridge.

Bir inşaat şirketinde on beş yıldan sonra, Bill Pearson'a sorumlu bölge müdürü pozisyonu verildi. - After fifteen years at a building firm, Bill Pearson was given the responsible position of area manager.

building
{i} bina

Onlar yeni binada çalışmaktalar. - They have been working on the new building.

Dün Japonya'da bir sürü bina deprem dolayısıyla yıkıldı. - A lot of buildings collapsed in Japan due to the earthquake yesterday.

build a sewer
lağım açmak
build again
(İnşaat) yeniden inşa etmek
build bridge
köprü yapmak
build high hopes
hayale kapılmak
build in
(İnşaat) gömme olarak yerleştirmek
build in
(İnşaat) sabit olarak yerleştirmek
build number
(Bilgisayar) yapı numarası
build object
(Bilgisayar) nesneyi yerleştir
build on
dayandırmak
build operate
(Kanun,Turizm) yap işlet
build phase
(Telekom) yapım aşaması
build up
güçlenmek
build up
oluşturmak
build a fire under
birine fitil vermek
build again
yeniden inşa et
build castles in the air
olmayacak duaya amin demek
build in
dahil etmek
build on
dayandır
build on sand
buz üstüne yazı yazmak
build operate transfer
yap işlet devret
build up
büyü(t)mek
build up
geliş

Kelime haznemi geliştirmek istiyorum. - I want to build up my vocabulary.

Okumak kelime dağarcığınızı geliştirmenize yardım eder. - Reading helps you build up your vocabulary.

build up
güçlen(dir)mek
build up
geliş(tir)mek
build-operate-transfer
yap-işlet-devret
build a fire
ateş yakmak
build a rapport
İyi ilişkiler inşa etmek
build down
yıkmak
build in
sabit, gömme olarak yerleştirmek
build into
içine inşa
build off of
ile yapılandırmak, ... ile inşaa etmek

The .NET Framework 4 is the first version since .NET 2.0 that does not build off of a previous version.

build on
üzerine temellendirmek
build out
oluşturmaktır
build out of
out of kurmak
build over
inşasının tamamlanması

Apparently 160 such vessels are due to be built overthe next few years.

build over
üzerinde inşa
build rapport
Dostça münasebe/ilişki kurmak
build to order
sipariş üzerine yapma
build up
Artırmak , takviye etmek , güçlendirmek , asker ve araç yığmak
build up
oluştur
build up
Toplamak , kuvvetlenmek
build up
Duvar örmek
build up a business
iş kurmak
build up one's health
sağlığına kavuşmak
build upon
üzerine inşa
build upon sand
(on) buz üstüne yazı yazmak
build#up
geliş
build-in
Dâhilî
build (up) a library
kütüphane yapmak
build (up) a reputation
itibar kazanmak
build a barrier
set çekmek
build a bridge
köprü kurmak
build a building
inşaat yapmak
build a dam
baraj inşaa etmek
build a database
veritabanı oluşturmak
build a facility
tesis kurmak
build a fire under someone
(deyim) birine fitil vermek
build a harbour
liman yapmak
build a hospital
hastane inşa etmek
build a hospital
hastane yapmak
build a plant
tesis kurmak
build a reputation
ün yapmak
build a reputation
itibar yapmak
build a shack
gecekondu yapmak
build a ship
gemi yapmak
build a ship
gemi inşa etmek
build a ship
gemi inşaa etmek
build a wall around
(İnşaat) duvar çevirmek
build castles on the air
boş hayaller kurmak
build in parts
(Askeri) gövdeye takılı parçalar
build into
bir şeyin içinde imal etmek
build no
(Bilgisayar) derleme numarası
build on sand
çürük temel üzerine kurmak
build operate agreement
(Kanun) yap işlet sözleşmesi
build options
(Bilgisayar) yerleştirme seçenekleri
build request
(Bilgisayar) oluşturma isteği
build road
yol inşaa etmek
build slide text
(Bilgisayar) slayt metni yerleştir
build someone up
(deyim) ovgu ile birinin ununu artirmak,goklere cikarmak. a buildup goklere cikarmak
build someone up
(deyim) guclenmek
build sth. up
(deyim) gelistirmek,yavas yavas artirmak veya buyutmek
build this object
(Bilgisayar) yerleştirilecek nesne
build trust
güven tesis etmek
build up
(deyim) gelistirmek,siddetini artirmak
build up
{f} övmek
build up
{f} kuvvetlendirmek
build up
{f} artırmak
build up
{f} göklere çıkarmak
build up
(İnşaat) birikme
build up
{f} geliştirmek

Kelime haznemi geliştirmek istiyorum. - I want to build up my vocabulary.

build up
(Fiili Deyim ) 1- duvar örmek 2- toplamak , kuvvetlenmek 3- artırmak , takviye etmek , güçlendirmek , asker ve araç yığmak 4- kurmak , geliştirmek
build up
{f} kurmak

Yeni başkan ordu kurmak istiyor. - The new president wants to build up the army.

build up confidence
güvence oluşturmak
build up opposition block
(Politika, Siyaset) muhalif bir cephe oluşturma
build up over time
zamanla artmak
build up trust
güven tesis etmek
build up trust
güvence oluşturmak
build upon
-e dayalı olmak
build with bricks
tuğla döşemek
building
{i} inşa etme

Onlar yeni bir okul binası inşa etmek için bir proje oluşturdu. - They formed a project to build a new school building.

O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı. - He bought the land for the purpose of building a house on it.

build up
büyümek
building
yapı

Onlar bir ev yapıyorlar. - They are building a house.

Para spor salonunun yapımı için ayrılmıştır. - The money was appropriated for building the gymnasium.

building
kurma

O yürürken onun beyni yüzlerce harika şeyler planlamakla, yüzlerce hayaller kurmakla meşguldü. - As he walked along, his brain was busy planning hundreds of wonderful things, building hundreds of castles in the air.

build up
reklâm
building
yapı yapma
building
{f} inşa et: prep.inşa ederek
building
{f} inşa et

Bu araçlar bir ev inşa etmek için kullanılır. - These tools are used for building a house.

Onlar deprem için güvenli bir bina inşa etti. - They built a safe building for earthquakes.

building
apartman

Bizim apartmanın bodrum katında bir çamaşırhane var. - There's a laundromat in the basement of our apartment building.

Tom şimdi yaşadığım aynı apartman dairesinde yaşardı. - Tom used to live in the same apartment building as I do now.

building
inşa

Çocuklar sahilde kumdan kaleler inşa ediyorlar. - The children are building sand castles on the beach.

Onlar deprem için güvenli bir bina inşa etti. - They built a safe building for earthquakes.

buildings
site
building
building block çimento bloku
body build
vücut yapısı
build up
güçlendirmek
building
(Otomotiv) sırt geçirme
building
(Bilgisayar) oluşturma

Renk koordinasyonu ile ilgili Kelly'nin raporunda sunulan bilginin alternatif bir teori oluşturmada faydalı olacağı anlaşilmaktadır. - The information presented in Kelly's paper on color coordination is seen to be of use in building up an alternative theory.

building
(İnşaat) inşa ederek
building
yapma

Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz. - So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning.

Demir, gemi yapmada kullanılır. - Iron is used in building ships.

buildings
inşaat

Ahşap inşaatlar kolayca alev alabilir. - Wooden buildings catch fire easily.

built
(İnşaat,Teknik) çatılmış
built
(Havacılık) parçaları bir araya getirmek
built
(Havacılık) monte etmek
don't build
(Bilgisayar) yerleştirme
building
dikili
building
inşaatçılık
building
dikinti
built
inşa et

Yeni bir ev inşa etti. - He built a new house.

Onlar deprem için güvenli bir bina inşa etti. - They built a safe building for earthquakes.

jerry-build
derme çatma yapmak
re build
yeniden inşa et
building
inşa/bina
as build
(Mühendislik) son halini almış, tamamlanmış
building
build geliştir/inşa et
building
binada
buildings
yapılar

Şehrin 1940'larda yapılmış çok katlı yapıları çökme tehlikesindeler. - The city's multi-story buildings built in the 1940's are in danger of collapse.

Roma bir sürü antik yapılara sahiptir. - Rome has a lot of ancient buildings.

builds
kurmalar
built
yapılı

Evimin önünde yeni bir bina yapılıyor. - A new building is being built in front of my house.

Yeni konut yapılıyor. - New housing is being built.

jerry-build
derme kurmak
medium build
Orta yapılı, ota yapıda (vücut/kişi)
of medium build
orta yapılı
stout in build
(Avcılık) Kalıplı, iri yarı

Though she was stout in build and stood erect her slow eyes and parted lips gave her the appearannce of a woman who di not know where she was or where se was going.

to build up
oluşturmak için
waste build-up
Atık birikmesi
after build step
(Bilgisayar) yerleştirmeden sonra
blood build up
kanlanma
blood build up
kan toplama
build up
geliştirme

Kelime haznemi geliştirmek istiyorum. - I want to build up my vocabulary.

Okumak kelime dağarcığınızı geliştirmenize yardım eder. - Reading helps you build up your vocabulary.

build up
artırma
build up
propaganda
build up
toplanma
build up
yığılma
building
yapı bina
built
f., bak. build
built
build geliştir/inşa et
built
{s} inşa etmiş tarihi
cop build
(Tekstil) kops oluşumu
last build
(Bilgisayar) son oluşum
line build out
(Bilgisayar) giden hat yapımı
module build
(Telekom) modül yapımı
private build description
(Bilgisayar) kendine özel yaratma tanımı
solid build
sağlam bina
special build description
(Bilgisayar) özel yaratma tanımı
sqm build
(Telekom) yym imalatı
Englisch - Englisch
The physique of a human body; constitution or structure of a human body

Rugby players are of sturdy build.

any of various versions of a software product as it is being developed for release to users
to establish a basis for
to increase or strengthen by adding gradually to
to develop or give form to according to a plan or process
to develop in magnitude or extent
to form by combining materials or parts
{v} to raise a building, depend, rest, place, construct
Someone's build is the shape that their bones and muscles give to their body. He's described as around thirty years old, six feet tall and of medium build see also building, built. the shape and size of someone's body
develop and grow; "Suspense was building right from the beginning of the opera"
A version of a complied program Also refers to the act of compiling various project files into the executable program
make by combining materials and parts; "this little pig made his house out of straw"; "Some eccentric constructed an electric brassiere warmer"
To build someone's confidence or trust means to increase it gradually. If someone's confidence or trust builds, it increases gradually. Diplomats hope the meetings will build mutual trust Usually when we're six months or so into a recovery, confidence begins to build. Build up means the same as build. The delegations had begun to build up some trust in one another We will start to see the confidence in the housing market building up again
An ordered sequence of cards in a pile In some games, the tableaus are built down by alternate colors This is the official way to say that a red 6 goes on a black 7, and a black 5 goes on a red 6 In many games the foundations are built up by following suit, which means that the 6 goes on the 5 Some games build by following rank, which means a 4 goes on a 4 Some games allow circular building, in which an Ace can be built up on a King, or a King built down on an Ace Some games allow you to move a partial build from one pile to another; in other words, you can break a build in two and take the topmost part of it away Other games require you to move full builds only; you are not allowed to break up a build
In some games, the piles (tableaus) are built down by alternate colors This is the official way to say that a red 6 goes on a black 7, and a black 5 goes on a red 6 In many games the foundations are built up by following suit, which means that the 6 of Diamonds goes on the 5 of Diamonds Some games build by following rank, which means a 4 of Diamonds goes on a 4 of Clubs
be engaged in building; "These architects build in interesting and new styles"
Of a radiant energy signal, to increase, often temporarily, in received signal strength without a change of receiver controls
If people build an organization, a society, or a relationship, they gradually form it. He and a partner set up on their own and built a successful fashion company Their purpose is to build a fair society and a strong economy I wanted to build a relationship with my team. + building build·ing the building of the great civilisations of the ancient world
To increase and strengthen; to increase the power and stability of; to settle, or establish, and preserve; frequently with up; as, to build up one's constitution
An operational version of a system or part of a system that demonstrates a subset of the capabilities to be provided in the final product
To raise or place on a foundation; to form, establish, or produce by using appropriate means
{i} figure, body structure
To erect or construct, as an edifice or fabric of any kind; to form by uniting materials into a regular structure; to fabricate; to make; to raise
the process of constructing the topology of a vector layer by processing points, lines, and polygons See clean
If you build something into a wall or object, you make it in such a way that it is in the wall or object, or is part of it. If the TV was built into the ceiling, you could lie there while watching your favourite programme
If you build an organization, system, or product on something, you base it on it. We will then have a firmer foundation of fact on which to build theories
to increase in pressure: a building ridge or high (anticyclone)
alternative names for the body of a human being; "Leonardo studied the human body"; "he has a strong physique"; "the spirit is willing but the flesh is weak"
The work to amalgamate the Design of the site with the scripted functionality to create a highly functional and usable page on the website Sometimes referred to as "cladding" i e Cladding the scripted framework of the site with the design Close this window
Develop the skills of the change teams and those affected by the change, and implement training plans
constitution of the human body
If pressure, speed, sound, or excitement builds, it gradually becomes greater. Pressure built yesterday for postponement of the ceremony The last chords of the suite build to a crescendo. Build up means the same as build. We can build up the speed gradually and safely Economists warn that enormous pressures could build up, forcing people to emigrate westwards
Form or mode of construction; general figure; make; as, the build of a ship
A function that recompiles all the source files for an application
To process (typically by compiling and linking) source files into target files based on a specified transformation For example, a transformation may define how to compile a C source file into an object file or how to link a collection of object files into an executable file or a library file
this term means to progressively get faster It is different than descending, because it refers to the distance that you are swimming For example: 200 build means, each 50 within the 200 is faster
Put parts together to form a unified whole, construct
The final stage in producing a usable configuration The process involves taking one of more input Configuration Items and processing them (building them) to create one or more output Configuration Items e g software compile and load
bolster or strengthen; "We worked up courage"; "build up confidence"; "ramp up security in the airports"
The physique of an animals body; the constitution of an animals body with respect to its skeleton and muscles
A cycle of consruction that consist of one to three use cases
(1) A version of software that meets a specified subset of the requirements that the completed software will meet (2) The period of time during which such a version is developed Note: The relationship to the terms 'build' and 'version' is basically up to the developer; for example, it may take several versions to reach a build, a build may be released in several parallel versions (such as different sites), or the terms may be used as synonyms
develop and grow; "Suspense was building right from the beginning of the opera" improve the cleansing action of; "build detergents" found or ground; "build a defense on nothing but the accused person's reputation" build or establish something abstract; "build a reputation" be engaged in building; "These architects build in interesting and new styles" give form to, according to a plan; "build a modern nation"; "build a million-dollar business" order, supervise, or finance the construction of; "The government is building new schools in this state
A specific instance of a software program at a particular time during its development Builds are often numbered At the end of the project, a specific build will be released or accepted Compare Delivery and Release
give form to, according to a plan; "build a modern nation"; "build a million-dollar business"
An operational version of a system or component that incorporates a specified subset of the capabilities that the final product will provide [IEEE1993b]
To make something by joining materials or components together into a composite whole
order, supervise, or finance the construction of; "The government is building new schools in this state"
construct or assemble, as in: You can build good credit by paying bills on time
To run a sequence of compile and link steps to produce a new version of an executable program
The process through which Search compiles an index of the documents in the content source See also: content source, crawl
If you build on the success of something, you take advantage of this success in order to make further progress. The new regime has no successful economic reforms on which to build
form or accumulate steadily; "Resistance to the manager's plan built up quickly"; "Pressure is building up at the Indian-Pakistani border"
{f} construct, create; energize, increase intensity
To rest or depend, as on a foundation; to ground one's self or one's hopes or opinions upon something deemed reliable; to rely; as, to build on the opinions or advice of others
The final stage in producing a usable configuration The process involves taking one or more input CIs and processing (building) them to create one or more output CIs e g software compile and load
build or establish something abstract; "build a reputation"
found or ground; "build a defense on nothing but the accused person's reputation"
order, supervise, or finance the construction of; "The government is building new schools in this state
The thickness that a paint tends to be applied in, when using the normal application technique for that paint
is the process of creating the targets of a project The build steps are usually described in makefiles which are executed by programs like Make A build can involve translations of source files and the construction of binary files by compilers, linkers and other tools
improve the cleansing action of; "build detergents"
If you build something into a policy, system, or product, you make it part of it. We have to build computers into the school curriculum How much delay should we build into the plan? = incorporate
If you build something, you make it by joining things together. Developers are now proposing to build a hotel on the site The house was built in the early 19th century = construct + building build·ing In Japan, the building of Kansai airport continues. + built built Even newly built houses can need repairs It's a product built for safety. structures that are built to last
To exercise the art, or practice the business, of building
build a better mousetrap
To invent the next great thing; to have a better idea

Of all the inventors to obtain patents, only a few have really built a better mousetrap.

build a fire under
Alternative form of light a fire under
build in
to add components to a larger entity without interfering with the purpose or functionality of the larger entity
build in
to build something in the interior of an entity
build into
to add components to a larger entity without interfering with the purpose or functionality of the larger entity
build on
to add additional components to a previously constructed framework or device so that additional or improved functionality is obtained or created
build up
To strengthen

They had to build up their fortress to protect against attack.

build up
To accumulate, to pile up, to increase in stages

Ever since the secretary left, the letters in my inbox have started to build up.

build upon
to form by combining materials or parts on top of a surface or foundation
build-to
A boundary or alignment, usually parallel to the property line, along which a building or structure must be placed. It usually establishes the maximum distance away from the property line that a building or structure may be placed
build a fire under
(deyim) Urge or force (a slow or unwilling person) to action; get (someone) moving; arouse

The health department built a fire under the restaurant owner and got him to clean the place up by threatening to cancel his license.

build down
reduce or destroy gradually or in a planned way
build on
Use as a basis for further development
build out
Build-out is an urban planner’s estimate of the amount and location of potential development for an area. Build-out is one step of the land use planning process. Evaluation of potential development impacts begins with a build-out analysis
build rapport
Build a close and harmonious relationship in which there is common understanding
build in
make something an integral part of something else; "we can build in a special clause to make the contract better for you
build into
construct something as part of a whole; create something to be an integral part of something else
build on
build up, gradually add to (a building or existing accomplishments); expand gradually, broaden
build on
be based on; of theories and claims, for example; "What's this new evidence based on?"
build on sand
base on an unstable foundation
build up
bolster or strengthen; "We worked up courage"; "build up confidence"; "ramp up security in the airports"
build up
form or accumulate steadily; "Resistance to the manager's plan built up quickly"; "Pressure is building up at the Indian-Pakistani border"
build up
If you build someone up, you help them to feel stronger or more confident, especially when they have had a bad experience or have been ill. Build her up with kindness and a sympathetic ear
build up
Building by placing a card of a higher rank on to a card of a lower rank is permitted Usually implies a difference of only one ranking between the two cards Example: Placing a Queen on a Jack is good, but placing a Queen on a King is not
build up
If you build up something or if it builds up, it gradually becomes bigger, for example because more is added to it. The regime built up the largest army in Africa Slowly a thick layer of fat builds up on the pan's surface
build up
Building by placing a card of a higher rank on to a card of one lower rank is permitted Example: Placing a Queen on a Jack is good, but placing a Queen on a King is not
build up
If you build someone or something up, you make them seem important or exciting, for example by talking about them a lot. The media will report on it and the tabloids will build it up Historians built him up as the champion of parliament see also build 6, 8, build-up, built-up
build up
prepare oneself for a military confrontation; "The U S is girding for a conflict in the Middle East"; "troops are building up on the Iraqui border"
build up
{f} construct, build (something new); publicize, advertise, bring to the attention of the public, promote; intensify, strengthen, increase
build up
The removal of old filling material and decay from a worn-out tooth and bonding with tooth-colored composite resin to create a solid foundation for a cap or crown
build up
enlarge, develop, or increase by degrees or in stages; "build up your savings"
build up
bolster or strengthen; "We worked up courage"; "build up confidence"; "ramp up security in the airports
build up
change the use of and make available or usable; "develop land"; "The country developed its natural resources"; "The remote areas of the country were gradually built up"
build up a deficit
gradually increase a deficit, regularly spend in excess of one's income
build up one's health
improve one's well-being, improve one's condition, improve one's health
build up to
If you build up to something you want to do or say, you try to prepare people for it by starting to do it or introducing the subject gradually. Other actions we need to take may be more difficult, and we may have to build up to them gradually
build upon
be based on; of theories and claims, for example; "What's this new evidence based on?"
build your future!
prepare for your future!, invest in your future!
build-out
The space improvements put in place per the tenant's specifications Takes into consideration the amount of Tenant Finish Allowance provided for in the lease agreement See also "Tenant Improvement Allowance"
build-out
Refers to the interior construction of a tenant's space whether new construction or the reconfiguration of existing space
build-out
When a "captive" shipper creates "rail-to-rail competition" by building a new line to give access to a second railroad In reverse, a "build-in" occurs when a railroad builds a new line to reach one or more shippers that are captive to another railroad
build-up
Glass bundles or chopper fuzz which collect on the chopper, cot, static bars or machine frame
build-up
{i} gradual increase, increasing accumulation; act of building up an accumulation, accretion; promotion, advertising, publicity
build-up
A build-up is a gradual increase in something. There has been a build-up of troops on both sides of the border The disease can also cause a build up of pressure in the inner ear leading to severe earache
build-up
A heavy deposit of floor finish, wax, dirt and grime It is caused by adding layer after layer of floor finish over dirt without deep scrubbing the old layers away first These build-ups are frequently found along baseboards and corners
build-up
The build-up to an event is the way that journalists, advertisers, or other people talk about it a lot in the period of time immediately before it, and try to make it seem important and exciting. The exams came, almost an anti-climax after the build-up that the students had given them
build-up
occurs after using an excessive amount of a hair product such as gel or a pomade, and there is a film on your hair Even after washing, the hair will look dull and lifeless Do a clarifying treatment to correct this problem
build-your-own home
house designed and commissioned by an individual
emotional build
a narrative structure used in commercials known as “director-type” advertising
emotional build
one of four archetypal dramatic structures of commercials characterized by a rising pattern of positive emotions

Coca-Cola ads often feature the emotional build structure, filled with fun and no conflict, the viewer feels better and better as the ad goes along.

self-build
Supplied in kit form, for construction by the owner
building
{n} a house built or raised
built
Formed; shaped; constructed; made; often used in composition and preceded by the word denoting the form; as, frigate-built, clipper-built, etc
built
{s} constructed
body build
{i} physique, structure of the body
building
a resource, such as a house, barn, store, hotel, factory, or warehouse that shelters some form of human activity
building
Any structure used or intended for supporting or sheltering any use or occupancy (see also enclosed building)
building
The act or process of building
building
An activity focused on sustaining and renewing the organization It involves actions that indicate commitment to the achievement of group or organizational goals: timely and effective discharge of operational and organizational duties and obligations; working effectively with others; compliance with and active support of organizational goals, rules, and policies
building
The art of constructing edifices, or the practice of civil architecture
building
A building is an independent free standing structure, comprising one or more rooms and other spaces covered by a roof and usually enclosed within external walls or dividing walls which extend from the foundation to the roof Toilets, bathrooms, kitchens and garages in detached structures are not counted as separate buildings
building
Architectural structure in the Depot
building
the commercial activity involved in constructing buildings; "their main business is home construction"; "workers in the building trades"
building
{i} edifice; structure; action of construction, process of constructing; art of constructing
building
A special type of chamber system Most buildings are associated with algebraic groups Projective spaces are examples of buildings
building
The process of moving balls to advantageous positions from which to play a break
building
the occupants of a building; "the entire building complained about the noise"
building
the occupants of a building; "the entire building complained about the noise
building
A closed structure with walls and a roof
building
The act of constructing, erecting, or establishing
building
That which is built; a fabric or edifice constructed, as a house, a church, etc
building
The ability to place a card (or group of cards) on another card In regards to rank, you can BUILD UP, BUILD DOWN, or BUILD UP/DOWN BY * In regards to suit/color, you can BUILD BY SUIT, BUILD BY COLOR, BUILD BY ALTERNATE COLOR, BUILD BY ANY SUIT BUT OWN, or BUILD REGARDLESS OF SUIT Note that all games that build will follow two of these rules, one from each list
building
The Building is defined as any fixed construction that is temporarily or permanently erected on the surface of the earth or water The building is surrounded by four walls or with at least one completed ceiling at the time of the visit, regardless of the construction material and the purpose of construction and utilization at the time of the Census The building might be utilized for habitation, for work, or for both, vacant, closed or under construction
building
Any enclosed, permanent structure for the purpose of sheltering animals, goods or people
building
means an enclosed structure, anchored to permanent foundation and having exterior or party walls and a roof, designed for the support, shelter or enclosure of persons, animals, chattel or property of any kind
building
Name of the building where the organization or program is located
building
Any structure built for the support, shelter or enclosure of persons, animals, chattel or movable property of any kind, and includes any structure
building
A building is a structure that has a roof and walls, for example a house or a factory. They were on the upper floor of the building Crowds gathered around the Parliament building. House of Building building code building construction Chrysler Building Empire State Building high rise building Seagram Building
building
Type of constructed facility; generally intended to provide shelter from inclement conditions
building
the act of constructing or building something; "during the construction we had to take a detour"; "his hobby was the building of boats"
building
Any structure used or intended for supporting or sheltering any use or occupancy
building
A structure enclosed within exterior walls, built, erected and framed of a combination of materials, whether portable or fixed, having a roof, to form a structure for the shelter of persons, animals or property
building
Adding and changing objects from Object Properties window or with a bot
building
A roofed structure enclosed by walls on all sides, used for the permanent or temporary shelter of persons, animals, plants, or equipment
building
Any structure used for support or for shelter
building
"Building" means a structure with a roof, and which is constructed in a permanent position on the ground and is designed and intended to be used for the shelter or enclosure of persons, animals or property This definition does not include any type of mobile home, recreational vehicle, boat or tent
building
(1) To form by combining materials or parts (2) A structure enclosed within a roof and within exterior walls housing, shelter, enclosure and support of individuals, animals, or real property of any kind
building
The assembly of parts An enclosed space for human occupation
building
Any structure having a roof supported by columns or walls for the housing or enclosure of persons, animals, or personal property
building
a structure that has a roof and walls and stands more or less permanently in one place; "there was a three-story building on the corner"; "it was an imposing edifice"
building
A structure having a roof supported by columns or walls
buildings
Almost any building type can be used to house an aquaculture facility, however some aspects which can improve working and operating conditions are as follows; 1 Ventilation - poorly ventilated aquaculture buildings become very humid, and provide a perfect breeding ground for fungal spores and bacteria on spilled food etc They are very unpleasant places for staff to work which can often result in poor staff performance 2 Insulation - Note should be taken on the temperature of operation of the farm, especially if water is being recirculated, which can lead to a build up of heat in the system The heat gain in to the building should be taken account of as well as the heat loss 3 Wind loadings and snow loadings should be taken account of One of the most common cost effective means of housing aquaculture facilities is in polytunnels These can be built to varying degrees of insulation and lightproofness
buildings
50,000
buildings
All public and residential buildings excluding smokehouses, small storage sheds, saunas, etc
buildings
There exists four differnet types of buildings While citywalls, guildhalls and shipyards must be provided by the mayor, warehouses can be built by every citizen
buildings
Structures owned by the University The capitalized amount includes the purchase price and all expenditures related directly to its acquisition or construction This includes materials, labor, overhead costs during construction, architect fees, attorney fees and building permits
buildings
For buildings that you own or ate responsible for, insure them to amount that will be equal to the full replacement cost for the cost of construction today, or the actual date of loss You should consider Building Ordinance Upgrade Coverage, which pays for increased cost of construction to meet codes and requirements that were not in existence when your building was originally built
buildings
Represented on the table by a model, a building may represent one historical structure, but more often a group of structures from a section of town
buildings
(bâtiments) Individual structures recorded in the building count for properties within the Directory of Federal Real Property
buildings
plural of building
builds
plural of build
built
past participle of to build
built
If you say that someone is built in a particular way, you are describing the kind of body they have. a strong, powerfully-built man of 60 He was a huge man, built like an oak tree. see also well-built. the past tense and past participle of build. used to describe someone's size or shape
built
past tense of to build
built
(used of soaps or cleaning agents) having a substance (an abrasive or filler) added to increase effectiveness; "the built liquid detergents
built
well or attractively formed with respect to physique
built
formed by fitting or joining components together
built
Shape; build; form of structure; as, the built of a ship
built
Built is the past tense and past participle of build
built
(used of soaps or cleaning agents) having a substance (an abrasive or filler) added to increase effectiveness; "the built liquid detergents"
jerry-build
build quickly and with poor quality
stocky build
strong structure of the body
Türkisch - Englisch

Definition von build im Türkisch Englisch wörterbuch

fizik yapısı build
(of a person's body)
build
Favoriten