dökülme

listen to the pronunciation of dökülme
Türkisch - Englisch
outpouring
spilth
desquamation
fall

Your hair will start to fall out. - Saçınız dökülmeye başlayacaktır.

outpour
pour
spilling, being spilled
spillage
discharge
affusion
shedding
the spill
dökülmek
fall off
dökülmek
come off
dökülmek
shed
dökülmek
fall into
dökülmek
go to pieces
dökülmek
{f} course
dökülmek
to spill, to pour, to slop; to be shed; to be cast; to fall into ruin, to disintegrate; (ırmak) to flow into; to spill over
dökülmek
rub out
dökülmek
to be cast
dökülmek
run down
dökülmek
cast
dökülmek
disintegrate
dökülmek
to be shed
dökülmek
run
dökülmek
crumble
dökülmek
discharge
dökülmek
slope
dök
{f} shed

She shed bitter tears. - O acı gözyaşları döktü.

The girls shed tears after reading the novel. - Kızlar, romanı okuduktan sonra gözyaşı döktüler.

dök
{f} spilled

I spilled some fruit juice on my new shirt. - Yeni gömleğime biraz meyve suyu döktüm.

I spilled my coffee on the carpet. - Kahvemi halıya döktüm.

dök
{f} spilt
dök
{f} spill

I spilled coffee on your tablecloth. - Ben senin masa örtüne kahve döktüm.

Tom admitted to spilling the red wine. - Tom kırmızı şarabı döktüğünü kabul etti.

dök
slop
dökülmek
{f} teem
dökülmek
slop
dökülmek
pour
dökülmek
spill
dökülmek
{f} fall
dök
dump

The truck dumped the sand on the ground. - Kamyon kumu yere döktü.

Tom dumped the contents of his briefcase out on the table. - Tom evrak çantasının içindekileri masaya döktü.

başından kaynar sular dökülme
a rude awakening
dökülmek
pour forth
dökülmek
rub off
dökülmek
moulder
dökülmek
fall into decay
dökülmek
fall out
dökülmek
flow
dökülmek
slop over
dökülmek
slang to be worn out, be tired
dökülmek
drape
dökülmek
to spend money lavishly
dökülmek
(yorgunluktan) trail
dökülmek
be poured
dökülmek
pour out
dökülmek
feel cheap
dökülmek
{f} molder
dökülmek
(kalıba) pour
dökülmek
to drape, hang in folds
dökülmek
(for people) to go out in large numbers, pour out (onto/into)
dökülmek
to be miserable, be in a miserable condition. dökülüp saçılmak
dökülmek
disembogue
dökülmek
to undress, strip; to take off some clothes
dökülmek
empty
dökülmek
peel off
dökülmek
disgorge
dökülmek
to unburden oneself, pour out one's troubles
dökülmek
superfuse
dökülmek
(deri) peel
dökülmek
to be poured out, be spilled, be thrown away; (for leaves, hair) to be shed
pul pul dökülme
exfoliation
Türkisch - Türkisch
Dökülmek işi
(Osmanlı Dönemi) İNSİCAL
(Osmanlı Dönemi) ISTIBAB
Dökülmek
(Osmanlı Dönemi) TEDEFFUK
Dökülmek
(Osmanlı Dönemi) DÜFUK
Dökülmek
(Osmanlı Dönemi) TASABBÜB
dökülmek
Göl veya denize akmak
dökülmek
Kır, sokak gibi yerlerde insanlar çokça birikmek
dökülmek
Kır, sokak gibi yerlerde insanlar çokça birikmek: "Bahar o sene erken gelmiş, herkes tarlalara dökülmüştü."- S. F. Abasıyanık. Çok eskimiş olmak, değerini ve güzelliğini yitirmek: "Yaşayan, var olan her şey eskiyip dökülecek."- B. R. Eyuboğlu
dökülmek
Akarsular, göl veya denize akmak
dökülmek
Düşmek: "Bizim motor ikiye bölünüp suya döküldüğümüzde, dört kişiydik."- Z. Selimoğlu. Çıkmak, ortaya konulmak: "Âdeta düşünmeksizin kaleminden masal sahnelerine benzeyen dağ, dere, uçurum resimleri dökülüyordu."- R. N. Güntekin
dökülmek
Yerinden ayrılmak, düşmek
dökülmek
Dökme işi yapılmak veya dökme işine konu olmak
dökülmek
Çok eskimiş olmak, değerini ve güzelliğini yitirmek
dökülmek
Çıkmak, ortaya konulmak
dökülmek
Kaplamak, yayılmak: "Duvarlar, bütün ışıkları yutuyor, halkın üstüne bir toprak rengi dökülüyor."- M. Ş. Esendal
dökülmek
Salınmak, serbest bırakılmak
dökülmek
Bir işi, bir konuyu ele alış biçiminde değişiklik olmak
dökülmek
Kaplamak, yayılmak
dökülmek
Çok yorgun, hasta olmak
dökülmek
Kumaş dökümlü olmak. Çok yorgun, hasta olmak: "Erkek arıların takatleri kesilmeye başlar, bir bir dökülür, ölür giderler."- T. Buğra
dökülmek
Dökme işi yapılmak veya dökme işine konu olmak: "Tepesinden saçları bir hayli dökülmüştü."- S. F. Abasıyanık
dökülmek
Salınmak, serbest bırakılmak: "Saçlarını arkaya atıp ensesine dökülen buklelerini kabarttı."- H. Taner
dökülmek
Dökümlü olmak
dökülme
Favoriten