atlatmak

listen to the pronunciation of atlatmak
Türkisch - Englisch
get over

It took me a week to get over my cold. - Soğuk algınlığımı atlatmak bir haftamı aldı.

I just want to get over it. - Sadece onu atlatmak istiyorum.

escape
take

It'll take me a long time to get over my cold. - Soğuk algınlığımı atlatmak uzun zamanımı alacak.

get rid of
get away
through
ward off
circumvent
dodge
thru
cross
fall
avoid
come true
stave off
fall on one's feet
survive
give a slip
by-pass
muddle through
(Dilbilim) brush off
thro
elude
eluding
make jump
skip
slip
put off
let down
jump
beat smb. to it
to overcome, kick (an illness); to handle (something difficult) successfully, deal with (something difficult) successfully, manage (something difficult) successfully
stall off
bypass
dish
overcome
to make (someone, an animal) jump; to get (someone, an animal) to jump; to let (someone, an animal) jump; to cause (someone, an animal) to jump, jump
turn
come through
to put (someone) off, get rid of (someone)
parry
pull through
to make jump; to leap sth over sth; (hastalık) to recover from; to overcome; to escape, to elude, to avoid, to weather, to doge; to throw sth/sb off, to get rid of, to cheat, to evade
shake
tide over
(for one news reporter) to scoop, get the jump on, report a piece of news before (another)
outwit
throw off
get by
recover from
choke off
fend off
bye-pass
give smb. the slip
breeze
goof
cheat
fob
fend
around
skulk
atlatma
recovery
atlatma
{i} bypass
kazasız belâsız atlatmak
ride out
atlatma
{i} parry
atlatma
making sb jump
atlatma
evasion
badire atlatmak
to go through trials and tribulations
badire atlatmak
to undergo trials and tribulations
badireler atlatmak
to undergo trials and tribulations
badireler atlatmak
to go through trials and tribulations
sorunsuz atlatmak
blow over
ucuz atlatmak
get off cheap
ucuz atlatmak
get off lightly
ucuz atlatmak
get off to
atla
{f} jump

He jumped into the river in defiance of the icy water. - O, buz gibi suyu hiçe sayarak nehre atladı.

The most popular sports in that country are soccer, speedway and ski jumping. - O ülkedeki en popüler sporlar futbol, motorsiklet yarışı ve kayakla atlamadır.

atla
{f} skip

Tom was so busy he skipped lunch. - Tom o kadar meşguldü ki öğle yemeğini atladı.

I skipped my breakfast. - Sabah kahvaltımı atladım.

atlatma
omission
atlatma
{i} shirking
atlatma
riddance
atla
{f} bypass

We'll bypass the city centre. - Şehir merkezini atlayacağız.

atla
omit
deveye hendek atlatmak
(deyim) beating a dead horse; flogging a dead horse
atla
snap it up
atla
vaulted
atla
vaulting
atlatma
making sb jump; recovery
atlatma
overcome

I have tried to overcome my shyness, but to no avail. - Utangaçlığımı atlatmaya çalıştım, ama boşuna.

atlatma
circumvention
atlatma
run around
atlatma
scoop
atlatma
circumvent
badireyi atlatmak
to weather the crisis
deveye hendek atlatmak
to urge someone to try something impossible for him
diğer gazeteleri atlatmak
scoop
güç belâ atlatmak
(sınav) scrape through
haber atlatmak
to scoop the news, get a scoop on the news
hafif atlatmak
to escape (something) lightly
hayati riski atlatmak
be in stable condition
hayati tehlike atlatmak
dodge a life
hayati tehlike atlatmak
evade a life
kaçamak cevaplarla atlatmak
give smb. the run around
kritik noktayı atlatmak
turn the corner
tehlike atlatmak
to get through a dangerous situation successfully, make it through O.K
tehlike atlatmak
escape the danger
terleyerek atlatmak
sweat out
ucuz atlatmak
to get off cheap
ucuz atlatmak/- kurtulmak
to escape from (a tight or dangerous situation) with little or no harm; to get off lightly
vartayı atlatmak
to escape from a dangerous situation, get out of a tight spot
vartayı atlatmak
to escape a great danger, to get out of a tight spot
zorluklar atlatmak
go through the wringer
Türkisch - Türkisch
Başından savmak: "Bu Kurul'u atlatıncaya kadar sesimi çıkarmayacağım."- M. Ş. Esendal
Aldatmak
Kötü bir durumu geçiştirmek
Atlama işini yaptırmak
Savmak
Aldatmak: "Onları da ara sıra atlatanlar bulunur."- H. R. Gürpınar
Kötü bir durumu geçiştirmek, savmak: "Bana sorarsanız işin en güç tarafını atlattık."- T. Buğra
Basında başka ilgililerden önce bir haberin yayımlanmasını sağlamak
Savsaklamak
deveye hendek atlatmak
(deyim) birine yapılması çok zor, hemen hemen imkânsız olan işleri yaptırabilmek
atlatma
Atlatmak işi
atlatmak
Favoriten