fell

listen to the pronunciation of fell
İngilizce - Türkçe
{f} kesip devirmek

Onların işi kurumuş ağaçları kesip devirmek. - Their job is to fell the dead trees.

{f} kesmek
{s} zalim
{i} otlak
{i} kır

Üzerine düştüğümde bileğimi kırdım. - I broke my wrist when I fell on it.

Düştü ve sol bacağını kırdı. - She fell down and broke her left leg.

bir mevsimde kesilen tomruğun tümü
{i} tepe

O suya tepetaklak düştü. - He fell head over heels into the water.

Komşunun çocuğu bir ağaçtan tepe üstü düştü. - The boy next door fell head first from a tree.

{s} insafsız
{i} deri

O derin bir uykuya daldı. - She fell into a profound sleep.

O derin bir uykuya daldı. - He fell into a deep sleep.

{s} merhametsiz
{f} yere yıkmak
{i} post
kırmalı dikmek
düşmek
vurmak
düşürmek
düş

O, merdivenden düştü. - He fell down the stairs.

O yaklaştı ve dizlerinin üzerine düştü. - He approached and fell on his knees.

(ağaç) kesmek
vurup devirmek
kırmalı diki
{i} dik saç
korkunç
{f} yere sermek, düşürmek
fall düş
kumaşı kırmalı dikmek
kayalık arazi/deri
mahvetmek
{s} öldürücü
f., bak. fall
zali
insafsız vahşi
(İnşaat) keçe
devirmek

Onların işi kurumuş ağaçları kesip devirmek. - Their job is to fell the dead trees.

devrildi
çöktü

Ev bir depremde çöktü. - The house fell down in an earthquake.

Korkuluk çöktü ve birkaç kişi yere düştü. - The balustrade gave way and several people fell to the ground.

fall
sonbahar

Ağaçların yaprakları sonbaharda sarıya döner. - The leaves of the trees turn yellow in fall.

Sonbaharda Paris'e gidiyorum. - I'm going to Paris in the fall.

fall
düşüş

O, düşüşten sonra topal oldu. - He was lame after the fall.

Bir tente onun düşüşünü kırdı ve onun hayatını kurtardı. - An awning broke his fall and saved his life.

fall
düşmek

Buz üzerinde düşmek incitir. - Falling on ice hurts.

Ham petrol fiyatı düşmektedir. - Crude oil has been falling in price.

fell in love with
aşık olmuş
fell asleep
uyuya kal

Sıkıldım, bu yüzden uyuya kaldım. - I was bored, so I fell asleep.

Radyo dinlerken uyuya kaldım. - While listening to the radio, I fell asleep.

fell away
çekil
fell back
geri çekil
fell back on
başvur
fell behind
geride kal
fell flat
başarı sağlayama
fell in love with
aşık ol
fell in with
rastla
fell into decay
bozul
fell into place
yere düş
fell into ruin
tahrip ol
fell off
azal

Üçüncü çeyrekte satışlar azaldı. - Sales fell off in the third quarter.

fell out
kavga et
fell short of
eksik gel
fell through
suya düş

Üzerinde çalıştığım anlaşma suya düştü. - The deal I was working on fell through.

Bizim planlar son dakikada suya düştü. - Our plans fell through at the last minute.

fell to bits
parçalan
fell under
gir
fell across
karşısında düştü
fell back on
geri düştü
fell behind
gerisinde kalmıştır
fell depressed
Ruhi çöküntü hissetmek, depresyonda hissetmek
fell due
nedeniyle düştü
fell flat
başarı sağlayama(mak)
fell for
aşık oldum
fell for
aşığım
fell for it
bunun için düştü
fell for you
sana aşık oldum
fell for you
sana aşığım
fell foul
düştü faul
fell in love with
aşık ol(mak)
fell monger
satıcı düştü
fell off the wagon
vagon düştü
fell out with
dışarı düştü
fell over a cliff
bir uçurumdan düştü
fell prey
av düştü
fell short
kısa düştü
fell a tree
ağaç kesmek
fell a tree
ağaç devirmek
fell bad for someone
birisine acımak
fell dizzy
başı dönmek
fell dizzy
gözü kararmak
fell head over heels
tepetaklak düşmek
fell like a million dollars
(deyim) bomba gibi olmak
fell trees
ağaç kesmek
fell worthless
kendini değersiz hissetmek
fall
{i} dökülme

Saçınız dökülmeye başlayacaktır. - Your hair will start to fall out.

fall
tuş
fall
{i} kat

Kilise katılımı düştü. - Church participation has fallen.

Sami o kategorideki insanlar arasında yer alır. - Sami falls into that category of people.

fall
{i} yağış
fall
{f} düş

Newton bir elmanın ağaçtan düştüğünü gördü. - Newton saw an apple fall off a tree.

Bahçe düşmüş yapraklarla kaplıydı. - The garden was covered with fallen leaves.

fall
{i} yıkılma

Hans Berlin duvarının yıkılmasını hatırlayacak kadar yaşlıyım dedi. - I'm old enough to remember the fall of the Berlin wall, said Hans.

fall
{i} döküm
fall
{i} inme
fall
{i} fırfır
fall
kesilmek
fall
eksilmek
fall
azalma
fall
dalmak

Araba sürerken uykuya dalmaktan korktum. - I was afraid I might fall asleep while driving.

Uykuya dalmak elimde değildi. - I couldn't help falling asleep.

fall
hidrolik yük
fall
basmak
fall
atlatmak
fall
ölmek
fall
bitmek
fall
sukut etmek
fall
zaptolunmak (kale)
fall
rastlamak
fall
oturmak laf
fall
gelmek
fall
vurmak
fall
gerilemek
fall
düşüş yaşamak
fall
karanlık basmak
fall
fenalaşmak
fall
alçalmak
fall
sarkma
fall
(Askeri) tirenti
fall
saldırmak
fall
sıyrılmak
fall
yüzü asılmak
fall
ayrılmak
fall
kar düşmek
fall
bölünmek
fall
inkıraz
fall
suratı asılmak
fall
iniş
fall
asılmak (surat)
fall
(Jeoloji) göçme
fall
tünmek
fall
girişmek
fall
düşürme
fall
düşüş kaydetmek
fall
bozuşmak
fall
atışmak
fall
vurmak (piyango)
fall
aşağıya düşmek
fall
yıkma
fall
hidrostatik yük
fall
ortalık kararmak
fall
hazan
fall
(Dilbilim) düşen perde
fell out
kavga etmek
feller
adam
feller
(Argo) genç adam
feller
(Argo) delikanlı
get the fell of
(deyim) alışmak
in one fell swoop
bir çırpıda
fall
çöküş

Romalılar, imparatorluğun çöküşünü istemedi, ama oldu. - Romans did not wish for the fall of their empire, but it happened.

Ne Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açtı? - What led to the fall of the Roman Empire?

fall
düşme

İpi sıkıca tuttum böylece düşmedim. - I held on to the rope tightly so I wouldn't fall.

Gökkubbe onun üzerine düşmesin. - May the firmament not fall upon him.

fall
yıkılmak
fall
düşüş göstermek
fall
inmek
fall
azalmak
fall
yenilmek
fall
işgal edilmek
fall
asılmak
fall
yaralanmak
fall
aşağı sallanmak
fall
güz

Tom tanıştığı her güzel kıza aşık olur. - Tom falls in love with every beautiful girl he meets.

Orman sonbaharda çok güzeldir. - The forest is very beautiful in the fall.

feller
ağaç kesen kimse
felly
tekerlek çemberi
fall
{f} dökülmek
Fall
hiçim
adjective fell 4
sıfat 4 düştü
fall
{i} yaprak dökümü
fells
hissettiriyor
flesh and fell
et ve düştü
night fell
gece düştü
she fell on his neck.
onun boynuna
to fell sb.
sb düştü için
at one fell swoop
bir çırpıda
at one fell swoop
(deyim) bir hamlede,bir cirpida
fall
ucuzlama
fall
{f} eğimli olmak
fall
duçar olmak
fall
{f} kapanmak
fall
{f} dağılmak
fall
{f} karanlık bastırmak
fall
çıkmak
fall
{f} (fell, fall.en)
fall
{i} çağlayan
fall
{f} yağmak
fall
tutulmak
fall
dökü

Yaprakların hepsi döküldü. - The leaves have all fallen.

Kaldırım dökülen yapraklarla kaplıydı. - The sidewalk was covered with fallen leaves.

fall
düşmek inmek
fall
{f} hastalanmak

O tekrar hastalanmaktan korkuyor. - She is afraid of falling ill again.

fall
başlamak
fall
{i} şelâle

Orada harika bir şelale gördüm. - I saw a wonderful fall there.

fall
{i} çökme

Bu kulübe çökme tehlikesinde. - This hut is in danger of falling down.

fall
{f} devrilmek
fall
{i} yamaç
fall
{f} oturmak (lâf)
fall
{f} kötü yola düşmek
fall
{i} eğim
fall
tesadüf etm
fall
{f} çökmek
fall
{f} ucuzlamak
fall
{f} yatağa düşmek
fall
{i} (fiyat, talep, ısı v.b.'nde) düşüş
fall
{f} (kale) zaptolunmak, düşmek
fall
{f} tam yerine denk gelmek
fall
{i} güreş düşüş
fall
{i} yavrulama
fall
{f} gece çökmek
fall
aza

Anadili olarak konuşan kişi sayısı 10'dan aza düştüğünde bir dil ölü olarak kabul edilir. - A language is considered dead when the number of native speakers falls to less than 10.

Bay Jones ders esnasında uyuduğum için beni azarladı. - Mr. Jones reprimanded me for falling asleep during class.

feller
ağaç kesen kimse veya şey
feller
koca
feller
{i} arkadaş

Sen güçlü iyi bir arkadaşsın. - You're a mighty good feller.

O zeki küçük bir arkadaştır. - He's a smart little feller.

feller
dili kişi
feller
{i} sevgili
feller
şahıs
felling
(Tekstil) teyelleme
felling
(Tekstil) teyel
felly
{i} jant
felly
(isim) jant
i fell down the stairs
merdivenden düştüm
the scales fell from my eyes
gözüm açıldı
the scales fell from my eyes
aklım başıma geldi
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Kılınç yüzündeki açılan gedik
(Osmanlı Dönemi) Cenkte askeri bozmak. Harbdeki askerin bozulması
(Osmanlı Dönemi) Yaralamak
(Osmanlı Dönemi) Güruh, cemaat
(Osmanlı Dönemi) (C: Fülül - Eflâl) Gedik, rahne
(Osmanlı Dönemi) Muvakkat delilik
(Osmanlı Dönemi) Susuz kır yer
İngilizce - İngilizce
Having an extremely cruel or irrational trait
Pungent
To stitch down a protruding flap of fabric, as a seam allowance, or pleat

To fell seam allowances, catch the lining underneath before emerging 1/4 (6mm) ahead, and 1/8 (3mm) to 1/4 (6mm) into the seam allowance.

A rocky ridge or chain of mountains
To make something fall; especially to chop down a tree
That portion of a kilt, from the waist to the seat, where the pleats are stitched down
fierce, savage (e.g., one fell swoop)
A wild field or upland moor
An animal skin, hide
Simple past of fall
{v} to knock or beat down, to cut down
{n} a skin
{a} fierce, cruel, savage, bloody
If trees are felled, they are cut down. Badly infected trees should be felled and burned
cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down a tree"; "Lightning struck down the hikers"
the dressed skin of an animal (especially a large animal)
A barren or rocky hill
Cruel; barbarous; inhuman; fierce; savage; ravenous
in one fell swoop: see swoop. Past tense of fall. the past tense of fall. a mountain or hill in the north of England
A rocky ridge or chain of mountains. (archaic or British English)
seems to be the English Lake-Country equivalent of a Southern California mesa, only higher & more rugged
(of persons or their actions) able or disposed to inflict pain or suffering; "a barbarous crime"; "brutal beatings"; "cruel tortures"; "Stalin's roughshod treatment of the kulaks"; "a savage slap"; "vicious kicks"
A wild field; a moor
sew a seam by folding the edges
of Fall
A skin or hide of a beast with the wool or hair on; a pelt; used chiefly in composition, as woolfell
Gall; anger; melancholy
To sew or hem; said of seams
Fell is the past tense of fall
To cut or knock down standing trees or other vegetation
the edge of the fabric in a weaving loom formed by the last weft thread
the act of felling something (as a tree)
pass away rapidly; "Time flies like an arrow"; "Time fleeing beneath him"
The process of severing a tree from the stump so that it drops to the ground
To cause to fall; to prostrate; to bring down or to the ground; to cut down
the act of felling something (as a tree) seam made by turning under or folding together and stitching the seamed materials to avoid rough edges cause to fall by or as if by delivering a blow; "strike down a tree"; "Lightning struck down the hikers"
{f} knock down, chop down (a tree); sew the edge of a seam down flat
{i} animal skin; moorland; flat seam (Sewing); number of trees cut in a season
The finer portions of ore which go through the meshes, when the ore is sorted by sifting
If you fell someone, you knock them down, for example in a fight. a blow on the forehead which felled him to the ground
A wild field or upland moor (archaic or British English)
seam made by turning under or folding together and stitching the seamed materials to avoid rough edges
To cut down a tree Cutting down trees and sawing them to manageable lengths is referred to as "felling and bucking" or "falling and bucking "
Eager; earnest; intent
A form of seam joining two pieces of cloth, the edges being folded together and the stitches taken through both thicknesses
The end of a web, formed by the last thread of the weft
{s} fierce, terrible, ruthless, cruel; destructive; deadly
fil
fell about
Simple past tense and past participle of fall about
fell asleep
Simple past of fall asleep
fell back on
Simple past of fall back on
fell back upon
Simple past tense and past participle of fall back upon
fell in
Simple past of fall in
fell off
Simple past of fall off
fell off the turnip truck
Simple past of fall off the turnip truck
fell out
Simple past of fall out
fell over
Simple past of fall over
fell under
Simple past tense and past participle of fall under
fell down
collapsed, dropped, tumbled
fell beast
(Edebiyat) In J. R. R. Tolkien's The Lord of the Rings, "fell beast" is the author's description of the flying carrion-eating pterosaur-like creatures on which the Nazgûl rode after being unhorsed at the Ford of Bruinen. The creatures are especially prominent during the Battle of the Pelennor Fields, where the Witch-king of Angmar, the Lord of the Nazgûl, rides his in battle against King Théoden of Rohan
fell asleep
dozed off, nodded off
fell at his feet
begged him, pleaded with him, entreated him, abased himself to him
fell behind
was behind everyone else, lagged behind all the others, stayed in the back
fell behind in his studies
failed in school, dropped behind in one's grades
fell down on the job
did not take his work seriously, did a bad job
fell for
fell in love with
fell from grace
lose favor; go back into sin
fell ill
got ill, became sick, caught a disease
fell in battle
died in combat, was killed in battle
fell in love with him
felt feelings of great love and affection for him
fell in the hands of
fell into the trap of
fell into bad ways
chose a life of crime
fell into decay
deteriorated, rotted away
fell into her trap
fell right into her hands, was caught in her net
fell into the trap
fell in the hands of, was caught in the net
fell off his chair
fell from his chair to the floor; laughed so hard he could no longer sit in his chair
fell off his feet
lay down
fell on
chanced upon; met with (hard times, etc.); attacked, assaulted
fell on deaf ears
ignored, passed unheeded, disregarded
fell on his back
fell and lay on his back
fell on the floor
fell onto the floor
fell out
(Slang) went to sleep (Example: "After working the night shift, I fell out")
fell out of bed
came in earlier than usual, got up at daybreak
fell out of line
began to do things in rebellion, took authority into his own hands
fell out of the blue
fell down like thunder on a clear day, surprised the heck out of everyone
fell prey to
became a victim of, was ravaged by, was torn to pieces by
fell short of expectations
did not live up to people's expectations
fell silent
became mute, quieted down
fall
To die, especially in battle

This is a monument to all those who fell in the First World War.

fall
To become

She has fallen ill.

fall
To become; to be affected by or befallen with a calamity; to change into the state described by words following; to become prostrated literally or figuratively

Our senator fell into disrepute because of the banking scandal.

fall
A defect in the ice which causes stones thrown into an area to drift in a given direction
fall
To cause something to descend to the ground (to drop it); especially to cause a tree to descend to the ground by cutting it down (felling it)

Ghoaſt . / To morrow in the battaile thinke on me, / And fall thy edgeleſſe ſword, diſpaire and die.

fall
A reduction in quantity, pitch, etc
fall
To be allotted to; to arrive through chance or fate

And so it falls to me to make this important decision.

fall
To collapse; to be overthrown or defeated

Rome fell to the Goths in 410 AD.

fall
The action of a batsman being out
fall
Blame or punishment for a failure or misdeed

He set up his rival to take the fall.

fall
To move to a lower position under the effect of gravity

Thrown from a cliff, the stone fell 100 feet before hitting the ground.

fall
The act of moving in a fluid or vacuum under the effect of gravity to a lower position
fall
autumn
fall
A loss of greatness or status

the fall of Rome.

fall
The part of the rope of a tackle to which the power is applied in hoisting
feller
Comparative form of fell: more fell
felly
Fiercely, harshly

Ioues dreaded thunder light / Does scorch not halfe so sore, nor damned ghoste / In flaming Phlegeton does not so felly roste.

one fell swoop
One stroke; one action or event with many results

they might be hanging about there or simply marauders ready to decamp with whatever boodle they could in one fell swoop at a moment's notice, your money or your life, leaving you there to point a moral, gagged and garrotted.

the wheels fell off
Something failed, often after a laborious, tiring process

The coach said, We were doing well for a while, but they got tired and then the wheels fell off..

fall
If someone or something falls, they move quickly downwards onto or towards the ground, by accident or because of a natural force. Her father fell into the sea after a massive heart attack Bombs fell in the town I ought to seal the boxes up. I don't want the books falling out Twenty people were injured by falling masonry. Fall is also a noun. The helmets are designed to withstand impacts equivalent to a fall from a bicycle
fall
If a person or structure that is standing somewhere falls, they move from their upright position, so that they are then lying on the ground. The woman gripped the shoulders of her man to stop herself from falling We watched buildings fall on top of people and pets He lost his balance and fell backwards. Fall is also a noun. Mrs Briscoe had a bad fall last week. Fall down means the same as fall. I hit him so hard he fell down Children jumped from upper floors as the building fell down around them. + fallen fall·en A number of roads have been blocked by fallen trees
fall
{v} to tumble, drop, cut down, sink, decrease, revolt
fall
{n} the act of falling, descent, disgrace, ruin
feller
{n} one who fells, one who cuts down
felly
{a} fiercely, cruelly, savagely, brutally
felly
The outer wooden rim of a wheel
felly
{n} the rim of a wheel
fall
{f} tumble; descend; decrease; become; occur on; be victimized
fall
{i} tumble; descent; decrease; collapse; autumn; waterfall; being seduced; slope; (during an attack) landing of any missile (coined during the Israel-Hizbollah conflict in July-August 2006)
Fall
Autumn; the season of the year between the autumnal equinox in late September to the winter solstice in late December
adjective fell 4
in one fell swoop at one fell swoop doing a lot of things at the same time, using only one action
at one fell swoop
all at once, simultaneously
fall
If the responsibility or blame for something falls on someone, they have to take the responsibility or the blame for it. That responsibility falls on the local office of the United Nations High Commissioner for Refugees
fall
Death; destruction; overthrow; ruin
fall
the time of day immediately following sunset; "he loved the twilight"; "they finished before the fall of night"
fall
To fell; to cut down; as, to fall a tree
fall
If the horse's shoulders or hindquarters, or any part of the rider's body touches the ground, it is considered a fall, which brings automatic disqualification
fall
begin vigorously; "The prisoners fell to work right away"
fall
come into the possession of; "The house accrued to the oldest son"
fall
If something falls, it decreases in amount, value, or strength. Output will fall by 6% Her weight fell to under seven stones Between July and August, oil product prices fell 0.2 per cent The number of prosecutions has stayed static and the rate of convictions has fallen. a time of falling living standards and emerging mass unemployment. = drop rise Fall is also a noun. There was a sharp fall in the value of the pound
fall
a free and rapid descent by the force of gravity; "it was a miracle that he survived the drop from that height"
fall
slope downward; "The hills around here fall towards the ocean"
fall
yield to temptation or sin; "Adam and Eve fell"
fall
be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
fall
When rain or snow falls, it comes down from the sky. Winds reached up to 100mph in some places with an inch of rain falling within 15 minutes. Fall is also a noun. One night there was a heavy fall of snow. see also rainfall, snowfall
fall
a fall (or pin) occurs when both shoulders or scapula of either wrestler are held in contact with mat for to continuous seconds Both shoulders or scapula must be inbounds
fall
occur at a specified time or place; "Christmas falls on a Monday this year"; "The accent falls on the first syllable"
fall
To sink; to languish; to become feeble or faint; as, our spirits rise and fall with our fortunes
fall
when a wrestler's shoulders are forced to the mat the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve; "women have been blamed ever since the Fall"
fall
To descend in character or reputation; to become degraded; to sink into vice, error, or sin; to depart from the faith; to apostatize; to sin
fall
a landslide in which material free falls
fall
That which falls; a falling; as, a fall of rain; a heavy fall of snow
fall
The act of falling; a dropping or descending be the force of gravity; descent; as, a fall from a horse, or from the yard of ship
fall
To diminish; to lessen or lower
fall
when a wrestler's shoulders are forced to the mat
fall
To Descend, either suddenly or gradually; particularly, to descend by the force of gravity; to drop; to sink; as, the apple falls; the tide falls; the mercury falls in the barometer
fall
fall from clouds; "rain, snow and sleet were falling"; "Vesuvius precipitated its fiery, destructive rage on Herculaneum"
fall
The act of felling or cutting down
fall
be captured; "The cities fell to the enemy"
fall
The surrender of a besieged fortress or town ; as, the fall of Sebastopol
fall
come under, be classified or included; "fall into a category"; "This comes under a new heading"
fall
decrease in size, extent, or range; "The amount of homework decreased towards the end of the semester"; "The cabin pressure fell dramatically"; "her weight fall to under a hundred pounds"; "his voice fell to a whisper"
fall
to come down, to drop or descend
fall
to become lower (in quantity, pitch, etc)
fall
to be given by right or inheritance; "The estate fell to the oldest daughter"
fall
To cease to be active or strong; to die away; to lose strength; to subside; to become less intense; as, the wind falls
fall
To let fall; to drop
fall
To bring forth; as, to fall lambs
fall
A mass of roof rock or coal which has fallen in any part of a mine
fall
The fastest form of mass movement, occurring when rock or sediment breaks off from a steep or vertical slope and descends at a rate of 9 8 meters per second A fall can be extremely dangerous
fall
To assume a look of shame or disappointment; to become or appear dejected; said of the countenance
fall
Lapse or declension from innocence or goodness
fall
move downward and lower, but not necessarily all the way; "The temperature is going down"; "The barometer is falling"; "The curtain fell on the diva"; "Her hand went up and then fell again"
fall
To borrow a phrase from Carl Ockier, "a dynamic retreat from a climb "
fall
To be overthrown or captured; to be destroyed
fall
descend in free fall under the influence of gravity; "The branch fell from the tree"; "The unfortunate hiker fell into a crevasse"
fall
When a planet is in the sign which is opposite the sign of its exaltation, it is said to be in its fall A planet in its fall is believed to be severely weakened, because the sign's characteristics are inimical to the natural expression of the planetary energy Example: Mars is in its fall in the sign of Cancer See also Detriment, Dignity and Exaltation
fall
to come to the ground deliberately, to prostrate oneself
fall
to become; to change into the state described by the adjective that follows
fall
Extent of descent; the distance which anything falls; as, the water of a stream has a fall of five feet
fall
Meteorites seen in the sky and recovered on the ground
fall
To decline in power, glory, wealth, or importance; to become insignificant; to lose rank or position; to decline in weight, value, price etc
fall
If you fall somewhere, you allow yourself to drop there in a hurried or disorganized way, often because you are very tired. Totally exhausted, he tore his clothes off and fell into bed
fall
be cast down; "his eyes fell"
fall
assume a disappointed or sad expression; "Her face fell when she heard that she would be laid off"; "his crest fell"
fall
suffer defeat, failure, or ruin; "We must stand or fall"; "fall by the wayside"
fall
the season when the leaves fall from the trees; "in the fall of 1973"
fall
The amount of slope or slant per horizontal foot of a drain pipe or surface
fall
To cease to be erect; to take suddenly a recumbent posture; to become prostrate; to drop; as, a child totters and falls; a tree falls; a worshiper falls on his knees
fall
You can refer to a waterfall as the falls. panoramic views of the falls. Niagara Falls
fall
(Water Pump/Hydro Sections) - The vertical descent of water, usually measured in vertical feet Also called "head"
fall
Fall is the season between summer and winter when the weather becomes cooler. He was elected judge in the fall of 1991 The Supreme Court will not hear the case until next fall. see also fallen
fall
To happen; to to come to pass; to light; to befall; to issue; to terminate
fall
come under, be classified or included; "fall into a category"; "This comes under a new heading
fall
That part (as one of the ropes) of a tackle to which the power is applied in hoisting
fall
fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me"; "It fell to me to notify the parents of the victims"
fall
Blame; punishment
fall
A planet is in fall when placed in the sign opposite to that of its exaltation A debility
fall
To sink; to depress; as, to fall the voice
fall
The act of dropping or tumbling from an erect posture; as, he was walking on ice, and had a fall
fall
Of a spacecraft or spatial body, to drop toward another spatial body under the influence of the latter's gravity
fall
the act of surrendering (under agreed conditions); "they were protected until the capitulation of the fort"
fall
If someone falls in battle, they are killed. Another wave of troops followed the first, running past those who had fallen
fall
a sudden decline in strength or number or importance; "the fall of the House of Hapsburg"
fall
To become insnared or embarrassed; to be entrapped; to be worse off than before; as, to fall into error; to fall into difficulties
fall
If someone's hair or a garment falls in a certain way, it hangs downwards in that way. a slender boy with black hair falling across his forehead
fall
Witnessed event of meteorite-dropping fireball
fall
To pass somewhat suddenly, and passively, into a new state of body or mind; to become; as, to fall asleep; to fall into a passion; to fall in love; to fall into temptation
fall
lose office or power; "The government fell overnight"; "The Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen"
fall
to be allotted to; to come to through chance or fate
fall
a sudden sharp decrease in some quantity; "a drop of 57 points on the Dow Jones index"; "there was a drop in pressure in the pulmonary artery"; "a dip in prices"; "when that became known the price of their stock went into free fall"
fall
be due; "payments fall on the 1st of the month"
fall
come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell"
fall
a sudden drop from an upright position; "he had a nasty spill on the ice"
fall
n [pinfall] a referee's count of three with the loser's shoulders on the mat
fall
If a place falls in a war or election, an enemy army or a different political party takes control of it. Croatian army troops retreated from northern Bosnia and the area fell to the Serbs With the announcement `Paphos has fallen!' a cheer went up from the assembled soldiers. Fall is also a noun. the fall of Rome
fall
touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
fall
come out; issue; "silly phrases fell from her mouth"
fall
To issue forth into life; to be brought forth; said of the young of certain animals
fall
to be given by assignment or distribution; "The most difficult task fell on the youngest member of the team"; "The onus fell on us"; "The pressure to succeed fell on the yougest student"
fall
When light or shadow falls on something, it covers it. Nancy, out of the corner of her eye, saw the shadow that suddenly fell across the doorway
fall
The disobedience and expulsion of Adam and Eve from the garden of Eden (Genesis 3) See Chapter 1
fall
to cause something to descend to the ground; especially to cause a tree to descend to the ground by cutting it down
fall
The act of the bird falling to the ground or water from the flight path after being harvested by the gunner
fall
A musical effect in which the pitch of a note is made to fall dramatically after the initial sounding
fall
To become prostrate and dead; to die; especially, to die by violence, as in battle
fall
To find a final outlet; to discharge its waters; to empty; with into; as, the river Rhone falls into the Mediterranean
fall
a lapse into sin; a loss of innocence or of chastity; "a fall from virtue" a movement downward; "the rise and fall of the tides" a sudden decline in strength or number or importance; "the fall of the House of Hapsburg" when a wrestler's shoulders are forced to the mat the lapse of mankind into sinfulness because of the sin of Adam and Eve; "women have been blamed ever since the Fall" the season when the leaves fall from the trees; "in the fall of 1973" pass suddenly and passively into a state of body or mind; "fall into a trap"; "She fell ill"; "They fell out of favor"; "Fall in love"; "fall asleep"; "fall prey to an imposter"; "fall into a strange way of thinking"; "she fell to pieces after she lost her work" come as if by falling; "Night fell"; "Silence fell" go as if by falling; "Grief fell from our hearts" occur at a specified time or place; "Christmas falls on a Monday this year"; "The accent falls on the first syllable" begin vigorously; "The prisoners fell to work right away" be born, used chiefly of lambs; "The lambs fell in the afternoon" come out; issue; "silly phrases fell from her mouth" be cast down; "his eyes fell" assume a disappointed or sad expression; "Her face fell when she heard that she would be laid off"; "his crest fell" descend in free fall under the influence of gravity; "The branch fell from the tree"; "The unfortunate hiker fell into a crevasse" drop oneself to a lower or less erect position; "She fell back in her chair"; "He fell to his knees" lose an upright position suddenly; "The vase fell over and the water spilled onto the table"; "Her hair fell across her forehead" slope downward; "The hills around here fall towards the ocean" move in a specified direction; "The line of men fall forward" be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land returned to the family"; "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead" fall to somebody by assignment or lot; "The task fell to me"; "It fell to me to notify the parents of the victims" be captured; "The cities fell to the enemy" to be given by assignment or distribution; "The most difficult task fell on the youngest member of the team"; "The onus fell on us"; "The pressure to succeed fell on the yougest student" to be given by right or inheritance; "The estate fell to the oldest daughter" lose office or power; "The government fell overnight"; "The Qing Dynasty fell with Sun Yat-sen" suffer defeat, failure, or ruin; "We must stand or fall"; "fall by the wayside" yield to temptation or sin; "Adam and Eve fell" lose one's chastity; "a fallen woman" touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears" die, as in battle or in a hunt; "Many soldiers fell at Verdun"; "Several deer have fallen to the same gun"; "The shooting victim fell dead" be due; "payments fall on the 1st of the month" come under, be classified or included; "fall into a category"; "This comes under a new heading
fall
lose an upright position suddenly; "The vase fell over and the water spilled onto the table"; "Her hair fell across her forehead"
fall
a downward slope or bend
fall
move in a specified direction; "The line of men fall forward"
fall
Season between summer and winter Astronomically it is the period from the autumnal equinox to the winter solstice in the Northern Hemisphere
Türkçe - İngilizce

fell teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

flat-fell dikiş yeri
(Tekstil) flat fell seam
fell