kır

listen to the pronunciation of kır
Türkisch - Englisch
prairie

Laura Ingalls grew up on the prairie. - Laura Ingalls kırda büyüdü.

grizzle
field

I feel like dancing in the fields. - Canım kırlarda dans etmek istiyor.

The field is full of wild flowers. - Tarla kır çiçekleriyle dolu.

Moor
slopes
the country

We spent a quiet day in the country. - Biz kırda sessiz bir gün geçirdik.

Why do you think Tom prefers living in the country? - Tom'un niçin kırsal alanda yaşamayı tercih ettiğini düşünüyorsun?

the wild

I saw the girls pick the wild flowers. - Kızların kır çiçekleri topladığını gördüm.

Barsoom was the biggest Martian town. It had the fanciest saloon. It was the Wild, Wild Red. - Barsoom en büyük Mars kentiydi. En süslü salona sahipti. Orası Vahşi, Vahşi Kırmızıydı.

blot
wild

The field is full of wild flowers. - Tarla kır çiçekleriyle dolu.

I like studying wild flowers. - Kır çiçeklerini öğrenmeyi seviyorum.

grayish
moorland
fell

I broke my wrist when I fell on it. - Üzerine düştüğümde bileğimi kırdım.

The horse broke its neck when it fell. - Düşen at boynunu kırdı.

bent

The bamboo bent but did not break. - Bambu eğildi ama kırılmadı.

gray

Tom was wearing a gray suit and a red tie. - Tom gri bir takım elbise giyiyordu ve kırmızı bir kravat takıyordu.

Gray squirrels bury nuts, but red squirrels don't. - Gri sincaplar fıstık gömer, ancak kırmızı sincaplar gömmez.

grizzly
greyish
grey, gray; grey, gray; (saç) hoary, hoar
uncultivated and open country
grayness
frosty

Young plants should be protected in frosty weather. - Genç bitkiler kırağılı havadan korunmalıdır.

(Tabiat Doğa) de: Heideland heath
grey
wilderness
grizzled
countryside, the country, rural area
countryside

Tom and Mary took a long walk through the countryside. - Tom ve Mary kırlarda uzun bir yürüyüş yaptılar.

The countryside has many trees. - Kırsalda birçok ağaç vardır.

{f} broke

By whom was this window broken? - Bu pencere kim tarafından kırıldı?

Jack hid the dish he had broken, but his little sister told on him. - Jack kırdığı tabağı sakladı fakat küçük kız kardeşi onu gammazladı.

shatter

Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates. - Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı.

break up

Tom looks forward to his lunchtime run, to break up the monotony of his working day. - Çalışma günü monotonluğunu kırmak için Tom öğle vakti koşusuna can atıyor.

heath
{f} shattering
country

Every summer I go to the countryside. - Her yaz kırsala giderim.

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

{f} broken

By whom was this window broken? - Bu pencere kim tarafından kırıldı?

She is responsible for this broken window. - Bu kırık pencereden o sorumludur.

{f} break

Art breaks the monotony of our life. - Sanat hayatın monotonluğu kırar.

She breaks a dish every time she washes dishes. - O her bulaşık yıkamada bir tabak kırar.

{f} breaking

She forgave me for breaking her mirror. - Aynasını kırdığım için beni bağışladı.

This robot can hold an egg without breaking it. - Bu robot yumurtayı kırmadan tutabilir.

{f} shattered

Tom's self-confidence was shattered after his boss dressed him down in front of his workmates. - Tom'un öz güveni, patronu iş arkadaşlarının yanında kendisini haşlayınca kırıldı.

breake
hoar
ruffle
griseous
riven
diffract
champaign
rive

Tom and Mary picked some wildflowers by the river. - Tom ve Mary nehrin yanında birkaç kır çiçeği topladı.

knap
weald
refract
kır evi
cottage

There is a cottage beyond the bridge. - Köprünün ötesinde bir kır evi var.

I've set out a table under a beautiful tree behind the cottage. - Kır evinin arkasında güzel bir ağacın altında bir masa kurdum.

kır faresi
shrew
kır hayatıyla ilgili
bucolic
kır baykuşu
short-eared owl
kır dökme demir
(İnşaat) gray cast iron
kır evi rusya'da
dacha
kır faresi
shrewmouse
kır gazinosu
casino
kır hayatına ait
pastoral
kır incir kuşu
(Hayvan Bilim, Zooloji) anthus campestris
kır incirkuşu
(Hayvan Bilim, Zooloji) anthus campestris
kır koşusu
cross-country
kır lalesi
(Botanik, Bitkibilim) anemone
kır sansarı
(Hayvan Bilim, Zooloji) martes foina
kır saçlı
frostiness
kır yaşamı
country life
kır çekirgeleri
(Hayvan Bilim, Zooloji) acrididae
kır çiçekleri
wild flowers
kır renkli
broken color
Kır tanrısı
Pan
kır ayarı
(Bilgisayar) kir setting
kır düşmek
turn grey
kır düşmek
to turn grey
kır evi
(rusya'da) dacha
kır gerillası
guerrilla
kır gezisi country outing; walk
in the country
kır hayatına ait
idyllic
kır hayatıyla ilgili olarak
bucolically
kır hayatıyla ilgili olarak
idyllically
kır incirkuşu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kuruksallayangiller) tawny pipit
kır iğdesi
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: Elaeagnaceae) [syn.: kır iğdesi, yabani iğde] sea buckthorn, sallow thorn
kır kahvesi
unpretentious country teahouse
kır konutu
country seat
kır koşusu
cross-country race
kır kurdu
coyote
kır kurdu
prairie wolf
kır kırlangıcı
barn swallow
kır kırlangıcı
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kırlangıçgiller) barn swallow
kır oteli
(Turizm) countryside hotel
kır saç
grizzle
kır saçlı
gray haired
kır saçlı
grey-headed
kır saçlı
grey haired
kır saçlı
white haired
kır saçlı
grey-haired
kır saçlı
gray-headed
kır sumağı
(Tıp) coriaria myrtifolia
kır tavuğu
prairie chicken
kır turizmi
(Turizm) agritourism
kır ve orman tanrısı
faun
kır yolu
country road
kır çiçeği
wild flower
kır çiçeği
wildflower

Tom and Mary picked some wildflowers by the river. - Tom ve Mary nehrin yanında birkaç kır çiçeği topladı.

kırlar
wilderness
kırlar
wilderness areas
kır evi
hideaway
kır koşusu
country race
kır koşusu
cross country race
alaca kır
dapple-gray
alaca kır at
dapple grey horse
alaca kır renk
dapple grey
alaca kır renkli
dapple grey
eflatun kır çiçeği
cuckooflower
ince benekli kır renkte
flea bitten
kahverengi kır faresi
brown lemming
yarı insan yarı keçi olan kır tanrısı
satyr
yemeklik kır otları
(Gıda) wild greens
Türkisch - Türkisch
Bu renkte olan. Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer: "Araba tenha, düz yolda tıkır tıkır gidiyor, ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgâr esiyordu."- Ö. Seyfettin
Şehir ve kasabaların dışında kalan, çoğu boş ve geniş yer
Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk: "Gözlerinden, kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü."- F. R. Atay
Orman, dağ vb.ne karşıt olan açıklık yer: "Bizim kır evinde roman var; fakat roman dersi verecek bir edebiyat kitabı yok."- F. R. Atay
Tarla
Bu renkte olan
Orman, dağ vb.ne karşıt olan açıklık yer
Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan renk
Kulağı beyaz işaretli keçi
sahra
(Osmanlı Dönemi) BERİYYE
(Osmanlı Dönemi) BEYABAN
KIR'AV
(Osmanlı Dönemi) Çorak tarla
kır bekçisi
Kırların ve ovaların güvenliğiyle görevli kimse
kır eğlencesi
Kırda yapılan eğlence
kır gülü
Çorak bölgelerde biten ve gün gülüne benzeyen bir tür çiçek (Fumana)
kır kahvesi
Kırda bulunan, çoğunlukla küçük kahve
kır serdarı
Kırlarda eşkıyanın ardına düşüp yolların güvenliğini sağlamakla görevlilerin başı
kır çiçeği
Kırlarda kendiliğinden yetişen çiçek
Kır çiçeği
gelincik
MU'KIR
(Osmanlı Dönemi) Malı mülkü çok olan kimse
gök kır
Gri, kurşunî ve bu renkteki at donu
koyu kır
Kırlaşmanın ilk devresinde meydana gelen koyu renkli at donu