taking

listen to the pronunciation of taking
Englisch - Türkisch
{i} alış

Onun her sabah kahvaltıdan önce yürüme alışkanlığı vardı. - He was in the habit of taking a walk before breakfast every morning.

Sabah duş almaya alışkınım. - I am in the habit of taking a shower in the morning.

alarak

Zehir alarak kendini öldürdü. - He killed himself by taking poison.

Zehir alarak intihar etti. - He committed suicide by taking poison.

(Ticaret) işgal
çevirim
filme alma
{f} al
çekici
sevimli
sari
{i} heyecan
hoşa gidecek surette
{i} sallanma
takinglyalıcı tavırla
the takings ele geçen para
{s} bulaşıcı
{i} telaş
{s} cazip
{i} çalkalanma
{i} ele geçirme
{i} alma

Tom parayı almak için uzandı. - Tom lied about taking the money.

Tom parayı almakla suçludur. - Tom was guilty of taking the money.

{s} ilginç

Neden trenlerin resimlerini çekmek çok ilginç? - Why is taking pictures of trains so interesting?

Trenlerin resimlerini çekmek neden ilginçtir? - Why is taking pictures of trains interesting?

(film) çekim
alınarak
take
almak

Otobüs yolcuları almak için durdu. - The bus stopped to take on passengers.

Otobüs yolcuları almak için durdu. - The bus stopped to take up passengers.

take
götürmek

Bu kitapları kütüphaneye geri götürmek zorundayım. - I have to take these books back to the library.

25 Ocaktan önce kütüphane kitaplarımı geri götürmek zorundayım. - I've got to take my library books back before January 25th.

take
(fotoğraf) çekmek

Let me take your picture. - Dur bir fotoğrafını çekeyim.

taking out
çıkarma
taking part
yer alma
taking (to)
götürme
taking account of
dikkate alınarak
taking apart
sökme
taking fire
alevlenme
taking into account
eğer
taking into account
göz önünde tutulursa
taking into account
göz önüne alınacak olursa
taking into consideration
dikkate alma
taking into consideration
göz önünde bulundurma
taking over
devralma

Tom o emekli olduğunda Mary'nin işini devralmakla ilgileneceğini söyledi. - Tom said he'd be interested in taking over Mary's job when she retires.

taking place
husul
taking place
vaki
taking sides
bağlanım
taking stall in all
genel olarak
taking a bath
Bir banyo
taking a look
bir göz alarak
taking a nap
kestirmek,şekerleme yapmak,ufak uyku
taking a nap
şekerleme alma
taking account
dikkate alarak
taking account of
hesap alma
taking action
eylemde
taking apart
apart alma
taking care of
dikkat
taking delivery
teslim alınması
taking it out
dışarı alarak
taking lead
yol alma
taking of
çekme
taking of hostage
rehin çekme
taking on
alarak
taking own life
Kendi yaşamını alıyor
taking place.
yer alıyor
taking risks
risk almanın
taking shelter
sığınma
taking side
yan alma
taking steps
adımlar atıyor
taking the mickey
Dalga geçmek, alay etmek. Are you taking the Mickey? Benimle dalga mi geçiyorsun?
taking the opportunity
fırsat alma
taking turns
alınarak döner
taking a breath
nefes alma
taking a breath
(isim)fes alma
taking a long time
uzun süren
taking a role
rol alma
taking a ship
(Askeri) bir gemi tutma
taking advantage of
istismar
taking advantage of the cover
(Askeri) Örtüden faydalanma
taking back
geri alma
taking blood
kan alma
taking care of business
işin başında bulunmak
taking extreme risk
aşırı risk alma
taking in a clinch
(Tekstil) çapraza alma
taking into account
hesaba katma
taking no position
(Ticaret) görüş belirtmemek
taking of the seal
(Politika, Siyaset) mührün kaldırılması
taking off one's clothes
soyunma
taking part
iştirak
taking picture
(Bilgisayar) resim çekiyor
taking possession
temellük
taking refuge
sığınma
take
kazanmak

Tom kazanmak için ne gerekiyorsa yapacak. - Tom will do whatever it takes to win.

Tom, kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaktır. - Tom is going to do whatever it takes to win.

take
(ilaç) almak

Have you taken your medicine? - İlacını aldın mı?.

take
tahammül etmek
take
(sınava) girmek

Did you take your exam? - Sınavına girdin mi?.

take
fikir

What's your take on that? - O konuda senin fikrin nedir?.

Tom Mary'nin ona verdiği fırsattan yararlanmanın iyi bir fikir olduğunu düşündü. - Tom thought it was a good idea to take advantage of the opportunity that Mary had given him.

George'un bu fikirden hoşlanıp hoşlanmayacağından emin değilim. - I'm not sure if George will take to this idea.

take
{i} (sinema) çekim

Let's take that scene again - Bu sahneyi tekrar çekelim.

take
katlanmak
take
{f} icap etmek
take
atlatmak

Soğuk algınlığımı atlatmak uzun zamanımı alacak. - It'll take me a long time to get over my cold.

take
düşünce

what's your take? / what's your opinion? / what do you think? - Senin düşüncen/fikrin nedir?.

Hayatı son sürat yaşamam için bu faydasız düşünceleri bırakmam gerek. - I need to drop these useless perceptions to take full throttle over my life.

Lütfen ilk mesajıma bir göz atın ve bu konudaki düşüncelerinizi bana bildirin. - Please, take a look at my first post and let me know what you think about it.

take
{i} tutulan balık miktarı
take
{i} tutma

Neden bir taksi tutmak istiyorsun? - Why do you want to take a taxi?

Her zaman onun tarafını tutma. - Don't always take sides with him.

non-risk-taking
Risk almayan
take
{f} tutuşmak
take
{i} kabul etme (vücut)
take
seçmek
take
{f} ele geçirmek
take
acıya dayanmak
take
anlamak

Mühendisler, tabiatı anlamaktan ziyade, onu kullanmaya çalışırlar. - Engineers try to take advantage of nature rather than try to understand it.

Nasıl çalıştığını anlamak için ayrı şeyler almayı isterim. - I like to take things apart to see what makes them tick.

take
acıya katlanmak
take
{i} alıntı
take
abone olmak
take
{f} tedavi etmek
take
{f} karşılamak

Gelip beni karşılamak için zahmet etmeyin. - Don't take the trouble to come and meet me.

take
götür

Beni liderinize götürün. - Take me to your leader.

Havaalanı otobüsünün havaalanına götürmesi ne kadar sürer? - How long does the airport bus take to the airport?

take
{f} hissetmek
take
{f} yakalamak

Kaçmış bir atı yakalamak söylenmiş bir sözü geri almaktan daha kolaydır. - It is easier to catch an escaped horse than to take back an escaped word.

take
pay

Aslan payını hep sen alıyorsun! - You always take the lion's share!

take
kiralamak
take
{i} hasat
take
{f} etmek

Bir yandan da ona imreniyorum; tam olarak ne istediğini biliyor ve onu elde etmekten çekinmiyor. - In some ways, I envy him; he knows exactly what he wants and he's not afraid to take it.

Tom'un işini yapması için birini kabul etmek zorunda kalacağız. - We will have to take on someone to do Tom's work.

take
{i} tepki
take
faydalanmak
take
olmak

Benim hayalim ben emekli olduğumda işimi devralacak bir erkek evlada sahip olmaktır. - It's my dream to have a son who'll take over my business when I retire.

Tom başarılı olmak için gerekli niteliklere sahip. - Tom has what it takes to succeed.

take
gasp etmek
take
ile gitmek

Oraya taksi ile gitmek ne kadar sürer. - How long does it take to get there by taxi?

Hayvanat bahçesine taksi ile gitmek ne kadar sürer? - How long does it take to get to the zoo by taxi?

take
kaldırmak

Onlar özgürlüklerini korumak istemiyorlar. Onlar onları ortadan kaldırmak istiyorlar. - They don't want to protect your freedoms. They want to take them away.

Japon tarzı bir handa, onlar her türlü ihtiyacınla ilgilenirler, bu nedenle parmağını kaldırmak zorunda kalmazsın. - At a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.

take
ahzetmek
take
{f} elde etmek

Ondan avantaj elde etmek istiyorum. - I want to take advantage of it.

Bir yandan da ona imreniyorum; tam olarak ne istediğini biliyor ve onu elde etmekten çekinmiyor. - In some ways, I envy him; he knows exactly what he wants and he's not afraid to take it.

take
{i} k.dili. (hırsızların çalarak elde ettiği) kazanç
take
{i} (para olarak) hâsılat, pay
take
dayanmak
take
{f} çıkarmak

Odada şapkanı çıkarmak zorundasın. - You must take off your hat in the room.

Hanımefendilerin huzurunda şapkalarınızı çıkarmak zorundasınız. - You must take off your hats in the presence of ladies.

take
{i} tutuş
medical history taking
(Tıp) anamnez alma
profit taking
(Ticaret) borsada kar etme
risk taking
(Pisikoloji, Ruhbilim) riske girme
slope taking
meyil ölçmesi
take
kabul etmek

Tom'un işini yapması için birini kabul etmek zorunda kalacağız. - We will have to take on someone to do Tom's work.

Tom bu aramayı kabul etmek zorunda. - Tom has to take this call.

take
çatmak
take
istemek
take
kandırmak
take
duymak

O işinden gurur duymaktadır. - He takes pride in his work.

take
indirmek
take
gezmek
take
alınan taş
take
gerekmek

Karşılıklı adımlar atmak gerekmektedir. - Mutual steps have to be taken.

take
aşırmak
take
içine sığmak
take
almak (elle/ellerle)
take
çekmek

Bir resim çekmek için yapmanız gereken bütün şey bu düğmeye basmaktır. - All you have to do to take a picture is push this button.

Karla japlı dağların resimlerini çekmek için Nagano'ya gittim. - I went to Nagano to take pictures of the mountains covered with snow.

take
çekmek (foto)
take
dinlemek

Burada durmak ve senin hakaretlerini dinlemekten daha iyi yapacak işlerim var. - I have better things to do than stand here and take your insults.

take
gibi anlamak
take
sökmek

Onu sökmek istiyorum. - I want to take it apart.

take
yutturmak
take
çalmak

Piyanoyu iyi çalmak için, yıllarca pratik yapmak gerekir. - It takes years of practice to play the piano well.

take
kaydetmek
take
çıkartmak
take
alçaltmak
take
farz etmek
take
daraltmak
take
alışmak

Buradaki hayata alışmak biraz zamanımı alacak gibi görünüyor. - It seems like it will take me a while to get accustomed to life here.

Evlilik hayatına alışmak uzun zaman alır. - It takes a lot of time getting used to married life.

take
karışmak
take
başlamak

Bir işe başlamak çok para gerektirir. - It takes a lot of money to start a business.

Zayıflamak için en iyisi biraz spor aktivitesine başlamak. - In order to lose weight, it is best to take up some sport.

take
binmek

Uçağa binmekten başka seçeneğim yoktu. - I had no choice but to take the plane.

Bob son treni kaçırdı ve bir taksiye binmek zorunda kaldı. - Bob missed the last train and had to take a taxi.

take
ele almak

Can you take this gentleman's complaint - Beyfendinin şikayetini ele alır mısın.

take
almak (ders)
take
yazmak

Yazmak üç saat sürecek. - Getting down will take three hours.

Mektubu yazmak ne kadar zamanını aldı? - How long did it take you to write the letter?

take
kullanmak

Biz o fırsatı kullanmak zorundayız. - We have to take that chance.

Sadece en iyi malzemeleri kullanmak için büyük özen gösterilmiştir. - Great care has been taken to use only the finest ingredients.

take
koparmak
take
fethetmek
take
kapsamak
take
kenetlenmek
taking up
ele alarak
take
avlanan hayvan miktarı
picture taking
resim çekme
stock taking
envanter
take
tutmak

Tom'un bir taksi tutmak için yeterli parası yoktu. - Tom didn't have enough money to take a taxi.

Seni yanımda tutmak neye mal olursa olsun yapacağım. - I'll do whatever it takes to keep you next to me.

take
üstlenmek

Eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmekte istekli değil. - He is not willing to take responsibility for his actions.

take
hasılat
take
{f} al
take
(sınav) girmek
take
(içine) almak
take
gerektirmek
take
kâr

AIDS sadece her birey buna karşı harekete geçmeye karar verirse durdurulabilir. - AIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.

İki çocuğu şöyle dursun, karısı şimdi onun büyük babasına bakmak zorundaydı. - His wife now had to take care of his grandfather, not to mention their two children.

take
kabullenmek

Sonunda Tom kabullenmek zorunda kaldı ve yaptığı eylemlerin sorumluluğunu almak zorunda kaldı. - In the end, Tom had to bite the bullet and take responsibility for his actions.

take
taşıma

Onlar çöpü dışarıya taşımak için kimin sırası olduğu hakkında tartıştılar. - They disputed about whose turn it was to take the trash out.

Evliliğin boyunduruğu o kadar ağırdır ki onu taşımak iki kişi gerektirir-bazen üç. - The yoke of marriage is so heavy that it takes two people to carry it – sometimes three.

take
para

Böylesine büyük bir evi geçindirmek için çok para gerekir. - It takes a lot of money to keep up such a big house.

Paranızı geri almayı neden denemiyorsunuz? - Why don't you try to take your money back?

take
(fotoğrafını) çekmek
takings
hasılat
takings
kazanç
takings
gelir
takings
kâr
take
saymak
take
-e sahip olmak
ban on taking time off
off zaman ayırdığınız yasağı
decision taking
karar alma
exempted from oath taking
yemin dan alarak muaf
he wants taking in hand
elinde alarak istiyor
nap-taking
hav alma
risk-taking
risk alma
take
al(mak)
take
{f} yanmak
taking place
yer alan

AIDS araştırma dünyasında yer alan tüm değişiklikleri takip edemem. - I can't keep track of all the changes taking place in the world of AIDS research.

turn-taking
turn-alma
turn-taking
bir işi sırayla yapma
capable of taking a finish
(Tekstil) apre yapılabilir
i am taking this medicine
bu ilacı kullanıyorum
leave taking
(fiil)da etme, ayrılma
leave taking
veda etme
leave taking
ayrılma
quit taking drugs
ilaç bırakmak
role taking
(Pisikoloji, Ruhbilim) rol üstlenme
skep for taking swarms
(Arılık) oğul alma sepeti
snuff taking
enfiye çekme
take
{f} yapmak

Zil çaldığında tam banyo yapmak üzereydi. - She was just about to take a bath when the bell rang.

Yürüyüş yapmak için bir süre dışarı çıkalım. - Let's get out for a while to take a walk.

take
ile gitm

Gemi ile gitmek arabayla gitmekten daha uzun sürüyor. - Traveling by boat takes longer than going by car.

Oraya taksi ile gitmek ne kadar sürer. - How long does it take to get there by taxi?

take
sanmak
take
{f} kabul edilmek
take
{f} etkili olmak
take
{f} (took, tak.en)
take
{i} avalanan hayvan miktarı
take
{f} oltaya vurmak
Englisch - Englisch
A seizure of someone's goods or possessions
An apprehension
Present participle of take
alluring; attractive
That which has been gained

count the shop's takings'.

{a} receiving, arresting, engaging
{n} a seizure, distress, difficulty, fright
The acquisition of a piece of land, usually through condemnation
The concept of taking comes from the Takings clause of the fifth amendment of the United States Constitution The clause reads, "nor shall private property be taken for public use, without just compensation " This means that when land is taken for public use through the government's power of eminent domain or condemnation, the owner must be compensated (See eminent domain)
1 Government acquisition of land through condemnation 2 Restrictions on the use of land that are so harsh as to block any reasonable use of the property
A common synonym for condemnation or eminent domain
Unconstitutional confiscation of private property
{s} contagious, infectious; enchanting, captivating
the act of someone who picks up or takes something; "the pickings were easy"; "clothing could be had for the taking"
Infectious; contageous
describes an acquisition of real property
occurs when the government acquires property or an interest in property from a private owner or otherwise substantially diminishes the value of property or substantially deprives the owner of the use and enjoyment of his property
{i} act of one who takes; something taken
Term used to describe the government action of using private property for public purposes
in relation to plants this includes breaking, cutting, destroying, digging up, gathering, plucking, pulling up and removing of the plant In relation to fish it means fishing Conservation Act 1987
A seizure of someones goods or possessions
Reducing the value of someone's property through government action without just compensation
To harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, collect, a species or individual, or attempt to do so Taking includes any actions that induce stress, affect critical habitat, or have other adverse impacts
An illegal government appropriation of private property or property rights Traditionally, takings law has addressed physical seizures of land, but regulations that deprive landowners of certain property rights may also result in a taking in special circumstances Courts decide whether a particular government action constitutes a taking
The act by which a governmental unit deprives a landowner of the value of his property either by physically occupying or otherwise See also Regulatory Taking
The act of gaining possession; a seizing; seizure; apprehension
very attractive; capturing interest; "a fetching new hairstyle"; "something inexpressibly taking in his manner"; "a winning personality"
Apt to take; alluring; attracting
Malign influence; infection
Agitation; excitement; distress of mind
The option of allowing users to assign themselves to a given Footprints Issue This is a project option set by the project administrator
1 acquisition of a parcel of land through condemnation 2 in land use law, application of police power restrictions to a parcel of land that are so restrictive as to preclude any reasonable use
taking French leave
Present participle of take French leave
taking a hint
Present participle of take a hint
taking a shit
Present participle of take a shit
taking action
Present participle of take action
taking care
Present participle of take care
taking control
Present participle of take control
taking hold
Present participle of take hold
taking it up the ass
anal sex
taking it up the ass
Present participle of take it up the ass
taking on
Present participle of take on
taking out
Present participle of take out
taking out the trash
Present participle of take out the trash
taking place
Present participle of take place
taking point
Present participle of take point
taking root
Present participle of take root
taking stock
Present participle of take stock
taking the cake
Present participle of take the cake
taking the mickey
Present participle of take the mickey
taking the piss
Present participle of take the piss
taking time
Present participle of take time
taking care
being careful, watching oneself; treatment
taking a bath
washing, bathing (oneself)
taking a blood sample
{i} taking of a small amount of blood from a person (for a medical examination, etc.)
taking a position
take a stand, hold an opinion
taking a vacation
going away on a vacation, taking a short break, taking a leave of absence
taking an oath
taking a pledge, swearing, promising
taking attendance
checking for the presence of people within a group
taking control
taking the bull by the horns, taking command
taking courage
gathering courage, summoning bravery
taking effect
becoming valid, becoming effective
taking hold
holding on, grasping, retention
taking in
absorption, reception, imbibition
taking office
filling a role, start in a position, beginning a job
taking out
moving something outside, the opposite of taking in
taking out stitches
removes sutures, removing threads that are holding something together
taking over
acquisition of property by descent or by will
taking part
being a part of, participating in
taking personal responsibility
being personally accountable
taking place
occurring, happening
taking possession
acquiring the right to an item, acquiring an item
taking risks
getting into some uncertain situations
taking root
taking hold, getting established, being absorbed
taking sides
tending toward -, being in agreement with -, supporting -
taking steps
execution, realizing intimidation
taking the law into one's own hands
taking matters into one's own hands, dealing with things by yourself
taking the opportunity
taking advantage of a situation, using an opportune moment
are you taking any medications
Asked mostly by doctors and nurses to ascertain whether certain drugs should not be given to patients, as they may interact adversely with other medications
like taking candy from a baby
easy to achieve

Taking the money from the safe will be like taking candy from a baby, since I know the combination.

prize-taking
The capturing of an enemy ship at sea; this results in a payment to all hands from the Admiralty
prize-taking
That wins prizes (used especially of livestock)
prize-taking
The winning of a prize in a competition
profit taking
The act of extracting profit, as cash or equivalent, from an investment, often by selling part of it

The stock market was down today amid profit taking, the share holders wanted to get some of the increase in stock price as cash while they could.

profit-taking
the sale of stocks after they have increased in value
take
To become

She took sick with the flu.

take
To tighten (take up) a belaying rope. Often used imperatively
take
To capture using a photographic camera

The photographer took a picture of our family.

take
A facial gesture in response to an event

I did a take when I saw the new car in the driveway.

take
To participate in, undergo, or experience

I had to take a pee.

take
Something that is taken
take
An interpretation or view

What’s your take on this issue, Fred?.

take
An act of taking
take
To enroll (in a class, or a course of study)

I plan to take math, physics, literature and flower arrangement this semester.

take
To consider as an instance or example

I've had a lot of problems recently. Take last Monday. The car broke down on the way to work. Then ...etc.

take
A catch
take
To carry, particularly to a particular destination

I'll take the plate with me.

take
To catch the ball; especially for the wicket-keeper to catch the ball after the batsman has missed or edged it
take
To choose

I'll take the blue plates.

take
An attempt to record a scene

Act seven, scene three, take two.

take
To use

This camera takes 35mm film.

take
To have sex forcefully with, possibly without consent

The rapist took his victims in dark alleys.

take
To not swing at a pitch

He’ll probably take this one.

take
To support or carry without failing or breaking

That truck bed will only take two tons.

take
To deliver, give (something); to entrust

Jesus perceaved there wylynes, and sayde: Why tempte ye me ye ypocrytes? lett me se the tribute money. And they toke hym a peny.

take
To get into one's possession
take
A (1) profit, (2) reward, (3) bribe, illegal payoff or unethical kickback

3) The mayor is on the take.

take
A catch of the ball, especially by the wicket-keeper
take
To last or expend

I estimate the trip will take about ten minutes.

takings
plural form of taking
take
{v} to receive, seize, trap, suppose, hire, please
take
an abstraction of water from surface water or groundwater
A taking
sumption
exempted from oath taking
is not obligated to state under oath
his for the taking
already his, intended for him; he will certainly win, he will certainly be victorious
hostage taking
act of forcefully taking captives and using them as security until certain demands are met
leave-taking
the act of departing politely; "he disliked long farewells"; "he took his leave"; "parting is such sweet sorrow"
leave-taking
an act of saying goodbye when you go away
profit-taking
Profit-taking is the selling of stocks and shares at a profit after their value has risen or just before their value falls
risk taking
exposing oneself to possible danger or loss
risk-taking
Risk-taking means taking actions which might have unpleasant or undesirable results. a more entrepreneurial climate, with positive encouragement of risk-taking and innovation. when people do things that involve risks in order to achieve something
take
(1) To agree to buy A dealer or customer who agrees to buy at another dealer's offered price is said to take the offer (2) Euro bankers speak of taking deposits rather than buying money
take
To endure or cope with
take
head into a specified direction; "The escaped convict took to the hills"; "We made for the mountains"
take
the income arising from land or other property; "the average return was about 5%"
take
To grab and move to oneself
take
To have sex with forcefully, possibly without consent
take
have with oneself; have on one's person; "She always takes an umbrella"; "I always carry money"; "She packs a gun when she goes into the mountains"
take
To make selection of; to choose; also, to turn to; to have recourse to; as, to take the road to the right
take
To gain a position by force
take
admit into a group or community; "accept students for graduate study"; "We'll have to vote on whether or not to admit a new member"
take
be a student of a certain subject; "She is reading for the bar exam"
take
develop a habit; "He took to visiting bars"
take
To obtain possession of by force or artifice; to get the custody or control of; to reduce into subjection to one's power or will; to capture; to seize; to make prisoner; as, to take am army, a city, or a ship; also, to come upon or befall; to fasten on; to attack; to seize; said of a disease, misfortune, or the like
take
have sex with; archaic use; "He had taken this woman when she was most vulnerable"
take
To take hold; to fix upon anything; to have the natural or intended effect; to accomplish a purpose; as, he was inoculated, but the virus did not take
take
to get into a position of having, e g , safety, comfort; "take shelter from the storm"
take
Buyers "take" offerings when they agree to buy at the offering price
take
To fight or attempt to fight somebody. (See also take on.)
take
serve oneself to, or consume regularly; "Have another bowl of chicken soup!"; "I don't take sugar in my coffee"
take
be stricken by an illness, fall victim to an illness; "He got AIDS"; "She came down with pneumonia"; "She took a chill"
take
Taken

We should've taken the schedule into consideration. - We should have taken the schedule into consideration.

Someone must've taken my umbrella by mistake. - Someone must have taken my umbrella by mistake.

take
To form a likeness of; to copy; to delineate; to picture; as, to take picture of a person
take
To require
take
A good catch of a kick
take
as of time or space; "It took three hours to get to work this morning"; "This event occupied a very short time"
take
To make a picture, photograph, or the like, of; as, to take a group or a scene
take
From Section 3(18) of the Federal Endangered Species Act: "The term 'take' means to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conduct "
take
To get into ones possession
take
of the species - is a federal action subject to the consultation process
take
buy, select; "I'll take a pound of that sausage"
take
take into one's possession; "We are taking an orphan from Romania"; "I'll take three salmon steaks"
take
obtain by winning; "Winner takes all"; "He took first prize"
take
The clapboard indication of a shot "taken" or printed
take
To please; to gain reception; to succeed
take
take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace"
take
To lead; to conduct; as, to take a child to church
take
To assume or interpret to be
take
To carry; to convey; to deliver to another; to hand over; as, he took the book to the bindery
take
experience or feel or submit to; "Take a test"; "Take the plunge"
take
To harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conducts
take
To hunt, pursue, wound, capture or kill any wildlife in any manner Also includes acts of assistance to other persons attempting to take wildlife
take
remove something concrete, as by lifting, pushing, taking off, etc or remove something abstract; "remove a threat"; "remove a wrapper"; "Remove the dirty dishes from the table"; "take the gun from your pocket"; "This machine withdraws heat from the environment"
take
to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect or attempt to engage in any such conduct [ESA §3(19)] Harm is further defined by FWS to include significant habitat modification or degradation that results in death or injury to listed species by significantly impairing behavioral patterns such as breeding, feeding, or sheltering Harass is defined by FWS as actions that create the likelihood of injury to listed species to such an extent as to significantly disrupt normal behavior patterns which include, but are not limited to, breeding, feeding or sheltering [50 CFR § 17 3]
take
To admit of being pictured, as in a photograph; as, his face does not take well
take
the act of photographing a scene or part of a scene without interruption ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial; "take a pulse"; "A reading was taken of the earth's tremors"
take
take by force; "Hitler took the Baltic Republics"; "The army took the fort on the hill"
take
a version of a shot-as, normally, for a feature film a number of (different) variations of a shot are made so that one or two can be selected and used in the finished movie
take
The quantity or copy given to a compositor at one time
take
To ingest medicine, drugs, etc
take
Each recording of or attempt to record a selection by the same (or sometimes different) artist was designated with an identifying “take” number or letter (unless given an entirely new matrix number), sometimes stamped or inscribed on the disc
take
assume, as of positions or roles; "She took the job as director of development"
take
To accept
take
carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance
take
To grasp with the hands
take
take into consideration for exemplifying purposes; "Take the case of China"; "Consider the following case"
take
aim or direct at; as of blows, weapons, or objects such as photographic equipment; "Please don't aim at your little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at one's opponent"
take
be capable of holding or containing; "This box won't take all the items"; "The flask holds one gallon"
take
carry out; "take action"; "take steps"; "take vengeance"
take
pick out, select, or choose from a number of alternatives; "Take any one of these cards"; "Choose a good husband for your daughter"; "She selected a pair of shoes from among the dozen the salesgirl had shown her"
take
The filming of a shot in a particular camera setup The director usually films several takes before approving the shot
take
take as an undesirable consequence of some event or state of affairs; "the accident claimed three lives"; "The hard work took its toll on her"
take
take on a certain form, attribute, or aspect; "His voice took on a sad tone"; "The story took a new turn"; "he adopted an air of superiority"; "She assumed strange manners"; "The gods assume human or animal form in these fables"
take
(1) A dealer or customer who agrees to buy at another dealer's offered price is said to take that offer (2) Also, Euro bankers speak of taking deposits rather than buying money
take
ascertain or determine by measuring, computing or take a reading from a dial; "take a pulse"; "A reading was taken of the earth's tremors"
take
take something or somebody with oneself somewhere; "Bring me the box from the other room"; "Take these letters to the boss"; "This brings me to the main point"
take
occupy or take on; "He assumes the lotus position"; "She took her seat on the stage"; "We took our seats in the orchestra"; "She took up her position behind the tree"; "strike a pose"
take
The recording that is done between one start and the following stop of a tape recorder
take
safety, comfort; "take shelter from the storm"
take
To gain or secure the interest or affection of; to captivate; to engage; to interest; to charm
take
engage for service under a term of contract; "We took an apartment on a quiet street"; "Let's rent a car"; "Shall we take a guide in Rome?"
take
To participate in, undergo (a test or exam)
take
be seized or affected in a specified way; "take sick"; "be taken drunk"
take
travel or go by means of a certain kind of transportation, or a certain route; "He takes the bus to work"; "She takes Route 1 to Newark"
take
accept or undergo, often unwillingly; "We took a pay cut"
take
receive willingly something given or offered; "The only girl who would have him was the miller's daughter"; "I won't have this dog in my house!"; "Please accept my present"
take
The single recording of a set-up If take one is not satisfactory to the director he will do take two, then take three, until he is satisfied The next set-up will start with take one again
take
The moment a fish strikes
take
To employ; to use; to occupy; hence, to demand; to require; as, it takes so much cloth to make a coat
take
be designed to hold or take; "This surface will not take the dye"
take
To draw; to deduce; to derive
take
To close your fingers, make your chest taller and support your lower back to collect the horse and make him give in See give back
take
That which is taken; especially, the quantity of fish captured at one haul or catch
take
" to harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or collect, or to attempt to engage in any such conduct" with respect to federally listed endangered species of wildlife Federal regulations provide the opportunity to apply take prohibitions to threatened species as would ordinarily only apply to endangered species [50 CFR 17 31(a)] Take of a listed species includes modifying the habitat of a listed species in such a way that interferes with essential behavioral patterns including breeding, feeding or sheltering
take
1) to move something from one place to another -- " take some books from a library shelf " (25) 2) to use up time or space -- " his commute takes one hour and 51 minutes " (230)
take
To stick, persist, thrive or remain
take
Definition One continuous recording of a shot Example Related Terms Shot
take
receive or obtain by regular payment; "We take the Times every day"
take
To assume; to adopt; to acquire, as shape; to permit to one's self; to indulge or engage in; to yield to; to have or feel; to enjoy or experience, as rest, revenge, delight, shame; to form and adopt, as a resolution; used in general senses, limited by a following complement, in many idiomatic phrases; as, to take a resolution; I take the liberty to say
take
proceed along in a vehicle; "We drive the turnpike to work"
take
The Endangered Species Act (ESA) defines the term "take" to mean "harass, harm, pursue, hunt, shoot, wound, kill, trap, capture, or attempt to engage in any such conduct " Litigation since the adoption of ESA has further honed the definitions of "harm" and "harass " The actual death of a particular individual of a species is not required for a "taking " The definition can also apply to habitat modification Under California law, The Fish and Game Code defines "take" as "hunt, pursue, catch, capture, kill" or attempt any such acts Habitat modification any also constitute "take" under The California Endangered Species Act
take
To give or deliver (a blow to); to strike; hit; as, he took me in the face; he took me a blow on the head
take
to get into a position of having, e
take
For example
take
the act of photographing a scene or part of a scene without interruption
take
{f} get into one's possession; seize, capture, possess; grasp with the hands; contract, be affected with; carry away; captivate, charm; subtract, minus; do; occupy; ingest; ride; accept; feel; study; write down; endure; convey, transport; be effective
take
make use of or accept for some purpose; "take a risk"; "take an opportunity"
take
To move or direct the course; to resort; to betake one's self; to proceed; to go; usually with to; as, the fox, being hard pressed, took to the hedge
take
A command used to instruct the belayer to take in all the slack so as to create tension in the rope Tension is also used, and up-rope can be used when top-roping or following a climb
take
interpret something in a certain way; convey a particular meaning or impression; "I read this address as a satire"; "How should I take this message?"; "You can't take credit for this!"
taking
Favoriten