ilginç

listen to the pronunciation of ilginç
Türkisch - Englisch
interesting

I had an interesting conversation with my neighbor. - Komşumla ilginç bir sohbet yaptım.

I had an interesting conversation with my neighbor. - Komşumla ilginç bir muhabbet ettim.

kooky
exciting

This story is interesting, funny and even exciting. - Bu hikaye ilginç, eğlenceli ve hatta heyecan verici.

attracted
exotic
entertaining
readable
absorbing
taking

Why is taking pictures of trains interesting? - Trenlerin resimlerini çekmek neden ilginçtir?

Why is taking pictures of trains so interesting? - Neden trenlerin resimlerini çekmek çok ilginç?

interesting; absorbing, gripping
curious

There is a curious story about an Englishman. - Bir İngiliz hakkında ilginç bir hikaye var.

It's a curious coincidence. - Bu ilginç bir tesadüf.

far out
quirky
crackpot
engrossing
picturesque
gripping
quaint
fastmoving
juicy
amazing
attractive

Tokyo is the least attractive town to me. - Tokyo benim için en az ilginç şehirdir.

It's not that I seriously like him. I just find him very attractive. - Aslında onu sevmiyorum, sadece ilginç buluyorum.

chamber
refreshing
piquant
unput-downable
riveting
ilginç olmayan
uninteresting
ilginç şey
curiosity
ilginç bulmak
come up with
ilginç olma durumu
be an interesting situation
ilginç antika sanat eseri
a piece of money
ilginç biçimde
curiously
ilginç biçimde
interestingly
ilginç gelen yön
piquancy
ilginç gelmek
be of interest
ilginç ihtiyar
geezer
ilginç insan
(deyim) a queer fish
ilginç kılmak
make something interesting
ilginç olay
highlight
ilginç olma
exoticness
ilginç olmama
boringness
ilginç tip
kook
ilginç tip
quiz
ilginç tip
trippy
ilginç tip
original
ilginç tip
specimen
ilginç tip
gink
ilginç tip
crackpot
ilginç yerleri ziyaret etmek
see the sights
ilginç yerleri ziyaret etmek
do the sights
ilginç şekilde
interestingly
ilginç şey
curio
nadir bulunan ilginç eşyalar
curiosity
çok ilginç
how about that?
çok ilginç
fascinating

This is a fascinating article. - Bu çok ilginç bir makale.

elden bırakılmayacak kadar ilginç
un put downable
o ilginç
That's interesting
çok ilginç olarak
engrossingly
Türkisch - Türkisch
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan, alâkabahş
İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan: "Yöneticinin Karpiç gecelerine dair de ilginç anıları vardı."- Ç. Altan
ilginç
Favoriten