-e sahip olmak

listen to the pronunciation of -e sahip olmak
Türkisch - Englisch

Definition von -e sahip olmak im Türkisch Englisch wörterbuch

-e sahip olmak
gain
-e sahip olmak
have got
-e sahip olmak
gotta
-e sahip olmak
take
-e sahip olmak
be possessed of
sahip olmak
have

With Windows, you have to have extensions or it won't read your files. - Windows ile eklentilere sahip olmak zorundasın,yoksa o dosyalarını okumaz.

And what we really want is to have many sentences in many — and any — languages. - Ve bizim gerçekten istediğimiz çok sayıda-ve herhangi-dillerde çok sayıda cümlelere sahip olmaktır.

sahip olmak
possess

Happiness isn't merely having many possessions. - Mutluluk sadece birçok mala sahip olmak değildir.

Someday, I would like to possess a sailboat. - Günün birinde, bir yelkenliye sahip olmak istiyorum.

sahip olmak
own

Most Americans did not have the money to own an automobile. - Birçok Amerikalının bir otomobile sahip olmak için parası yoktu.

Tom has to have everything his own way. - Tom her şeye kendi yoluyla sahip olmak zorunda.

hakkına sahip olmak
be entitled to
sahip olmak
(Hukuk) enjoy
en son teknolojiye sahip olmak
be up to date
sahip olmak
come by
sahip olmak
get one's hands on
sahip olmak
have possession of
sahip olmak
has

Layla has always wanted to have her own business. - Leyla her zaman kendi işini sahip olmak istedi.

Has having so much money made you happy? - Bu kadar çok paraya sahip olmak seni mutlu etti mi?

sahip olmak
have (got)
sahip olmak
lay one's hands on
sahip olmak
be in possession of
sahip olmak
have got
sahip olmak
get possession of
sahip olmak istemek
aspire
sahip olmak isteyen
possessive
ciddi sonuçlara sahip olmak
have serious consequences
derin bilgiye sahip olmak
have a wide acquaintance with
gerekli niteliklere sahip olmak
be qualified to
gerekli niteliklere sahip olmak
habilitate
geçiş hakkına sahip olmak
to have the right of way
role sahip olmak
have a role
sahip olmak
have, has
sahip olmak
possess oneself of
sahip olmak
be possessed of
sahip olmak
1. to become the owner of, acquire. 2. to get (someone, something) under control, do something about (someone, something that's misbehaving). 3. (Konuşma Dili) to have sexual intercourse with, lay (a virgin)
sahip olmak
to have (got), to own, to possess, to hold, to enjoy
tercih hakkına sahip olmak
have preference
veto hakkına sahip olmak
(Hukuk) to possess a right of veto
yeniden sahip olmak
repossess
Türkisch - Türkisch

Definition von -e sahip olmak im Türkisch Türkisch wörterbuch

sahip olmak
Mülkiyetinde olmak, elinde bulundurmak
-e sahip olmak
Favoriten