dinlemek

listen to the pronunciation of dinlemek
Türkisch - Englisch
listen

No one wants to listen to my opinions. - Kimse benim fikirlerimi dinlemek istemiyor.

It is a lot of fun to listen to music. - Müzik dinlemek çok eğlenceli.

listen to

Her voice is pleasant to listen to. - Sesi dinlemek için hoş.

No one wants to listen to my opinions. - Kimse benim fikirlerimi dinlemek istemiyor.

obey
harken
follow

All that you have to do is to follow his advice. - Yapacağın tek şey onun tavsiyesini dinlemek.

I have no choice but to follow those orders. - O emirleri dinlemekten başka seçeneğim yok.

hear

I'm sick of hearing it. - Onu dinlemekten bıktım.

Do you want to hear the new song I'm working on? - Üzerinde çalıştığım yeni şarkıyı dinlemek ister misin?

attend
give ear to
entendre
(Konuşma Dili) take to heart
take

I have better things to do than stand here and take your insults. - Burada durmak ve senin hakaretlerini dinlemekten daha iyi yapacak işlerim var.

(Tıp) auscultate
pay attention to
audit
hearken
to listen to, hear
to pay attention to; to obey, conform to
to listen to; to pay attention to, to obey, to heed; to auscultate
hark
lend
{f} lend an ear
listen for
heed
monitor
listening to
lend one's ear
dinleme
{i} listening

We enjoyed listening to the music. - Biz müzik dinlemenin keyfini çıkardık.

The children love listening to stories. - Çocuklar masal dinlemeyi sever.

dinlemek istememek
not want to listen
dinle
listen to

No one wants to listen to my opinions. - Kimse benim fikirlerimi dinlemek istemiyor.

Linda went to the park to listen to music. - Linda müzik dinlemek için parka gitti.

dinle
hark
dinleme
listen

No one wants to listen to my opinions. - Kimse benim fikirlerimi dinlemek istemiyor.

I did speak, but no one listened to me. - Konuştum ama hiç kimse beni dinlemedi.

dinle
listen

Listen! They're playing my favorite music. - Dinle! Favori müziğimi çalıyorlar.

I listened, but I didn't hear anything. - Dinledim fakat hiçbir şey duymadım.

dinle
mind

Children should obey their elders, mind you. - Dinle bak, çocuklar büyüklerine itaat etmelidir.

If you don't mind, I'd like to rest here for a while. - Sakıncası yoksa bir süre burada dinlenmek istiyorum.

dinle
(Bilgisayar) listen on
dinleme
listen to

Linda went to the park to listen to music. - Linda müzik dinlemek için parka gitti.

No one wants to listen to my opinions. - Kimse benim fikirlerimi dinlemek istemiyor.

dinleme
pay attention to
dinleme
monitoring
dinleme
(Askeri) interception
gizlice dinlemek
overhear

I couldn't help but overhear your conversation. - Konuşmanı gizlice dinlemekten kendimi alamadım.

gizlice dinlemek
(deyim) eavesdrop on
dinle
{f} listening

I cheered myself up by listening to music. - Müzik dinleyerek kendime moral verdim.

The children love listening to stories. - Çocuklar masal dinlemeyi sever.

başını dinlemek
(deyim) Have peace of mind, possess one's soul in peace
dört kulakla dinlemek
Be all ears
haber dinlemek
Listening to news

ben bugün haber dinledim.

kafa dinlemek
Unbrace oneself
kafa dinlemek
(deyim) Have peace of mind, possess one's soul in peace
kafasını dinlemek
(deyim) Have peace of mind, possess one's soul in peace
kafayı dinlemek
(deyim) Have peace of mind, possess one's soul in peace
ağzı açık dinlemek
to hang on sb's words
başını dinlemek
to live quietly
başını dinlemek
possess one's soul in peace
can kulağı ile dinlemek
to be all ears, to breathe in
can kulağı ile dinlemek
to be all ears; to listen intently (to)
can kulağı ile dinlemek
be all ears
can kulağıyla dinlemek
hang on smb.'s lips
dert dinlemek
listen to the teacher
dinle
wiretap

Sami's phones were wiretapped. - Sami'nin telefonları dinlendi.

dinle
hearken
dinleme
{i} oyer
dinleme
disobey
dinleme
{i} hearing

I'm sick and tired of hearing them. - Onları dinlemekten bıktım.

I'm sick of hearing it. - Onu dinlemekten bıktım.

dinleme
{i} auscultation
dümen dinlemek
(for a ship) to answer her helm
gizlice dinlemek
spy on
gizlice dinlemek
eavesdrop
gizlice dinlemek
spy upon
gizlice dinlemek
spy on smb
hattı dinlemek
wire tap
kafasını dinlemek
possess one's soul in peace
kayıttan dinlemek
play back
kendini dinlemek
to be a hypochondriac
koyun kaval dinler gibi dinlemek
to listen without understanding a thing
laf dinlemek
to listen to reason, to listen to advice
laf dinlemek
to heed what one is told; to act on someone's advice
nasihat dinlemek
to take advice
nasihatini dinlemek
1. to take (someone's) advice. 2. to listen to (someone's) advice
radyo dinlemek
to listen to the radio, to listen in
radyo dinlemek
listen in to
steteskop ile dinlemek
auscultate
söz dinlemek
to heed what one is told, follow advice
söz dinlemek
obey
söz dinlemek
to listen to advice, to obey
sözünü dinlemek
to follow sb's advice
tanığı dinlemek
hear evidence
telefon dinlemek
wire tap
telefon dinlemek
monitor a phone call
telefon dinlemek
listen in
telefon konferans yoluyla dinlemek
(Hukuk) hearing by telephone conference
telefonunu dinlemek
listen in
video-konferans yoluyla dinlemek
(Hukuk) hearing by videoconference
şahidi dinlemek
hear evidence
şahitleri tekrar dinlemek
rehear
Türkisch - Türkisch
Dinler."- Ö. Seyfettin
Birinin sözünü, öğüdünü kabul edip gereğince davranmak
Kulağını bu gösterilen yere dayar
İşitmek için kulak vermek
Kulakla veya dinleme aletiyle hastayı muayene etmek
İşitmek için kulak vermek: "Konağın hesabını sen söylersin, ben de dinlerim."- A. Ş. Hisar
Uymak, baş eğmek, itaat etmek
Kulakla veya dinleme aletiyle hastayı muayene etmek: "Doktor kalkar
dinleme
Dinlemek işi
dinleme
Dinlemek işi: "Onu gece yarılarına kadar dinleme fedakârlığı yine bize düşer."- H. Taner
Englisch - Türkisch

Definition von dinlemek im Englisch Türkisch wörterbuch

müzik dinlemek
Listen to music
dinlemek
Favoriten