sol

listen to the pronunciation of sol
Englisch - Türkisch
sol notası
eski Romalıların güneş tanrısı
güneş

Eski Yunanlar güneş sistemi hakkında bizim bildiğimiz kadar çok şey biliyorlardı. - The ancient Greeks knew as much about the solar system as we do.

Güneş enerjisinden bahsedelim. - Let's talk about solar energy.

{i} sol [müz.]
koloit
sol noktası
(Tıp) 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir
güneş/sôl
gamda beşinci nota
(isim) sol [müz.]
sol
koloit çözeltisi
so
bu yüzden
her
ona

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

him
ona

Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu. - We had no choice but to leave the matter to him.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

that
şu

Bu bir ev, şu ise camidir. - This is a house and that is a mosque.

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

so
öyle
it
ona
our
bizim

Tatoeba Projesi bizim sanal evimizdir. - Tatoeba Project is our virtual home.

Bizim ana dilimiz Japoncadır. - Our native language is Japanese.

so
böyle
somebody
birisi

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

Birisi telefona cevap verebilir mi? - Can somebody get that?

you
siz

Merhaba, siz Bay Ogawa mısınız? - Hello, are you Mr Ogawa?

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

so
şöyle
somebody
biri

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

Olabildiğince tuhaf, o ölü olduğu söylenilen biriyle karşılaştı. - As strange as it may be, he met with somebody who is said to be dead.

us
biz
someone
birisi

Birisinin kapıyı çaldığını duydum. - I heard someone knock on the door.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

sol fa
{f} nota işaretleri
sol fa
(fiil) nota işaretleri, nota sistemi, gam [müz.], notaya bakarak okuma
sol fa
{f} nota sistemi
sol fa
{f} notaya bakarak okuma
sol fa
{f} gam [müz.]
sol fa syllables
(isim)ta işaretleri, nota imleri
sol fa syllables
nota imleri
sol fa syllables
nota işaretleri
this
bu
so
böylece
so
çok
so
bundan dolayı
his
onun

Kızı onunla her yere gitmeye hevesli. - His daughter is eager to go with him anywhere.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

that
o
them
onlara

Onlara karşı çıkmak hiçbir şeye yaramaz. - It'll be useless to stand against them.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

me
bana
us
bizi
so
de
so
kadar
so
yani
them
onlar

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

your
sizin

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your father yesterday.

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I bumped into your dad yesterday.

my
benim
so
demek ki
so
o kadar
so
öyleki
so
pek
it
o
so
da
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
kendine

O kendi kendineHAYIRdedi.Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

him
o
so
(İnşaat) böylelikle
their
onların

Onların konuşmaları devam etti. - Their conversation went on.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

her
onun

Onun ailesi ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. - I don't know anything about her family.

Onun elleri buz kadar soğuktu. - Her hands were as cold as ice.

so
aynen
US
amerika
me
aman!
so
pek âlâ
so
diye
this
bu kadar

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Hiç bu kadar erken kalkmadım. - I've never woken up this early.

her
onu

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

her
kendine

Kız bayıldı, fakat biz onun yüzüne su döktüğümüzde o kendine geldi. - The girl fainted, but she came to when we threw water on her face.

Emi kendine yeni bir elbise ısmarladı. - Emi ordered herself a new dress.

her
dişil onun
her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
kendisi

Mary gerçekten harika. O benim için harika bir yemek pişirdi ve bulaşıkları bile kendisi yıkadı. - Mary is really great. She cooked a wonderful meal for me and even washed the dishes herself.

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

her
dişil onu
her
ondan

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

Bu eski madeni paraları ondan aldım. - I got these old coins from her.

him
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

Onu tanıdıkça daha çok seversin. - The more you know about him, the more you like him.

him
kendi

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
so
şartı ile
so
{ü} öyle mi
so
(bağlaç) için, diye, yani, bu yüzden, ması için
so
ması için
so
böyle, böylece; şöyle, şöylece; öyle, öylece: While I was so doing the doorbell rang. Böyle yaparken kapı zili çaldı. Hold the knife
so
bundan dolayı,conn.bu yüzden: adj.çok: adv.bu yüzden
so
bu/o yüzden, bundan/ondan dolayı; bunun/onun sonucunda: I was sitting in the back, so I couldn't see the stage well. Arkada
so
bağ
so
demek
so
e ne olacak?
so
{s} böyle; şöyle; öyle: That's just not so! Öyle değil, efendim! If that's so, I'll have to go. Öyleyse gitmeye mecburum
so
conj. için
that
bu kadar

Lenny'nin nasıl çiğnemeden veya boğulmadan tam bir sosisli sandvici yutabildiğine bak? Bu nedenle üst idare onu bu kadar fazla sever. - See how Lenny can swallow an entire hot dog without chewing or choking? That's why upper management loves him so much.

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

that
için

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

that
diye

Herkes işitebilsin diye lütfen yüksek sesle oku. - Please read it aloud so that everyone can hear.

Kilo alacağı korkusuyla diyet yapıyor. - She is on a diet for fear that she will put on weight.

them
onları

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Takımımız beyzbolda onları 5-0 mağlup etti. - Our team defeated them by 5-0 at baseball.

you
sana

Bu kravat sana çok iyi uyuyor. - That tie suits you very well.

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

SO
(Askeri) emniyet gözetleyicisi; özel harekat (safety observer; special operations)
SO
(isim) sol [müz.]
SO
{i} sol [müz.]
his
zam onunki
my
vay be
my
vay canına!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
million years
my
vay be!
my
ünl
my
hayret
so
yeter
so
öylesine
so
bunun için
so
bu veya şu sebepten
so
Ya! demek ki
so
bu cihetle
so
müddetçe
so
için
so
bu
that
böyle

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

Sen benimle nasıl böyle konuşabilirsin? - How dare you speak to me like that?

us
amerika birleşik devletleri
so
ve
her
kendi

Ona kendi odamı gösterdim. - I showed her my room.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

his
eril onunki
it
cinsel ilişki
it
(Bilgisayar) bilişim
it
ebe (oyunda)
it
ebe (oyunlarda)
so
onun sonucunda
so
onun için
so
bu nedenle
so
denli
so
güya
so
bunun sonucunda
so
bunun üzerine
so
öylece
so
de (dahi anlamında)
so
şöylece
so
o yüzden
so
ondan dolayı
so
kafi
so
bu takdirde
this
(Bilgisayar) belirtilen
something
önemli bir şey

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

Sana önemli bir şey söylemek istiyorum. - I want to tell you something important.

her
(dişil) onu
him
(eril) onu
his
(eril) onun
it
onu
it
(oyunda) ebe
me
mi
me
ben
me
beni
my
aman!
so
bu kadar
so
o derece
so
demek (ki)
someone
biri

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

Biri bu kitabın ilk üç sayfasını yırtmış. - Someone has ripped out the first three pages of this book.

One's
-nin
You
istediğin
flocculated sol
çökeltilmis sol
it
(Bilgisayar) (ınformation Technology - İT) Bilgi Teknolojisi
it
(ınformation technology) Bilgi teknolojisi
me
bana kalırsa
me
bendee
me
Dear me! Olur şey değil!
ones
siraye
smb
konuk olmak
smb
etmek
so
vesair
so
yanii
something
birşeyler

Yarın sabah Tom'un birşeyler yapmasına yardım etmeliyim. - I have to help Tom do something tomorrow morning.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

that
yaptığı
the costa del sol
Costa del Sol
them
onlardan

Onlardan herhangi birini seçebilirsiniz. - You may choose any of them.

Onlardan kaç tanesinin yardıma ihtiyacı olduğunu bilmiyordum. - He did not know how many of them needed help.

this
böyle

Böyle kirleticiler çoğunlukla otomobil motorlarındaki yakıt tüketiminden kaynaklanmaktadır. - Pollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.

Sık sık kendini çalışma odasına kapatır ve böyle şeyler yazar. - He often shuts himself up in the study and writes things like this.

us
bizimle
us
bizden
you
sizleri
you
sende

Senden küçük bir yardıma ihtiyacım var. - I need a little help from you.

Stevie Wonder'ın yeni albümü sende var mı? - Do you have Stevie Wonder's new album?

you
sizden

Ben sizden özür dilemeliyim. - I must beg your pardon.

Tatoeba: Bizim sizden daha eski cümlelerimiz var. - Tatoeba: We've got sentences older than you.

SB
(Askeri) yedek üs (standby base)
him
eril onu
him
His veya Her Imperial Majesty
his
onunki

Bay Petro ve eşi çocuklarımı çok seviyor; ben de onunkileri çok seviyorum. - Mister Petro and his wife love my children a lot; I love theirs a lot, too.

Bu araba onunki gibi görünüyor. - It looks like this car is his.

his
{z} eril onunki; onun: I don't want his. Onunkini istemiyorum. That dog's his. O köpek onun. Take his outside. Onunkini dışarıya çıkar. s
it
önemli kimse
it
ilişki
it
cazibe
it
çekicilik
it
şahsiyet
it
{i} (oyunlarda) ebe
one's
birinin

Bir dil öğrenmenin geleneksel yolu olsa olsa birinin görev duygusunu tatmin edebilir ama o bir sevinç kaynağı olarak hizmet edemez. Ayrıca muhtemelen başarılı olmayacaktır. - The traditional way of learning a language may satisfy at most one's sense of duty, but it can hardly serve as a source of joy. Nor will it likely be successful.

Kitaplar birinin aklının ürünleridir. - Books are the offspring of one's mind.

one's
nin
ones
olan

Modern arabalar birçok yönden eski olanlardan farklıdır. - Modern cars differ from the early ones in many ways.

Daha kaliteli olanlarına sahip misin? - Do you have better quality ones?

s.b
fen fakültesi mezunu
sb
antimon
soh
{i} sol [müz.]
soh
(isim) sol [müz.]
somebody
şahsiyet
somebody
bazısı
somebody
kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

O onun biri olduğunu düşünüyor ama aslında hiç kimse değil. - He thinks he is somebody, but really he is nobody.

somebody
kimisi
somebody
önemli kimse

Ben önemli kimseyim ve önemliyim. - I am somebody and I am important.

someone
şahsiyet
someone
kimse

Birinin kafasından neler geçtiğini kimse kesin olarak bilemez. - No one ever really knows what's going through someone else's head.

Neden kimse Tom'a yardım etmedi? - Why didn't someone help Tom?

someone
önemli kimse
that
ki
that
o kadar

Ekvatora yakın dar bir bölgede bulunan, tropik yağmur ormanları o kadar hızlı yok oluyorlar ki 2000 yılına kadar onların % 80 yok olabilir. - The tropical rainforests, located in a narrow region near the equator, are disappearing so fast that by the year 2000 eighty percent of them may be gone.

John o kadar telaşlıydı ki konuşmaya vakti yoktu. - John was in such a hurry that he had no time for talking.

that
öteki

Bu araba ötekinden daha iyi bir çalışmaya sahip. - This car has a better performance than that one.

this
işbu
you
seni

Artık seni sevmiyorum. - I no longer love you.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

you
size

İçmek için size ne alabilirim? - What can I get you for drinking?

Ben size yardımcı olmaktan mutlu olurum. - I will be glad to help you.

you
sizi

Bu otobüs sizi müzeye götürecek. - This bus will take you to the museum.

Çünkü biz sizi seviyoruz, daha iyi bir kullanıcı deneyimi getirmek için Tatoeba'yı güncelleştiriyoruz. Gördünüz mü? Biz sizi seviyoruz ha? - Because we love you, we are updating Tatoeba to bring you a better user experience. See? We love you huh?

your
senin

Yakın bir gelecekteki senin ziyaretini gerçekten dört gözle bekliyorum. - I really look forward to your visit in the near future.

Bu senin Japonya'ya ilk ziyaretin mi? - Is this your first visit to Japan?

Türkisch - Türkisch
Sosyalizme yakın görüşte olan grup
Gam dizisinde fa ile la arasındaki ses
Bu sesi gösteren nota işareti
Sol yumrukla vuruş
Kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı
Bu taraftaki yön
Boksta sol yumrukla vuruş
sol anahtarı
(Muzik) Sol anahtarı, müzikte notaların tanımlandığı çizgilerden oluşan ve porte adı verilen alt alta sıralanmış 5 çizginin, sol baş tarafına konulan ve konulduğu her çizgiye kendi adını veren özel şekillere "anahtar" adı verilmektedir. Genel olarak sınıflandırıldığında müzikte toplam üç tür anahtar bulunur; bunlardan birincisi Sol anahtarı, ikincisi Do anahtarı ve üçüncüsü de Fa anahtarıdır
sol anahtarı
Portedeki notaların sol yüksekliğinde olacağını gösteren işaret
sol açık
Futbolda forvette yer alan, sol başta bulunan oyuncu
sol bek
Bir takımın savunmasının sol yönünde yer alan oyuncusu
sol eğilimli
Dünya görüşü solculuğa yatkın olan
sol haf
Orta sahanın en solunda oynayan oyuncu
sol
Futbolda, sol açıkla santrafor arasında görev yapan hücum oyuncusu
sol şerit
Trafikte yolun veya caddenin sol tarafında yer alan yol çizgilerinin oluşturduğu bölüm
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duygu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
his
Sezgi, sezme
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Duyu
it
Terbiyesiz kimse
it
Köpek
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Bina temeli
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
sb
Antimon elementinin simgesi
Englisch - Englisch
Sleep Onset Latency
Statute of limitations
shit out of luck, meaning that luck has run out; an impasse has been reached (figuratively or literally)
Speed of light
Standards of Learning
Stoppages of leave
The Sun
The sun god; equivalent of the Greek Helios
The local day (cycle of light and darkness) on another planet; that on Mars, the synodical rotation period of which is 24 hours, 39 minutes, 35 seconds
A diminutive of the male given name Solomon
Gold
The fifth step in the solfège scale of C (Ut), preceded by fa and followed by la
A type of colloid in which a solid is dispersed in a liquid
An old French coin consisting of 12 deniers
A Spanish-American gold or silver coin, now the main currency unit of Peru (also new sol), or a coin of this value

Three days after, the Great Sun, his brother, sent me another deer-skin of the same oil, to the quantity of forty pints. The most common sort sold this year at twenty sols a pint, and I was sure mine was not of the worst kind. -- History of Louisiana, M. Le Page Du Pratz.

A solar day on Mars (equivalent to 24 hours, 39 minutes, 35 seconds)
{n} the name of note in music, a french coin
The sun. The fifth tone of the diatonic scale in solfeggio. An old French coin worth 12 deniers. A colloidal solution. so (=a musical note). In Roman religion, the name of two distinct sun gods at Rome. The original Sol, or Sol Indiges, had an annual sacrifice and shrines on the Quirinal and in the Circus Maximus. After the importation of various Syrian sun cults, Elagabalus built a temple to Sol Invictus on the Palatine and attempted to make his worship the principal religion at Rome. Aurelian later reestablished the worship and erected a temple to Sol in the Campus Agrippae. The worship of Sol remained the chief imperial cult until the rise of Christianity
The Sun, central power source of our solar system The Sun stands for the individuality in the nativity It rules Leo and is exalted in Aries
Sol Rising, and sponsors public readings and other events Head librarian is Lorna Toolis
A sou
A fluid mixture of a colloid and a liquid; a liquid colloidal solution or suspension
Standards Of Learning (what a student must learn to meet state expectations and receive a diploma)
Unix Host
A syllable applied in solmization to the note G, or to the fifth tone of any diatonic scale
{i} fifth tone of the diatonic scale (Music); former French coin; coin and monetary unit of Peru; liquid colloidal solution (Chemistry)
Sticker(s) On Label
The silver sol is the unit of value, and is worth about 68 cents
(Roman mythology) ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios
Gold; so called from its brilliancy, color, and value
The tone itself
the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization
Refers to a dry colloidal particle, as opposed to a gel, which contains water or other solvent
A computer language that was a prototype for IDL
The name of Earth's sun
SH** Out Of Luck
the Sun in coniunctio; he has corresponding fiery characteristics, and his metal is gold or sulphur He is associated with consciousness and the Animus in Jungian psychology
a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid
A silver and gold coin of Peru
Solenoid
A colloid with solid particles suspended in a liquid Examples are protoplasm, starch in water, and gels
The monetary unit in Ironrealm, now used heavily via electronic methods, such as credit, but originally copper coins about the size of quarters with the image of a rising (or setting, depending on one's point of view) engraved into the surface
the syllable naming the fifth (dominant) note of any musical scale in solmization (Roman mythology) ancient Roman god; personification of the sun; counterpart of Greek Helios a colloid that has a continuous liquid phase in which a solid is suspended in a liquid
(Latin) The sun “And when Dan Sol to slope his wheels began ” Thomson: Castle of Indolence, cauto i Sol The term given by the ancient alchemists to gold Silver was luna Sol in the Edda was the daughter of Mundilfori, and sister of Mani She was so beautiful that at death she was placed in heaven to drive the sunchariot Two horses were yoked to it, named Arvakur and Alsvith (watchful and rapid) (Scandinavian mythology ) (See Mani )
Relating to the field of solar energy
In solmization, the fifth degree of the major scale
abbreviation for solution; soluble
corti
Sol III
an alternate name for the Earth (Terra)
Sol. Song
An abbreviation used for Solomon's Song (the Song of Solomon), a book of the Old Testament book of the Bible
sol-fa
a method of sight singing music that uses the syllables do (originally ut), re, mi, fa, sol (or so), la, and si (or ti) to represent the pitches of the scale, most commonly the major scale. The fixed-do system uses do for C, and the movable-do system uses do for whatever key the melody uses (thus B is do if the piece is in the key of B)
solid sol
A type of colloid, of the form of one solid dispersed in another continuous solid
Sol Hurok
born April 9, 1888, Pogar, near Kharkov, Russia died March 5, 1974, New York, N.Y., U.S. Russian-born U.S. impresario. He went to the U.S. in 1905 and in 1913 inaugurated the concert series Music for the Masses, which led to his representing many famous eastern European artists when they toured abroad, including Feodor Chaliapin, Mischa Elman, Anna Pavlova, and Artur Rubinstein
sol fa
{f} sing the notes of the gamut
sol-fa
the system in which the notes of the musical scale are represented by seven short words, do, re, mi, fa, so, la, ti, which are used especially in singing (sol + fa)
-sol
Forming the names of different kinds of soil
ME
Middle English
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Medical examiner, or coroner
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
S. of Sol.
An abbreviation used for the Song of Solomon, a book of the Old Testament book of the Bible
SB
season best (this season's personal best)
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
sideband
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
SO
shut out
So
Alternative form of So
So
A Mon-Khmer-speaking people of Laos and Thailand
Song Sol.
An abbreviation used for the Song of Solomon, a book of the Old Testament book of the Bible
Song of Sol.
An abbreviation used for the Song of Solomon, a book of the Old Testament book of the Bible
her
Belonging to her

This is her book.

her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
Belonging to him

This is his book.

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a human entity of unknown sex or gender

She took the baby and held it in her arms.

it
most fashionable

With Hit Girl, Moretz is this year's It Girl, alternately sweet, savage and scary.

it
The impersonal pronoun, used as a placeholder for a delayed subject, or less commonly, object. (known as the dummy pronoun)

He saw to it that everyone would vote for him.

it
The person or people who chase and try to catch the other players in the playground game of tag

In the next game, Adam and Tom will be it….

it
The third-person singular personal pronoun used to refer to a non-human entity, to an inanimate thing with no or unknown sex or gender

Take each day as it comes.

it
Italy
it
The impersonal pronoun, used without referent as the subject of an impersonal verb or statement. (known as the dummy pronoun or weather it)

It’s lonely without you.

it
Used to refer to oneself when identifying oneself, often on the phone, but not limited to this situation

It's me. John.

it
The game of tag itself

Let's play it at breaktime.

it
Italian
me
Preceding a noun, marking ownership

Wilfred Owen (1893–1918), The Letter - And give us back me cigarette!.

me
As the direct object of a verb

Can you hear me?.

me
As the subject of a verb, used with and

Me and my friends played a game.

me
As a reflexive indirect object of a verb; the ethical dative
me
As the indirect object of a verb

He gave me this.

me
As the object of a preposition

Come with me.

me
As the complement of the copula (“be”, “is”)

It wasn't me.

me
As the subject of a verb, used without and
me
As a reflexive direct object of a verb
my
Belonging to me

I recognised him because he had attended my school.

one's
belonging to one
our
Belonging to us; of us

Paying no attention to Lizzy, Mrs. Gibson began calling out our names in alphabetical order.

our
used before a person's name to indicate that the person is in one's family, or is a very close friend

I'm going to see our Terry for tea.

our
Of, from, or belonging to the nation, region, or language of the speaker

Thirdly, I continue to attempt to interdigitate the taxa in our flora with taxa of the remainder of the world.

s.o.
significant other
s.o.
someone
so
Someone
so
Significant other (romantic partner)
so
To this or that extent

I need a piece of cloth so long.

so
The statistic reporting the number of strikeouts recorded by a pitcher; K
so
In that state, with that attribute. Replaces the aforementioned adjective phrase

But if I had been more fit to be married, I might have made you more so too.

so
Very much

That is so not true!.

so
Shortened form of "So what?"

You park your car in front of my house every morning. So?.

so
homosexual

Is he so?.

so
Used after a pause for thought to introduce a new topic, question or story

So, there was this squirrel stuck in the chimney.

so
Very

It’s not so bad.

so
In this or that manner

Place the napkin on the table just so.

so
In order that

Eat your broccoli so you can have dessert.

so
true

You are responsible for this, is that not so?.

so
therefore

He wanted a book, so he went to the library.

so
Symphony orchestra
her
High Efficiency Red
her
adv: here 32
her
The hard error rate is the frequency of errors caused by permanent physical defect in the memory system The hard error rate is usually much lower than the soft error rate
her
Sah'english | adronato
her
You use her to refer to a woman, girl, or female animal. I went in the room and told her I had something to say to her I really thought I'd lost her. Everybody kept asking me, `Have you found your cat?' Her is also a possessive determiner. Liz travelled round the world for a year with her boyfriend James
her
pron. specific female; possessive form of she
her
Of them; their
her
her WEAK STRONG Her is a third person singular pronoun. Her is used as the object of a verb or a preposition. Her is also a possessive determiner
it
Information Technology This is the name of the group of computer professionals in your company that manage the software, hardware, Internet, and e-mail systems In previous years known as Computer Systems, Computer Support, etc
our
A speaker or writer sometimes uses our to indicate that something belongs or relates to people in general. We are all entirely responsible for our actions, and for our reactions
our
pron. belonging to us
our
You use our to indicate that something belongs or relates both to yourself and to one or more other people. We're expecting our first baby I locked myself out of our apartment and had to break in
our
Our is the first person plural possessive determiner
so
in order that; "he stooped down so he could pick up his hat" to a very great extent or degree; "the idea is so obvious"; "never been so happy"; "I love you so"; "my head aches so!" (usually followed by `that') to an extent or degree as expressed; "he was so tired he could hardly stand"; "so dirty that it smells" in such a condition or manner, especially as expressed or implied; "They're happy and I hope they will remain so"; "so live your life that old age will bring no regrets" to a certain unspecified extent or degree; "I can only go so far with this student"; "can do only so much in a day" in the same way; also; "I was offended and so was he"; "worked hard and so did she
them
dem
Them
him

Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me. - Daphnis has forgotten me. He is dreaming of marrying some wealthy maiden. Ah! Why did I make him swear by his goats instead of by the Nymphs! He has forgotten them as he has forgotten me.

so
in such a condition or manner, especially as expressed or implied; "They're happy and I hope they will remain so"; "so live your life that old age will bring no regrets"
our
Of or pertaining to us; belonging to us; as, our country; our rights; our troops; our endeavors
our
See - or
her
{p} belonging to a female or woman
me
{p} the objective case of I
our
{p} pertaining or relating to us
so
{a} in like manner, thus, provided
it
The branch of engineering that deals with the use of computers and telecommunications to retrieve and store and transmit information, information technology, infotech
Costa del Sol
the Costa del Sol a part of the Mediterranean Sea coast in southern Spain. Many tourists go there, especially around Malaga and Marbella
Him
tis
Him
Pronoun when referring to God
His
Belonging to God
ME
ME is a long-lasting illness that is thought to be caused by a virus. Its symptoms include feeling tired all the time and muscle pain. ME is an abbreviation for `myalgic encephalomyelitis'. = chronic fatigue syndrome, CFS. me WEAK STRONG A speaker or writer uses me to refer to himself or herself. Me is a first person singular pronoun. Me is used as the object of a verb or a preposition. He asked me to go to Cambridge with him She looked up at me, smiling. the written abbreviation for Maine. pron. Me Nam River forget me not Messerschmitt 109 Me 109 touch me not
ME
state in the eastern United States
ME
form of the English language which was used from c.1100 to c.1500, language of Chaucer
ME
region located between the eastern Mediterranean and India
S. of Sol
Song of Solomon
SO
{i} large orchestra that performs symphonic compositions (made up of string, woodwind, brass, and percussion sections)
SO
sulphinic
So
swa
Their
tin
US
uk
her
adj [{referring to something that belongs to a female} (This is ~ book )] punya dia (dia) 2 pron [{object pron referring to a female} (Please give ~ this letter )] dia
her
le
her
Her is sometimes used to refer to a country or nation. Her is also a possessive determiner. Our reporter looks at reactions to Britain's apparently deep-rooted distrust of her EU partner
her
Herpa 1: 43 resin Germany
her
In written English, her is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. Talk to your baby, play games, and show her how much you enjoy her company. Her is also a possessive determiner. The non-drinking, non smoking model should do nothing to risk her reputation
her
The form of the objective and the possessive case of the personal pronoun she; as, I saw her with her purse out
him
he, her
him
The objective case of he
him
Him is a third person singular pronoun. Him is used as the object of a verb or a preposition
him
pron [{object pron referring to a male} (Please give ~ this letter )] dia
him
You use him to refer to a man, boy, or male animal. John's aunt died suddenly and left him a surprisingly large sum Is Sam there? Let me talk to him My brother had a lovely dog. I looked after him for about a week
him
pron. specific male; to a specific male
him
pron: him, it 45
him
Health Information Management
him
In written English, him is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `him or her' or `them'. If the child sees the word `hear', we should show him that this is the base word in `hearing' and `hears'. Her (or His) Imperial Majesty
his
his His is a third person singular possessive determiner. His is also a possessive pronoun
his
Hospital Information System
his
Hospital information system Typically used to describe hospital computer systems with functions like patient admission and discharge, order entry for laboratory tests or medications, and billing functions See also: Electronic medical record
his
In written English, his is sometimes used to refer to a person without saying whether that person is a man or a woman. Some people dislike this use and prefer to use `his or her' or `their'. Formerly, the relations between a teacher and his pupils were dominated by fear on the part of the pupils His is also a possessive pronoun. The student going to art or drama school will be very enthusiastic about further education. His is not a narrow mind, but one eager to grasp every facet of anything he studies. Used to indicate the one or ones belonging to him: If you can't find your hat, take his
his
Mah'english | adronato
his
– Refer to Human Interface Station
his
Implemented to reduce cost, increase information availability, improve medical research, and reduce waste
his
Honeywell Information Services, an EDP division (later subsidiary) of Honeywell
his
Hospital Information System The introduction of systems to integrate and communicate computer-held information for patient care and the management of a hospital
his
Hospital information system A system that provides the information management features that hospitals need for daily business Typically includes patient tracking, billing and administrative programs and also may include clinical features
his
pron: his 46
his
You use his to indicate that something belongs or relates to a man, boy, or male animal. Brian splashed water on his face, then brushed his teeth He spent a large part of his career in Hollywood The dog let his head thump on the floor again. His is also a possessive pronoun. Anna reached out her hand to him and clasped his
his
pron. belonging to a specific male
his
{Hospital Information Services}- A committee and support staff found at the Watchtower Bible and Tract Society This committee oversees the HLC function worldwide
his
Belonging or pertaining to him; used as a pronominal adjective or adjective pronoun; as, tell John his papers are ready; formerly used also for its, but this use is now obsolete
his
The possessive of he; as, the book is his
his
poss pron 3 sg masc /neut his; its [OE his]
it
As a substitute for such general terms as, the state of affairs, the condition of things, and the like; as, how is it with the sick man? As an indefinite object after some intransitive verbs, or after a substantive used humorously as a verb; as, to foot it i
it
Information Technology Directorate (FEMA)
it
Information Technology; used to describe the computerised systems in use by Fund
it
Information Technology - see ICT
it
"it" is poker terminology "It" usually refers to the largest amount anyone has yet bet in a round If someone opens for $5, and the next player raises $10, they're "making it $15 " With the exception of all-in players, if a player wants to see the next round, eventually they have to match whatever "it" is "It" can also mean the amount required to call So if someone bets $5 and two other players each raise $5 in the same betting round, they may ask "what's it to me?" The correct answer is, "Pay attention "
it
Short for information technology, the science of managing and processing information systems Because computers are the central components in these systems, IT is usually used as shorthand for computer skills in general
it
The neuter pronoun of the third person, corresponding to the masculine pronoun he and the feminine she, and having the same plural (they, their or theirs, them)
it
Information Technology - a term that encompasses all forms of technology used to create, store, exchange, and use information in its various forms (business data, voice conversations, still images, motion pictures, multimedia presentations, etc )
it
– Information Technology Processing information by computer The latest title for the information processing industry
it
The hardware and software which enable collection, storage and manipulation of data IT is an abbreviation of information technology
it
Common abbreviation for the generic term "information technology" used to describe any aspect of computing and networking
it
Short for Information Technology, it is concerned with all aspects of managing and processing information
it
Information technologies
it
Instructional Technology or Information Technology; ITC workshops that focus on networking and hardware mechanics
it
As a demonstrative, especially at the beginning of a sentence, pointing to that which is about to be stated, named, or mentioned, or referring to that which apparent or well known; as, I saw it was John
it
The management of data, particularly within the enterprise Also referred to as MIS ( Management Information Services) or plain IS (Information Services )
it
Information Technology Computer-aided information processing
it
information technology TI
it
pron. used to indicate something of uncertain gender (animal, object, abstraction, etc.) which has not yet been mentioned or has just been mentioned; used to indicate an action; used as a subject without an agent
it
Information Technology
it
Information Technology Sometimes used as a synonym for the computer professionals in an organization Also sometimes known as IS (Information Systems) or DP (Data Processing)
it
Information Technology Former name of Information and Educational Technology
it
Information Technologies Usually refers to the computer department in a business or office building In Mifflin County, the IT department oversees the MIS and GIS departments
it
As a substance for any noun of the neuter gender; as, here is the book, take it home
it
Short form meaning Information Technology
it
As an indefinite nominative for a impersonal verb; as, it snows; it rains
it
-Information Technology Often refers to use of technology in general See IS
me
Myalgic Encephalitis
me
Mercury
me
Rules of divine authority which the gods use to ensure the universe functions
me
a state in New England
me
mean error
Türkisch - Englisch
left

The tower leaned slightly to the left. - Kule sola doğru hafifçe eğildi.

She writes with her left hand. - O, sol eliyle yazı yazar.

sol
G; soh
group of people who hold radical and socialistic political views; sol
sinistro
left hand

She writes with her left hand. - O, sol eliyle yazı yazar.

Raise your left hand. - Sol elinizi kaldırın.

fifth tone of the diatonic scale (Music)
mus

Tom eats, sleeps and breathes music. - Tom yer, uyur ve müzik solur.

Kate must be sick, for she looks pale. - Kate hasta olmalı, çünkü solgun görünüyor.

{f} fade

She was dressed in a faded cotton skirt. - O, soluk bir pamuk etek giymişti.

Flowers soon fade when they have been cut. - Çiçekler koparıldığında kısa sürede soldu.

(Biyokimya) left handed
(Bilgisayar) left/inside
{f} fading
{f} wilt

The flowers wilt without water. - Çiçekler su olmadan solarlar.

The daffodils are starting to wilt. - Nergisler solmaya başlıyor.

{f} wilted

The flowers in the vase were wilted. - Vazodaki çiçekler soldu.

levo
{f} faded

She was dressed in a faded cotton skirt. - O, soluk bir pamuk etek giymişti.

The cloth's very faded. - Kumaşın rengi çok soluk.

{f} withered

Roses withered and Ania cried very much. - Güller soldu ve Ania çok ağladı.

Because of the drought, the grass has withered. - Kuraklıktan dolayı, çim soldu.

lefthand
left of

The wardrobe stood to the left of the door. - Gardırop kapının solunda duruyordu.

The computer is placed to the left of the women. - Bilgisayar kadınların sol tarafına yerleştirildi.

on left
(Diş Hekimliği) sinister
her
every

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

his
feeling

Are you feeling under the weather? - Kendini kötü hissediyor musun?

Music that doesn't transmit feelings, images, thoughts, or memories is just background noise. - Hisleri, görüntüleri, düşünceleri ya da anıları iletmeyen müzik sadece arka fon gürültüsüdür.

it
dog
his
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

his
sense

She must have sensed something odd. - Garip bir şey hissetmiş olmalı.

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

sol taraf
left
sol tarafa
left
sol üst
(Bilgisayar) top-left
sol üst
(Bilgisayar) upper left
sol üst
(Bilgisayar) left up
sol-üst
(Bilgisayar) upper-left
sol/iç
(Bilgisayar) left/inside
sol anahtarı
(Muzik) Clef sign
sol alt w/ıd
(Bilgisayar) lower left w/id
sol anahtarı
treble clef
sol açık
outside left
sol açık oyuncusu
leftwinger
sol bölüm
(Bilgisayar) left section
sol direkt
(boksta) straight left
sol el
LH (left hand)
sol elle yapılan
left handed
sol kanat
left wing

The regional council is dominated by the left wing. - Bölgesel konsey sol kanattan hakimdir.

sol kanat oyuncusu
leftwinger
sol notası teli
G-string
sol taraf
LH (left hand)
sol taraf
the Left
sol taraf
left hand side
sol taraftan
to the left
sol tribünde
left stand
sol yan
port
sol yapmak
to steer to the left
sol yumruk
left-hander
sol üst w/ıd
(Bilgisayar) upper left w/id
sol şerit
left lane
his
{i} feel

Do you feel any pain in your stomach? - Karnında herhangi bir acı hissediyor musun?

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

her
any

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
(Askeri) each

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

her
all

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

All that glitters is not gold. - Parlayan her şey altın değildir.

her
pan

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

Everybody started to panic. - Herkes panik yapmaya başladı.

her
omni

Some humans believe that there exists a god who is omniscient, omnipotent and omnipresent. - Bazı insanlar; her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve her yerde olan bir tanrının var olduğuna inanıyorlar.

How many omnivorous children are patients in hospital? - Hastanede her şeyi yiyen kaç çocuk hasta var?

his
emotion

I always felt emotionally abused. - Kendimi hep duygusal olarak kötüye kullanılmış hissettim.

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

You don't marry someone you can live with — you marry the person whom you cannot live without. - Sen yaşayabileceğin herhangi biriyle evlenme - sen onsuz yaşayamayacağın kişiyle evlen.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
(Bilgisayar) start every
her
every single

One should take good care of every single thing. - Biri her şeye iyi bakmalı.

Tom comes here every single day. - Tom her tek günde buraya gelir.

her
soever
her
(Bilgisayar) recur every
her
(Bilgisayar) refresh every
her
(Bilgisayar) for all

He was in favor of equality for all. - O, herkes için eşitliğin lehindeydi.

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

her
either

Do you know either of the two girls? - İki kızın her birini tanıyor musun?

I don't like either of them. - Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

it
scoundrel
it
lower
merkez sol
(Politika, Siyaset) center-left
merkez sol
(Politika, Siyaset) center left
sb
(Kimya) symbol of antimony
üst sol
(Bilgisayar) top left
her
whatever

He believes whatever I say. - O, söylediğim her şeye inanır.

I'll do whatever you want me to do. - Ben senin yapmamı istediğin her şeyi yapacağım.

her
whoever

Whoever finds the bag must bring it here. - Her kim çantayı bulursa onu buraya getirmelidir.

Whoever comes will be welcomed. - Her gelen sıcak karşılanacak.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
bastard
it
push
it
{f} jog
it
dig into
it
{f} shove
it
{f} pushing
it
pooch
sol anahtarı
G clef
us
reason
demoktratik sol parti
Democratic Left Party
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
fleming sol el kuralı
fleming's left-hand rule
geminin sol tarafı
port
geminin sol yanı
larboard
geri sol
(Bilgisayar) back left
her
every; each
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
(a) feeling; (an) emotion
his
chord
his
a sense (one of the five senses)
his
sensation, feeling
his
consciousness
it
mutt
it
cur
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
kitabın sol sayfası
verso
otoyolda en sol şerit
car pool lane
politik sol
(Politika, Siyaset) political left
saçımı sol tarafa ayırın lütfen
please part my hair on the left side
sağ elinin verdiğini sol elin görmesin
(Atasözü) After you've done something kind or philanthropic, don't go around telling the world about it
sağ eliyle sol kulağını göstermek
to do something the hard way
sağ gösterip sol vurmak
fake
sağ gözünü sol gözünden kıskanmak
to be extremely jealous
sağ gözünü sol gözünden sakınmak
to be very jealous
so
{i} end
us
{i} senses
sol

  Türkische aussprache

  sōl

  Aussprache

  /ˈsōl/ /ˈsoʊl/

  Etymologie

  [ sOl ] (noun.) 14th century. From Latin solve in the hymn for St. John the Baptist all note names were take from.

  Gemeinsame Collocations

  sol soluk, sol anahtarı

  Wort des Tages

  condign
Favoriten