abbreviation for solution; soluble

listen to the pronunciation of abbreviation for solution; soluble
Englisch - Türkisch

Definition von abbreviation for solution; soluble im Englisch Türkisch wörterbuch

sol
güneş/sôl
sol
(isim) sol [müz.]
sol
(Tıp) 1. Kolloidal bir sistem olup dispers fazdaki madde katıdır ve eritici madde katı, sıvı (hidrosol) veya gaz (aerosol) olabilir
sol
sol noktası
sol
koloit
sol
{i} sol [müz.]
sol
güneş

Güneş enerjisinden bahsedelim. - Let's talk about solar energy.

Neptün, güneş sisteminin sekizinci gezegenidir. - Neptune is the eighth planet of the solar system.

sol
sol notası
sol
gamda beşinci nota
sol
eski Romalıların güneş tanrısı
Englisch - Englisch
sol
abbreviation for solution; soluble
Favoriten