moving

listen to the pronunciation of moving
İngilizce - Türkçe
{s} hareketli

Bu ilginç, komik ve hatta hareketli bir hikaye. - This is an interesting, funny and even moving story.

Hareketli resimler umurumda değil. - I don't care for moving pictures.

muharrik
devinimli
acıklı

Bu şarkı o kadar acıklı ki gözlerimi yaşarttı. - This song is so moving that it brings tears to my eyes.

(Bilgisayar) taşınıyor

Tom ve Mary önümüzdeki ay taşınıyorlar. - Tom and Mary are moving next month.

Tom John ile gelecek hafta taşınıyor. - Tom is moving in with John next week.

(Bilgisayar) taşıyor

Sadece birkaç şeyi yeni evimize taşıyoruz. - We're just moving a few things to our new home.

Şebeke gösterinizi başka bir zaman aralığına taşıyor. - The network is moving your show to another time slot.

(Kanun) yer değiştirme

Ayaklarımızı sıcak tutmak için ayaklarımızı yer değiştirmek ve hareket ettirmeye devam etmek zorunda kaldık. - In order to keep our feet warm we had to shift from one foot to another and keep moving.

müteharrik
oynak
hareket ettirme

Çok büyük bir kaya parçasını hareket ettirmek çok zor olacak. - Moving a huge boulder is going to be very hard.

Arabanızı hareket ettirmemin bir sakıncası var mı? - Would you mind my moving your car?

duygulandırma
içli
hareket ederek
insanı duygulandıran
duygulandırıcı
{f} hareket ettir

Çok büyük bir kaya parçasını hareket ettirmek çok zor olacak. - Moving a huge boulder is going to be very hard.

Arabanızı hareket ettirmemin bir sakıncası var mı? - Would you mind my moving your car?

dokunaklı

Sami'nin ifadesi son derece dokunaklıydı. - Sami's testimony was extremely moving.

Biz küçükken babam bize dokunaklı hikayeler okurdu. - When we were small, father used to read us moving stories.

hareket eden

Hareket eden bir trenden atlamak tehlikelidir. - It's dangerous to jump off a moving train.

Hareket eden bir şey görüyorum. - I see something moving.

taşıma günü
{s} harekete geçiren
moving stairway yürüyen
{s} etkili
kımıldanır
oynar
{i} oynama
{i} taşınma

Tom Boston'a taşınmayı düşünüyor. - Tom is thinking about moving to Boston.

Taşınmayı planlıyor musunuz? - Do you plan on moving?

{s} ilerleyen
hareket verici
machine sinema makinası
{i} hareket etme

Hareket etmeye devam etmek zorundayız. - We've got to keep moving.

Hareket etmeyi sürdürmek zorunda kaldım. - I had to keep moving.

moving day mesken değiştirilen gün
hareket eder

Lütfen hareket ederken pencereden dışarı eğilmeyin. - Please don't lean out of the window when we're moving.

{s} hareket eden, devingen, oynak
dokunaklu
moving platform hareket eden platform
etkileyici

İnanılmaz etkileyici bir hikaye. - It's an incredibly moving story.

tesirli
kıpırtı
move
taşınmak

Taşınmak için ailesini hazırladı. - He prepared his family for the move.

Tom Boston'a taşınmak istediğini söyledi. - Tom said that he wanted to move to Boston.

move
hamle

Ben hamlemi yaptığımda, o bana tokat attı ve soğuk bir duş almamı söyledi. - When I made my move she slapped me and told me to take a cold shower.

Tom'un bir hamle yapması gerekiyor. - Tom needs to make a move.

move
{f} kımıldamak

Sadako daha fazlasını demek istiyordu ama dudakları artık kımıldamak istemedi. - Sadako wanted to say more, but her lips just didn't want to move anymore.

move
hareket etmek

Onlar hızlı hareket etmek zorunda kalacaktı. - They would have to move fast.

Aslında, herhangi bir hızda hareket etmek için kutup ayısı, çoğu diğer memelilerden iki katı daha fazla enerji harcar. - In fact, to move at any speed the polar bear uses twice as much energy as do most other mammals.

move
{f} kıpırdamak
move
hareket

Motorda sorun yok, fakat arabam hareket etmiyor. - Nothing's wrong with the engine, but my car won't move.

O kadar korktular ki bir inç hareket edemediler. - They were so frightened that they couldn't move an inch.

moving average
(Bilgisayar) taşınan ortalama
moving backward
gerileyen
moving element
(Bilgisayar,Teknik) devinir öğe
moving picture
sinema filmi
moving picture
(Sinema) sinema
moving scale instrument
(Bilgisayar,Teknik) devinen ölçekli alet
moving target
(Askeri) hareket halinde hedef
moving target indicator
(Askeri) hareketli hedef göstericisi
moving coil
döner bobin
moving coil
oynak bobin
moving picture camera
film kamerası
moving staircase
yürüyen merdiven
moving about freely
serbestçe hareket
moving averenge
averenge hareketli
moving away from the body
uzaklıkta vücudun hareket
moving away from the center
uzaklıkta merkezine hareket
moving contact
temas hareketli
moving force
tahrik kuvveti, muharrik güç, devindirici güç
moving from
dan hareket eden
moving in
hareket
moving in only one direction
sadece bir yönde hareket
moving in, or having a zigzag
Hareketli veya zikzak sahip
moving on hands and knees, creeping
elleri ve dizleri, sürünen hareket
moving sidewalk
kaldırım hareketli
moving slowly; slow-paced
yavaş hareket; yavaş tempolu
moving toward
doğru hareket
moving up and down like waves
yukarı ve aşağı dalgalar gibi hareket
moving walkway
patika hareketli
moving, movable
Hareketli hareketli
moving aerage process
(Askeri) değişken ortalama işlemi
moving average method
(Ticaret) hareketli ortalama
moving average method
(Askeri) DEVİMLİ ORTALAMALAR YÖNTEMİ (ÖN KESTİRMEK İÇİN)
moving average method
(Askeri) devimli ortalamalar yöntemi
moving beam radiography
(Nükleer Bilimler) hareketli demet radyografisi
moving blade
hareketli kanat
moving budget
(Ticaret) değiştirilebilir bütçe
moving budget
(Ticaret) esnek bütçe
moving coil galvanometer
devinen sargili miniakimolcer
moving coil microphone
elektrodinamik mikrofon
moving coil microphone
hareketli bobinli mikrofon
moving coil speaker
hareketli bobinli hoparlör
moving coil speaker
elektrodinamik hoparlör
moving coil voltmeter
döner bobinli voltmetre
moving day
taşınma günü
moving dune
hareketli kumul
moving dune
gezen kumul
moving element
devinir oge
moving fast
hızlı hareket etme
moving file
(Bilgisayar) dosya taşınıyor
moving folder
(Bilgisayar) klasör taşınıyor
moving form
hareketli kalıp
moving forms
(İnşaat) hareketli kalıp
moving havens
(Askeri) seyyar barınaklar
moving havens
(Askeri) MÜTEHARRİK EMNİYET SAHALARI (SEYYAR BARINAK): Taarruzun dost kuvvetler tarafından önlenmesine mevcut taarruz tahditlerinin yetersiz olabileceği sahalardan geçen su altı ve su üstü gemilerine bir emniyet tedbiri sağlamak amacıyla tesis edilmiş hava tahditli bölgeleri. Ayrıca bakınız: "Moving submarine haven", "moving surface ship haven" ve "submarine sanctuaries"
moving incessantly
fıldır fıldır
moving item
(Bilgisayar) öğe taşınıyor
moving live load
hareketli yük hareketi
moving load
gezici yük
moving magnet instrument
devinen miknatisli alet
moving magnet instrument
devinen mıknatısli alet
moving magnet instrument
(Bilgisayar,Teknik) devinen mıknatıslı alet
moving map display
(Askeri) hareketli harita göstergesi
moving map display
(Askeri) HAREKETLİ HARİTA GÖSTERGESİ: Görüntünün bir aracın yatay hareketini göstereceği şekilde, sabit bir araç sembolünün arkasında bir harita veya şemanın hareket ettirilmesi. Bazen de harita veya şema hareketsiz dururken üzerinde bir araç sembolü hareket ettirilerek bu simule görüntü elde edilir. Ayrıca bakınız: "projected map display"
moving mine
(Askeri) HAREKETLİ MAYIN: Serseri mayın, salınırlı mayın, sualtı mayını, hareketli mayın, yükselen mayın, homing (güdümlü) mayın, ve demet mayınları gibi mayınların toplu tanımı
moving mine
(Askeri) hareketli mayın
moving out
hareket edilerek
moving parts
hareketli aksam
moving pavement
yürüyen kaldırım
moving picture
film
moving picture
sin. film
moving picture machine
sinema makinası
moving picture machine
film makinası
moving pivot
(Askeri) ÇARK KAVSİ: Yürüyüş halinde bulunan bir kolun, yürüyüş istikametini değiştirmek üzere, çark ettiği zaman takip ettiği daire kavsi
moving platform
hareket eden platform
moving platform
hareketli platform
moving ramp
yürüyen rampa
moving scale instrument
devinen olcekli alet
moving screen
(Askeri) hareketli örtme perdesi
moving screen
(Askeri) MÜTEHARRİK ÖRTME PERDESİ: Düşman keşif unsurlarını uzakta tutan ve kıta hareket ve faaliyetlerini düşman gözetlemesinden saklayan keşif kolları, çok defa, motorize veya mekanize müfrezeler
moving sidewalk
yürüyen kaldırım
moving stairway
yürüyen merdiven
moving submarine haven
(Askeri) SEYYAR DENİZALTI BARINAĞI: İntikaldeki denizaltıları çevreleyen ve belirtilmiş rota üzerindeki Denizaltının tahmini mevkiinden 50 mil ileriye, 100 mil geriye, 15'er mil yanlara doğru uzanan, denizaltı ihbarları ile tesis edilmiş saha. Ayrıca bakınız: "moving havens"
moving submarine haven
(Askeri) seyyar denizaltı barınağı
moving surface ship haven
(Askeri) SEYYAR SUÜSTÜ GEMİSİ BARINAĞI: Bir gemi veya gemi grubu rehberinin tahmini mevkii merkez alınmak suretiyle, normal olarak, belirli yarı çapta bir daire olarak kabul edilen, su üstü gemileri ihbarı ile tesis edilmiş saha. Ayrıca bakınız: "moving havens"
moving target
(Askeri) MÜTEHARRİK HEDEF, HAREKET HALİNDE HEDEF: Uçak veya araç gibi hareket halinde bulunan bir hedef
moving target indication
(Askeri) MÜTEHARRİK HEDEF BELİRTİSİ: Radar ekranında yalnız hareket halindeki hedeflerin görülmesine imkan veren bir radar tekniği
moving target indicator
(Askeri) hareketli hedef göstergesi
moving target indicator
(Askeri) HAREKETLİ HEDEF GÖSTERGESİ: Yalnızca hareket halindeki hedeflerin radar ekranında gözükmesi. Sabit hedeflerden geri gelen sinyaller, uygun bir hafıza devresi aracılığıyla, dönüş sinyalinden çıkartılır
moving total
(Ticaret) hareketli toplam
moving total
oynak toplam
moving vane pump
hareketli cepli pompa
moving walk
yürüyen yaya yolu
moving walk
yürüryol
moving walkway
yürüyen kaldırım
moving wall
hareketli pano duvar
move
{i} nakil
move
oynamak
move
ilerlemek
move
{f} teklif etmek
move
{i} oynama
move
{f} hareket et

George trenin hareket etmeye başladığını hissetti. - George felt the train begin to move.

Motorda sorun yok, fakat arabam hareket etmiyor. - Nothing's wrong with the engine, but my car won't move.

move
{f} kıpırdatmak
move
{f} 1. kımıldatmak, oynatmak, hareket ettirmek; kımıldamak, oynamak, hareket etmek: My right leg is paralyzed; I can't move it. Sağ bacağım
move
{i} oynama sırası
move
{f} yer değiştirmek
move
(Askeri) kopya etmek
move
dama taş sürme
move
kımıldanmak
move
(Bilgisayar) taşı

Maziye sünger çekip yeniden başlamak için işimi bıraktım ve taşındım. - I quit my job and moved so I could start off with a clean slate.

Yaklaşık 1830 yılında, aile anayurdu Almanya'dan Şikago'ya taşındı. - The family moved from their native Germany to Chicago around the year 1830.

move
müteessir etmek
move
gitmek

Tom gitmek için hiç bir şey yapmadı. - Tom made no move to go.

move
ırgalamak
move
(Bilgisayar) öğesini taşı
move
çekilmek
move
işlemek (bağırsaklar)
move
almak
move
karışmak
move
satranç
move
dama oynama sırası
move
(Bilgisayar) konumuna taşı
move
konumuna getirmek
move
devindirmek
move
kaldırmak
move
(Bilgisayar) taşıma

Tom sırtı ağrıdığı için piyanoyu taşımaya yardım edemiyor. - Tom can't help move the piano because he has a bad back.

Tom Mary'nin şifonyerini taşımasına yardım etti. - Tom helped Mary move the dresser.

move
göçmek
move
işletmek
move
işletmek (bağırsakları)
move
mütehassis etmek
move
kaymak
move
kalkmak
move
hareket etmek / ettirmek
move
dokunmak
move
ileri gitmek
move
koymak
move
kımıldatmak
move
satmak
move
yerini değiştirmek
move
sürmek
move
tesir etmek
move
devinmek
move
önermek
move
(Felsefe) devinim
move
yürütmek
movingly
etkileyici bir şekilde
earth moving
toprak kaldırma
earth moving machinery
kazı makinesi
forward moving
ileriye giden
move
gelişmek
move
zamanını geçirmek
move
hareket ettirmek
move
etkilemek
move
taşınma

Birkaç fil Avrupa'ya taşınmak için gönüllü olurdu. - Few elephants would volunteer to move to Europe.

Mevcut evimiz çok küçük, bu nedenle taşınmaya karar verdik. - Our present house is too small, so we decided to move.

move
oynatmak
move
birlikte olmak

Tom çocuklarıyla birlikte olmak için Boston'a geri döndü. - Tom moved back to Boston to be with his kids.

Leyla, annesiyle birlikte olmak için eve taşındı. - Layla moved home to be with her mother.

move
sona yaklaşmak
move
girişim
move
duygulandırmak
move
kımıldama

Kımıldama, yoksa seni vururum. - Don't move, or I'll shoot you.

Onu uyandırma korkusuyla kımıldamadık. - We did not move for fear we should wake him up.

move
yürümek
move
(satranç) hamle
move
hareket etme

Onlar hızlı hareket etmek zorunda kalacaktı. - They would have to move fast.

Kendinizi kayan kumda bulduğunuzda, hareket etmezseniz daha yavaş batarsınız. - If you find yourself in quicksand you'll sink more slowly if you don't move.

slow moving
yavaş hareket eden
Move
dolaşın
Word has it you´re moving to İzmir
k. dili İzmir´e taşınacağını söylüyorlar
a moving voice
yanık ses
be moving
hareket
deeply moving
derinden hareketli
dragging ones feet while moving
taşırken olanlar ayaklarını sürüyerek
earth moving machines
hafriyat makinaları
earth moving machines
hafriyat makineleri
fast moving consumer goods
hızlı tüketim malları hareketli
fast-moving
Hızlı hareket eden
get moving
(deyim) Acele etmek, kımıldamak
keep moving
Yürümeye devam
move
{f} kimilda
move
haml
İngilizce - İngilizce
That moves or move

moving pictures.

A causing of a movement

The rats' movings are willed movements.

Present participle of move
That causes someone to feel emotion

a moving story.

The relocation of goods
{a} passing, exciting, affecting
The moving spirit or moving force behind something is the person or thing that caused it to start and to keep going, or that influenced people to take part in it. She alone must have been the moving spirit behind the lawsuit that lost me my position
{i} making motion; movement; transporting; changing of residence
Changing place or posture; causing motion or action; as, a moving car, or power
arousing or capable of arousing deep emotion; "she laid her case of destitution before him in a very moving letter"- N
The act of changing place or posture; esp
used of a series of photographs presented so as to create the illusion of motion; "Her ambition was to be in moving pictures or `the movies'"
arousing or capable of arousing deep emotion; "she laid her case of destitution before him in a very moving letter"- N Hawthorne
Hawthorne in motion; "a constantly moving crowd"; "the moving parts of the machine"
If something is moving, it makes you feel strongly an emotion such as sadness, pity, or sympathy. It is very moving to see how much strangers can care for each other = touching + movingly mov·ing·ly You write very movingly of your sister Amy's suicide
{s} emotionally touching, stirring, inspiring
Hawthorne in motion; "a constantly moving crowd"; "the moving parts of the machine" used of a series of photographs presented so as to create the illusion of motion; "Her ambition was to be in moving pictures or `the movies'
in motion; "a constantly moving crowd"; "the moving parts of the machine"
Exciting movement of the mind; adapted to move the sympathies, passions, or affections; touching; pathetic; as, a moving appeal
A moving model or part of a machine moves or is able to move
the act of changing one's dwelling place or place of business
used of a series of photographs presented so as to create the illusion of motion; "Her ambition was to be in moving pictures or `the movies'
{a} motive
movent
moving average
One of a family of techniques used to analyze time series data, in which a weighted average is determined for a given data point based on its value and the past values
moving part
In a piece of machinery with multiple parts, a part that is powered to move
moving parts
plural form of moving part
moving picture
A film, movie
moving pictures
plural form of moving picture
moving ramp
An inclined moving walkway
moving screen
An offensive foul committed when a player executing a screen moves in order to block the defender and makes contact. Technically it is a block; in other words, there is no such terminology in most rulebooks using the phrase "moving screen." This means that, for it to be a foul, there must be contact (and illegal contact at that, meaning advantage-conveying). No illegal contact, no foul, no matter how much moving the screener does
moving spirit
Someone who provides significant impetus or guidance in a given venture, movement, enterprise etc
moving spirits
plural form of moving spirit
moving the yardsticks
Present participle of move the yardsticks
moving unit
A unit of measurement in motion, such as moving crowd,or moving parts of a machine
moving units
plural form of moving unit
moving walkway
A slow conveyor belt that transports people horizontally or on an incline in a similar manner to an escalator
moving average
average that is recalculated after every numerical change; method for calculating the value of inventory
moving along
progress, advance, movement
moving around
wandering, loitering, going from place to place
moving aside
moving to the side, moving laterally
moving average
The average of a company's stock prices over in a period as short as a few days or as long as several years and showing trends for the given interval As each new stock price is included in calculating the average, the earliest price of the series is deleted
moving average
An average of a security's price over a particular time period Example: The average changes on a 200-day moving average includes the most current 200 trading days Moving averages usually indicate levels of support or resistance for a security
moving average
A way of smoothing a set of data, widely used in price time series
moving average
A technical analysis term The average prices of a security for a particular period are charted in an attempt to determine recent trends
moving average
The average of the last 'x' number of numerical values out of a set that contains a larger number of historical values A six-month simple moving average forecast is the average of the demand from the previous six periods; with each new period the last period is added and the oldest period deleted before recalculating the new average
moving average
(Ticaret) The average of the last 'x' number of numerical values out of a set that contains a larger number of historical values. A six-month simple moving average forecast is the average of the demand from the previous six periods; with each new period the last period is added and the oldest period deleted before recalculating the new average
moving average
Moving average is the average price of a security over the previous days or years A 50-day moving average is the average price of a security over the past 50 days This gives an indication of a security's price trend The longer the average (200-days vs 50 days) the more long-term the trend being approximated Moving averages work best in trending markets since it is a useful indicator to confirm changes in trend However, moving averages give as many false signals as correct ones, in particular when using a short-term moving average Technical analysts use the 200-day moving average to determine with more accuracy the direction of a stock or the market Comparing the 200-day average with the 50-day can also be useful to gain insight into the direction of a stock When the short-term average moves above the long-term average, it's considered a buy signal When the short-term moving average moves below the long-term average, it's considered a selling signal
moving average
Moving averages are one way to view historical price levels Moving average take into account some number of price periods (a new period is added and the oldest is dropped from the calculation) to show average price over time It is possible to weight more recent prices and by linearly or exponentially smoothing the average lines The longer the averaging period, the more lag you will see between the average and the most recent prices
moving average
Average price of a stock over a period of time and adjusted each day for the same period of time
moving average
The average price of a stock / market over any given (rolling) period of time Used primarily as an indication of trend, less useful in rangebound markets
moving average
A perpetual inventory cost flow alternative whereby the cost of goods sold and the cost of ending inventory are determined by using a weighted-average cost of all merchandise on hand after each purchase
moving average
Used in charts and technical analysis, an average of the prices of the security or commodity is calculated over set amount of time and showing trends for the latest interval When a new variable is calculated and added to the series, the oldest variable is deleted
moving average
A technical charting tool that smooths out the jagged price chart of a security to show the longer term trend Moving averages are calculated by averaging the price over a period of time usually 30-200 days, but shorter and longer moving averages are also used
moving average
A price average that is adjusted by adding other parametrically determined prices over some time period
moving average
The average of security or commodity prices in a given time period ranging from days to years with the objective to determine trends for the latest time intervals As new variables are included in the calculation of the moving average, the last variable of the series is deleted
moving average
a sequence of averages, derived from a set of time-series data, for a period of time, such as a season, week, month or day; each average covers n such periods and is computed by deleting the first period from the previous MA, and adding in the most recent period
moving average
a technical analysis tool equal to the average of the last traded price over some time period
moving average
A moving average is an average of a security's price over a specific time period The average changes, for example, on a 30-day moving average, so that it includes the most current 30 trading days Moving averages often indicate levels of support or resistance for a security
moving average
A average closing price for a stock over a 50-day or 200-day period The moving average smoothes out day-to-day swings in prices and creates a context in which to judge price trends Calculated by dividing the number of days (either 50 or 200) into the average price of a stock for the last 50 or 200 days (determined by adding the closing prices for the last 50 or 200 days)
moving average
Used in charts and technical analysis, the average of security or commodity prices constructed in a period as short as a few days or as Long as several years and showing trends for the latest interval As each new variable is included in calculating the average, the last variable of the series is deleted
moving average
The average price of a security over the previous days or years For example, a 50-day moving average is the average price of a security over the past 50 days This gives an indication of a security's price trend
moving average
The average of the most recent K data values, where K is the "order" or "span" of the moving average This is one of the methods often used for forecasting time series data Large values for K give good results for very stable series Smaller values are needed for series which tend to change level frequently
moving average
Abbreviation: mvg Average price of a security/index/futures contract/bond over a fixed period of time Any aspect of price can be used, but the most popular is the closing price Eg, a 39-week moving average is the sum of the last 39 weeks' closing prices divided by 39 Each week the oldest price is dropped & the current price added before the average is recalculated It is usually represented by a line on a chart with each plot on the line being one 39-week average figure Moving averages are used to smooth out the fluctuations in price action so the underlying trend can more clearly be seen Some hold a stock if it remains above its 50-day moving average This "smoothing out" comes at a price It can obliterate the fine details & clues markets leave & which experienced technicians can use to their advantage Solution: use the moving average, but only as 1 tool among many
moving average
An average of prices for a specified number of days If it is a three (3) day moving average, for example, the first three days' prices are averaged (1,2,3), followed by the next three days' average price (2,3,4), and so on Moving averages are used by technicians to spot changes in trends
moving company
This column on the MoverQuotes tables tells you the name of the company offering a particular program
moving company
A Moving Company is the business offering your move program and that is in charge of transporting your belongings
moving company
company that moves people's possessions from one home to another
moving company
is the national moving company through which affiliated agents are granted the necessary authority to transport interstate shipments The moving company handles dispatching, shipment routing and monitoring, paperwork processing, and claims settlement for all interstate shipments handled by its agents
moving company
a company that moves the possessions of a family or business from one site to another
moving expense
the cost of moving your residence from one location to another
moving in
occupation: the act of occupying or taking possession of a building; "occupation of a building without a certificate of occupancy is illegal"
moving picture
A moving picture is a film. A movie. a film made to be shown at the cinema
moving picture
The usual form of moving pictures is that produced by the cinematograph
moving picture
A series of pictures, usually photographs taken with a special machine, presented to the eye in very rapid succession, with some or all of the objects in the picture represented in slightly changed positions, producing, by persistence of vision, the optical effect of a continuous picture in which the objects move in some manner, as that of some original scene
moving picture
film, movie, cinematic picture
moving picture
a form of entertainment that enacts a story by a sequence of images giving the illusion of continuous movement; "they went to a movie every Saturday night"; "the film was shot on location"
moving sidewalk
A conveyor for transporting pedestrians along a level passageway
moving staircase
escalator
moving staircase
an escalator
moving target
target the is difficult to hit because it is in constant motion
moving van
a van used for moving home or office furniture
moving van
a large vehicle used for moving furniture from one house to another British Equivalent: removal van
moving-coil galvanometer
a galvanometer that is operated by the force exerted by an electric current flowing in a movable coil suspended in a magnetic field
get moving
To start hurrying to undertake a task

We should get moving with the props if we want this play ready on time.

move
To arouse the feelings or passions of; especially, to excite to tenderness or compassion; to touch pathetically; to excite, as an emotion
move
The act of moving a token on a gameboard from one position to another when it's one's turn to play
move
To mention; to raise (a question); to suggest (a course of action); to lodge (a complaint)
move
To change place or posture; to stir; to go, in any manner, from one place or position to another; as, a ship moves rapidly
move
To change the place of a piece in accordance with the rules of the game
move
To apply to, as for aid
move
A formalized or practiced action used in athletics, dance, physical exercise, self-defense, hand-to-hand combat, etc

He can win a match with that one move.

move
An act for the attainment of an object; a step in the execution of a plan or purpose
move
The event of changing one's residence
move
To incite, urge (someone to do something); to solicit (someone for or of an issue); to make a proposal to

Sir, seyde Sir Boys, ye nede nat to meve me of such maters, for well ye wote I woll do what I may to please you..

move
To cause to change place or posture in any manner; to set in motion; to carry, convey, draw, or push from one place to another; to impel; to stir; as, the wind moves a vessel; the horse moves a carriage
step in front of a moving train
to sacrifice one's own life for a noble and loyal cause
move
{v} to change place, pass, walk, stir, stir up, excite, affect, vex, propose
movingly
{a} pathetically, feelingly, deeply
Fast moving consumer goods
(Reklam) FMCG. An expression used to describe frequently purchased consumer items, such as foods, cleaning products and toiletries
inward-moving
moving or directed toward the center or axis, especially when spinning or traveling in a curve
move
cause to move, both in a concrete and in an abstract sense; "Move those boxes into the corner, please"; "I'm moving my money to another bank"; "The director moved more responsibilities onto his new assistant"
move
The act of moving; a movement
move
To transfer (a piece or man) from one space or position to another, according to the rules of the game; as, to move a king
move
If you make a move, you take a course of action. The week before the deal was supposed to close, fifteen Japanese banks made a move to pull out
move
dispose of by selling; "The chairman of the company told the salesmen to move the computers"
move
change residence, affiliation, or place of employment; "We moved from Idaho to Nebraska"; "The basketball player moved from one team to another"
move
If a situation or process is moving, it is developing or progressing, rather than staying still. Events are moving fast Someone has got to get things moving
move
If something moves you to do something, it influences you and causes you to do it. It was punk that first moved him to join a band seriously
move
arouse sympathy or compassion in; "Her fate moved us all"
move
the act of changing your residence or place of business; "they say that three moves equal one fire"
move
[a k a , TURN] - The movement of one of the friendly active game pieces from its station to a square in its projection; this action should be conducted in the presence of the opponent (and Umpire) A move/turn ends after a player's movement is completed and confirmed [the nature of this confirmation must be mutually agreed upon prior to start of play] A series of related moves to achieve an objective is known as a COMBINATION When the opponent is forced to make a given move due to the particular game setup, it is known as a FORCE, SQUEEZE, or ZUGZWANG Once a game piece is moved from its opening station, it is DEVELOPED [A move is denoted by a - (i e , dash) in recorder notation ]
move
To excite to action by the presentation of motives; to rouse by representation, persuasion, or appeal; to influence
move
to ship, offer for shipment, offer for entry, import, receive for transportation, carry or otherwise transport or move, or allow to be moved into, through, or within the United States (See also safe transfer ) [BSWG/2/5: US Federal Register, 7 Code of Federal Regulations part 340, Restrictions on the Introduction of Regulated Articles, 1993]
move
If you move from one job or interest to another, you change to it. He moved from being an extramural tutor to being a lecturer in social history In the early days Christina moved jobs to get experience. Move is also a noun. His move to the chairmanship means he will take a less active role in day-to-day management
move
A white ply followed by a black ply Sometimes used to refer to a ply itself, when the ply is an occupation rather than a capture See also: ply, occupy
move
To propose a motion
move
(game) a player's turn to move a piece or take some other permitted action
move
n Refers to the motion between holds ie; "That's a tough move from the gaston to that sloper "
move
{f} be in motion; put in motion; act on, take action; transfer from one place to another; change residence; excite, cause emotion; motivate, spur to action; suggest, propose; take a turn in a game, reposition a game piece
move
a change of position that does not entail a change of location; "the reflex motion of his eyebrows revealed his surprise"; "movement is a sign of life"; "an impatient move of his hand"; "gastrointestinal motility"
move
a change in physical location of WATS when made at the request of the Customer
move
If you make a move, you prepare or begin to leave one place and go somewhere else. He glanced at his wristwatch. `I suppose we'd better make a move.'
move
in projected space: to y = e/n - sd, where s is a fixed step size (= 1/4)
move
If you tell someone to get a move on, you are telling them to hurry. = hurry up
move
To relocate an object Moving an object unlinks it from the initial location and links it to the new location
move
the act of changing location from one place to another; "police controlled the motion of the crowd"; "the movement of people from the farms to the cities"; "his move put him directly in my path"
move
have an emotional or cognitive impact upon; "This child impressed me as unusually mature"; "This behavior struck me as odd"
move
Building command for moving object
move
If you move, you act or you begin to do something. Industrialists must move fast to take advantage of new opportunities in Eastern Europe. = act
move
{i} instance of moving; motion; change of residence; action; repositioning of a game piece, turn in a game; formal request or proposition
move
(Internal) MOVE [/Y|/-Y] [d: ][path]filename[,[d: ][path]filename[ ]] destination Moves one or more files to the location you specify Can also be used to rename directories
move
To change residence; to remove, as from one house, town, or state, to another; to go and live at another place
move
have a turn; make one's move in a game; "Can I go now?"
move
move so as to change position, perform a nontranslational motion; "He moved his hand slightly to the right"
move
When you move something or when it moves, its position changes and it does not remain still. She moved the sheaf of papers into position A traffic warden asked him to move his car I could see the branches of the trees moving back and forth The train began to move
move
If people in authority move someone, they make that person go from one place or job to another one. His superiors moved him to another parish Ms Clark is still in position and there are no plans to move her = transfer
move
To move data to another area of the sheet or to a different sheet
move
change location; move, travel, or proceed; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"
move
10. If you move towards a particular state, activity, or opinion, you start to be in that state, do that activity, or have that opinion. Since the Convention was drawn up international opinion has begun to move against it. Move is also a noun. His move to the left was not a sudden leap but a natural working out of ideas. = shift
move
To rearrange text in a document (WP, Gr 6)
move
live one's life in a specified environment; "she moves in certain circles only"
move
To act; to take action; to stir; to begin to act; as, to move in a matter
move
follow a procedure or take a course; "We should go farther in this matter"; "She went through a lot of trouble"; "go about the world in a certain manner"; "Messages must go through diplomatic channels"
move
the act of deciding to do something; "he didn't make a move to help"; "his first move was to hire a lawyer" (game) a player's turn to move a piece or take some other permitted action the act of changing your residence or place of business; "they say that three moves equal one fire" go or proceed from one point to another; "the debate moved from family values to the economy" progress by being changed; "The speech has to go through several more drafts"; "run through your presentation before the meeting" propose formally; in a debate or parliamentary meeting have a turn; make one's move in a game; "Can I go now?" arouse sympathy or compassion in; "Her fate moved us all" move so as to change position, perform a nontranslational motion; "He moved his hand slightly to the right" cause to move, both in a concrete and in an abstract sense; "Move those boxes into the corner, please"; "I'm moving my money to another bank"; "The director moved more responsibilities onto his new assistant" change residence, affiliation, or place of employment; "We moved from Idaho to Nebraska"; "The basketball player moved from one team to another" dispose of by selling; "The chairman of the company told the salesmen to move the computers" live one's life in a specified environment; "she moves in certain circles only
move
move files move directories
move
If a person or company moves, they leave the building where they have been living or working, and they go to live or work in a different place, taking their possessions with them. My family home is in Yorkshire and they don't want to move She had often considered moving to London They move house fairly frequently Move is also a noun. Modigliani announced his move to Montparnasse in 1909
move
give an incentive for action; "This moved me to sacrifice my career"
move
propose formally; in a debate or parliamentary meeting
move
de installation, equipment relocation packaging (as necessary), un-packaging, installation, and testing to ensure the complete desktop/laptop is functional and physically connected to the network
move
(n ) In programming, a transfer of information
move
If you say that someone moves in a particular society, circle, or world, you mean that they know people in a particular social class or group and spend most of their time with them. She moves in high-society circles in London
move
progress by being changed; "The speech has to go through several more drafts"; "run through your presentation before the meeting"
move
perform an action, or work out or perform (an action); "think before you act"; "We must move quickly"; "The governor should act on the new energy bill"; "The nanny acted quickly by grabbing the toddler and covering him with a wet towel"
move
Move one or more files from one place to another Example MOVE \TEMP\AFILE TXT \ARCH\REFRNCE Move AFILE TXT from temporary directory into an archive directory
move
(game) a player's turn to move a piece or take some other permitted action the act of changing your residence or place of business; "they say that three moves equal one fire"
move
To advance a player's checker according to the value showing on one of the dice Types of moves include: Enter Enter a checker from the bar When a player has a checker on the bar, this is the only legal move Advance Advance a checker the number of points shown on one of the dice, possibly hitting an opposing blot Bear off Bear a checker off the board, from the player's home board
move
If you say that you will not be moved, you mean that you have come to a decision and nothing will change your mind. Everyone thought I was mad to go back, but I wouldn't be moved. = budge
move
If you are on the move, you are going from one place to another. Jack never wanted to stay in one place for very long, so they were always on the move
move
If you say that one false move will cause a disaster, you mean that you or someone else must not make any mistakes because the situation is so difficult or dangerous. He knew one false move would end in death
move
(a motion) to make a formal proposal
move
To propose; to recommend; specifically, to propose formally for consideration and determination, in a deliberative assembly; to submit, as a resolution to be adopted; as, to move to adjourn
move
A move is an action that you take in order to achieve something. The one point cut in interest rates was a wise move The thirty-five member nations agreed to the move
move
go or proceed from one point to another; "the debate moved from family values to the economy"
move
If something moves you, it has an effect on your emotions and causes you to feel sadness or sympathy for another person. These stories surprised and moved me His prayer moved me to tears. + moved moved Those who listened to him were deeply moved
move
to move the goalposts: see goalpost to move a muscle: see muscle
move
be in a state of action; "she is always moving"
move
The advancement of a player's checker according to the value showing on one of the dice he rolls There are three types of legal moves A player may: Enter a checker from the bar (When a player has a checker on the bar, this is his only legal move ) Move a checker the number of pips indicated on the die to a lower open point, possibly hitting an opposing blot Bear off a checker, if all of the player's checkers are in his home board
move
If you move an event or the date of an event, you change the time at which it happens. The club has moved its meeting to Saturday, January 22nd The band have moved forward their Leeds date to October
move
live one's life in a specified environment; "she moves in certain circles only
move
the act of deciding to do something; "he didn't make a move to help"; "his first move was to hire a lawyer"
move
The act of moving one of the pieces, from one position to another, in the progress of the game
move
To change residence; to remove, as from one house, town, or state, to another
move
At a meeting, if you move a motion, you formally suggest it so that everyone present can vote on it. Labour quickly moved a closure motion to end the debate I move that the case be dismissed. = put forward, propose
move
To rearrange text in a document
move
change locations in the folder tree or on the screen
move
A move is an act of putting a chess piece or other counter in a different position on a board when it is your turn to do so in a game. With no idea of what to do for my next move, my hand hovered over the board
move
A window menu choice used to put a window in a different location on the screen
move
propose formally; in a debate or parliamentary meeting have a turn; make one's move in a game; "Can I go now?"
move
If you move to a new topic in a conversation, you start talking about something different. Let's move to another subject, Dan
move
A word processing function which allows the writer to use the computer's mouse to highlight and change the location of text, from one part of a document to another
move
definition: change in game state allowed by rules model 1: process a move is the submission, evaluation, and implementation of an atomic change in state atomic change = change in a single variable
move
When you move, you change your position or go to a different place. She waited for him to get up, but he didn't move He moved around the room, putting his possessions together Move is also a noun. The doctor made a move towards the door Daniel's eyes followed her every move. = movement
move
[ steps --- ] Raises the active turtle's pen so that a line will definitely not be drawn as she moves forward the number of steps given by steps Then her pen is returned to its previous state
movingly
In a moving manner
movingly
in a moving manner; "she sang movingly
movingly
touchingly; in a moving manner; dramatically; emotionally; with inspiration
outward-moving
moving or directed away from center, especially when spinning or traveling in a curve
quick-moving line
queue that advances rapidly
quick-moving queue
line that advances rapidly
self-moving
self-acting: designed to activate or move or regulate itself; "a self-activating sprinkler system"
self-moving
self-mobile, moves by itself
simple moving average
The mean, calculated at any time over a past period of fixed length
simple moving average
(Ticaret) A moving average calculation in which all past periods considered have equal weight and are not factored or smoothed
simple moving average
The average price of a given time period, (5, 10 min , daily, etc ) where each of the chosen periods carries the same weight for the average Example: Day 1 close, USD/JPY 124 00 Day 2 close, 126 00 Day 3 close 125 00 The 4 day SMA is 125 00
slow moving inventory
(Ticaret) Items in stock that have had no usage activity for a specified number of days, or whose usage rate is significantly below the historical or expected average
slow moving line
line that advances at a slow pace
slow moving queue
line that advances at a slow pace
slow-moving
moving slowly; "slow-moving cars
slow-moving
{s} characterized by slow lethargic movement, that moves slowly, moving slowly
slow-moving
moving slowly; "slow-moving cars"
Türkçe - İngilizce

moving teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

karga yürüyüşü moving forward
by hopping while in a squatting position (an exercise)
moving