hareketli

listen to the pronunciation of hareketli
Türkçe - İngilizce
moving

Cats are often run over by moving vehicles. - Kediler genellikle hareketli araçlar tarafından ezilirler.

This is an interesting, funny and even moving story. - Bu ilginç, komik ve hatta hareketli bir hikaye.

mobile
active

The stock market is very active. - Borsa çok hareketlidir.

dynamic

Berlin is a very dynamic city. - Berlin çok hareketli bir şehir.

bustling

The street was bustling with shoppers. - Sokak alışverişçilerle hareketliydi.

live

Today's party was really lively, wasn't it? - Bugünkü parti gerçekten hareketliydi, değil mi?

We had a lively party last night. - Dün gece hareketli bir partimiz vardı.

lively

Today's party was really lively, wasn't it? - Bugünkü parti gerçekten hareketliydi, değil mi?

We had a lively party last night. - Dün gece hareketli bir partimiz vardı.

(Fizik,Teknik) kinetic
go-go
like a jack-in-the-box
energetic

Tom wasn't very energetic. - Tom çok hareketli değildi.

hinged
motile
colourful
vigorously
movable
(Fizik) unconstant
vibrant
lilting
dashing
manoeuvrable
buoyant
(Diş Hekimliği) removable
moveable
jet-propelled
(Askeri) travelling crane
vigorous

Vigorous exercise makes you sweat. - Hareketli egzersiz seni terletir.

moving net
alive
sprightly
hectic

Monday was so hectic. - Pazartesi günü çok hareketliydi.

Tom has a hectic schedule. - Tom'un hareketli bir programı var.

(Bilgisayar) in motion
thinness
gamesome
rattling
swinging
restless

These kids are always restless. - Bu çocuklar her zaman hareketlidirler.

like a jack in the box
go go
shifting
alive and kicking
full of action
activated
zippy
animate

He will have gotten the inspiration from that animated cartoon. - O hareketli çizgi filmden ilham almış olacak.

vivacious, animated
sliding
bouncing
moving, active
brisk
moving, active; energetic, lively, brisk, agile, restless; hectic, busy
agile
skittish
busy

What with the visitors and all the extra housework, I've had a very busy week. - Konuklar ve fazla ev işi nedeniyle, çok hareketli bir hafta geçirdim.

animated

He will have gotten the inspiration from that animated cartoon. - O hareketli çizgi filmden ilham almış olacak.

sappy
floating
to moving
zealous
spanking
bright
hareket
movement

Your movements were unaccountable. - Hareketlerin sorumsuzdu.

Your son took part in the student movement, I hear. - Oğlunuz öğrenci hareketi içinde yer aldı, ben duydum.

hareket
motion

The man lay motionless. - Adam hareketsiz yatıyordu.

Mary made a slight motion with her head. - Mary başıyla hafif bir hareket yaptı.

hareket
move

George felt the train begin to move. - George trenin hareket etmeye başladığını hissetti.

They were so frightened that they couldn't move an inch. - O kadar korktular ki bir inç hareket edemediler.

hareketli donanım
(Askeri) running rigging
hareketli faz
(Gıda,Tıp) mobile phase
hareketli göbek
plunger
hareketli kaynak
(Coğrafya) mobile source
hareketli kum
running sand
hareketli merdiven
escalator
hareketli metin
(Bilgisayar) animated text
hareketli müzik
(Muzik) upbeat music
hareketli ortalamalar
(Ticaret) moving averages
hareketli tahvil
(Politika, Siyaset) active bond
hareketli yük
movable load
hareketli yük
load
hareketli aksam
moving parts
hareketli akışkan
(Otomotiv) hydraulic
hareketli ara yüzey
(Tıp) moving-belt interface
hareketli av aracı
(Denizbilim) mobile fishing gear
hareketli baskı
(Askeri) rolling recoil
hareketli bağlama
movable weir
hareketli başçık
(Botanik, Bitkibilim) mobile anther
hareketli beste
humoresque
hareketli bina
panel house
hareketli borsa
(Ticaret) active market
hareketli bölge
(Jeoloji) mobile belt
hareketli bölge
bearing areas
hareketli bölme
operable partition
hareketli bölme
movable partition
hareketli cepli pompa
moving vane pump
hareketli dans
quickstep
hareketli deneme
dynamic probing
hareketli destek ekibi
mobile support team
hareketli dingil
lifted axle
hareketli dişli çark
sliding ring
hareketli durum
(Askeri) movable stage
hareketli düğüm
slip knot
hareketli eleron
(Havacılık) retractable aileron
hareketli ezgi
lilt
hareketli fatura
(Bilgisayar) mobile invoice
hareketli fay
(Jeoloji) active fault
hareketli föy
(Ticaret) loose sheet
hareketli föy
(Ticaret) journal voucher
hareketli föy yöntemi
(Ticaret) loose-leaf method
hareketli geri tepme
(Askeri) sliding recoil
hareketli geçme
running fit
hareketli halka
(Botanik, Bitkibilim) mobile ring
hareketli hedef
moving target
hareketli hedef göstergesi
(Askeri) moving target indicator
hareketli iade
(Bilgisayar) mobile refund
hareketli imleç
(Bilgisayar) animated cursor
hareketli iğne
(Tekstil) driver needle
hareketli kalıp
moving form
hareketli kalıp
(İnşaat) moving forms
hareketli kanat
moving blade
hareketli kanat
flapping wing
hareketli katalog
(Bilgisayar) mobile catalog
hareketli kum
quicksand
hareketli kum
running sand, shifting sand
hareketli köprü
movable bridge
hareketli künye
(Bilgisayar) mobile masthead
hareketli kısım
walking part
hareketli makara
movable pulley
hareketli mayın
(Askeri) moving mine
hareketli merdivenler
(Havacılık) movable steps
hareketli mesnet
expansion bearing
hareketli mesnet
support on colliers
hareketli olarak
eventfully
hareketli olmayan
nonmobile
hareketli ortalama
(Ticaret) moving average method
hareketli pano duvar
moving wall
hareketli parçalar
(Otomotiv) crankshaft drive
hareketli piyasa
(Ticaret) active market
hareketli platform
moving platform
hareketli ray
lighting rail
hareketli silindir
dancing roller
hareketli spektrum
(Çevre) running spectrum
hareketli taban
(Askeri) movable bed
hareketli takvim
(Bilgisayar) mobile calendar
hareketli tekerlek
castering wheel
hareketli tekerlek
traction wheel
hareketli toplam
(Ticaret) moving total
hareketli vinç
traveling crane
hareketli vizyonoz
animated viewer
hareketli vizyonöz
animated viewer
hareketli volkan
(Jeoloji) active volcano
hareketli web sitesi
(Bilgisayar) mobile web site
hareketli yatak
mobile bed
hareketli yük
movable load, live load
hareketli zarf
(Bilgisayar) mobile envelope
hareketli çekim
(Sinema) dynamic shot
hareketli çerçeve
movable sash
hareketli çerçeveler
(Arılık) movable frames
hareketli çöktürücü
dynamic precipitator
hareketli ızgara
(Askeri) live skid
hareketli ızgara
travelling grate
hareketli ızgara
chain grate stoker
hareketli şarkı
lilt
hareketli şölen
moveable feast
hareket
{i} act

The people who live in Japan must act according to the Japanese country constitution. - Japonya'da yaşayan insanlar Japon ülkesi anayasasına göre hareket etmelidir.

You must act more wisely. - Daha akıllıca hareket etmelisin.

hareket
travel

Light travels at a velocity of 186,000 miles per second. - Işık saniyede 186.000 millik bir hızla hareket eder.

Sound travels very quickly. - Ses çok hızlı şekilde hareket eder.

hareket
behavior

This movement had a great impact on the behavior of women. - Bu hareketin, kadınların davranışları üzerine büyük bir etkisi vardı.

hareket
movement; move; motion; act, behaviour, conduct; activity, action; departure, start
hareket
flight

My flight will depart in an hour. - Uçağım bir saat içinde hareket edecek.

I need a flight that leaves on Monday afternoon. - Pazartesi öğleden sonra hareket eden bir uçuşa ihtiyacım var.

hareket
{i} bearing
hareket
handling
hareket
evolvement
hareket
(Gıda) action times activation energy
hareket
militate
hareket
(Gıda) action times
hareket
ultrasonic
hareket
doings
hareket
animation
hareket
despite
hareket
kinesis
hareket
behave

Don't behave lightly. - Düşünmeden hareket etme.

hareket
(Askeri) travelling speed
hareket
commotion
hareket
conversation
hareket
(Bilgisayar) transactional
hareket
walk

You must be completely still and walk on your tip-toes. The baby is asleep. - Sen tamamen hareketsiz olmalısın ve parmak uçlarında yürümelisin. Bebek uyuyor.

Go to work, send your kids to school. Follow fashion, act normal, walk on the pavements, watch TV. Save for your old age. Obey the law. Repeat with me: I am free. - İşe git, çocuklarını okula gönder. Modayı takip et, normal hareket et, kaldırımda yürü, televizyon izle. Yaşlılığın için para biriktir. Kanunlara uy. Benimle birlikte tekrarla: Ben özgürüm.

hareket
(Askeri) weigh
hareket
life

Tom has devoted his life to the anti-nuclear-energy movement. - Tom, anti-nükleer enerji hareketine hayatını adadı.

Tom has devoted his life to the movement against nuclear energy. - Tom nükleer enerjiye karşı hareket için hayatını adadı.

hareket
stroke
hareket
front

The driver was shouting because the car in front of him wasn't moving. - Sürücü, önündeki araç hareket etmediği için bağırıyordu.

hareket
activity
hareket
locomotion
hareket
action

Mario's Pub is where the action is. - Mario'nun Pub'ı hareketin olduğu yerdir.

Tokyo wasted no time in taking action. - Tokyo harekete geçmede boşa zaman geçirmedi.

hareket
play

She played a part in the women's lib movement. - Kadınların özgürlüğü hareketinde bir rol oynadı.

She played a part in the women's lib movement. - Kadınların özgürlüğü hareketinde yer aldı.

hareket
departure

In China, you have to go to the departure station and buy train tickets there. - Çim'de, hareket istasyonuna gitmek ve tren biletleri orada almak zorundasın.

hareket
behaviour
hareket
deed

His brave deed earned him respect. - Onun cesur hareketi ona saygı kazandırdı.

hareket
stir

The politician stirred up the workers. - Politikacı işçileri harekete geçirdi.

hareket
off-block
hareket
be moving
hareket
moving in
hareket
in the motion
hareket
movement of
hareket
the act
hareket
move of
ispanyollara özgü, hareketli bir tür dans
Hispanic-specific, a kind of moving dance
aynı hareketli kaslar
congenerous muscles
eklemleri hareketli oyuncak bebek
jointed doll
eksenel hareketli kütleler
reciprocating masses
gelgit hareketli plakalı elek
reciprocating screen
gündüz hareketli olan
diurnal
hareket
step
hareket
transaction

This is an illegal transaction. - Bu yasadışı bir harekettir.

hareket
earthquake, tremor
hareket
movement, organized movement
hareket
rail. traffic
hareket
demeanour [Brit.]
hareket
motion, movement, action
hareket
setout
hareket
behaviour [Brit.]
hareket
starting

The train was just on the point of starting when I got to the station. - İstasyona vardığımda tren tam hareket etmek üzereydi.

hareket
deportment
hareket
stir, activity
hareket
(Hukuk) movement, act, conduct
Türkçe - Türkçe
Canlı, kıpırdak: "Bu perdenin hareketli sahneleri hep akşamları oynandığı için..."- H. E. Adıvar
Canlılık gösteren, canlı, kıpırdak
Hareketi olan, yer değiştirebilen, devingen, müteharrik
mobil
(Osmanlı Dönemi) SALİB
HAREKET
(Osmanlı Dönemi) Kımıldanma. Davranış. Yola çıkmak. Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı
Hareket
(Osmanlı Dönemi) HEBS
Hareket
(Osmanlı Dönemi) HABAZ
Hareket
(Osmanlı Dönemi) KEDEME
Hareket
(Osmanlı Dönemi) HIRAK
Hareket
(Osmanlı Dönemi) HEYS
Hareket
(Osmanlı Dönemi) HEYŞ
Hareket
(Hukuk) DEVİNİM
Hareket
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
hareket
Davranış
hareket
Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılan ilerlemeler, akım
hareket
Yer sarsıntısı, deprem
hareket
Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi
hareket
Yer sarsıntısı, deprem: "Ben, diyor, hareket olurken Eminönü'nde idim."- M. Ş. Esendal
hareket
Yola çıkma
hareket
Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma
hareket
Devinim
hareket
Davranış: "Sakin, dürüst, kıyafeti ve hareketleriyle hiçbir ayrılık göstermeyen bir adamdır."- H. E. Adıvar
hareket
Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içersinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi
hareket
Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi
hareket
Katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri
hareket
Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma: "Her hareketi kamera önünde rol yapıyormuşçasına hesaplı."- R. H. Karay
hareket
Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim
hareket
Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri
hareketli