içli

listen to the pronunciation of içli
Türkçe - İngilizce
sentimental
{s} sensitive
weepy
sensitive, easily moved or affected (person)
(fruit, nut, legume) the kernel or seed of which is ready to eat, the kernel or seed of which is big enough to eat
romantic
(Konuşma Dili) genuine, true, real
soulful
emotional
having an inside part, having a kernel/pulp; sensitive, emotional; sad, touching, moving
sad and moving
moving
touching
having an inside part
interior

He made over the interior of his house. - O, evinin içini yeniletti.

She has aspirations to become an interior decorator. - Onun iç dekaratör olma özlemleri var.

{s} domestic

Do you have a cheap flight ticket on a domestic line? - İç hatlarda ucuz bir uçak biletiniz var mı?

Would domestic peace be plunged into jeopardy? - İç barış tehlikeye girer mi?

inner

Music is inner life, and he will never suffer loneliness who has inner life. - Müzik iç yaşamdır. İç yaşamı olan asla yalnızlık çekmeyecek.

He looked confident but his inner feelings were quite different. - Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı.

{s} internal

We dissected a frog to examine its internal organs. - Bir kurbağayı, iç organlarını incelemek için kesip parçalara ayırdık.

That is an internal affair of this country. - O, bu ülkenin iç işidir.

içli dışlı
be hand in glove
içli köfte
meatballs stuffed with cracked wheat
içli köfte
a meatball that has been coated with a paste made of cracked wheat and meat and then fried
içli çekirdek
coccus
içli çekirdekler
cocci
{i} inside

I opened the box and looked inside. - Kutuyu açtım ve içine baktım.

Someone pushed me inside. - Biri beni içeri itti.

intrinsic
interrior
interior equipment
indoor

Tom sometimes wears sunglasses indoors. - Tom bazen içerde güneş gözlüğü takar.

I stayed indoors because it rained. - Yağmur yağdığı için evde kaldım.

internus
offal
stomach

Drinking on an empty stomach is bad for your health. - Boş mideyle içki içmek sağlığa zararlıdır.

They took Tom to the hospital to have his stomach pumped because he ate something poisonous. - Zehirli bir şey yediği için, onlar Tom'u midesini pompalatmak için hastaneye götürdüler.

intestines
içli köfte
(Gıda) stuffed mutton balls
{i} within

She will return within an hour. - O bir saat içinde geri dönecektir.

Truman arrived at the White House within minutes. - Truman, Beyaz Saray'a dakikalar içinde ulaştı.

{f} swig

He drank a great swig from the bottle. - O, şişeden büyük bir yudum içti.

If I don't drink a swig of water, I can't swallow these tablets. - Eğer bir yudum su içmezsem bu hapları yutamam.

drank

To compensate for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than was good for him. - Hastanedeki hoş olmayan deneyimlerini telafi etmek için Tom içmesi gerekenden biraz daha fazla içti.

John drank many bottles of wine. - John birçok şişe şarap içti.

endo-
{f} drinking

He began his meal by drinking half a glass of ale. - Yarım bardak bira içerek yemeğine başladı.

Too much drinking will make you sick. - Çok fazla içmek seni hasta edecek.

quaff
{f} drink

I'll buy you a drink. - Sana bir içecek ısmarlayacağım.

Europeans love to drink wine. - Avrupalılar şarap içmeyi sever.

inland
in
intra

We have to measure your intraocular pressure. Please open both eyes wide and look fixedly at this object here. - Göz merceğiniz içindeki baskıyı ölçmeliyiz. Lütfen iki gözünüzü genişçe açın ve sabit bir şekilde buradaki bu objeye bakın.

knock back
stuffing
bowels
İçli köfte
kibbeh
aşırı içli
mawkish
{i} intestine
inner, inside; interior; internal
inlying
stuffing, filling (material used to stuff or fill something)
inner part (of a nut or seed), kernel; inner part (of a fruit), meat, flesh
guts

No one seems to have the guts to do that anymore. - Artık hiç kimsenin onu yapmak için cesareti var gibi görünmüyor.

Tom doesn't have the guts to do that. - Tom'un onu yapmak için cesareti yok.

nucleus

Helium is the second simplest atom. It consists of a nucleus containing 2 protons and two neutrons. Around the nucleus orbits 2 electrons. - Helium ikinci en basit atomdur. O, iki proton ve iki nötron içeren bir çekirdekten oluşur. Çekirdek etrafında 2 elektron döner.

(a person's) true self, heart, soul: Merak etme, Safigül'ün içi temiz. Don't worry, Safigül's a good soul at heart. Eğer içinde varsa, bir yolunu bulup üniversiteyi bitirir. He'll find a way to finish university, if he really wants to do so
inland (as opposed to coastal)
inward

A ghost is an outward and visible sign of an inward fear. - Bir hayalet içe dönük bir korkunun dışa dönük ve görünür işaretidir.

We have become an intolerant, inward-looking society. - Biz hoşgörüsüz, içe dönük bir toplum olduk.

core
domestic, internal (as opposed to foreign)
the interior, the inside, the inner part or surface
insides, innards (internal organs of a person or animal)
juvenilia
knockback
endo
{s} civil

While the civil war went on, the country was in a state of anarchy. - İç savaş sırasında, ülke anarşik bir durum içindeydi.

It prevented a civil war. - Bu bir iç savaş engelledi.

biennial
breast

She is embarrassed to breastfeed in public. - O, halk içinde emzirmeye utanıyor.

Smoking can cause breast cancer. - Sigara içmek meme kanserine neden olabilir.

inside , internal , intrinsic
(Hukuk) domestic, inner, internal
refill

Tom grabbed his mug and walked into the kitchen to get a refill. - Tom kupasını aldı ve yeniden doldurmak için mutfağa gitti.

Tom held his cup out for Mary to refill it. - Tom Mary'nin onu yeniden doldurması için kupasını uzattı.

inset
inside, interior; stomach, intestines, offal; heart, mind; internal, interior, inner, inside; domestic, home
{i} kernel

Virtual memory is a memory management technique developed for multitasking kernels. - Sanal bellek çoklu görev çekirdekleri için geliştirilmiş bir bellek yönetim tekniğidir.

entrails
içli dışlı
{s} intimate
içli dışlı
{s} close
içli dışlı
{s} familiar
içli dışlı
without circumstance
içli dışlı
cheek by jowl
Türkçe - Türkçe
Kolay duygulanıp incinen, duygulu, hassas, hisli: "Annem evlatlarının bu kayıtsızlığına karşı içli bir hâlde günden güne fazla üzülüyor ve bitiyordu."- Y. K. Beyatlı
Kolay duygulanıp incinen, duygulu, hassas, hisli
Mumbar dolması
İçi dolu (taneli sebze veya kuru yemiş)
İçi dolu
Duygulandıran, etkili: "Denize uzanan demir iskelenin ucuna gidip içli şiirler okurduk birbirimize."- H. Taner
Duygulandıran, etkili
İÇLİ
(Osmanlı Dönemi) Çabuk müteessir olan, hassas duygulu
İÇLİ
(Osmanlı Dönemi) Kin tutan, haset eden
İÇLİ
(Osmanlı Dönemi) t. İçi dolu
içli dışlı
Hiç gizli işi olmayan, apaçık, olduğu gibi, senli benli, aşırı teklifsiz
içli dışlı olmak
Kız ve oğullarını karşılıklı olarak evlendirmek
içli dışlı olmak
Karşılıklı olarak candan ve içten davranmak, teklifsiz görüşmek
içli dışlı olmak
Karşılıklı olarak resmî davranışlardan uzaklaşmak, candan ve içten davranmak
içli dışlılık
İçli dışlı olma durumu
içli köfte
Yağsız kıyma ve ince bulgurla yapılan bir tür köfte
içli köfte
Yağsız kıyma ile ince bulgur iyice yoğrulup içi oyularak yumurta biçiminde hazırlanan ve içerisine kavrulmuş soğanlı kıyma konduktan sonra haşlanan veya kızartılan bir çeşit köfte
Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım
derun
Ten ile dış giysiler arası
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı: "Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir."- Ç. Altan
Bir ülkede, şehirde, toplulukta vb.de olan veya yapılan
Toplu bir durumda bulunan kimse veya nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne: "Ama hepiniz, hepiniz / Hepiniz geçim derdinde / Bir ben miyim keyif ehli içinizde?"- O. V. Kanık
İki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan
Bir ülke, şehir, topluluk vb.nde olan veya yapılan
Akıl, gönül, irade gibi insanın manevî varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri
Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm
Muhteva

Şayet bir şeyi anlamıyorsanız, onun muhtevasının farkında olmamanızdandır. - Eğer bir şeyi anlamıyorsanız, onun içeriğinin farkında olmamanızdandır.

Lütfen muhtevayı gözden geçiriniz ve herhangi bir mütenasip geri bildirimi veriniz. - Lütfen içeriği gözden geçiriniz ve herhangi uygun bir geri bildirim veriniz.

Dolma yapmak için hazırlanan karışım
Kimse veya nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne
Mide, bağırsak, karın
İnsanın manevî varlığıyla ilgili olan
Harem dairesi
Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta
Akıl, gönül, irade gibi insanın manevi varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri: "İçimizdeki sevinçleri, kederleri paylaşacak insan nerde?"- S. F. Abasıyanık
Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı
Somut kavramlarda iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan: "İç kapının perdesi yanlara doğru açıldı."- P. Safa. İnsanın manevi varlığıyla ilgili olan
Oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu
Ten ile dış giysiler arası: "Boynumda kalın yün atkı, içimde çift kat fanila, gene de titriyorum."- E. Bener
Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının karıştırılması ve yoğrulmasıyla meydana getirilen karışım
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Karın, mide
İÇ
(Osmanlı Dönemi) t. Herşeyin içerisi, dâhil, derun
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin görünmez ciheti, bâtın
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin ortasındaki kısım, göbek
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Harem dairesi
İÇ
(Osmanlı Dönemi) Kalb, vicdan, gönül
İç
(Osmanlı Dönemi) ZAMİR
İngilizce - Türkçe

içli teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

içli köfte
cracked wheat meatballs stuffed with ground beef
içli