dokunaklı

listen to the pronunciation of dokunaklı
Türkçe - İngilizce
poignant

The incident was so poignant. - Olay çok dokunaklıydı.

The eating of delicious food is one of the most intense and poignant pleasures of life. - Lezzetli yiyecek yemek, hayatın en yoğun ve dokunaklı zevklerinden biridir.

touching

Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful. - Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler.

This song is very touching. - Bu şarkı çok dokunaklı.

moving

Sami's testimony was extremely moving. - Sami'nin ifadesi son derece dokunaklıydı.

When we were small, father used to read us moving stories. - Biz küçükken babam bize dokunaklı hikayeler okurdu.

eloquent

Tom is quite eloquent, isn't he? - Tom oldukça dokunaklı, değil mi?

Her face was eloquent of her sorrow. - Onun yüzü üzüntüsü yüzünden dokunaklıydı.

speaking
expressive
pathetic

What a pathetic story! - Ne dokunaklı bir hikaye!

acidulous
barbed
mordant
moving, touching, affecting
pointed
trenchant
moving, touching, affecting, pathetic, appealing, plaintive, poignant
incisive
acid
scathing
biting
biting, harsh
sour
pungent
affective
feeling
sharp
affecting
plaintive
appealing
touchingly
lugubrious
mournful
saucy
espressivo
dokunaklı alay
sarcasm
dokunaklı biçimde
poignantly
dokunaklı olarak
movingly
dokunaklı söz
sideswipe
dokunaklı söz
quip
dokunaklı söz
an unkind cut
dokunaklı özellik
pathos
ayrılırken söylenen dokunaklı söz
parthian shaft
'ayndruksfol etkili, dokunaklı
'Ayndruksfol effective, moving
ayrılırken söylenen dokunaklı söz
parting shot
ayrılırken söylenen dokunaklı söz
parthian shot
dokunaklı