hit

listen to the pronunciation of hit
İngilizce - Türkçe
çarpmak

Tom bir köpeğe çarpmaktan kaçınmak için yoldan çıktı. - Tom swerved off the road to avoid hitting a dog.

Tom bir köpeğe çarpmaktan kaçınmak için aniden frene bastı. - Tom suddenly slammed on the brakes to avoid hitting a dog.

vurmak

Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç! - Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!

Kediye vurmaktan vazgeç! - Stop hitting the cat!

{f} isabet etmek
çarpma

Köpeğe çarpmayı engellemek için yoldan çıkmak zorunda kaldım. - I had to swerve to avoid hitting the dog.

Lütfen bana birine çarpmadığını söyle. - Please tell me you didn't hit somebody.

{i} darbe
{i} vuruş

Zamanında vuruş olmasaydı, bizim takım oyunu kaybetmiş olurdu. - If it had not been for his timely hit, our team would have lost the game.

Tom sopayı salladı ve bir tur vuruşu yaptı. - Tom swung the bat and hit a home run.

yumru

Sami iki yumrukla Layla'yı dövdü. - Sami hit Layla with both fists.

Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç! - Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!

argo iğne ile vücuda zerkedilen esrar
{i} vurma

Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç! - Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!

Tom Mary'ye vurmak istedi fakat John onu durdurdu. - Tom wanted to hit Mary, but John stopped him.

{f} yumruk atmak
sopa ile vurmak
düğmeye basmak
hedefe ulaşma
(Spor) smaç

Tom oldukça iyi bir smaçör. - Tom is a pretty good hitter.

vurulmak
denk getirmek
patlatmak
yakalama
vurgun
sükse
çok sevilen
(Bilgisayar,Teknik) kaydı bulma
uyuşmak
isabet almak
çarptırmak
{f} vur

Zamanında vuruş olmasaydı, bizim takım oyunu kaybetmiş olurdu. - If it had not been for his timely hit, our team would have lost the game.

Biz bir mermi tarafından vurulabileceğimizden korkuyorduk, bu yüzden aşağıya koştuk. - We were afraid that we might be hit by a bullet, so we ran downstairs.

(şarkı/vb.) sevilen/tutulan şey
ulaşmak
başarı

Yeni film büyük bir başarıydı. - The new movie was a big hit.

Herkes müzikalin büyük bir hit olmasını bekliyordu fakat o başarılı olmaktan çok uzaktı. - Everybody expected the musical to be a great hit, but it was far from being a success.

varmak
tokat
yumruk

Sami iki yumrukla Layla'yı dövdü. - Sami hit Layla with both fists.

Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç! - Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!

isabet

Uçak birkaç hava boşluğuna isabet etti. - The plane has hit several air pockets.

Yıldırım kuleye isabet etti. - Lightning hit that tower.

götürmek

bir kızı götürmek.

{i} çıkış
{f} (hit, --ting)
{f} yaralamak
{i} taş

Tom şişeye taş attı, onu vurdu ve onu kırdı. - Tom threw a rock at the bottle, hit it and broke it.

Tom Mary'ye bir taş attı ama bu onu incitmedi. - Tom threw a rock at Mary, but it didn't hit her.

{f} sarsmak
(Askeri) İSABET, HEDEFE VURUŞ: Bak. "sensing
hit or miss gelişigüzel
{i} yerinde söz
muvaffakıyet
make a hit beysbol tam vuruş yapmak
{f} rastgelmek
{f} olmak

Herkes müzikalin büyük bir hit olmasını bekliyordu fakat o başarılı olmaktan çok uzaktı. - Everybody expected the musical to be a great hit, but it was far from being a success.

{f} üzmek
{f} bulmak
Web sayfasına bir kez ulaşılması . Hit Sayısı o sayfaya belirtilen süre içinde kaç kez ulaşıldığını gösterir
{i} kiralık katilin hedefi
argo üstün başarı sağlamak
taş/hit/vuruş
{i} şans

Mary ona vurmadığı için Tom şanslıydı. - Tom was lucky that Mary didn't hit him.

Şansım varken Tom'u vurmalıydım. - I should've hit Tom while I had the chance.

{f} isabet ettirmek
{i} laf çaktırma
hit the slopes
Kayak yapmaya gitmek
hit and run
vurkaç
hit rate
isabet oranı
hit the books
{k} ineklemek
hit the nail on the head
yerinde konuşmak
hit a problem
Bir sorunla karşılaşmak
hit a snag
(deyim) çıkmaza girmek
hit and miss transform
(Bilgisayar,Teknik) ıskala yakala dönüşümü
hit bottom
dibe vurmak
hit counter
(Bilgisayar) ziyaretçi sayacı
hit hard
sertçe vurmak
hit it off
arası iyi olmak
hit it off
iyi geçinmek
hit it off
gül gibi geçinmek
hit it off
anlaşmak
hit it off
kanı kaynamak
hit it off
uyuşmak
hit it off with
iyi geçinmek
hit it off with somebody
anlaşmak
hit me
çak bakalım
hit on
kazara bulmak
hit on
tesadüfen bulmak
hit or miss.
ya herrü ya merrü
hit out
saldırmak
hit out
şiddetle eleştirmek
hit rate
(Bilgisayar,Teknik) isabet hızı
hit ratio
yakalama oranı
hit the hay
(Argo) yatağa yatmak
hit the hay
(Argo) uyumaya gitmek
hit the mark
rast gelmek
hit the mark
isabet etmek
hit the road
yola düzülmek
hit the roof
çılgına dönmek
hit the sack
(Argo) uyumaya gitmek
hit the sack
(Konuşma Dili) yatağa girmek
hit the sack
(Argo) yatmaya gitmek
hit against
çarp
hit and miss
gelişigüzel
hit below the belt
belden aşağı vurmak
hit below the belt
kalleşlik etmek
hit hard
sertçe vur
hit home
can evinden vurmak
hit it off with
ile iyi geçinmek
hit man
kiralık katil
hit on the line
hatta açılma
hit or miss
gelişigüzel
hit or miss
rasgele
hit out
yumrukla vurmak
hit out at
karşı çıkmak
hit out at
sözlerle saldırmak
hit sb below the belt
arkadan vurmak
hit the bottle
kafayı çekmek
hit the bull's eye
on ikiden vurmak
hit the ceiling
tepesi atmak
hit the deck
yataktan kalkmak
hit the ground
yere çarp

Büyük bir buz parçası çatıdan kaydı ve büyük bir gürültüyle yere çarptı. - A large piece of ice slid from the roof and hit the ground with a loud thud.

hit the jackpot
turnayı gözünden vurmak
hit the mark
hedefi vurmak
hit the nail on the head
taşı gediğine koymak
hit the nail on the head
tam üstüne basmak
hit the road
yola koyulmak

Yola koyulmak üzereyiz. - We're about to hit the road.

Yola koyulmak istiyorum. - I want to hit the road.

hit the roof
tepesi atmak
hit the sack
yatmak
hit the spot
ilaç gibi gelmek
hit with the foot
tekme at
hit-and-run
çarpıp kaçan (haydavcı)
hit a home run
Bir ev koşmak hit
hit a nerve
(deyim) Hassas bir konuya/noktaya değinmek
hit a tree
bir ağaca çarpma(k)
hit a wall
(deyim) Duvara çarpmak, durmak zorunda olmak, daha fazla ilerleyememek
hit and run
çarpıp kaçan
hit it off
hit it off (with someone): geçinmek, anlaşmak, birine kanı kaynamak
hit list
ölüm listesi
hit of the party
(deyim) in gözdesi/favorisi
hit on
(deyim) Birine cinsel mânâda yanaşmak, asılmak
hit on
Asılmak

İnternet üzerinden insanlara asılmak sokakta asılmaktan daha kolaydır. - It is easier to hit on people on the Internet than in the street.

hit on
(deyim) Karar vermek, seçmek: "After running through the numbers in every possible combination, we finally hit on a solution."
hit on somebody
(deyim) Bkz. hit on
hit parade
liste başı plâklar
hit road
vurmak yol
hit snags
(deyim) Çıkmaza girmek
hit so. in the wind
hit çok. patlamak üzere
hit song
şarkısı
hit the book
kitap vurmak
hit the floor
(deyim) Kendini dans pistine atıp, çılgınca dans etmek
hit the floor
(deyim) Bir şeyler yaparken birdenbire duruvermek
hit the ground running
zemin çalışan isabet
hit the hay/sack
/ Çuval saman vurdu
hit the nail right on the head
(deyim) tam üstüne basmak
hit the roof
Küplere binmek, tepesi atmak
hit the sauce
(deyim) Engellnemez bir şekilde alkol içeren içecek tüketmek

The mother seemed to hit the sauce pretty bad (seinfeld, the rye episode).

hit the spot
kırar
hit the streets
Kapı kapı dolaşıp, yardım toplamak
hit the top
bir numara olmak
hit the wall
(deyim) (bir sporcu) Uzun bir yarış ya da müsabakada aniden takatten düşmek
hit theatre
Gösterime girmek
hit-winners
en üstteki galipler

I call it playing in the hit-winners mind-set. Play instead with a consistent mind-set and upgrade to the hit-winners mind-set when the opportunity arises!.

hitting
(isim) isabet
hit the hay
yatmak
be hit
vurulmak
be hit
isabet almak
hit the ground
yere çarpmak
hit the hay
(Konuşma Dili) uyumak
hit the sack
(Konuşma Dili) uyumak
hits
(Bilgisayar) vuruşlar
hits
(Bilgisayar) isabetler
hitter
(Spor) smaçör

Tom oldukça iyi bir smaçör. - Tom is a pretty good hitter.

hitting
vurma

Bir kokarcayı vurmayı sakınmaktan caydım. - I swerved to avoid hitting a skunk.

Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç! - Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!

hitting
vurucu
to be hit
isabet almak
hitting
{f} vur

Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç! - Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!

Tom, John'a vurduğu için Mary'yi suçlamadı. - Tom didn't blame Mary for hitting John.

hitting
{i} vuruş
hit it off
(deyim) (hit it off with) ...ile iyi geçinmek, ... ile iyi ilişkiler içinde olmak, ... ile iyi anlaşmak
hit on
Karşı cinsten birine cinsel birliktelik amaçlı asılmak
hit up
borç vermek
hit upon
(deyim) Karar vermek, seçmek: "After running through the numbers in every possible combination, we finally hit upon a solution."
hits
vurur

Durdurulamayan bir güç sabit bir cismi vurursa ne olur? - What happens when an unstoppable force hits an unmovable object?

Saat ikiyi vurur vurmaz yatmaya gideceğim. - Once it hits two o'clock, I'll go to bed.

hitting
vurarak
Hitler
{i} Hitler
Hitler
(isim) Hitler
hit back
misilleme yapmak
hit back
karşılık vermek
hit it off
(Fiili Deyim ) birbirleriyle iyi geçinmek
hit it off
(deyim) hit it off (with someone) [kd] birbiriyle iyi gecinmek,anlasmak,birine kani kaynamak
hit list
kara liste
hit off
kısaca anlatmak
hit off
tıpatıp benzetmek
hit off
başarılı taklit
hit off
ortaya çıkarmak
hit off
taklit
hit off
taklit etmek
hit off
keşfetmek
hit on
(Fiili Deyim ) tesadüfen bulmak , rastlamak
hit on
(deyim) hit on sth. [kd] rastgele bulmak,aklina gelmek
hit out
yumruk atmak
hit out
yumruklamak
hit out
(Fiili Deyim ) 1- yumruk atmak 2- söz ile tecavüz etmek , şiddetle eleştirmek
hit the ceiling
argo tepesi atmak
hit the ceiling
(Ticaret) tavan yapmak
hit the hay
yatağa girmek
hit the road
(deyim) (başlıca ABD,kd) yola çıkmak
hit the sack
{f} kafayı vurup yatmak
hit the sack
argo yatmak
hit upon
isabet etmek
hit upon
rasgele bulmak
hitting
{i} isabet
Türkçe - Türkçe
Liste başı
Listebaşı olmuş hafif müzik şarkısı
HÎT
(Osmanlı Dönemi) Devekuşu sürüs
İngilizce - İngilizce
To come up to bat

Jones hit for the pitcher.

A measured visit to a web site, a request for a single file from a web server

My site received twice as many hits after being listed in a search engine.

To kill a person on the instructions of a third party

Hit him tonight and throw the body in the river.

To affect negatively

The economy was hit by a recession.

To go (somewhere)

We hit the grocery store on the way to the park.

A premeditated murder done for criminal or political purposes
The result(s) of a search of a computer system or, for example, the entire Internet using a search engine
An approximately correct answer in a test set
To have sex with

I'd hit that.

To murder with premeditation for criminal or political purposes
An attack on a location, person or people
The complete play, when the batter reaches base without the benefit of a walk, error, or fielder’s choice

The catcher got a hit to lead off the fifth.

A blow; a punch

The hit was very slight.

A success, especially in the entertainment industry

The band played their hit song to the delight of the fans.

To use

The external web servers hit DBSRV7, the internal web server hits DBSRV3.

A dose of an illegal or addictive drug

Where am I going to get my next hit?.

To begin; to start; to open

The movie hits theaters in December.

To come into contact with forcefully and suddenly

Meanwhile the street boys kept up a shower of mud balls, many of which hit the Doctor, while the rest were distributed upon his assailants.

It

Now, George, grease it good, an' let hit slide down the hill hits own way.

To administer a blow to

I hunted him for half a hour, aiming to learn him to hit a man with a table-leg and then run, but I didn't find him.

In blackjack, to deal a card to

Hit me.

To manage to touch in the right place

I hit the jackpot.

A hit is a single visit to a website. Our small company has had 78,000 hits on its Internet pages
{v} to strike, clash, fall upon, succeed, reach the mark
{n} a sonnet, song, short musical poem
{n} a stroke, blow, lucky chance, event, game
In search terminology, every listing a search engine returns from a search is called a hit The term hit is also used to refer to calls on a web server, and it is much misunderstood Technically, if a web page is called by a remote browser, and it includes three graphics, there are four hits on that server, one for the page, and one for each graphic Many people and most 'hit counters' use the term hit to mean hits on the web page only, not the calls to graphics or other supporting files that come with the page When someone quotes figures on hits, be aware that definitions and uses vary, and try to find out what definition was used in producing the figures
When one thing hits another, it touches it with a lot of force. The car had apparently hit a traffic sign before skidding out of control = strike
A striking of the ball; as, a safe hit; a foul hit; sometimes used specifically for a base hit
hit the intended target or goal consume to excess; "hit the bottle"
As used in reference to the World Wide Web, "hit means a single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains 3 graphics, 4 "hit would occur at the server: 1 for the HTML page, and one for each of the 3 graphics "hits are often used as a very rough measure of load on a server, e g "Our server has been getting 300,000 hits per month Because each "hit can represent anything from a request for a tiny document (or even a request for a missing document) all the way to a request that requires some significant extra processing (such as a complex search request), the actual load on a machine from 1 hit is almost impossible to define
To take up, or replace by a piece belonging to the opposing player; said of a single unprotected piece on a point
A term referring to a web server receiving an HTTP request from a client browser Typical hits occur when a browser sends a request for an HTML page, or an inline graphic that appears on the page Each discreet element of the web page is registered as a "hit" in the website's log file Downloading a page with many graphic elements will generate many hits Though "hits" are a common measure for web traffic, they are not as relevant a measurement as "page views "
affect or afflict suddenly, usually adversely; "We were hit by really bad weather"; "He was stricken with cancer when he was still a teenager"; "The earthquake struck at midnight"
If someone who is searching for information on the Internet gets a hit, they find a website where there is that information
To reach with a stroke or blow; to strike or touch, usually with force; especially, to reach or touch (an object aimed at)
a murder carried out by an underworld syndicate; "it has all the earmarks of a Mafia hit"
(physics) an brief event in which two or more bodies come together; "the collision of the particles resulted in an exchange of energy and a change of direction"
It counts less than a gammon
hit against; come into sudden contact with; "The car hit a tree"; "He struck the table with his elbow"
The form hit is used in the present tense and is the past and present participle
In the context of visitors to web pages, a hit (or site hit) is a single access request made to the server for either a text file or a graphic If, for example, a web page contains ten buttons constructed from separate images, a single visit from someone using a web browser with graphics switched on (a "page view") will involve eleven hits on the server (Often the accesses will not get as far as your server because the page will have been cached by a local internet service provider)
As used in reference to the World Wide Web, "hit" means a single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains 3 graphics, 4 "hits" would occur at the server: 1 for the HTML page, and one for each of the 3 graphics See Also: Browser, Server, HTML Go to top
(baseball) a successful stroke in an athletic contest (especially in baseball); "he came all the way around on Williams' hit" a conspicuous success; "that song was his first hit and marked the beginning of his career"; "that new Broadway show is a real smasher"; "the party went with a bang" the act of contacting one thing with another; "repeated hitting raised a large bruise"; "after three misses she finally got a hit" a connection made via the internet to another website; "WordNet gets many hits from users worldwide" a murder carried out by an underworld syndicate; "it has all the earmarks of a Mafia hit" a dose of a narcotic drug pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to; "He tries to hit on women in bars" hit the intended target or goal consume to excess; "hit the bottle" affect or afflict suddenly, usually adversely; "We were hit by really bad weather"; "He was stricken with cancer when he was still a teenager"; "The earthquake struck at midnight" hit against; come into sudden contact with; "The car hit a tree"; "He struck the table with his elbow" deal a blow to, either with the hand or with an instrument; "He hit her hard in the face" cause to move by striking; "hit a ball" drive something violently into a location; "he hit his fist on the table"; "she struck her head on the low ceiling" cause to experience suddenly; "Panic struck me"; "An interesting idea hit her"; "A thought came to me"; "The thought struck terror in our minds"; "They were struck with fear
If two people hit it off, they like each other and become friendly as soon as they meet. They hit it off straight away, Daddy and Walter
As used in reference to the WWW, 'hit' means a single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains 5 graphics, 6 'hits' would occur at the server: 1 for the HTML page, and one for each of the 5 graphics
cause to experience suddenly; "Panic struck me"; "An interesting idea hit her"; "A thought came to me"; "The thought struck terror in our minds"; "They were struck with fear
hit the intended target or goal
If a bomb or missile hits its target, it reaches it. The hospital had been hit with heavy artillery fire. Hit is also a noun. First a house took a direct hit and then the rocket exploded
Hit means a single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains 3 graphics, 4 hits would occur at the server: 1 for the HTML page, and one for each of the 3 graphics Hits are often used as a rough measure of load on a server, however the actual load on a machine from 1 hit is almost impossible to define
reach a point in time, or a certain state or level; "The thermometer hit 100 degrees"; "This car can reach a speed of 140 miles per hour"
a dose of a narcotic drug
A peculiarly apt expression or turn of thought; a phrase which hits the mark; as, a happy hit
deal a blow to, either with the hand or with an instrument; "He hit her hard in the face"
As used in reference to the World Wide Web, ³hit² means a single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains 3 graphics, 4 ³hits² would occur at the server: 1 for the HTML page, and one for each of the 3 graphics ³hits² are often used as a very rough measure of load on a server, e g ³Our server has been getting 300,000 hits per month ² Because each ³hit² can represent anything from a request for a tiny document (or even a request for a missing document) all the way to a request that requires some significant extra processing (such as a complex search request), the actual load on a machine from 1 hit is almost impossible to define
A striking against; the collision of one body against another; the stroke that touches anything
make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target; "The Germans struck Poland on Sept 1, 1939"; "We must strike the enemy's oil fields"; "in the fifth inning, the Giants struck, sending three runners home to win the game 5 to 2"
If something hits a person, place, or thing, it affects them very badly. The plan to charge motorists £75 a year to use the motorway is going to hit me hard About two-hundred people died in the earthquake which hit northern Peru
of Hide, contracted from hideth
As used in reference to the World Wide Web, 'hit' means a single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains 3 graphics, 4 'hits' would occur at the server: 1 for the HTML page, and one for each of the 3 graphics 'hits' are often used as a very rough measure of load on a server, e g 'Our server has been getting 300,000 hits per month ' Because each 'hit' can represent anything from a request for a tiny document (or even a request for a missing document) all the way to a request that requires some significant extra processing (such as a complex search request), the actual load on a machine from 1 hit is almost impossible to define
sing
If you hit a particular high or low point on a scale of something such as success or health, you reach it. Oil prices hit record levels yesterday
As used in reference to the World Wide Web, “hit” means a single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains 3 graphics, 4 “hits” would occur at the server: 1 for the HTML page, and one for each of the 3 graphics “hits” are often used as a very rough measure of load on a server, e g “Our server has been getting 300,000 hits per month ” Because each “hit” can represent anything from a request for a tiny document (or even a request for a missing document) all the way to a request that requires some significant extra processing (such as a complex search request), the actual load on a machine from 1 hit is almost impossible to define
To reach or attain exactly; to meet according to the occasion; to perform successfully; to attain to; to accord with; to be conformable to; to suit
A stroke of success in an enterprise, as by a fortunate chance; as, he made a hit
If you hit someone or something, you deliberately touch them with a lot of force, with your hand or an object held in your hand. Find the exact grip that allows you to hit the ball hard Police at the scene said Dr Mahgoub had been hit several times in the head. = strike
consume to excess; "hit the bottle"
(baseball) a successful stroke in an athletic contest (especially in baseball); "he came all the way around on Williams' hit"
To guess; to light upon or discover
A single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains three graphics, four "hits" would occur at the server: one for the HTML page, and one for each of the three graphics
hit a home run
To achieve the best possible result
hit a home run
To hit a ball during an at-bat that results in all runners on base and the hitter scoring runs; the best result of an at-bat
hit a nerve
Alternative form of touch a nerve
hit a raw nerve
Alternative form of touch a nerve
hit a six
To hit the ball hard enough to go out of the boundary of the field, thereby scoring the maximum of six runs
hit a snag
To encounter an unexpected problem or delay

Their plans to finish the garden that weekend hit a snag when an unseasonal snowfall dropped several inches on what should have become the pumpkin patch that day.

hit above one's weight
Alternative form of punch above one's weight
hit and run
a play in which the baserunners are put in motion before the ball is hit
hit and run
the act of joining a poker game, quickly winning several hands, then leaving
hit and run
the act of hitting something or someone with a vehicle and leaving the scene of the incident
hit and runs
plural form of hit and run
hit batsman
A batter who is hit by a pitched ball, and is awarded first base as a result
hit batsmen
plural form of hit batsman
hit below one's weight
Alternative form of punch below one's weight
hit counter
A numerical display on a web page indicating the number of times the page has been accessed
hit counters
plural form of hit counter
hit home
To be especially memorable or meaningful; to be fully understood, believed or appreciated

Do you think the message really hit home with him?.

hit home
To do something particularly great

Baked goodies can really hit home with a crowd.

hit it and quit it
To have a sexual encounter for physical gratification, and part company with the other partner immediately thereafter; to have a quickie

Just a quick hit it and quit it. Mason knew she was right, but there was a time for everything, even romance.

hit it big
To have great success

I wasn't expecting it to work, but I hit it big when I tried the new approach.

hit it off
To develop an amicable relationship (with), especially in a sudden manner during an initial encounter

Those two are really hitting it off. I wouldn't be surprised if they started dating soon.

hit list
A similar list of people to be approached for a charitable donation
hit list
A roster of potential victims, especially a list of people to be killed
hit lists
plural form of hit list
hit man
Someone who kills for a living; a hired assassin
hit men
plural form of hit man
hit on
To discover, pinpoint; to think up; to realize; to invent

He hit on a great idea for improving the design.

hit on
To flirt with; to approach and speak to (someone), seeking romance, love, sex, etc

That's the third guy that has hit on her tonight.

hit one out of the ballpark
To hit a fair ball so well that the ball flies over all of the spectators' seats and lands outside the stadium
hit one out of the ballpark
To produce a spectacular achievement

The Canada Institute, part of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, has hit one out of the ballpark with its Montreal fundraiser.

hit one's stride
to reach a full level of efficiency, competence, comfort, etc.; to get going

They had a baby just as she was hitting her stride professionally.

hit one's stride
when walking or running, to reach a full or comfortable pace

I usually start running slowly for a warm-up and then hit my stride a few minutes into the run.

hit out
To react viciously (towards someone/something)
hit parade
Many hits in a row scored by one team

That’s going to do it for Smith as Jones joins the hit parade off him.

hit parade
A list of the most popular songs at the moment

Elvis joins the hit parade this week with his song “Hound Dog”.

hit parades
plural form of hit parade
hit paydirt
To strike it rich; to get lucky or have a big break

With his third novel he finally hit paydirt and wrote a bestseller.

hit point
A unit of damage, used to specify the amount of damage a character can withstand before it is defeated
hit points
plural form of hit point
hit someone for six
To hit another person very hard

When he swore at me again, I couldn't hold back. So, I hit him for six.

hit someone for six
Be affected in a devastating way by some unexpected news

When I heard about the accident, it hit me for six.

hit test
The test used in collision detection to determine whether two objects are touching
hit tests
plural form of hit test
hit the ball twice
Getting out in this manner
hit the ball twice
A rule ("law" in cricket) which when invoked results in the dismissal of a batsman (out), whereby the batsman has deliberately hit the ball with his bat a second time for a reason other than to protect his wicket
hit the big time
To become successful and widely known

After years of hard work, they finally hit the big time with their sixth album.

hit the books
To study, especially with particular intensity

They go to the beach when they should be hitting the books and then they wonder why they get bad grades.

hit the bottle
To drink alcohol steadily and in excess, particularly in response to a setback

He's been hitting the bottle hard since his wife left him.

hit the bricks
To participate in a workplace strike or other job action; to participate in a public protest, especially one involving picketing

Queens bus driver Mousie Garcia, 30, said she doesn't want a strike but will hit the bricks if the MTA doesn't come through with no-strings-attached raises.

hit the bricks
To travel about, especially on foot

undreds of joggers and walkers from the condos hit the bricks of the Coal Harbor Seawalk starting at 6 a.m. for their morning constitution around Stanley Park.

hit the bricks
To leave or depart; to get out

On Friday and Saturday nights, the old-timers who usually populate the enormous room hit the bricks as an army of young people storm the hall to play Cosmic Bingo..

hit the ceiling
to be explosively angry. To lose one's temper

When my dad found out I had failed the exams, he just hit the ceiling.

hit the deck
To drop to a lying or other low position, especially quickly
hit the gas
go, go faster

They're gaining on you; you'd better hit the gas, now!.

hit the ground running
To begin an activity immediately and with full commitment

Employers these days look for candidates that can hit the ground running, so that they spend less on training.

hit the hay
To go to bed

Time to hit the hay, Dave yawned. The bartender called Good-night as Dingwell went out of the swinging doors.

hit the head
to urinate or defecate; to go to the bathroom
hit the headlines
To appear prominently in the news, especially on the front page
hit the jackpot
To receive a more favorable outcome than imagined, especially by good luck
hit the nail on the head
To identify something exactly; to arrive at exactly the right answer

He hit the nail on the head when he said the problem was the thermostat.

hit the net
To score a goal
hit the pavement
To travel or begin to move in an automobile or other road vehicle

And when we hit the pavement, we found we had covered the last 54 miles in an hour and twenty minutes..

hit the pavement
To travel on foot, as on a sidewalk

But getting people to hit the pavement is more than just a health concern. . . . unicipalities are looking to combat inner-city decay by keeping the streets flush with pedestrians.

hit the road
To begin traveling in an automobile or other road vehicle

If we're gonna make it by sunset, we'd better hit the road.

hit the road
To leave a place; to go away

It's time for me to hit the road and walk home.

hit the rock
To use crack cocaine
hit the rock
To make a gesture to show celebration, friendship, or to be part of a secret handshake by one person raising their fist so the fist is pointing at the person and the other person lightly punches the fist
hit the rocks
To be at a low point in one's pursuits
hit the roof
to be explosively angry

When I found out he wrecked my brand-new car, I hit the roof.

hit the sack
To go to bed

K.P. Arches—Like a housewife who spends a day on the range, a soldier gets tired feet and is eager to hit the sack.

hit the silk
To parachute (use a parachute)

With the engine on fire he had to punch out and hit the silk.

hit the skids
to fail; decline

After all, if these measures could've succeeded, they would've been implemented five years ago when the world economy hadn't yet hit the skids.

hit the spot
To be particularly pleasing or appropriate; to be just right

Some ice cold lemonade would hit the spot on a warm afternoon.

hit the trail
To leave or depart

It's time for me to hit the trail and be on my way.

hit up
To contact with a request or demand

Why not hit him up for some assistance on the rebuilding project?.

hit upon
To think of; to invent; to realize
hit upon
To address

He hit upon all major concerns during the presentation.

hit wicket
A rule which when invoked results in the dismissal of a batsman (out) in which the batsman hits his own wicket either with the bat or his body, usually while attempting to play the ball
hit-and-miss
inconsistent, unpredictable, sometimes succeeding and sometimes failing

His choice of jokes is rather hit-and-miss.

hit-and-run
A play in baseball where the baserunners leave their base before the batter hits the ball, assuming that the batter will in fact hit the ball and this will give them an advantage
hit-and-run
Describing something, usually an accident, in which hit-and-run occurs
hit-and-run
The military technique of attacking one place and then quickly moving to another before defenders can react
hit-and-run
The crime of causing an accident, as with a motor vehicle, and leaving without acknowledging responsibility
hit-by-pitch
An official scoring play in which a batter is hit by a pitched ball, and is awarded first base as a result. The batter is referred to as a hit batsman
hit-or-miss
Inconsistent; unpredictable; erratic
hit-out
A match or session, particularly for practice
hit-out
A fast gallop
hit-skip
To flee from the site of a motor vehicle accident without reporting it to the police or emergency services
hit the bull's eye
strike the center of a target, strike or achieve what one was aiming for, be exactly right
hit the nail on the head
hit a bullseye, hit the mark, hit it right on the button
Hit the dirt
Fall to the ground suddenly to avoid danger
hit the nail squarely on the head
(Ev ile ilgili) Express oneself too directly, too plainly, insensitively
hit the slopes
1. Snort a line or many lines of cocaine2. Go skiing
hit a raw nerve
(deyim) Refer to a sensitive topic
hit a wall
(deyim) 1. Reach the point of physical exhaustion during strenuous activity 2. Reach a limiting point or situation at which progress or success ceases3. If you hit the wall when you are trying to achieve something, you reach a situation where you cannot make any more progress
hit it off
(deyim) (hit it off with) Be naturally friendly or well suited
hit on
(deyim) If you hit on an idea or a solution to a problem, or hit upon it, you think of it: "After running through the numbers in every possible combination, we finally hit on a solution."
hit on
(deyim) (informal) make sexual advances towards
hit on
Make especially sexual overtures to
hit the ground running
Start the day very energetically
Hitler
A surname of Austrian origin. (alt. forms Hüttler, Hiedler, Hittler; probably related to Czech Hidlar / Hidlarcek)
Hitler
Adolf Hitler, German Chancellor and dictator between 1933 and 1945
Hitler
An unnecessarily dictatorial person; a little Hitler
hits
plural form of hit
hits
Third-person singular simple present indicative form of hit
hits
Alternative form of its
hitter
Agent noun of hit; one who hits
hitter
One who comes up to bat
hitting
A series of hits or blows directed at a person or object

Their conflict ended in hitting.

hitting
The skill of hitting

The batter's hitting improved with practice.

hit on
(deyim) If someone hits on you, they speak or behave in a way that shows they want to have a sexual relationship with you: "She was hitting on me and I was surprised and flattered
hit up
(slang) Inject oneself with drugs, particularly heroin
hit up
(slang) to hit up for: request. "He hit me up for a loan."
hit upon
(deyim) If you hit on an idea or a solution to a problem, or hit upon it, you think of it: "After running through the numbers in every possible combination, we finally hit upon a solution."
Hitler
Hitler Youth Hitler Jugend Hitler Adolf
Hitler
Adolf Hitler, Third Reich leader of the the Nazi party and Chancellor and Führer of Germany during World War II
Hitler
{i} Adolf Hitler (1889-1945), German dictator, leader of the Nazis who believed in the superiority of the Aryan race and brought on World War II in his quest to conquer Europe
Hitler
A surname of Austrian origin. (alt. spellings Hüttler, Hiedler, Hittler; probably related to Czech Hidlar / Hidlarcek)
Hitler
A unnecessarily dictatorial person; a little Hitler
hit back
If you hit back when someone hits you, or hit them back, you hit them in return. Some violent men beat up their sons, until the boys are strong enough to hit back If somebody hit me, I'd hit him back
hit back
If you hit back at someone who has criticized or harmed you, you criticize or harm them in return. The President has hit back at those who have criticised his economic reforms British Rail immediately hit back with their own cheap fares scheme. = strike back
hit home
refer to or be relevant or familiar to; "I hope this message hits home!
hit home
refer to or be relevant or familiar to; "I hope this message hits home!"
hit it off
get along well, be compatible for one another
hit list
The set of records retrieved by a given search expression
hit list
a list of victims to be eliminated (as by murder)
hit list
A list of records from the online catalog (STAR GATEWAY or DRA WEB2) matching the information entered for searching It consists of two or more records
hit list
If someone has a hit list of people or things, they are intending to take action concerning those people or things. Some banks also have a hit list of people whom they threaten to sue for damages
hit list
A list of all objects in a model that are close to the pick geometry
hit list
The list of items displayed on a computer screen, representing the matching items found as a result of a successful search in a database or Web search engine This is also known as the "results list" or "search results"
hit list
A list of results obtained from an online search
hit list
A hit list is a list that someone makes of people they intend to have killed. the names of people, organizations etc that a person or group plans to harm on sb's hit list
hit list
A list that contains an entry for each file in a file system eligible for migration, ordered from highest weight (first to be migrated) to lowest (last) This list is generated and used internally by dmmctl(8) You can create a text version of this list by using dmhit(8)
hit off
describe or represent accurately; produce readily, produce offhand
hit on
If you hit on an idea or a solution to a problem, or hit upon it, you think of it. After running through the numbers in every possible combination, we finally hit on a solution. = stumble on
hit on
If someone hits on you, they speak or behave in a way that shows they want to have a sexual relationship with you. She was hitting on me and I was surprised and flattered
hit on
pay uninvited and generally unwanted sexual attention to a person
hit out
If you hit out at someone, you try to hit them, although you may miss them. I used to hit out at my husband and throw things at him I had never punched anybody in my life but I hit out and gave him a black eye. = lash out
hit out
If you hit out at someone or something, you criticize them strongly because you do not agree with them. The President took the opportunity to hit out at what he sees as foreign interference Brazilian soccer boss Carlos Parreira hit out angrily last night after his side were barred from training at Wembley. = lash out
hit the books
study: learn by reading books; "He is studying geology in his room"; "I have an exam next week; I must hit the books now"
hit the hay
go to bed in order to sleep; "I usually turn in at midnight"; "He turns out at the crack of dawn"
hit the hay
go to bed, go to sleep
hit the road
set out, leave; depart, get going
hit the roof
get extremely furious or angry; lose one's temper
hit the sack
go to bed in order to sleep; "I usually turn in at midnight"; "He turns out at the crack of dawn"
hit the sack
{f} go to sleep; prepare to go to sleep
hit upon
bump into; find by chance, chance upon
hit upon
see hit on
hitler
German Nazi dictator during World War II (1889-1945)
hits
In database searches, the number of documents that resulted from the search; for servers, the number of document requests received by a server
Türkçe - İngilizce

hit teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

hit'
hit '
Hitler
Hitler
hit