hit

listen to the pronunciation of hit
İngilizce - Türkçe
çarpmak

Tom bir köpeğe çarpmaktan kaçınmak için aniden frene bastı. - Tom suddenly slammed on the brakes to avoid hitting a dog.

Tom bir köpeğe çarpmaktan kaçınmak için yoldan çıktı. - Tom swerved off the road to avoid hitting a dog.

vurmak

Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç! - Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!

Tom amacının bana vurmak olmadığını söyledi. - Tom said he didn't mean to hit me.

{f} isabet etmek
çarpma

Tom bir köpeğe çarpmaktan kaçınmak için aniden frene bastı. - Tom suddenly slammed on the brakes to avoid hitting a dog.

Lütfen bana birine çarpmadığını söyle. - Please tell me you didn't hit somebody.

{i} darbe
{i} vuruş

Tom sopayı salladı ve bir tur vuruşu yaptı. - Tom swung the bat and hit a home run.

Zamanında vuruş olmasaydı, bizim takım oyunu kaybetmiş olurdu. - If it had not been for his timely hit, our team would have lost the game.

yumru

Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç! - Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!

Sami iki yumrukla Layla'yı dövdü. - Sami hit Layla with both fists.

argo iğne ile vücuda zerkedilen esrar
{i} vurma

Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç! - Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!

Tom Mary'ye vurmak istedi fakat John onu durdurdu. - Tom wanted to hit Mary, but John stopped him.

{f} yumruk atmak
vurgun
çok sevilen
uyuşmak
yakalama
patlatmak
vurulmak
düğmeye basmak
sopa ile vurmak
denk getirmek
(Spor) smaç

Tom oldukça iyi bir smaçör. - Tom is a pretty good hitter.

(Bilgisayar,Teknik) kaydı bulma
sükse
hedefe ulaşma
isabet almak
çarptırmak
{f} vur

Zamanında vuruş olmasaydı, bizim takım oyunu kaybetmiş olurdu. - If it had not been for his timely hit, our team would have lost the game.

Biz bir mermi tarafından vurulabileceğimizden korkuyorduk, bu yüzden aşağıya koştuk. - We were afraid that we might be hit by a bullet, so we ran downstairs.

tokat
yumruk

Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç! - Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!

Sami iki yumrukla Layla'yı dövdü. - Sami hit Layla with both fists.

ulaşmak
(şarkı/vb.) sevilen/tutulan şey
isabet

Neyse ki, köpekbalığı ısırığı herhangi bir büyük artere isabet etmedi. - Fortunately, the shark bite didn't hit any major arteries.

Yıldırım kuleye isabet etti. - Lightning hit that tower.

varmak
başarı

Onun son oyunu büyük bir başarıydı. - His last play was a big hit.

Onların konseri büyük bir başarıydı. - Their concert was a big hit.

götürmek

bir kızı götürmek.

{i} laf çaktırma
muvaffakıyet
{i} şans

Mary ona vurmadığı için Tom şanslıydı. - Tom was lucky that Mary didn't hit him.

Şansım varken Tom'u vurmalıydım. - I should've hit Tom while I had the chance.

taş/hit/vuruş
argo üstün başarı sağlamak
{i} kiralık katilin hedefi
Web sayfasına bir kez ulaşılması . Hit Sayısı o sayfaya belirtilen süre içinde kaç kez ulaşıldığını gösterir
{i} yerinde söz
{f} bulmak
{f} üzmek
{f} olmak

Herkes müzikalin büyük bir hit olmasını bekliyordu fakat o başarılı olmaktan çok uzaktı. - Everybody expected the musical to be a great hit, but it was far from being a success.

{f} rastgelmek
make a hit beysbol tam vuruş yapmak
{f} isabet ettirmek
{f} yaralamak
hit or miss gelişigüzel
(Askeri) İSABET, HEDEFE VURUŞ: Bak. "sensing
{f} sarsmak
{i} taş

Bir tayfun kuvvetli rüzgarlarla ve toplu taşıma araçlarını durduran şiddetli yağmurlarla çarşamba günü Tokyo'yu vurdu. - A typhoon hit Tokyo on Wednesday with strong winds and heavy rains stopping public transportation.

Tom şişeye taş attı, onu vurdu ve onu kırdı. - Tom threw a rock at the bottle, hit it and broke it.

{f} (hit, --ting)
{i} çıkış
hit the slopes
Kayak yapmaya gitmek
hit and run
vurkaç
hit rate
isabet oranı
hit the books
{k} ineklemek
hit the nail on the head
yerinde konuşmak
hit a problem
Bir sorunla karşılaşmak
hit a snag
(deyim) çıkmaza girmek
hit and miss transform
(Bilgisayar,Teknik) ıskala yakala dönüşümü
hit bottom
dibe vurmak
hit counter
(Bilgisayar) ziyaretçi sayacı
hit hard
sertçe vurmak
hit it off
kanı kaynamak
hit it off
anlaşmak
hit it off
gül gibi geçinmek
hit it off
iyi geçinmek
hit it off
uyuşmak
hit it off
arası iyi olmak
hit it off with
iyi geçinmek
hit it off with somebody
anlaşmak
hit me
çak bakalım
hit on
tesadüfen bulmak
hit on
kazara bulmak
hit or miss.
ya herrü ya merrü
hit out
şiddetle eleştirmek
hit out
saldırmak
hit rate
(Bilgisayar,Teknik) isabet hızı
hit ratio
yakalama oranı
hit the hay
(Argo) uyumaya gitmek
hit the hay
(Argo) yatağa yatmak
hit the mark
rast gelmek
hit the mark
isabet etmek
hit the road
yola düzülmek
hit the roof
çılgına dönmek
hit the sack
(Argo) uyumaya gitmek
hit the sack
(Konuşma Dili) yatağa girmek
hit the sack
(Argo) yatmaya gitmek
hit against
çarp
hit and miss
gelişigüzel
hit below the belt
kalleşlik etmek
hit below the belt
belden aşağı vurmak
hit hard
sertçe vur
hit home
can evinden vurmak
hit it off with
ile iyi geçinmek
hit man
kiralık katil
hit on the line
hatta açılma
hit or miss
gelişigüzel
hit or miss
rasgele
hit out
yumrukla vurmak
hit out at
karşı çıkmak
hit out at
sözlerle saldırmak
hit sb below the belt
arkadan vurmak
hit the bottle
kafayı çekmek
hit the bull's eye
on ikiden vurmak
hit the ceiling
tepesi atmak
hit the deck
yataktan kalkmak
hit the ground
yere çarp

Büyük bir buz parçası çatıdan kaydı ve büyük bir gürültüyle yere çarptı. - A large piece of ice slid from the roof and hit the ground with a loud thud.

hit the jackpot
turnayı gözünden vurmak
hit the mark
hedefi vurmak
hit the nail on the head
tam üstüne basmak
hit the nail on the head
taşı gediğine koymak
hit the road
yola koyulmak

Yola koyulmak üzereyiz. - We're about to hit the road.

Yola koyulmak istiyorum. - I want to hit the road.

hit the roof
tepesi atmak
hit the sack
yatmak
hit the spot
ilaç gibi gelmek
hit with the foot
tekme at
hit-and-run
çarpıp kaçan (haydavcı)
hit a raw nerve
(deyim) Hassas bir konuya/noktaya değinmek
hit and, or miss
gelişigüzel
hit count
hit sayısı
hit it off
(deyim) (hit it off with) ...ile iyi geçinmek, ... ile iyi ilişkiler içinde olmak, ... ile iyi anlaşmak
hit on
Asılmak

İnternet üzerinden insanlara asılmak sokakta asılmaktan daha kolaydır. - It is easier to hit on people on the Internet than in the street.

hit on
Karşı cinsten birine cinsel birliktelik amaçlı asılmak
hit out at
dışarı vurmak
hit out at, against
karşı çıkmak, sözlerle saldırmak
hit puberty
Ergenlik dönemine girmek
hit rate
tercike
hit sb below the belt
sırtından vurmak, arkadan vurmak
hit snags
(deyim) Encounter opposition

The fast train juggernaut has also hit snags in Belgium. (NOTE: "juggernaut" is a massive object that destroys anything in its path).

hit so. home
hit çok. ev
hit squad
suikast timi
hit st.
vurmak st
hit the ball
Topa vurmak
hit the brake
(deyim) Frene basmak
hit the bull's eye
vurmaktır
hit the cross bar
çapraz çubuk vurmak
hit the floor
(deyim) 1. Dance like wild 2. Stop sharply, while running, walking, or doing whatever
hit the grit
kum vurmak
hit the hay/sack
/ Çuval saman vurdu
hit the jackpot
umulmadık bir anda başarı kazanmak, turnayı gözünden vurmak
hit the john
(deyim) (argo) Tuvalete gitmek

I really get to hit the john,I cannot hold it anymore.

hit the nail on the head
1. taşı gediğine koymak. 2. tam bilmek. 3. tam isabet kaydetmek
hit the nail right on the head
(deyim) tam üstüne basmak
hit the poorest
(deyim) Olan gene fakire olmak
hit the road to
için yola
hit the tv screens
televizyonda yayınlanmak
hit the wall
(deyim) Duvara çarpmak, durmak zorunda olmak, daha fazla ilerleyememek
hit up
borç vermek
hit upon
(deyim) Karar vermek, seçmek: "After running through the numbers in every possible combination, we finally hit upon a solution."
hitting
(isim) isabet
hit the hay
yatmak
be hit
vurulmak
be hit
isabet almak
hit the ground
yere çarpmak
hit the hay
(Konuşma Dili) uyumak
hit the sack
(Konuşma Dili) uyumak
hits
(Bilgisayar) vuruşlar
hits
(Bilgisayar) isabetler
hitter
(Spor) smaçör

Tom oldukça iyi bir smaçör. - Tom is a pretty good hitter.

hitting
vurma

Bir kokarcayı vurmayı sakınmaktan caydım. - I swerved to avoid hitting a skunk.

Onun ona vurmasını engelleyemedik. - We couldn't stop him from hitting her.

hitting
vurucu
to be hit
isabet almak
hitting
{f} vur

Onun ona vurmasını engelleyemedik. - We couldn't stop him from hitting her.

Tom'un Mary'ye vurduğunu gördüm. - I saw Tom hitting Mary.

hitting
{i} vuruş
hit it off
hit it off (with someone): geçinmek, anlaşmak, birine kanı kaynamak
hit list
ölüm listesi
hit on
(deyim) Birine cinsel mânâda yanaşmak, asılmak
hit on
(deyim) Karar vermek, seçmek: "After running through the numbers in every possible combination, we finally hit on a solution."
hit the roof
Küplere binmek, tepesi atmak
hits
vurur

Durdurulamayan bir güç sabit bir cismi vurursa ne olur? - What happens when an unstoppable force hits an unmovable object?

Saat ikiyi vurur vurmaz yatmaya gideceğim. - Once it hits two o'clock, I'll go to bed.

hitting
vurarak
Hitler
{i} Hitler
Hitler
(isim) Hitler
hit back
karşılık vermek
hit back
misilleme yapmak
hit it off
(deyim) hit it off (with someone) [kd] birbiriyle iyi gecinmek,anlasmak,birine kani kaynamak
hit it off
(Fiili Deyim ) birbirleriyle iyi geçinmek
hit list
kara liste
hit off
kısaca anlatmak
hit off
tıpatıp benzetmek
hit off
ortaya çıkarmak
hit off
taklit etmek
hit off
keşfetmek
hit off
taklit
hit off
başarılı taklit
hit on
(deyim) hit on sth. [kd] rastgele bulmak,aklina gelmek
hit on
(Fiili Deyim ) tesadüfen bulmak , rastlamak
hit out
(Fiili Deyim ) 1- yumruk atmak 2- söz ile tecavüz etmek , şiddetle eleştirmek
hit out
yumruklamak
hit out
yumruk atmak
hit the ceiling
argo tepesi atmak
hit the ceiling
(Ticaret) tavan yapmak
hit the hay
yatağa girmek
hit the road
(deyim) (başlıca ABD,kd) yola çıkmak
hit the sack
argo yatmak
hit the sack
{f} kafayı vurup yatmak
hit upon
isabet etmek
hit upon
rasgele bulmak
hitting
{i} isabet
Türkçe - Türkçe
Liste başı
Listebaşı olmuş hafif müzik şarkısı
HÎT
(Osmanlı Dönemi) Devekuşu sürüs
İngilizce - İngilizce
In blackjack, to deal a card to

Hit me.

An attack on a location, person or people
A premeditated murder done for criminal or political purposes
To go (somewhere)

We hit the grocery store on the way to the park.

To affect negatively

The economy was hit by a recession.

To kill a person on the instructions of a third party

Hit him tonight and throw the body in the river.

A blow; a punch

The hit was very slight.

To have sex with

I'd hit that.

The result(s) of a search of a computer system or, for example, the entire Internet using a search engine
An approximately correct answer in a test set
To murder with premeditation for criminal or political purposes
The complete play, when the batter reaches base without the benefit of a walk, error, or fielder’s choice

The catcher got a hit to lead off the fifth.

A measured visit to a web site, a request for a single file from a web server

My site received twice as many hits after being listed in a search engine.

To use

The external web servers hit DBSRV7, the internal web server hits DBSRV3.

To begin; to start; to open

The movie hits theaters in December.

It

Now, George, grease it good, an' let hit slide down the hill hits own way.

A dose of an illegal or addictive drug

Where am I going to get my next hit?.

To administer a blow to

I hunted him for half a hour, aiming to learn him to hit a man with a table-leg and then run, but I didn't find him.

To manage to touch in the right place

I hit the jackpot.

A success, especially in the entertainment industry

The band played their hit song to the delight of the fans.

To come up to bat

Jones hit for the pitcher.

To come into contact with forcefully and suddenly

Meanwhile the street boys kept up a shower of mud balls, many of which hit the Doctor, while the rest were distributed upon his assailants.

A hit is a single visit to a website. Our small company has had 78,000 hits on its Internet pages
{n} a sonnet, song, short musical poem
{v} to strike, clash, fall upon, succeed, reach the mark
{n} a stroke, blow, lucky chance, event, game
make a strategic, offensive, assault against an enemy, opponent, or a target; "The Germans struck Poland on Sept 1, 1939"; "We must strike the enemy's oil fields"; "in the fifth inning, the Giants struck, sending three runners home to win the game 5 to 2"
a dose of a narcotic drug pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to; "He tries to hit on women in bars"
To meet or come in contact; to strike; to clash; followed by against or on
{i} stroke, blow; collision; success, popular event or production; blockbuster, movie which is a gigantic financial success; premeditated killing, murder (Slang)
kill intentionally and with premeditation; "The mafia boss ordered his enemies murdered"
{f} strike, beat; collide; come in contact with; reach, arrive at; find; affect strongly
To reach or attain exactly; to meet according to the occasion; to perform successfully; to attain to; to accord with; to be conformable to; to suit
produce by manipulating keys or strings of musical instruments, also metaphorically; "The pianist strikes a middle C"; "strike `z' on the keyboard"; "her comments struck a sour note"
a connection made via the internet to another website; "WordNet gets many hits from users worldwide"
3d pers
pres
To meet or reach what was aimed at or desired; to succeed, often with implied chance, or luck
a conspicuous success; "that song was his first hit and marked the beginning of his career"; "that new Broadway show is a real smasher"; "the party went with a bang"
A single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains three graphics, four "hits" would occur at the server: one for the HTML page, and one for each of the three graphics
To guess; to light upon or discover
consume to excess; "hit the bottle"
of Hide, contracted from hideth
If you hit someone or something, you deliberately touch them with a lot of force, with your hand or an object held in your hand. Find the exact grip that allows you to hit the ball hard Police at the scene said Dr Mahgoub had been hit several times in the head. = strike
A stroke of success in an enterprise, as by a fortunate chance; as, he made a hit
As used in reference to the World Wide Web, “hit” means a single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains 3 graphics, 4 “hits” would occur at the server: 1 for the HTML page, and one for each of the 3 graphics “hits” are often used as a very rough measure of load on a server, e g “Our server has been getting 300,000 hits per month ” Because each “hit” can represent anything from a request for a tiny document (or even a request for a missing document) all the way to a request that requires some significant extra processing (such as a complex search request), the actual load on a machine from 1 hit is almost impossible to define
If you hit a particular high or low point on a scale of something such as success or health, you reach it. Oil prices hit record levels yesterday
sing
As used in reference to the World Wide Web, 'hit' means a single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains 3 graphics, 4 'hits' would occur at the server: 1 for the HTML page, and one for each of the 3 graphics 'hits' are often used as a very rough measure of load on a server, e g 'Our server has been getting 300,000 hits per month ' Because each 'hit' can represent anything from a request for a tiny document (or even a request for a missing document) all the way to a request that requires some significant extra processing (such as a complex search request), the actual load on a machine from 1 hit is almost impossible to define
(baseball) a successful stroke in an athletic contest (especially in baseball); "he came all the way around on Williams' hit"
cause to move by striking; "hit a ball"
If a CD, film, or play is a hit, it is very popular and successful. The song became a massive hit in 1945. flop
hit with a missile from a weapon
encounter by chance; "I stumbled across a long-lost cousin last night in a restaurant"
The complete play, when the batter reaches base without the benefit of a walk, error, or fielder's choice
drive something violently into a location; "he hit his fist on the table"; "she struck her head on the low ceiling"
As used in reference to the World Wide Web, ?hit? means a single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains 3 graphics, 4 ?hits? would occur at the server: 1 for the HTML page, and one for each of the 3 graphics See also: Browser, HTML, Server
An attack on a location
the act of contacting one thing with another; "repeated hitting raised a large bruise"; "after three misses she finally got a hit"
pay unsolicited and usually unwanted sexual attention to; "He tries to hit on women in bars"
A "hit" is a single request from a web browser for a single item from a web server For example, a page displaying 3 graphics would require 4 hits: one for the HTML document, and one for each of the 3 graphics "Hits" are often used as a rough measure of load on a server; however, because each hit can represent a request for anything from a tiny document to a complex search request, the actual load on a machine from a single hit is impossible to define
As used in reference to the World Wide Web, “hit” means a single request from a web browser for a single item from a web server; thus in order for a web browser to display a page that contains 3 graphics, 4 “hits” would occur at the server: 1 for the HTML page, and one for each of the 3 graphics “hits” are often used as a very rough measure of load on a server, e g “Our server has been getting 300,000 hits per month ” Because each “hit” can represent anything from a request for a tiny document (or even a request for a missing document) all the way to a request that requires some significant extra processing (such as a complex search request), the actual load on a machine from 1 hit is almost impossible to define
A game won at backgammon after the adversary has removed some of his men
reach a destination, either real or abstract; "We hit Detroit by noon"; "The water reached the doorstep"; "We barely made it to the finish line"; "I have to hit the MAC machine before the weekend starts"
gain points in a game; "The home team scored many times"; "He hit a home run"; "He hit 300 in the past season"
When a feeling or an idea hits you, it suddenly affects you or comes into your mind. It hit me that I had a choice Then the answer hit me. It had been staring me in the face
to hit the headlines: see headline to hit home: see home to hit the nail on the head: see nail to hit the road: see road to hit the roof: see roof
If something hits a person, place, or thing, it affects them very badly. The plan to charge motorists £75 a year to use the motorway is going to hit me hard About two-hundred people died in the earthquake which hit northern Peru
a murder carried out by an underworld syndicate; "it has all the earmarks of a Mafia hit"
To reach with a stroke or blow; to strike or touch, usually with force; especially, to reach or touch (an object aimed at)
hit a home run
To achieve the best possible result
hit a home run
To hit a ball during an at-bat that results in all runners on base and the hitter scoring runs; the best result of an at-bat
hit a nerve
Alternative form of touch a nerve
hit a raw nerve
Alternative form of touch a nerve
hit a six
To hit the ball hard enough to go out of the boundary of the field, thereby scoring the maximum of six runs
hit a snag
To encounter an unexpected problem or delay

Their plans to finish the garden that weekend hit a snag when an unseasonal snowfall dropped several inches on what should have become the pumpkin patch that day.

hit above one's weight
Alternative form of punch above one's weight
hit and run
a play in which the baserunners are put in motion before the ball is hit
hit and run
the act of hitting something or someone with a vehicle and leaving the scene of the incident
hit and run
the act of joining a poker game, quickly winning several hands, then leaving
hit and runs
plural form of hit and run
hit batsman
A batter who is hit by a pitched ball, and is awarded first base as a result
hit batsmen
plural form of hit batsman
hit below one's weight
Alternative form of punch below one's weight
hit counter
A numerical display on a web page indicating the number of times the page has been accessed
hit counters
plural form of hit counter
hit home
To do something particularly great

Baked goodies can really hit home with a crowd.

hit home
To be especially memorable or meaningful; to be fully understood, believed or appreciated

Do you think the message really hit home with him?.

hit it and quit it
To have a sexual encounter for physical gratification, and part company with the other partner immediately thereafter; to have a quickie

Just a quick hit it and quit it. Mason knew she was right, but there was a time for everything, even romance.

hit it big
To have great success

I wasn't expecting it to work, but I hit it big when I tried the new approach.

hit it off
To develop an amicable relationship (with), especially in a sudden manner during an initial encounter

Those two are really hitting it off. I wouldn't be surprised if they started dating soon.

hit list
A roster of potential victims, especially a list of people to be killed
hit list
A similar list of people to be approached for a charitable donation
hit lists
plural form of hit list
hit man
Someone who kills for a living; a hired assassin
hit men
plural form of hit man
hit on
To discover, pinpoint; to think up; to realize; to invent

He hit on a great idea for improving the design.

hit on
To flirt with; to approach and speak to (someone), seeking romance, love, sex, etc

That's the third guy that has hit on her tonight.

hit one out of the ballpark
To hit a fair ball so well that the ball flies over all of the spectators' seats and lands outside the stadium
hit one out of the ballpark
To produce a spectacular achievement

The Canada Institute, part of the Woodrow Wilson International Center for Scholars, has hit one out of the ballpark with its Montreal fundraiser.

hit one's stride
to reach a full level of efficiency, competence, comfort, etc.; to get going

They had a baby just as she was hitting her stride professionally.

hit one's stride
when walking or running, to reach a full or comfortable pace

I usually start running slowly for a warm-up and then hit my stride a few minutes into the run.

hit out
To react viciously (towards someone/something)
hit parade
Many hits in a row scored by one team

That’s going to do it for Smith as Jones joins the hit parade off him.

hit parade
A list of the most popular songs at the moment

Elvis joins the hit parade this week with his song “Hound Dog”.

hit parades
plural form of hit parade
hit paydirt
To strike it rich; to get lucky or have a big break

With his third novel he finally hit paydirt and wrote a bestseller.

hit point
A unit of damage, used to specify the amount of damage a character can withstand before it is defeated
hit points
plural form of hit point
hit someone for six
To hit another person very hard

When he swore at me again, I couldn't hold back. So, I hit him for six.

hit someone for six
Be affected in a devastating way by some unexpected news

When I heard about the accident, it hit me for six.

hit test
The test used in collision detection to determine whether two objects are touching
hit tests
plural form of hit test
hit the ball twice
A rule ("law" in cricket) which when invoked results in the dismissal of a batsman (out), whereby the batsman has deliberately hit the ball with his bat a second time for a reason other than to protect his wicket
hit the ball twice
Getting out in this manner
hit the big time
To become successful and widely known

After years of hard work, they finally hit the big time with their sixth album.

hit the books
To study, especially with particular intensity

They go to the beach when they should be hitting the books and then they wonder why they get bad grades.

hit the bottle
To drink alcohol steadily and in excess, particularly in response to a setback

He's been hitting the bottle hard since his wife left him.

hit the bricks
To travel about, especially on foot

undreds of joggers and walkers from the condos hit the bricks of the Coal Harbor Seawalk starting at 6 a.m. for their morning constitution around Stanley Park.

hit the bricks
To leave or depart; to get out

On Friday and Saturday nights, the old-timers who usually populate the enormous room hit the bricks as an army of young people storm the hall to play Cosmic Bingo..

hit the bricks
To participate in a workplace strike or other job action; to participate in a public protest, especially one involving picketing

Queens bus driver Mousie Garcia, 30, said she doesn't want a strike but will hit the bricks if the MTA doesn't come through with no-strings-attached raises.

hit the ceiling
to be explosively angry. To lose one's temper

When my dad found out I had failed the exams, he just hit the ceiling.

hit the deck
To drop to a lying or other low position, especially quickly
hit the gas
go, go faster

They're gaining on you; you'd better hit the gas, now!.

hit the ground running
To begin an activity immediately and with full commitment

Employers these days look for candidates that can hit the ground running, so that they spend less on training.

hit the hay
To go to bed

Time to hit the hay, Dave yawned. The bartender called Good-night as Dingwell went out of the swinging doors.

hit the head
to urinate or defecate; to go to the bathroom
hit the headlines
To appear prominently in the news, especially on the front page
hit the jackpot
To receive a more favorable outcome than imagined, especially by good luck
hit the nail on the head
To identify something exactly; to arrive at exactly the right answer

He hit the nail on the head when he said the problem was the thermostat.

hit the net
To score a goal
hit the pavement
To travel on foot, as on a sidewalk

But getting people to hit the pavement is more than just a health concern. . . . unicipalities are looking to combat inner-city decay by keeping the streets flush with pedestrians.

hit the pavement
To travel or begin to move in an automobile or other road vehicle

And when we hit the pavement, we found we had covered the last 54 miles in an hour and twenty minutes..

hit the road
To leave a place; to go away

It's time for me to hit the road and walk home.

hit the road
To begin traveling in an automobile or other road vehicle

If we're gonna make it by sunset, we'd better hit the road.

hit the rock
To make a gesture to show celebration, friendship, or to be part of a secret handshake by one person raising their fist so the fist is pointing at the person and the other person lightly punches the fist
hit the rock
To use crack cocaine
hit the rocks
To be at a low point in one's pursuits
hit the roof
to be explosively angry

When I found out he wrecked my brand-new car, I hit the roof.

hit the sack
To go to bed

K.P. Arches—Like a housewife who spends a day on the range, a soldier gets tired feet and is eager to hit the sack.

hit the silk
To parachute (use a parachute)

With the engine on fire he had to punch out and hit the silk.

hit the skids
to fail; decline

After all, if these measures could've succeeded, they would've been implemented five years ago when the world economy hadn't yet hit the skids.

hit the spot
To be particularly pleasing or appropriate; to be just right

Some ice cold lemonade would hit the spot on a warm afternoon.

hit the trail
To leave or depart

It's time for me to hit the trail and be on my way.

hit up
To contact with a request or demand

Why not hit him up for some assistance on the rebuilding project?.

hit upon
To think of; to invent; to realize
hit upon
To address

He hit upon all major concerns during the presentation.

hit wicket
A rule which when invoked results in the dismissal of a batsman (out) in which the batsman hits his own wicket either with the bat or his body, usually while attempting to play the ball
hit-and-miss
inconsistent, unpredictable, sometimes succeeding and sometimes failing

His choice of jokes is rather hit-and-miss.

hit-and-run
The military technique of attacking one place and then quickly moving to another before defenders can react
hit-and-run
A play in baseball where the baserunners leave their base before the batter hits the ball, assuming that the batter will in fact hit the ball and this will give them an advantage
hit-and-run
Describing something, usually an accident, in which hit-and-run occurs
hit-and-run
The crime of causing an accident, as with a motor vehicle, and leaving without acknowledging responsibility
hit-by-pitch
An official scoring play in which a batter is hit by a pitched ball, and is awarded first base as a result. The batter is referred to as a hit batsman
hit-or-miss
Inconsistent; unpredictable; erratic
hit-out
A match or session, particularly for practice
hit-out
A fast gallop
hit-skip
To flee from the site of a motor vehicle accident without reporting it to the police or emergency services
hit the bull's eye
strike the center of a target, strike or achieve what one was aiming for, be exactly right
hit the nail on the head
hit a bullseye, hit the mark, hit it right on the button
Hit the dirt
Fall to the ground suddenly to avoid danger
hit the nail squarely on the head
(Ev ile ilgili) Express oneself too directly, too plainly, insensitively
hit the slopes
1. Snort a line or many lines of cocaine2. Go skiing
hit a nerve
(deyim) Refer to a sensitive topic
hit a snag
(deyim) Encounter opposition
hit bottom
To be at the very lowest. "In August there was a big supply of corn and the price hit bottom.", "When Johnny failed the exam his spirits hit bottom."
hit on somebody
Make especially sexual overtures to
hit the brick
(deyim) If you hit the brick when you are trying to achieve something, you reach a situation where you cannot make any more progress
hit the dirt
Fall on the ground and take cover under gunfire. "We were told to hit the dirt during the bank robbery."
hit the nail on the head
(deyim) Find exactly the right answer
hit the nail right on the head
(deyim) to describe exactly what is causing a situation or problem.to say something exactly to the point
hit the poorest
Affect disadvantaged people
hit the wall
(deyim) 1. Reach the point of physical exhaustion during strenuous activity 2. Reach a limiting point or situation at which progress or success ceases3. If you hit the wall when you are trying to achieve something, you reach a situation where you cannot make any more progress
hit the wall
(deyim) (of an athlete) experience a sudden loss of energy in a long race
hit up
(slang) to hit up for: request. "He hit me up for a loan."
hit up
(slang) Inject oneself with drugs, particularly heroin
Hitler
Adolf Hitler, German Chancellor and dictator between 1933 and 1945
Hitler
A surname of Austrian origin. (alt. forms Hüttler, Hiedler, Hittler; probably related to Czech Hidlar / Hidlarcek)
Hitler
An unnecessarily dictatorial person; a little Hitler
hits
plural form of hit
hits
Third-person singular simple present indicative form of hit
hits
Alternative form of its
hitter
Agent noun of hit; one who hits
hitter
One who comes up to bat
hitting
A series of hits or blows directed at a person or object

Their conflict ended in hitting.

hitting
The skill of hitting

The batter's hitting improved with practice.

hit it off
(deyim) (hit it off with) Be naturally friendly or well suited
hit on
(deyim) (informal) make sexual advances towards
hit on
Make especially sexual overtures to
hit on
(deyim) If you hit on an idea or a solution to a problem, or hit upon it, you think of it: "After running through the numbers in every possible combination, we finally hit on a solution."
hit on
(deyim) If someone hits on you, they speak or behave in a way that shows they want to have a sexual relationship with you: "She was hitting on me and I was surprised and flattered
hit upon
(deyim) If you hit on an idea or a solution to a problem, or hit upon it, you think of it: "After running through the numbers in every possible combination, we finally hit upon a solution."
Hitler
A unnecessarily dictatorial person; a little Hitler
Hitler
A surname of Austrian origin. (alt. spellings Hüttler, Hiedler, Hittler; probably related to Czech Hidlar / Hidlarcek)
Hitler
{i} Adolf Hitler (1889-1945), German dictator, leader of the Nazis who believed in the superiority of the Aryan race and brought on World War II in his quest to conquer Europe
Hitler
Adolf Hitler, Third Reich leader of the the Nazi party and Chancellor and Führer of Germany during World War II
Hitler
Hitler Youth Hitler Jugend Hitler Adolf
hit back
If you hit back at someone who has criticized or harmed you, you criticize or harm them in return. The President has hit back at those who have criticised his economic reforms British Rail immediately hit back with their own cheap fares scheme. = strike back
hit back
If you hit back when someone hits you, or hit them back, you hit them in return. Some violent men beat up their sons, until the boys are strong enough to hit back If somebody hit me, I'd hit him back
hit home
refer to or be relevant or familiar to; "I hope this message hits home!"
hit home
refer to or be relevant or familiar to; "I hope this message hits home!
hit it off
get along well, be compatible for one another
hit list
a list of victims to be eliminated (as by murder)
hit list
A list of records from the online catalog (STAR GATEWAY or DRA WEB2) matching the information entered for searching It consists of two or more records
hit list
If someone has a hit list of people or things, they are intending to take action concerning those people or things. Some banks also have a hit list of people whom they threaten to sue for damages
hit list
A list of all objects in a model that are close to the pick geometry
hit list
The list of items displayed on a computer screen, representing the matching items found as a result of a successful search in a database or Web search engine This is also known as the "results list" or "search results"
hit list
A list of results obtained from an online search
hit list
The set of records retrieved by a given search expression
hit list
A hit list is a list that someone makes of people they intend to have killed. the names of people, organizations etc that a person or group plans to harm on sb's hit list
hit list
A list that contains an entry for each file in a file system eligible for migration, ordered from highest weight (first to be migrated) to lowest (last) This list is generated and used internally by dmmctl(8) You can create a text version of this list by using dmhit(8)
hit off
describe or represent accurately; produce readily, produce offhand
hit on
If you hit on an idea or a solution to a problem, or hit upon it, you think of it. After running through the numbers in every possible combination, we finally hit on a solution. = stumble on
hit on
pay uninvited and generally unwanted sexual attention to a person
hit on
If someone hits on you, they speak or behave in a way that shows they want to have a sexual relationship with you. She was hitting on me and I was surprised and flattered
hit out
If you hit out at someone, you try to hit them, although you may miss them. I used to hit out at my husband and throw things at him I had never punched anybody in my life but I hit out and gave him a black eye. = lash out
hit out
If you hit out at someone or something, you criticize them strongly because you do not agree with them. The President took the opportunity to hit out at what he sees as foreign interference Brazilian soccer boss Carlos Parreira hit out angrily last night after his side were barred from training at Wembley. = lash out
hit the books
study: learn by reading books; "He is studying geology in his room"; "I have an exam next week; I must hit the books now"
hit the hay
go to bed, go to sleep
hit the hay
go to bed in order to sleep; "I usually turn in at midnight"; "He turns out at the crack of dawn"
Türkçe - İngilizce

hit teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Hitler
Hitler
hit