taklit

listen to the pronunciation of taklit
Türkçe - İngilizce
imitation

Imitation is the sincerest form of flattery. - Taklit en samimi yağcılık biçimidir.

Compare this genuine jewel with that imitation. - O taklit ile bu gerçek mücevheri karşılaştırın.

mimic

He began to mimic the speech and gait of persons in the street. - O, sokaktaki kişilerin konuşma ve yürüyüşünü taklit etmeye başladı.

She was mimicking the various people in our office. - Bürodaki çeşitli insanları taklit ederdi.

fake

Mary bought a fake Gucci handbag. - Mary taklit bir Gucci çanta satın aldı.

I think Tom will be pretty mad when he finds out that the painting he bought is a fake. - Sanırım satın aldığı resmin taklit olduğunu öğrendiğinde Tom oldukça kızacak.

falsification
(Kimya) simulant
takeoff
imitate

Tom can imitate that singer perfectly. - Tom o şarkıcıyı mükemmel şekilde taklit edebilir.

This bird can imitate the human voice. - Bu kuş insan sesini taklit edebilir.

hit-off
chav
wrong
repetition
reproduction
gold brick
simulacrum
copying, reproducing, duplicating, making an imitation of
bogus
mimesis
take off
mimicking; impersonating; mocking
imitative
sham
false
mockery

As a result, he gets something which technically is correct, but in its essence is just a mockery. - Sonuç olarak, o teknik olarak doğru bir şey alır ama esasen o bir taklittir.

Mockery is the food of fools. - Taklit aptalların yiyeceğidir.

imitated

After Tom had drunk quite a bit of beer at the party, he imitated Chewbacca's voice. - Tom partide biraz bira içtikten sonra o, Chewbacca'nın sesini taklit etti.

He imitated the works of Van Gogh. - Van Gogh'un eserlerini taklit etti.

snide
simulated
trying to act like, imitating, aping (someone, an animal)
(Hukuk) counterfeit, imitation
impression
affectation
counterfeit

Newton was instrumental in developing techniques to prevent counterfeiting of the English money. - Newton İngiliz parası taklitçiliğini önlemek için gelişen tekniklerde etkiliydi.

mimicry
fake; counterfeit
faking; counterfeiting
bastard
simulation
echo
hit off
pinchbeck
mock

Mockery is the food of fools. - Taklit aptalların yiyeceğidir.

He continued to mock me. - O beni taklit etmeye devam etti.

imitation; takeoff; counterfeit; imitated, false, counterfeit, sham, fake, spurious
shoddy
travesty
dummy
spurious
phony
be imitated
impersonation

Tom does impersonations of famous people. - Tom ünlü kişilerin taklitlerini yapar.

postiche
brummagem
taklit etmek
imitate

If something is fashionable, everyone wants to imitate it. - Eğer bir şey modaysa, herkes on taklit etmek ister.

She tried hard to imitate Mariah Carey but failed. - O Mariah Carey'yi taklit etmek için sıkı çalıştı ama başarısız oldu.

taklit etmek
impersonate
taklit etme
send up
taklit etmek
mock
taklit etmek
1. to copy, reproduce, duplicate, imitate, make an imitation of (something). 2. to try to act like, imitate, ape (someone, an animal). 3. to mimic; to impersonate; to mock. 4. to fake; to counterfeit
taklit (komik)
takeoff
taklit eden kimse
copycat
taklit eden kimse
mimic
taklit ederek
imitatively
taklit ederek
in imitation of
taklit ederek alay etmek
burlesque
taklit eser
imitation
taklit etme
(Tıp) mimic
taklit etme
mimicking
taklit etmek
reproduce
taklit etmek
falsify
taklit etmek
take somebody off
taklit etmek
forge
taklit etmek
(Konuşma Dili) make like
taklit etmeye çalışmak
emulate
taklit mallar
(Ticaret) counterfeit goods
taklit model
(Askeri) mock-up
taklit yapmak
imitate
taklit edilmiş
(Ticaret) forged
taklit ateş
(Askeri) simulated fire
taklit atış
(Askeri) mock firing
taklit cihazı
(Askeri) simulator
taklit deri
imitation leather
taklit eden
mimic
taklit eden
imitative
taklit eden
echoer
taklit eden
mimetic
taklit ederek alay eden
burlesque
taklit edilebilir
imitable
taklit edilebilirlik
imitativeness
taklit edilemez
inimitable
taklit edilemez biçimde
inimitably
taklit edilen
imitatee
taklit edilmiş tecrübe
(Bilgisayar) simulated experience
taklit el bombası
(Askeri) dummy hand grenade
taklit etme
mimicry
taklit etme
impersonation
taklit etme
personation
taklit etmek
counterfeit
taklit etmek
mime
taklit etmek
echo
taklit etmek
simulate
taklit etmek
do an impression of smb
taklit etmek
copy
taklit etmek
mimic
taklit etmek
a) to imitate b) to counterfeit, to forge c) to mimic, to ape, to take sb off
taklit etmek
follow suit
taklit etmek
hit off
taklit etmek
ape
taklit etmek
take a leaf out of one's book
taklit etmek
fake
taklit etmek
copycat
taklit etmek
take an example by
taklit fransız dikişi
(Tekstil) mock french seam
taklit hardal gazı
(Askeri) simulated mustard gas
taklit ilaç
(Tıp) counterfeit pharmaceutical
taklit intiharı
(Pisikoloji, Ruhbilim) copycat suicide
taklit için model
lodestar
taklit kadife
velours
taklit kimya harbi maddesi
(Askeri) simulated agent
taklit kraft kağıdı
(Gıda) imitation kraft paper
taklit mal
(Hukuk) counterfeit goods, imitated goods
taklit merserize yapma
simile mercerizing
taklit mücevher
costume jewellery
taklit mücevher
imitation jewellery, costume jewellery
taklit mücevher
imitation jewellery
taklit mücevherat
(Kanun) false jewelry
taklit mücevherat
(Kanun) imitation jewelry
taklit mühimmat
(Askeri) simulated ammunition
taklit olmayan
nonimitation
taklit oluş
spuriousness
taklit para
(Ticaret) counterfeit coin
taklit şey
dummy
taklit etmek
follow the suit
taklit yapmak
perform imitation
alaylı taklit
burlesque
başarılı taklit
hit off
baştakinin hareketlerinin taklit edildiği oyun
follow my leader
gülünç taklit
travesty
imza taklit eden kimse
forger
komik taklit
parody
kötü taklit
caricature
yabancı dili taklit ederek yazılan
macaronic
ödeme araçlarında sahtecilik veya taklit
(Hukuk) forgery of counterfeiting of means of payment
taklit