box

listen to the pronunciation of box
İngilizce - Türkçe
kutu

Bu kutuyu nasıl açacağını biliyor musun? - Do you know how to open this box?

Kutuyu açtım ve içine baktım. - I opened the box and looked inside.

bir kutu dolusu miktar
{i} kutu veya sandık dolusu
{i} sandık

Winston bir kitap satın almak istemiyor, çünkü zaten birçok sandık dolusu kitabı var. - Winston doesn't want to buy a book, because he already has many boxes full of books.

İnsanlar sandıkta karar verecek. - The people will decide at the ballot box.

nöbetçi kulübesi
sandıklamak
(Otomotiv) transmisyon
döğüşmek
takım kutusu
dövüşmek
boks yapmak
kutuya/sandığa koymak
kutulamak
yumruklaşmak
(mahkeme) kürsü
kasa

Tom'a bir çelik kasası olup olmadığını sordum. - I asked Tom if he had a safe deposit box.

Bunu güvenlik kasasına koyar mısınız? - Would you put this in the safety deposit box?

loca
yumruk atmak
sınalgı
kulübe

Polis kulübesinin etrafında çok sayıda insan gördüm. - I saw a number of people around the police box.

Oradaki polis kulübesinde sorun. - Ask at the police box over there.

(the ile) televizyon
(Spor) (Futbol) Ceza sahası
at arabalarında arabacının oturduğu yer
{i} televizyon

Bütün gününü televizyonun önünde geçirmemelisin. - You shouldn't spend the whole day in front of the box!

Yenilikçiler televizyonun dışında düşünüyorlar. - Innovators think outside the box.

beys
müşkül durum
çerçeveli kıslm
{i} şamar
{i} teyp veya radyo
{f} sandığa koymak
{i} şimşir [(Botanik) ]
yumruklaşm
hediye

Ben meslektaşlarım için bir hediye olarak işe giderken bir kutu çikolata aldım. - I bought a box of chocolates on the way to work as a gift for my colleagues.

Benim için büyük zevk, Mary bana Boston'dan bir hediye olarak bir müzik kutusu getirdi. - Much to my delight, Mary brought me a music box from Boston as a gift.

{i} jüri bölmesi
{i} kompartıman
külübe av külübesi
{f} kutuya koymak
{i} at arabacısı yeri
{f} boks yapmak. box s.o. on the ear birinin kulağına tokat atmak
{i} yumruk

Dan boks eldiveni ile Matt'e yumruk attı. - Dan punched Matt with a boxing glove.

{f} tokatlamak
{i} tokat
hediye kutusu
yolcu veya yük kompartımanı
kutu,v.s_h.box yap+s_d.kutuya koy: n.kutu
yumruk vurmak
boks

Annesi ona izin verseydi, Tom bir boksör olmak isterdi. - Tom would have become a boxer if his mother had let him.

Televizyonda boks maçı gördüm. - I saw the boxing match on television.

karton kutu

Tom karton kutularla odayı doldurdu. - Tom filled the room with cardboard boxes.

Bu karton kutular narindir. - These cardboard boxes are fragile.

box yapmak
kutun
deneykap
şimşir
coffin
{i} tabut

Eğer tabuta vurursan ölü kişiyi uyandırırsın. - If you hit the coffin, you'll wake up the dead person.

Vampir tabutunun içinde geri hayata geldi. - The vampire came back to life in his coffin.

boxing
boks

Okulumuzda bir boks kulübümüz var. - We have a boxing club in our school.

Tom on iki yaşına girdiğinde boks dersleri almaya başladı. - Tom started taking boxing lessons when he turned twelve.

glove box
torpido gözü
box-office death
(Film) Gişe hasılatı yapamam
box office
(tiyatroda/sinemada/stadyumda) bilet gişesi
box office
gişe hasılatı
box office
gişe rekorları kıran
box in
(Dilbilim) sıkıştırmak
box in
(Bilgisayar) küçülen kutu
box out
(Bilgisayar) büyüyen kutu
box set
(Tiyatro) kapalı dekor
box trail
(Askeri) sandık kundak
box up
sandığa koymak
box coat
kalın arabacı paltosu
box kite
kuyruksuz uçurtma
box number
posta kutusu numarası
box office
bilet gişesi
box office
gişe
box and dice
(deyim) Herşey
box and dice
kutu ve zar
box and whisker diagram
kutu ve bıyık diyagramı
box and whisker plot
kutu ve bıyık arsa
box annealing
kutu fırında tavlama
box baffle
kutu ekran, hoparlör kutusu
box board
kutu kurulu
box column drill
kutusunda sütun matkap
box culvert
(İnşaat) Kutu menfez: Genelde karayolu platformu altında mevcut arâzi kotuna göre yağışın akışa geçen/geçebilecek kesiminin en muhtemel olduğu, debiye göre kesiti belirlenen bir yapıdır
box cutter
Maket Bıçağı
box diagram
kutu şeklindeki diyagram
box frame
pencere kasası, sandıklı çerçeve
box furnace
kutu fırın
box girder
sandık kırış
box jellyfish
kutu denizanası
box of matches
kutu maçlar
box of sweets
şeker kutusu
box office hit
Gişe rekoru kıran film
box office hit
gişe isabet
box on the ear
kutu kulak
box plot
kutu arsa
box somebody's ears
(deyim) Birinin kulağına şamar atmak
box to
kutusunda
box tortoise
kutusu kaplumbağa
box up
Kutulamak
box-keeper
box-kaleci
box-office
gişe
box-office hit
gişe isabet
box-shaped
Kutu biçiminde/biçimli
box barrage
sürgü ateşi
box beam
kutu kesitli kiriş
box bottom carriage
(Askeri) ALT KUNDAK: Bir topta, üst kundağı taşıyan kundak parçaları grubu
box caisson
yüzen keson
box dots
(Bilgisayar) kutu noktaları
box fold
(Jeoloji) kutu kıvrım
box fold
kutu (şekilli) kıvrım
box fold
(Jeoloji) şekilli kıvrım
box formation harassing ambush
(Askeri) Kutu düzeni taciz pususu
box in
(Askeri) KUTU BARAJI YAPMAK: Düşman kıtalarının kaçmasını veya takviye almasını önlemek için, düşman mevziini ateş çemberi içine almak
box iron
civata demiri
box junction
duruşun yasak olduğu kavşak
box keel
kutu omurga
box length over .... spindles
(Tekstil) 1 . stand sırası 2. sistem sırası
box loom
(Tekstil) çok mekikli tezgah
box magazine
(Askeri) KUTU ŞARJÖR: Bazı otomatik silahlarda içine cephane konan ve bu cephaneyi silahın mekanizma yatağına süren, kutu biçiminde bir cihaz
box nail
yassı başlı çivi
box nail
sandık çivisi
box of juice
kutu meyve suyu
box pallet
(Askeri) SANDIK PALET: Birkaçı üstüste istiflendiği zaman ağırlık ikmal maddelerine değil, sadece paletler üzerine binecek şekilde imal edilmiş, ön ve yanları çerçeve halinde bir palet
box pleat
(Tekstil) çift plise
box rib
(Havacılık) kutu nervür
box section
(İnşaat) kutu kesit
box stool
sandıklı tabure
box stoop
yüksek veranda
box tape
koli bandı
box trail
(Askeri) (CARRIAGE) SANDIK KUNDAK, TEK KOLLU KUNDAK: Tek ve sağlam bir parçadan ibaret top kundaklarının üç tipi vardır: (Simple box trail carriage), (modified box trail carriage) ve (tubular box trail carriage). Bu terimlere bak
box wallah
hintli seyyar satıcı
box wallah
seyyar ticari temsilci
box wrench
(İnşaat) lokma anahtar
coffin
(fiil) tabuta koymak
boxed
ambalajlanmış
boxes
(Bilgisayar) kutu

Taşıyabildiğin kadar çok kutu getir. - Bring as many boxes as you can carry.

Tom karton kutularla odayı doldurdu. - Tom filled the room with cardboard boxes.

boxing
(Spor) boks yaparak
boxing
yumrukoyunu
boxing
(Spor) boks yapan
boxing
{f} boks yap

Tom 2013'te boks yaparak emekli oldu. - Tom retired from boxing in 2013.

Böylece boks yapmaya başladım. - That's how I started boxing.

Boxes
kutular
boxing
boksu
boxing
boksta
the box
kutu
boxing
{i} kutuya koyma
boxing
box yumruklaş/kutula
boxing
boxing match boks maçı
boxing
boxing glove boks eldiveni
boxing
Boxing DayNoeli takip eden gün
boxing
{i} kutulama
coffin
{f} tabuta koymak
coffin
radyoaktif madde sızdırmaz kurşuntabuta koymak
coffin
{i} açılmaya elverişsiz gemi
coffin
{i} radyoaktif madde sızdırmaz kurşun kap
İngilizce - İngilizce
A hard protector for the genitals worn by a batsman or close fielder inside the underpants
To participate in boxing; to be a boxer
coffin
To mix two containers of paint of similar color to ensure that the color is identical
Any of various evergreen shrubs or trees of the genus Buxus
A rectangular border around an image or section of text
An input field on an interactive electronic display
A cuboid container, usually with a hinged lid
The vagina
A numbered receptacle at a newspaper office for anonymous replies to advertisements
To strike with the fists

box someone’s ears.

Boxwood: the wood from a box tree

Nevertheless, the application of woods other than box for purposes for which that wood is now used would tend to lessen the demand for box, and thus might have an effect in lowering its price.

To place inside a box; to pack in boxes
A compartment of a storage furniture, or of a part of such a furniture, such as of a drawer, shelving, etc
A computer, or the case in which it is housed

a UNIX box.

A small, empty area on a writable document, delimited by a border, for filling with a tick mark or an ex
To punch (a person)

Leave dis place before I box you.

A compartment to sit in at a theater, courtroom or auditorium
To hem in
A trap or predicament

I'm really in a box now.

(with the) Television
To place a value of a primitive type into a corresponding object
As much as fills a such a container

a box of books.

A pattern usually performed with three balls where the movements of the balls make a boxlike shape
A cylindrical casing around for example a bearing or gland
A blow with the fist
The penalty area
A small rectangular shelter like a booth
To fight against (a person) in a boxing match
The driver's seat on a coach
{n} a tree, a case or coffer, feat in a playhouse or court room, a blow on the ear, a cylinder for an axletree, quantity in a box
{v} to put in a box, to strike with the fist
a Christmas box or gift
The common box (Buxus sempervirens) has two varieties, one of which, the dwarf box (B
– the container used to package cigars
I've got into the wrong box I am out of my element Lord Lyttelton used to say he ought to have been brought up to some business; that whenever he went to Vauxhall and heard the mirth of his neighbours, he used to fancy pleasure was in every box but his own Wherever he went for happiness, he somehow always got into the wrong box (See Christmas Box )
The hollowed out portion of the kufens into which the gummie and bridge fit
Container for a book or other merchandise
To strike with the hand or fist, especially to strike on the ear, or on the side of the head
A Mediterranean food fish; the bogue
A small country house
A sidebar or extra information
A single frame
separate partitioned area in a public place for a few people; "the sentry stayed in his box to avoid the cold"
engage in a boxing match
the driver's seat on a coach; "an armed guard sat in the box with the driver"
hit with the fist; "I'll box your ears!"
A platform on which a ringer stands; usually a removable one for when someone shorter than average has to ring a bell where they can't otherwise reach the rope, although some bells with large wheels have permanent boxes to reduce the amount of rope landing on the floor
A blow on the head or ear with the hand
{i} case; crate; small seating area in a theater; punch, hit; television
put into a box; "box the gift, please
The quantity that a box contain
engage in a boxing match hit with the fist; "I'll box your ears!"
a rectangular drawing; "the flowchart contained many boxes"
an item or story ruled off on all four sides, usually with a heavy border rule and often with the background tinted with the text in bold to highlight the story
{f} fight with fists; put in crates, put in boxes
To boxhaul
put into a box; "box the gift, please"
A rectangular plane area considered to contain a character or further sub-boxes, used in discussions of rendering for display It is usually considered to have a baseline, height, depth and width
The container used to package cigars There are several traditional styles: -- cabinet selection refers to wood boxes with a sliding top, designed to hold 25 or 50 cigars -- 8-9-8 refers to a round-sided box specifically designed to accommodate three rows of cigars-- eight on top, nine in the middle, eight on the bottom -- Flat top, or 13-topper, is the flat rectangular box most popular today, with 13 cigars on top and 12 on the bottom, divided by a spacer
In a chouette, the player who plays alone against all the others He is said to be in the box
To furnish with boxes, as a wheel
To inclose in a box
evergreen shrubs or small trees the quantity contained in a box; "he gave her a box of chocolates"
In football, the box is the penalty area of the field. He scored from the penalty spot after being brought down in the box
A vagina
Common term for an ocean going freight container
A present in a box; a present; esp
Refers to an ocean-freight container
A box is a square or rectangle that is printed or drawn on a piece of paper, a road, or on some other surface
box and whiskers plot
A graphical summary of a numerical data sample through five statistics — median, upper quartile, lower quartile, and upper extreme and lower extreme values — by depiction as a box with its edges at the quartile marks and an internal line at the median and with lines protruding from the box as far as the extremal values
box camera
A very simple type of photographic camera, being box shaped, and with a simple lens, and using roll film for taking snapshot pictures
box cameras
plural form of box camera
box cutters
plural form of box cutter
box girder
A steel beam with a hollow rectangular cross section; used for constructing bridges
box in
To enclose by drawing a box around
box in
To immobilize something, usually a vehicle, by placing obstacles, usually other vehicles, obstructing the free movement
box jellyfish
Pacific jellyfish of class Cubozoa, also known as sea wasps, Chironex fleckeri
box kick
A type of kick performed by the scrum-half (or very rarely acting scrum-half). From the base of a ruck, maul or scrum, the scrum-half will stand sideways onto the opposition with his kicking foot further from them, and kick the ball high into the air so as to hopefully prevent the opposition charging down the kick
box kick
to kick the ball in the manner described above
box office
a place where tickets are sold in a theatre/theater or cinema
box office
the total amount of money paid by people worldwide to watch a movie at cinemas/movie theaters
box offices
plural form of box office
box out
To position oneself between an opposition player and the basket in anticipation of getting a rebound
box plot
A graphical summary of a numerical data sample through five statistics: median, lower quartile, upper quartile, and some indication of more extreme upper and lower values
box plots
plural form of box plot
box room
a small bedroom in a house, often used for storage
box rooms
plural form of box room
box score
A score showing the final scores of the teams in a game, as well as certain individual and team achievements
box scores
plural form of box score
box seats
plural form of box seat
box set
Related musical or video recordings that are gathered on multiple compact discs, DVDs or Blu-rays, and placed in a box, along with a small booklet
box set
A set of related books from a particular author or genre that are contained within a box
box sets
plural form of box set
box spring
A box-shaped frame into which is a set of spiral springs, upon which rests a bed mattress
box the compass
To make a complete reversal in stance or opinion
box the compass
To know, and be able to recite the 32 points and quarter points of the magnetic compass from North, both clockwise and anticlockwise
box tree
Any of several trees, of the genus Buxus, often used as a hedge and as a source of boxwood
box turtle
A turtle of the genus Terrapene (the North American box turtles), or of Cuora or Pyxidea (the Asian box turtles), characterised by having a domed shell that is hinged at the bottom, allowing the animal to close its shell tightly to escape predators
box up
To pack into boxes
box wine
a type of wine that is sealed in a plastic bladder and packaged in a cardboard box
box-office
A variant form of box office
box-office
attributive form of box office
box-office bomb
A motion picture that generates relatively low revenue at the box office, especially that which is less than the budget for the motion picture

My favorite movie was a giant box-office bomb.

box-office bombs
plural form of box-office bomb
box-spring
Any of a set of spiral springs set into a box spring
box-ticking
The completion of a form containing multiple-choice questions in which one or more boxes need to be ticked by way of an answer
box-turtle
A variant form of box turtle
box spring
A box-spring (or Divan in the UK) is a type of bed base typically consisting of a sturdy wooden frame covered in cloth and containing springs
box and dice
(deyim) Everything
box and whisker diagram
In descriptive statistics, a boxplot (also known as a box-and-whisker diagram or box and whisker plot or plot or candlestick chart) is a convenient way of graphically depicting groups of numerical data through their five-number summaries (the smallest observation, lower quartile (Q1), median, upper quartile (Q3), and largest observation). A boxplot also indicates which observations, if any, might be considered outliers. The boxplot was invented in 1977 by the American statistician John Tukey
box and whisker plot
In descriptive statistics, a boxplot (also known as a box-and-whisker diagram or box and whisker plot or plot or candlestick chart) is a convenient way of graphically depicting groups of numerical data through their five-number summaries (the smallest observation, lower quartile (Q1), median, upper quartile (Q3), and largest observation). A boxplot also indicates which observations, if any, might be considered outliers. The boxplot was invented in 1977 by the American statistician John Tukey
box feeder
(İmalat) A box feeder is a rectangular box of appropriate size witha steel slat conveyor as base which moves the rawmaterials forward at an adjustable rate. The box feeder alsoserves as a buffer and temporary storage to avoid unnecessary interruptions
box jellyfish
(Hayvan Bilim, Zooloji) Box jellyfish are water-dwelling invertebrates belonging to the class Cubozoa, named for their cube-shaped medusae. They share many characteristics with their relatives the true jellies in the class Scyphozoa. The name sea wasp is also applied to some species of cubozoans, including Chironex fleckeri and Carybdea alata
box somebody's ears
(deyim) Hit someone, usually as a punishment

I'll box your ears, young man, if you come home late again!.

box-shaped
Resembling a box in rectangularity, boxlike, boxy
Box-Behnken design
(Ticaret) A three-level, multiple-variable experiment design method that assumes values at the center point and eliminates extreme values
Box-Jenkins Model
(Ticaret) A variation of ARIMA modeling that creates a forecast using regression and moving average and incorporates previous errors. Most often used in developing short-term forecasts
box beam
a beam built up from boards; has a hollow rectangular cross section
box calf
{i} calfskin treated with chromium salts and having square markings made by graining
box calf
Calfskin treated with chromium salts and having square markings on the grain
box calf
black calfskin leather tanned with chromium salts
box camera
{i} simple camera shaped like a box
box camera
a simple camera shaped like a rectangular box
box camera
A simple camera shaped like a box and usually having a fixed focus and a single shutter speed
box cans
{i} package cans in a boxes
box canyon
a deep narrow valley with very straight sides and no way out = gorge
box coat
a short coat that hangs loosely from the shoulders
box culvert
culvert of rectangular cross section, commonly of precast concrete
box culvert
A closed conduit of rectangular cross section used to pass floodwaters under a highway or railroad
box culvert
A culvert with a square or rectangular cross-sectional profile having 4 sides, including a bottom Sometimes a 3-sided culvert with an open bottom is considered a Box Culvert, however in this Wildlife Crossings Toolkit these are referred to as Bottomless Culverts Made of precast concrete, cast-in-place concrete, corrugated metal, metal plate and wood See Bottomless Culvert
box cutter knife
{i} metal or plastic flat knife with retractable blades, Stanley knife
box elder
common shade tree of eastern and central United States
box elder
A North American maple tree (Acer negundo) having pinnately compound leaves with coarsely toothed to lobed leaflets. Also called ash-leaved maple. Hardy and fast-growing tree (Acer negundo), also called ash-leaved maple, of the maple family, native to the central and eastern U.S. Its compound leaves (rare among maples) consist of three, five, or seven coarsely toothed leaflets. The single seed is borne in a samara (dry, winged fruit). Because of its rapid growth and its drought resistance, it was widely planted for shade by early settlers in the prairie regions of the U.S. Maple syrup and sugar are sometimes obtained from the box elder. Its wood is used for crates, furniture, paper pulp, and charcoal
box end wrench
a type of wrench with a hollow end that fits over a nut that is being screwed or unscrewed British Equivalent: ring spanner
box girder
a beam built up from boards; has a hollow rectangular cross section
box huckleberry
creeping evergreen shrub of southeastern United States having small shiny boxlike leaves and flavorless berries
box in
enclose or confine as if in a box
box in
If you are boxed in, you are unable to move from a particular place because you are surrounded by other people or cars. Armstrong was boxed in with 300 metres to go The black cabs cut in front of them, trying to box them in. = hem in
box in
If something boxes you in, it puts you in a situation where you have very little choice about what you can do. Part of winning a mandate is having clear goals and not boxing yourself in We are not trying to box anybody in, we are trying to find a satisfactory way forward. + boxed in boxed in The Chancellor is boxed in by inflation targets and sterling
box junction
a place marked with yellow painted lines where two roads cross each other
box kite
A tailless kite formed from or as if from two or more open-ended boxes connected at the corners by shafts spanning an interval of open space
box kite
a kite shaped like a box open at both ends
box kite
A kite, invented by Lawrence Hargrave, of Sydney, Australia, which consist of two light rectangular boxes, or cells open on two sides, and fastened together horizontally
box kite
Called also Hargrave, or cellular, kite
box lunch
A box lunch is food, for example sandwiches, which you take to work, to school, or on a trip and eat as your lunch. An individually portioned lunch packed in a small box. a lunch (=a meal eaten in the middle of the day) that you take to school or work with you in a lunchbox British Equivalent: packed lunch
box lunch
{i} packed lunch, light lunch packed in a box to be eaten in a different location; obento, Japanese meal packed in a lacquer box which is divided into sections
box magazine
A rectangular container for feeding cartridges into the firing chamber of a submachine gun or light machine gun
box number
A box number is a number used as an address, for example one given by a newspaper for replies to a private advertisement, or one used by an organization for the letters sent to it. an address at the post office that people can have their letters etc sent to instead of their own address
box office
the office where tickets of admission are sold
box office
The box office in a theatre, cinema, or concert hall is the place where the tickets are sold
box office
total admission receipts for an entertainment
box office
the office where tickets of admission are sold total admission receipts for an entertainment
box office
place where admission tickets are sold (in a theater, etc.)
box office
When people talk about the box office, they are referring to the degree of success of a film or play in terms of the number of people who go to watch it or the amount of money it makes. The film has taken £180 million at the box office The film was a huge box-office success
box pleat
A single, uniform fold in the center back of a garment to allow for more room and comfort Horn Tone Buttons Buttons that appear to be manufactured from horn
box pleat
A symmetrical skirt pleat made by folding the fabric to the back of each side of the pleat Box pleats are commonly found on traditional styles of upholstered furniture and lamp shades
box pleat
A double pleat having two upper folds facing in opposite directions and two under folds pressed toward each other
box pleat
A symmetrical skirt pleat made by folding the fabric to the back of each side of the pleat
box pleat
a flat double pleat made by folding under the fabric on either side of it
box pleat
a tailored fabric fold formed by two folded edges, one facing right and other facing left
box pleat
a tailored fabric fold formed by two folded edges, one facing right and the other facing left
box pleat
A single, uniform fold in the center back of a garment to allow for more room and comfort
box room
a small room in a house where you can store things
box score
A printed summary of a game, especially in baseball, in the form of a table listing the players and their positions and recording individual performance
box seat
seat in a theater box, seat with a good view of a performance or sporting event
box seat
a special seat in a theater or grandstand box
box set
A stage set with a ceiling and three walls
box social
A fund-raising event in which donated box lunches are auctioned off
box spring
set of bedsprings in a cloth-covered frame (usually placed beneath a mattress for extra support)
box spring
A bedspring consisting of a cloth-covered frame containing rows of coil springs
box spring
a coiled bedspring in a frame that is covered with cloth
box stall
A large enclosed stall for a single animal
box step
A dance step in which the feet are moved in a pattern approximating a square
box tail
In a flying machine, a tail or rudder, usually fixed, resembling a box kite
box top
The top surface, as a flap or strip, of a box containing a commercial product, typically bearing identification and used to prove the date or fact of purchase
box turtle
chiefly terrestrial turtle of North America; shell can be closed tightly
box turtle
Any of several North American land turtles of the genus Terrapene having a hinged plastron that pulls up against the carapace, allowing the animal to become completely encased within its shell. Also called box tortoise. Any of several species of terrestrial turtle (genus Terrapene) found in the U.S. and Mexico. Box turtles have a high, rounded upper shell (carapace) that grows to a maximum length of about 7 in. (18 cm). The lower shell (plastron) is hinged across the center and can be drawn very tightly against the carapace to form a protective "box" that completely encloses the turtle's soft parts. They feed on earthworms, insects, mushrooms, and berries. Box turtles are often kept as pets
box wrench
A wrench having a closed, ringlike end designed to fit over a nut or bolt
box wrench
a wrench with a closed loop (a socket) that fits over a nut or bolt head
box-number
the mailing address to which answers to a newspaper ad can be sent
box-office busting
having a large number of tickets sold, selling out
Christmas box
A bonus or gift given to an employee by an employer at Christmas; traditionally on Boxing Day
F-box
The name of a structural motif, and associated protein, first identified in cyclin-F
Pandora's box
A source of unforeseen trouble
agony box
A piano
agony box
A phonograph
agony box
A radio
axle box
The journal box of a rotating axle, especially a railway axle
axle box
A bushing in the hub of a wheel, through which the axle passes
bait box
a box used to keep bait
bait box
A small box, in which poison is kept, with space for small animals e.g. rats to eat from
ballot box
The process or method of voting
ballot box
A sealed box with a slit, into which a voter puts his completed voting slip
bathing box
A beach hut
batter's box
One of two areas beside home plate in which a batter is required to stand during an at bat
big box
A large self-service store, usually on a single level, with few interior walls, owned and run by a corporation
black box
Informal name for the brightly colored cockpit voice recorders and flight data recorders in an aircraft designed to aid in determining the cause of an accident
black box warning
A warning, surrounded by a black border, contained in prescription drugs to indicate that the drug may cause serious or life-threatening effects
blue box
a blue coloured container used for the collection of household waste (such as tin cans and newspapers) for recycling by a municipal authority
boom box
A portable audio system for listening collectively to recorded or broadcast sound
boxed
Packed into a box or boxes

The books are boxed, ready for shipping.

boxed
Simple past tense and past participle of box
boxed
In bridge and other card games if the cards in a pack are reversed face-up and face-down then the pack is said to be boxed
boxing
Material used for making boxes or casing
boxing
Casing
butter-box
A derogatory name that British sailors gave the Dutch during the age of the Anglo-Dutch Wars
cable box
A descrambler used to descramble scrambled television channels on cable TV
cable box
A device given out by some cable television services that allows the user to have more channels on their television than they would have without the cable box
cable box
set top box connecting a house to its cable service
call box
A telephone box
charity box
A container into which people can put money to be collected by a charitable organization
chocolate-box
Having a twee picturesqueness

The impressionists showed us something about the world, Cezanne something different, a chocolate-box painting nothing.

combo box
A GUI widget that is a combination of a dropdown list or list box and a single-line textbox, allowing the user either to type a value directly into the control or choose from the list of existing options
court poor box
System used informally in lower Irish courts, where a defendant can be directed to make a donation to charity in lieu of conviction
dialogue box
A window that prompts the user to enter information
digi-box
By extension, any digital TV receiver or decoder either terrestrial, satellite, or cable, that is external to the TV
digi-box
a device marketed by British Sky Broadcasting in the UK to enable home users to receive digital satellite television broadcasts
fire box
The hearth of an outdoor grill

When the bottom of the grill firebox burned through, everybody ran over and stomped embers too keep the picnic shelter from catching fire.

fire box
An enclosed hearth with hatch for refueling that is attached to or built into a boiler that supplies steam for mechanical power

The brakeman had to help the fireman shovel coal into the firebox as the engineer coaxed his locomotive up grade.

Türkçe - İngilizce

box teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

box yapmak
box
box