a sonnet, song, short musical poem

listen to the pronunciation of a sonnet, song, short musical poem
İngilizce - Türkçe

a sonnet, song, short musical poem teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hit
{i} vurma

Ooo! Yukiko! O acıtıyor! Bana yumruklarınla vurmaktan vazgeç! - Ow! Yukiko! That hurts! Quit hitting me with your fists!

Mary ona vurmadığı için Tom şanslıydı. - Tom was lucky that Mary didn't hit him.

hit
yakalama
hit
uyuşmak
hit
vurgun
hit
çok sevilen
ditty
kısa ve basit şarkı
hit
tokat
hit
{f} vur

8.8 büyüklüğündeki büyük deprem bugün Japon adalarını vurdu. - A massive earthquake of magnitude 8.8 hit the Japanese islands today.

Biz bir mermi tarafından vurulabileceğimizden korkuyorduk, bu yüzden aşağıya koştuk. - We were afraid that we might be hit by a bullet, so we ran downstairs.

hit
çarptırmak
hit
darbe
hit
götürmek

bir kızı götürmek.

ditty
(Muzik) kısa türkü okumak
ditty
şarkı
ditty
{i} küçük şarkı
ditty
bestelenmek için yazılmış şiir
hit
{i} laf çaktırma
hit
{i} başarı

Onların konseri büyük bir başarıydı. - Their concert was a big hit.

Onun son oyunu büyük bir başarıydı. - His last play was a big hit.

hit
{f} varmak
İngilizce - İngilizce
{n} ditty
{n} hit
a sonnet, song, short musical poem