drive

listen to the pronunciation of drive
İngilizce - Türkçe
sürmek

Tom geçimini sağlamak için bir kamyon sürmektedir. - Tom drives a truck for a living.

Araba sürmek çok eğlencelidir. - It is a lot of fun to drive a car.

dürtü

Tom'un hiçbir dürtü veya hırsı yok. - Tom has no drive or ambition.

Onun düşük bir cinsel dürtüsü var. - She has a low sex drive.

araba sürmek
{f} kullanmak

Araba kullanmaktan hoşlanmıyorum. - I don't like to drive.

Tom araba kullanmak için hala çok genç. - Tom is still too young to drive.

{i} sürme

İçkiliyken araba sürme. - Don't drink and drive.

Jim araba sürmeyi öğreniyor. - Jim is learning how to drive a car.

{f} çakmak
{f} zorlamak
insiyak
sürücü bilgisayar
(Mekanik) işletme mekanizması
güç sağlamak
(arabayla) gitmek
sinema
(Bilgisayar) aygıt
yürütme
araba ile gitmek
(Arılık) sürüklemek
{i} güdü

Açlık insan güdülerinin belkide en güçlüsüdür. - Hunger is perhaps the strongest of all human drives.

inisiyatif
muharrik
(Bilgisayar) sürücüsü

Tom taksi sürücüsüne bahşiş verdi. - Tom tipped the cab driver.

Arabada sorun yok, sadece sen kötü bir sürücüsün. - Nothing is the matter with the car. It's just that you are a bad driver.

(Askeri) süpürücü taarruz
(araba) kullanmak
(Askeri) büyük taarruz
çekiş
(park yerine) giriş yolu
girişim
{i} araba sürme

O, araba sürmeyi öğrenecek. - She is going to learn how to drive.

Ağabeyim araba sürmeyi bilir. - My older brother knows how to drive.

topa sert vuruş
götürmek

Bizi oraya götürmek zorunda kalacaksın. - You'll have to drive us there.

Tom beni arabayla götürmek istedi. - Tom wanted me to drive.

vurmak
pratik zekâ
yönlendirmek
sevketmek
-e güç sağlamak
çalışmaya zorlamak
etmek
(taşıt) sürmek
(araba/vb.) çekiş
-e zorlamak
{f} sür

Sürücü belgemi geçen ay yenilettim. - I had my driver's license renewed last month.

Nasıl araba süreceğini biliyor musun? - Do you know how to drive?

(araba/vb.ile) götürmek
yürütmek
durumuna getirmek
taşıtta yolculuk
(Mühendislik) tahrik

Manyetik güç, mekanizmayı tahrik eder. - Magnetic force drives the mechanism.

Yoksulluk bazen insanları suç işlemeye tahrik eder. - Poverty sometimes drives people to commit crimes.

(Nükleer Bilimler) sürgü
{f} araba ile gitmek: I drive to
sıkmak
{i} enerji
araba ile götürmek
kaçırmak
{i} sürek avı
{f} acele etmek
{i} sürücü

Onun iyi bir sürücü olduğunu düşünüyor musun? - Do you think he is a good driver?

Sürücü ehliyetimi geçen ay yenilettim. - I had my driver's license renewed last month.

{f} kovalamak
{i} top sürme
fazla çalıştırmak
sürüklenmek
{f} saplamak
{i} düşmanı püskürtme
{f} (drove, --n)
{f} önüne katmak
{f} hareket ettirmek
şiddetle tahrik etmek
{f} sokmak
tazyik etmek
{i} araba yolu

Niçin Tom'un arabası bizim özel araba yolumuza park ediliyor? - Why is Tom's car parked in our driveway?

Tom'un arabasının araba yoluna girdiğini gördüm. - I saw Tom's car pull into the driveway.

göt

Seni havaalanına götüreceğim. - I'll drive you to the airport.

Onu hastaneye götürmenizi rica edebilir miyim? - Could I ask you to drive him to the hospital?

(Tıp) Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı
drive crazy
çıldırtmak
drove
{i} sürü

Tom sürücünün yerine oturdu ve uzaklaştı. - Tom got into the driver's seat and drove off.

O benim ilk araba sürüşümdü. - That was the first time I drove a car.

drive back
püskürtmek
drive back
arabayla geri dönmek
drive by
arabayla önünden geçmek
drive out
(Fiili Deyim ) 1- çıkarmak , kovmak 2- araba ile gitmek
drive up
yukarı çekmek
drive a
(Bilgisayar) sürücü a
drive a
(Bilgisayar) a: sürücüsü
drive away
arabayla gitmek
drive b
(Bilgisayar) b sürücüsü
drive b
(Bilgisayar) sürücü b
drive back
geri dönmek zorunda bırakmak
drive by
arabayla geçmek
drive d
(Bilgisayar) d sürücüsü
drive e
(Bilgisayar) e sürücüsü
drive f
(Bilgisayar) f sürücüsü
drive home
(deyim) anlamasını sağlamak
drive in
kakmak
drive into a corner
kıstırmak
drive off
araçla bir yerden ayrılmak
drive off
arabayla gitmek
drive off
arabayla uzaklaşmak
drive on the right
sağlamak
drive out
çıkarmak
drive size
(Bilgisayar) sürücü boyutu
drive someone out of his mind
çileden çıkarmak
drive type
(Bilgisayar) sürücü türü
drive a hard bargain
sıkı pazarlık etmek
drive assembly
işletme düzeni
drive assembly
işletme takımı
drive at
demeye getirmek
drive at
atıl
drive at
ima etmek
drive at
demek istemek
drive at sth
amaçlamak
drive at sth
demek istemek
drive away
defetmek
drive away
kovmak
drive back
arabayla geri götür
drive chain
tahrik zinciri
drive designator
sürücü göstergesi
drive flange
tahrik flanşı
drive identifier
sürücü harfi
drive in
gayret etmek
drive indicator
sürücü göstergesi
drive insane
delirt
drive into a corner
köşeye sıkıştır
drive letter
sürücü harfi
drive mad
deli etmek
drive mad
çıldırtmak
drive mad
çıldırt
drive name
sürücü adı
drive nuts
deli et
drive out
kovmak
drive out
defetmek
drive out
kov
drive sb mad
deli etmek
drive sb to distraction
deli etmek
drive sb to distraction
çılgına çevirmek
drive shaft
kardan mili
drive shaft
işletme mili
drive shaft
kumanda mili
drive shaft seal
tahrik mili contası
drive shaft stub
tahrik mili başı
drive shaft tube
tahrik mili borusu
drive sth home
bir şeyi açığa kavuşturmak
drive wheel
tahrik tekerleği
drive-in bank
otobank
drive a bargain
bir pazarlık sürücü
drive a nail
bir çivi çakmak
drive a screw
Bir vida sürücü
drive around
sürücü etrafında
drive bay
(Bilgisayar) Sürücü yuvası
drive by the seat of one's pants
Tecrübesizlik veya birtakım eksiklikler yüzünden sadece içgüdülerine dayanarak idare etmek
drive crazy
delirt
drive defensively
emniyetli sürüş
drive down
Azaltmak, aşağı çekmek, düşürmek
drive down the price
pazarlık ederek bir şeyin fiyatını düşür(t)mek
drive flange
tahrik flansi
drive line
Motorlu araçların üretildikten sonra çeşitli testlere tabi tutulduğu özel parkur
drive line
Motorlu araçlarda motordan tekerlere gücü ileten akşam
drive me nuts
Beni deli sürücü
drive nut
sürücü somun
drive over somebody
Birini taşıtla ezmek
drive past
sürücü geçmiş
drive round
sürücü yuvarlak
drive s.o. to distraction
birini deli etmek, birini deliye çevirmek
drive s.o. to the wall/drive s.o. up against the wall
k. dili 1. birini iflas ettirmek; birini iflasa sürüklemek; birini iflasın eşiğine getirmek. 2. birini çok zor bir duruma sokmak, birini köşeye sıkıştırmak
drive somebody crazy
sürücü biri deli
drive someone ape
sürücü kimse maymun
drive someone crazy
Birini deli etmek
drive someone crazy
Birisini kızdırmak, deli etmek
drive someone nuts
Çıldırtmak
drive someone up a wall
(deyim) Birini çok sinirlendirmek
drive thru
sürücü ile
drive thru
Arabaya servis
drive up the wall
duvar artırmak
drive up to
kadar götürmek
drive you crazy
deli sen sürücü
drive-by
Hareket halindeki bir araçtan yapılan: "a drive-by shooting"
drive-by
Gelişigüzel, üstünkörü: "a drive-by analysis"
drive designator, drive designator
sürücü göstergesi
driving
{s} araba kullanma

Araba kullanmak gerçekten çok basit. - Driving a car is really very simple.

Tom alkollü araba kullanmaktan beş gün hapis ve bir yıl göz hapsine mahkûm edildi. - Tom was sentenced to five days in jail and a year on probation for drunken driving.

driven
işler
driven
hareket eder
driven
çakılmış
drove
{i} kalabalık
drive belt
(İnşaat,Teknik) tahrik kayışı
drive crazy
delirtmek
drive line
(Otomotiv) aktarma
drive off
defetmek
drive off
kovmak
driven
sürülmüş
driven
çalışır
driving
sert
driving
dinamik
driving
ilerleme

İlerleme güzel bir kelimedir. Ama onun itici gücü değişikliktir ve değişikliğin kendi düşmanları vardır. - Progress is a lovely word. But its driving force is change, and change has its enemies.

driving
araba kullanarak

Tom çok hızlı araba kullanarak Mary'yi etkilemeye çalıştı. - Tom tried to impress Mary by driving very fast.

Tom otobanda çok hızlı araba kullanarak Mary'yi etkilemeye çalıştı ama işe yaramadı. - Tom tried to impress Mary by driving very fast on the Autobahn, but it didn't work.

driving
çalıştıran
driving
itici

İlerleme güzel bir kelimedir. Ama onun itici gücü değişikliktir ve değişikliğin kendi düşmanları vardır. - Progress is a lovely word. But its driving force is change, and change has its enemies.

drove
yontmak
driven
sürmek
driven
sür

Keşke arabamı sürmeseydin. - You'd better not have driven my car.

Vagonları onlar sürmüştü. - They had driven wagons.

driving
işleten
driving
sürüş

Yolun genişliği güvenli sürüş için yetersiz. - The width of the road is insufficient for safe driving.

Test sürüşünü geçtikten sonra bir araba aldı. - After she had passed her driving test, she bought a car.

driving
{f} araba sür

O, araba sürmede iyidir. - He is good at driving.

Araba sürmek çok eğlencelidir. - Driving a car is a lot of fun.

driving
çalıştırma
driving
sürme

O kar fırtınasında araba sürmek bir kabustu. - Driving through that snowstorm was a nightmare.

Karanlıkta araba sürmek uçmak gibidir. - Driving in the dark feels like flying!

driving
çeviren
driving
hareket ettiren
driving
işletme
drove
{f} sür

Hırs onu cinayete sürükledi. - Ambition drove him to murder.

Tom birazcık hız limitinin üzerinde sürerse vaktinde havaalanına yetişebileceğini düşündü. - Tom thought he could reach the airport on time if he drove a little over the speed limit.

drive away
kov
drive over
sürücü üzerinde
driven
Sevkolunmuş, teşvik edilmiş

The mathematicians of the time was driven by curiosity.

driven
güdül
driven
Azimli

Like most of the lawyers that I know, Rachel is driven.

Tom azimli, değil mi? - Tom is driven, isn't he?

Tom çok azimli, değil mi? - Tom is very driven, isn't he?

driven
Güdümlü

Test driven development.

driving
surm
driving
sevkde
driving
surmi
drive away
arabayla uzaklaşmak
drive away
savmak
drive away
(Fiili Deyim ) 1- kovmak , uzaklaştırmak 2- araba ile uzaklaşmak 3- dağıtmak
drive by
(Fiili Deyim ) araba ile geçmek
drive crazy
deli etmek
drive in
çakmak
drive in
arabaya servis yapan restoran
drive in
araba ile girilebilen
Türkçe - Türkçe
Magnetik elemanları yazıp okuyabilen ve CPU'nun işlem yapabilmesini sağlayan araç
Golf'te topu çukura sokmak amacıyla yapılan uzun vuruş
İngilizce - İngilizce
A motor that does not take fuel, but instead depends on a mechanism that stores potential energy for subsequent use

Some old model trains have clockwork drives.

To motivate; to provide an incentive for

What drives a person to run a marathon?.

A stroke made with a driver
A ball struck in a flat trajectory
To move forcefully
To direct a vehicle powered by a horse, ox or similar animal
To convey (a person, etc) in a wheeled motorized vehicle

My wife drove me to the airport.

A straight level shot or pass
To operate (a wheeled motorized vehicle)
To travel by operating a wheeled motorized vehicle

I drive to work every day.

To cause animals to flee out of

The beaters drove the brambles, causing a great rush of rabbits and other creatures.

A type of shot played by swinging the bat in a vertical arc, through the line of the ball, and hitting it along the ground, normally between cover and midwicket
A mass storage device in which the mechanism for reading and writing data is integrated with the mechanism for storing data, as a hard drive, a flash drive
Desire or interest
To compel (to do something)

Their debts finally drove them to sell the business.

A type of public roadway

Beverly Hills’ most famous street is Rodeo Drive.

To move (something) by hitting it with great force

You drive nails into wood with a hammer.

A sustained advance in the face of the enemy to take a strategic objective

Napoleon's drive on Moscow was as determined as it was disastrous.

A driveway

The mansion had a long, tree-lined drive.

To herd (animals) in a particular direction
Self-motivation; ability coupled with ambition

Crassus had wealth and wit, but Pompey had drive and Caesar as much again.

To hit the ball with a drive
To cause (a mechanism) to operate

The pistons drive the crankshaft.

An apparatus for reading and writing data to or from a mass storage device such as a disk, as a floppy drive
A trip made in a motor vehicle

It was a long drive.

To cause to become

You are driving me crazy!.

{f} impel forward; guide the direction of something (i.e. car, animal, etc.); travel in a car; transport in a vehicle; urge, compel; hit a ball very hard (Sports); work towards a goal; rush toward
{v} to force, knock, rush, go, urge, aim
{i} trip in a vehicle (usually for pleasure); impelling forward (i.e. cattle drive); type of computer hardware; combined effort to accomplish a goal (i.e. fund raiser); transmission of power to machinery; impulse, inner urge; (Computers) device that turns disks and tapes to read and write data (such as: hard drive, floppy drive, CD-ROM drive, tape drive)
To dig Horizontally; to cut a horizontal gallery or tunnel
the act of applying force to propel something; "after reaching the desired velocity the drive is cut off"
Designated by a letter and a colon (e g A: B: C: D: ), the letter assigned to storage devices All drives are designated by letters, and the number of available drive designations is limited to 26, A: to Z: on a PC Physical devices such as a hard drive may be dividied into logical drives by using disk partitions, so a disk that initially is shipped as a single large partition of 10 Gigabytes may be partitioned into smaller logical drives by software Thedisk drive is the mechanism that spins the disks Technially speaking the drive spins the disks, so proper distinction would be hard disk, not hard drive
To operate a (motorized) vehicle (with wheels)
A device for storing and/or retrieving data Some drives (such as disk drives, zip drives, and tape drives) are typically capable of having new data written to them, but some others (like CD-ROMs or DVD-ROMs) are not Some drives have random access (like disk drives, zip drives, CD-ROMs, and DVD-ROMs), while others only have sequential access (like tape drives)
A collection of objects that are driven; a mass of logs to be floated down a river
hit very hard and straight with the bat swinging more or less vertically; "drive a ball"
the act of applying force to propel something; "after reaching the desired velocity the drive is cut off" a journey in a vehicle driven by someone else; "he took the family for a drive in his new car" the act of driving a herd of animals overland (sports) a hard straight return (as in tennis or squash) hitting a golf ball off of a tee with a driver; "he sliced his drive out of bounds" a wide scenic road planted with trees; "the riverside drive offers many exciting scenic views" a mechanism by which force or power is transmitted in a machine; "a variable speed drive permitted operation through a range of speeds" (computer science) a device that writes data onto or reads data from a storage medium the trait of being highly motivated; "his drive and energy exhausted his co-workers" a physiological state corresponding to a strong need or desire move into a desired direction of discourse; "What are you driving at?" hunting: chase from cover into more open ground; "drive the game" hunting: search for game; "drive the forest" cause to function by supplying the force or power for or by controlling; "The amplifier drives the tube"; "steam drives the engines"; "this device drives the disks for the computer" excavate horizontally; "drive a tunnel" hit very hard and straight with the bat swinging more or less vertically; "drive a ball" strike with a driver, as in teeing off; "drive a golfball" cause to move rapidly by striking or throwing with force; "drive the ball far out into the field" push, propel, or press with force; "Drive a nail into the wall" compel somebody to do something, often against his own will or judgment; "She finally drove him to change jobs" travel or be transported in a vehicle; "We drove to the university every morning"; "They motored to London for the theater" proceed along in a vehicle; "We drive the turnpike to work" operate or control a vehicle; "drive a car or bus"; "Can you drive this four-wheel truck?" urge forward; "drive the cows into the barn" cause someone or something to move by driving; "She drove me to school every day"; "We drove the car to the garage" move by being propelled by a force; "The car drove around the corner" work as a driver; "He drives a bread truck"; "She drives for the taxi company in Newark" to compel or force or urge relentlessly or exert coercive pressure on, or motivate strongly; "She is driven by her passion" have certain properties when driven; "This car rides smoothly"; "My new truck drives well
That part of the rowing cycle when the rower applies power to the oar This is a more (or less)blended sequence of applying power primarily with a leg drive, then the back and finally the arms
the act of driving a herd of animals overland (sports) a hard straight return (as in tennis or squash) hitting a golf ball off of a tee with a driver; "he sliced his drive out of bounds"
the first shot on a (usually) par 4 or par 5 hole (most commonly used in reference to the driver or #1 wood) Example: I hit the best drive of my life on the last hole the other day
A fast and low shot that makes a horizontal flight over the net
urge forward; "drive the cows into the barn"
A ball struck in a flat trajectory (also called line drive)
to drive a hard bargain: see bargain. In psychology, an urgent need pressing for satisfaction, usually rooted in some physiological deficiency or imbalance (e.g., hunger and thirst) and impelling the organism to action. Psychologists distinguish between drives that are innate and directly related to basic physiological needs (e.g., food, air, and water) and drives that are learned (e.g., drug addiction). Among the other drives psychologists have identified are achievement, affection, affiliation, exploration, manipulation, maternity, pain avoidance, sex, and sleep
To move something by hitting it with great force
To carry or; to keep in motion; to conduct; to prosecute
compel somebody to do something, often against his own will or judgment; "She finally drove him to change jobs"
To travel by operating a motorized vehicle
hitting a golf ball off of a tee with a driver; "he sliced his drive out of bounds"
A tamping iron
To press forward; to aim, or tend, to a point; to make an effort; to strive; usually with at
A coupling between the compressor and the engine or motor The three types of drives most common are; flange mounted motor, V belt drive or direct coupling (010)
a road leading up to a private house; "they parked in the driveway"
cause to move back by force or influence; "repel the enemy"; "push back the urge to smoke"; "beat back the invaders"
hunting: chase from cover into more open ground; "drive the game"
excavate horizontally; "drive a tunnel"
A device that reads/writes data from/to disks or tapes; for example, a hard drive, floppy drive, CD-ROM drive, or tape drive
operate or control a vehicle; "drive a car or bus"; "Can you drive this four-wheel truck?"
strike with a driver, as in teeing off; "drive a golfball"
A peripheral device, especially one that has addressed storage media The mechanism used to seek, read, and write information on a storage medium
The part of the rowing action between the catch and the release when the oar is moving through the water with force
A cooper's hammer for driving on barrel hoops
Any device that can store and retrieve data in a relatively permanent fashion on media (which may be removable or built into the device)
The space where a disk is kept and read or written to The A: or B: drive on a PC holds the extractable floppy disk, the C: drive contains the permanent hard disk and the D: drive is commonly used for the CD-ROM drive On a network server other drives will exist, their use depending on the policy of those who run the server Commonly the M: drive is where users are allocated memory space to save their documents
The desire or feeling that drives a person to do something, especially something extreme, is the desire or feeling that causes them to do it. More than once, depression drove him to attempt suicide Jealousy drives people to murder people who are driven by guilt, resentment and anxiety. a man driven by a pathological need to win
The means of automatically compensating a telescope for the Earth's rotation so that it always points to the same place in the sky
When you drive somewhere, you operate a car or other vehicle and control its movement and direction. I drove into town and went to a restaurant for dinner She never learned to drive Mrs Glick drove her own car and the girls went in Nancy's convertible. + driving driv·ing a qualified driving instructor
a physiological state corresponding to a strong need or desire move into a desired direction of discourse; "What are you driving at?"
hunting: search for game; "drive the forest"
a forced or hurried dispatch of business
drive away
To depart by driving a vehicle
drive away
To force someone or something to leave
drive home
To emphasize (a point) with tangible or powerful demonstration

“I do what I like”, he said, and — just to drive home the point — he spat on the newly-cleaned floor.

drive home
To push to or into a target

Just as Ione began to slow, she struck Ione's sword aside and drove her own blade home.

drive off
To force to leave or go away
drive off
Alternative spelling of drive-off
drive offs
plural form of drive off an alternative spelling of drive-off
drive out
to push or to pull, i.e. to force, (someone or something) out of somewhere
drive someone crazy
to cause insanity onto someone
drive someone crazy
to cause to be infatuated
drive someone crazy
to annoy or irritate
drive someone up the wall
To make a person very angry or bored; to infuriate

There is nothing and no one that's going to shut him up. That's what makes Tucker funny. It's also what can drive you up the wall about him. - , 1998.

drive the porcelain bus
To vomit, especially while drunk or hung over
drive time
The time of the day when most people commute to work, seen as a popular time to listen to the radio

Mornings and afternoons are called drive time because that is when most people are driving. When people commute they tend to listen to the radio, thus drive time is primetime when it comes to total number of radio listeners. During drive time, radio stations have a captive audience.

drive time
The time it takes to drive between two points

I get some of my best thinking done during my drive times.

drive times
plural form of drive time
drive truck
To drive a semi truck

I drive truck for Roadway.

drive wheel
A wheel that transmits power to other elements of a mechanism
drive wheels
plural form of drive wheel
drive-by
done quickly or in a cursory manner
drive-by
a crime, such as a shooting, carried out from a moving vehicle
drive-by
carried out from a moving vehicle
drive-by download
A download triggered by scripts etc. on a website, without prompting the user, usually for malicious purposes
drive-by downloads
plural form of drive-by download
drive-by media
Media professionals who "spray" a bunch of repetitive misstatements, mistaken and misinterpreted news reports to cause excitement and confusion. They then figuratively "drive off" leaving the cleanup of their mess and hysteria to others, to correct and properly explain and interpret
drive-in
A restaurant where patrons remain in their vehicles and order food and beverages via a speaker phone; their meal is brought to their vehicle by a waitress

The teen-agers went down to the drive-in to order some hamburgers and fries.

drive-in
A business where movies are projected onto a huge outdoor screen, and patrons remain in their vehicles, listening either by a speaker or a designated radio frequency
drive-in
Shortened form of drive-in movie or drive-in restaurant
drive-in movie
A type of cinema where people watch films on a large screen from their automobiles
drive-off
The act of leaving a gas station without paying after filling the tank
drive-off
The act of leaving a gas station with the hose nozzle still inserted into the gas-tank fill spout
drive-off
A place where one can conveniently pull off the road
drive-off
A contest or comparison of cars or drivers
drive-through
An establishment, especially a restaurant, providing drive-through service

Since I was pressed for time, I picked up burgers at a drive-through on the way home.

drive-through
The window of such an establishment adapted for such purpose

Please pull forward and pay at the drive-through, said the attendant upon taking my order.

drive-through
Of a feature of such an establishment (especially a window), adapted to provide such service

The restaurant's drive-through window had a turntable of bulletproof glass designed to allow transactions while preventing robberies.

drive-through
Of an establishment, providing service to occupants of automobiles while still in their still-running vehicle

I switched banks so that I could use a drive-through branch near my home.

drive-thru
An establishment, such as a fast-food restaurant or bank, where clients may drive up to a window and conduct exchanges while remaining in their automobiles
drive-thru
The location at such an establishment, where clients conduct their business from their vehicles
drive-time
Alternative spelling of drive time
drive carefully
drive safely, take care as you drive
drive by the seat of one's pants
(deyim) Rely on instinct rather than logic or knowledge

Many pilots in World War I had to fly by the seat of their pants.

drive home
(deyim) To argue convincingly; make a strong point

The doctor's convincing arguments and explanation of his X-ray pictures drove home the point to Max that he needed surgery.

drive someone ape
(deyim) Excite someone to the point that he or she goes out of his or her mind; to drive someone crazy

You're driving me nuts with that kind of talk!.

drive someone bananas
(deyim) Excite someone to the point that he or she goes out of his or her mind; to drive someone crazy

You're driving me bananas with that kind of talk!.

drive someone nuts
(deyim) Excite someone to the point that he or she goes out of his or her mind; to drive someone crazy

You're driving me nuts with that kind of talk!.

drive someone up a wall
(deyim) Irritate or annoy someone greatly

His constant complaining is driving me up a wall.

drive-by
done or made in a quick or cursory manner: "a drive-by analysis"
drive-by
carried out from a moving vehicle: "a drive-by shooting"
drive-through
(adjective) Relating to or conducting exchanges with clients who drive up to a window and remain in their automobiles: drive-thru banking
drive-through
1. (adj.) Relating to or conducting exchanges with clients who drive up to a window and remain in their automobiles: "drive-thru banking"2. (adj.) drive-through Performed or provided quickly and routinely: "a drive-through delivery in a hospital"3. (noun) A drive-through establishment, especially a restaurant.4. (noun) A window at such an establishment, from which business is conducted
drive-through
(noun) A window at such an establishment, from which business is conducted
drive-through
(noun) A drive-through establishment, especially a restaurant
drive-thru
1. (adj.) Relating to or conducting exchanges with clients who drive up to a window and remain in their automobiles: "drive-thru banking"2. (adj.) drive-through Performed or provided quickly and routinely: "a drive-through delivery in a hospital"3. (noun) A drive-through establishment, especially a restaurant.4. (noun) A window at such an establishment, from which business is conducted
drivable
Capable of being driven (as a vehicle)
drivable
Capable of being driven on safely or successfully (as a road or other surface)
driveable
Capable of being driven on safely or successfully (as a road or other surface)
driven
obsessed
driven
Past participle of drive
driving
: That drives forcefully; strong; forceful; violent
driving
That drives (a mechanism or process)
driving
Present participle of drive
driving
The action of the verb to drive in any sense
driving
In particular, the action of operating a motor vehicle

In European Union, driving on the right is practiced everywhere except in the British Isles, Malta and Cyprus, where driving on the left is practised.

drove
to herd cattle; particularly over a long distance
drove
A number of cattle driven to market or new pastures
drove
A large number of people on the move (literally or figuratively)
driven
{a} of to drive
drove
{n} a herd of cattle, crowd of people, number
driven
1. Piled up or carried along by a current: driven snow.2. Motivated by or having a compulsive quality or need: a driven person.3. Caused, sustained, or stimulated: an export-driven economic recovery.4. Powered, operated, or controlled: a piston-driven airplane; a menu-driven software program
drive away
{f} travel in a car away from the place; cause to flee, put to flight, route; remove all worries and doubt; chase away, force to go away
drive away
To drive people away means to make them want to go away or stay away. Patrick's boorish rudeness soon drove Monica's friends away Increased crime is driving away customers
drive away
force to go away; used both with concrete and metaphoric meanings; "Drive away potential burglars"; "drive away bad thoughts"; "dispel doubts"; "The supermarket had to turn back many disappointed customers"
drive belt
Also called a fan belt or serpentine belt, drive belts are used to drive the engine's accessories, such as the alternator, power steering pump, and air conditioning compressor A serpentine belt is a wide single drive belt that drives several the engine's accessories at once
drive crazy
make someone lose their sanity; irritate someone; infuriate someone
drive home
make clear by special emphasis and try to convince somebody of something; "drive home a point or an argument"; "I'm trying to drive home these basic ideas
drive home
return to one's house by car; transport someone to their house by car; convince, persuade
drive in
cause to penetrate, as with a circular motion; "drive in screws or bolts"
drive in
arrive by motorcar; "The star and her manager drive in today from their motor tour across the country"
drive in
arrive by motorcar; "The star and her manager drive in today from their motor tour across the country
drive in
cause a run or runner to be scored; "His line double drove in Jim Lemon with the winning run"
drive in
knock in, bang in, hammer in (nail, wedge, etc.)
drive in
eating establishment in which customers place their orders and are served while remaining in their vehicles
drive into
komi
drive line
The parts that transfer power from the transmission to the drive wheels
drive line
– long lines of stone piles that marked a path used to channel the bison in the proper direction during a hunt The drive lines caused the animals to move toward a jump-off or corral location
drive line
mechanism that transmits power from the engine to the driving wheels of a motor vehicle
drive me crazy
make me nuts, drive me insane
drive off
If you drive someone or something off, you force them to go away and to stop attacking you or threatening you. The government drove the guerrillas off with infantry and air strikes Men drove off the dogs with stones
drive off
force to go away; used both with concrete and metaphoric meanings; "Drive away potential burglars"; "drive away bad thoughts"; "dispel doubts"; "The supermarket had to turn back many disappointed customers"
drive out
force or drive out; "The police routed them out of bed at 2 A M "
drive out
force to go away; used both with concrete and metaphoric meanings; "Drive away potential burglars"; "drive away bad thoughts"; "dispel doubts"; "The supermarket had to turn back many disappointed customers"
drive out
To drive out something means to make it disappear or stop operating. He cut his rates to drive out rivals
drive out
drive away, expel, oust, eject, throw out, banish
drive out
clear out the chest and lungs; "This drug expectorates quickly"
drive up
{f} come close while driving; approach while driving
drive up
{s} accessible to clients who drive up in cars; designed in a manner that people can remain in their cars while served (drive-up hamburger place; drive-up window at a bank)
drive up
approach while driving; "The truck entered the driveway and drove up towards the house
drive up
approach while driving; "The truck entered the driveway and drove up towards the house"
driveable
Capable of being driven (as a vehicle)
driven
strongly motivated to succeed
driven
urged or forced to action through moral pressure; "felt impelled to take a stand against the issue"
driven
{s} urged forward; compelled by an inner urge; carried or blown by the wind (i.e. snow or feathers); guided in a particular direction
driven
of Drive
driven
compelled forcibly by an outside agency; "mobs goaded by blind hatred"
driven
compelled forcibly by an outside agency; "mobs goaded by blind hatred
driven
urged or forced to action through moral pressure; "felt impelled to take a stand against the issue" compelled forcibly by an outside agency; "mobs goaded by blind hatred
driven
Also adj
driven
Driven is the past participle of drive. the past participle of drive. trying extremely hard to achieve what you want
drives
third-person singular of drive
drives
a device that can read or write to removable media such as an optical disk or CD A library has at least one drive
drives
A term depicting the external electrical components to run a Stepper Motor System This will include power supplies, logic sequencers, switching components and usually a variable frequency pulse source to determine the step rate
drives
States of deprivation which supposedly energize behavior in an organism (Anderson)
drives
Floppy Drive - The disk drive you use for external floppy disks ususally 5 25" or 3 5" in size Various models of these would store from 160Kilobytes to 2 88Megabytes of computer information There are newer disks, such as the LS120 which are slightly larger than 3 5" and hold up to 120Megabytes of information There are also several models of the Zip Drive They can hold either 100 or 250Mbytes of information Hard Disk Drive - Storage device inside your computer which stores all your Disk Operating System (DOS, Windows, etc ), software programs, games, etc These drives have many sizes
drives
plural of drive
drives
Slots in your computer that allow you to put "disks" that have information on them, written in your computers language
driving
{s} vigorous, energetic; transferring power; used when operating a vehicle
driving
the act of controlling and steering the movement of a vehicle or animal having the power of driving or impelling; "a driving personal ambition"; "the driving force was his innate enthusiasm"; "an impulsive force"
driving
The driving force or idea behind something that happens or is done is the main thing that has a strong effect on it and makes it happen or be done in a particular way. Consumer spending was the driving force behind the economic growth in the summer see also drive. the activity of driving a car, truck etc
driving
hitting a golf ball off of a tee with a driver; "he sliced his drive out of bounds"
driving
acting with vigor; "responsibility turned the spoiled playboy into a driving young executive
driving
the act of controlling and steering the movement of a vehicle or animal
driving
The skill is used for all land based vehicles, whether skimmers, trucks or bikes As well as normal travel, the skill is used to cover evasive manoeuvres, "trick" manoeuvres and so on For more information about the use of the driving skills, see Skill Use and Attribute Rolls It is a Technical skill
driving
Taking over a scene and not letting other performers influence its direction Makes you an unpopular improvisor
driving
acting with vigor; "responsibility turned the spoiled playboy into a driving young executive"
driving
Strong; forceful; violent
driving
{i} act of operating a vehicle
driving
Tendency; drift
driving
The act of forcing or urging something along; the act of pressing or moving on furiously
driving
Having great force of impulse; as, a driving wind or storm
driving
1 jumping into a new life experience, perhaps not as carefully as it should be done
driving
having the power of driving or impelling; "a driving personal ambition"; "the driving force was his innate enthusiasm"; "an impulsive force"
driving
Communicating force; impelling; as, a driving shaft
drove
Any collection of irrational animals, moving or driving forward; as, a finny drove
drove
on long journeys; to follow the occupation of a drover
drove
{i} herd or flock; crowd or multitude
drove
a group of animals (a herd or flock) moving together
drove
a stonemason's chisel with a broad edge for dressing stone a moving crowd a group of animals (a herd or flock) moving together
drove
A narrow drain or channel used in the irrigation of land
drove
a moving crowd
drove
A broad chisel used to bring stone to a nearly smooth surface; called also drove chisel
drove
A road for driving cattle; a driftway
drove
To finish, as stone, with a drove or drove chisel
drove
simple past of drive
drove
A collection of cattle driven, or cattle collected for driving; a number of animals, as oxen, sheep, or swine, driven in a body
drove
A road or track along which cattle are habitually driven
drove
of Drive
drove
A crowd of people in motion
drove
To drive, as cattle or sheep, esp
drove
The grooved surface of stone finished by the drove chisel; called also drove work
Türkçe - İngilizce
(Tıp) drive
drive