saplamak

listen to the pronunciation of saplamak
Türkçe - İngilizce
stick
stab
thrust
plunge
to stick or thrust (something sharp) into (something, someone)
to stick (into), to thrust (into), to plunge into, to dig sth into
strike inwards
drive
stick into
pink
jab
lodge
(iğne) strike in
run through
dig into
establish
anchor
stick in
poke
thrust into
stick up
run
spear
spit
plunge into
sink into
saplama
jab
saplama
stabbing

I had a stabbing pain in my chest. - Göğsümde saplama acısı vardı.

saplama
wedge
saplama
(İnşaat) shear connector
sapla
{f} stuck

Tom got stuck in a traffic jam. - Tom bir trafik sıkışıklığında saplanıp kaldı.

Tom's car got stuck in the mud. - Tom'un arabası çamura saplandı.

sapla
{f} stick
saplama
driftbolt
saplama
tap bolt
saplama
gib
saplama
dowel pin
saplama
pim
saplama
sticking into
mızrak saplamak
spear
saplama
stud bolt; balancing weight
saplama
thrust

Don't thrust your knife into the cheese. - Peynirin içine bıçak saplamayın.

saplama
stud
saplama
stab

I had a stabbing pain in my chest. - Göğsümde saplama acısı vardı.

saplama
piece of lead (used to balance an automobile wheel)
saplama
mech. pin
saplama
sticking (something sharp) into (something, someone)
zihnine saplamak
obsess
çatal saplamak
(toprak) prong
Türkçe - Türkçe
Hızla batırmak
çakmak
saplama
Saplamak işi
saplama
Osmanlılarda çeşitli bölgelerden devşirilen Hristiyan çocuklarının devlet merkezine getirilirken yolda aralarına karışan yabancılar
saplama
İç içe geçen veya başka bir parça üzerine eklenen parçaların bağlantısı için kullanılan, türlü kalınlık ve uzunlukta, bir yanı yivli, yuvarlak metal kama
saplama
Saplamak işi. İç içe geçen veya başka bir parça üzerine eklenen parçaların bağlantısı için kullanılan, türlü kalınlık ve uzunlukta, bir yanı yivli, yuvarlak metal kama
saplama
Somunsuz olarak kullanılan cıvata
saplama
osmanlı imparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinde toplanan devşirmelerinin istanbul'a gönderilirken aralarına karışan ve devşirme niteliği olmayan kimse
saplama
Bir menteşenin iki oynak parçasını birleştirmeye yarayan küçük, ince metal mil
saplamak