driven

listen to the pronunciation of driven
İngilizce - Türkçe
çakılmış
işler
sürülmüş
çalışır
sür

O, onun tarafından sürülen bir arabada asla bulunmadı. - She has never been in a car driven by him.

Tom Mary'nin arabasını sürmemeliydi. - Tom shouldn't have driven Mary's car.

sürmek
Azimli

Like most of the lawyers that I know, Rachel is driven.

Tom azimli, değil mi? - Tom is driven, isn't he?

Tom çok azimli, değil mi? - Tom is very driven, isn't he?

Güdümlü

Test driven development.

Sevkolunmuş, teşvik edilmiş

The mathematicians of the time was driven by curiosity.

f., bak. drive
drive götür/aç/git/sür
hareket eder
güdül
drive
dürtü

Doğum kontrol haplarının olası bir yan etkisi, cinsel dürtüdeki kayıptır. - A possible side effect of the contraceptive pill is a loss of sex drive.

Tom'un hiçbir dürtü veya hırsı yok. - Tom has no drive or ambition.

drive
araba sürmek
drive
sürmek

Araba sürmek çok eğlencelidir. - It is a lot of fun to drive a car.

Bu arabayı sürmek kolaydır. - This car is easy to drive.

driven down
aşağı tahrik
driven into
içine tahrik
driven to
tahrik
driven up
kadar tahrik
driven bee
(Arılık) sürüklenen arı
driven flow
(Nükleer Bilimler) sürüklenen akış
driven gear
(İnşaat) döndürülen dişli
driven gear
hareket dişlisi
driven pile
çakma kazık
driven pile
(Jeoloji) çakılan kazık
driven pile
çakılan (hazır) kazık
driven pile
(Jeoloji) hazır kazık
driven plate
tahrik plakası
driven plate assembly
(Otomotiv) debriyaj diski
driven plate assembly
debriyaj balatası
driven plate retainer
tahrik plakası tutucusu
driven shaft
(İnşaat) döndürülen mil
driven shall
hareket ettirici mil
driven well
çakma kuyu
driven wheel
motorize tahrik tekerleği
obsessed
{s} saplantı haline getirmiş
drive
araba kullanmak

Boston'da bir daha araba kullanmak istemiyorum. - I never want to drive in Boston again.

Araba kullanmaktan hoşlanmıyorum. - I don't like to drive.

drive
{f} kullanmak

Araba kullanmak için çok sarhoştum. - I was too drunk to drive.

Araba kullanmaktan hoşlanmıyorum. - I don't like to drive.

drive
araba yolu

Araba yolundaki senin araban mı? - Is that your car in the driveway?

Tom'un arabasının araba yoluna girdiğini gördüm. - I saw Tom's car pull into the driveway.

drive
düşmanı püskürtme
drive
{i} sürme

İçkiliyken araba sürme. - Don't drink and drive.

Ağabeyim araba sürmeyi bilir. - My older brother knows how to drive.

air driven
hava tahrikli
drive
{f} çakmak
drive
{f} zorlamak
drive
araba gezintisi

Yardım fonunu yükseltmek için bir araba gezintisine başladılar. - They started a drive to raise a charity fund.

Uzun bir araba gezintisi oldu. - It's been a long drive.

obsessed
{s} kafayı takmış

Mary hayvanlara kafayı takmış ve özellikle sincaplara. - Mary is obsessed with animals, and especially squirrels.

O, kitaplara kafayı takmış. - She's obsessed with books.

drive
muharrik
drive
(Bilgisayar) sürücüsü

Tom taksi sürücüsüne bahşiş verdi. - Tom tipped the cab driver.

Tom bir yarış otomobili sürücüsü olmak için gerekenlere sahip değildir. - Tom doesn't have what it takes to be a race car driver.

drive
inisiyatif
drive
(Arılık) sürüklemek
drive
{i} güdü

Açlık insan güdülerinin belkide en güçlüsüdür. - Hunger is perhaps the strongest of all human drives.

drive
(Bilgisayar) aygıt
drive
sinema
drive
(Askeri) büyük taarruz
drive
(arabayla) gitmek
drive
sürücü bilgisayar
drive
insiyak
drive
(Mekanik) işletme mekanizması
drive
yürütme
drive
güç sağlamak
drive
(araba) kullanmak
drive
çekiş
drive
(Askeri) süpürücü taarruz
drive
araba ile gitmek
drive
(Muzik) zorlama
drive
gayret
drive
(Askeri) kullanma

Araba kullanmak için çok sarhoştum. - I was too drunk to drive.

Araba kullanmayı öğrenmek biraz vaktimi aldı. - It took me some time to learn how to drive a car.

drive
arabayla götürmek
drive
sevk-i tabii
drive
(Spor) turnike
drive
defetmek
drive
götürmek

Seni eve götürmekten mutlu olurum. - I'd be more than happy to drive you home.

Bizi oraya götürmek zorunda kalacaksın. - You'll have to drive us there.

drive
yönlendirmek
drive
vurmak
drive
cadde

Park Caddesinde süpermarkete çarpan arabanın sürücüsü Tom'du. - Tom was the driver of the car that crashed into the supermarket on Park Street.

Tek yönlü bir caddede ters yönde sürmemeye dikkat edin. - Be careful not to drive the wrong way on a one-way street.

drive
sevk-i ilahi
drive
priz
drive
(Tıp) drive
drive
tur

Bu öğleden sonra kısa bir araba turu atalım. - Let's take a short drive this afternoon.

Neden bu öküz arabasının üstünde bir ada turu yapmıyoruz? - Why don't we take a drive round the island on this ox carriage?

drive
tahrik

Yoksulluk bazen insanları suç işlemeye tahrik eder. - Poverty sometimes drives people to commit crimes.

Manyetik güç, mekanizmayı tahrik eder. - Magnetic force drives the mechanism.

drive
beceri
drive
kastetmek
menu driven
menüyle güdülen
menu driven
(Bilgisayar) menü güdümlü
obsessed
etkilenmiş
propeller driven
(Askeri) pervaneli
belt driven
kayışla tahrikli
belt driven motor
kemerden hareketli motor
chain driven
zincir tahrikli
drive
çalışmaya zorlamak
drive
(taşıt) sürmek
drive
(araba/vb.) çekiş
drive
yürütmek
drive
-e zorlamak
drive
etmek
drive
taşıtta yolculuk
drive
durumuna getirmek
drive
(araba/vb.ile) götürmek
drive
{f} sür

Küçük oğlum araba sürebiliyor. - My little son can drive a car.

Sürücü belgemi geçen ay yenilettim. - I had my driver's license renewed last month.

drive
sevketmek
drive
topa sert vuruş
drive
-e güç sağlamak
drive
girişim
drive
{i} araba sürme

O, araba sürmeyi öğrenecek. - She is going to learn how to drive.

İçkiliyken araba sürme. - Don't drink and drive.

drive
(park yerine) giriş yolu
drive
pratik zekâ
electrically driven
çıngıyla hareket eden
electrically driven
elektrikle hareket eden
go driven to extremes
sapıtmak
go driven to extremes
aşırıya kaçmak
hand driven
elle tahrik edilen
interrupt driven
kesinti sürümlü
interrupt driven processing
kesme sürümlü işlem
key driven
tuşlamalı
machine driven
makinalı
menu driven software
menü sürümlü yazılım
menu-driven
menü-sürümlü
menu-driven
menüyle yürüyen
motor driven
motor sürücülü
motor-driven
motorlu
obsessed
{f} etkile
power driven
güç sürücülü
be as pure as the driven snow
sütten çıkmış ak kaşık
be driven
tahrik olmak
client driven
Müşteri odaklı
consumer driven
Müşteri çeken

"Thailand offers a very ideal combination of medical quality and service quality. There are both private and public hospitals and it's very consumer driven because most people pay for their own medical care. Americans will come here because its 60 to 80 percent less expensive for equivalent treatment," said Mays.

customer-driven
müşteri odaklı
customer-driven
Müşteriler tarafından işletilen
data-driven
Veriye dayalı
demand-driven
Talepten doğan
gear driven
dişli ile çalışan
husky-driven expedition
eskimo köpeği tarafından sürülmüş kızakla yapılan keşif gezisi
information-driven
bilgi güdümlü
key driven
tuslamali
light driven spray
hafif tahrik sprey
market driven economy
Pazar güdümlü ekonomi
market-driven
Pazar odaklı
menu driven
menülerle çalıştırılan
oxen-driven carriage
Kağnı, öküz arabası
personality driven
kişiye bağlı
power driven
motorla çalışan
profit-driven
Kâr getiren, kârlı
result-driven
Sonuç odaklı
results-driven
Sonuç odaklı

We need a deeper and more results-driven integration.

sales-driven
Satış odaklı
self-driven
Gücünü kendinden alan
service-driven
Hizmet odaklı
to be driven
tahrik olmak
wind-driven
rüzgar gücü ile çalışan
be driven away
savrulmak
be driven by one's ambition
hırsıyla hareket etmek
be driven from pillar to post
sürüm sürüm sürünmek
belt driven
kayışla çalıştırılan
drive
şiddetle tahrik etmek
drive
{f} önüne katmak
drive
{f} (drove, --n)
drive
sürüklenmek
drive
{i} top sürme
drive
{i} sürücü

O, bir sürücü olarak demir yolunda çalışır. - He works on the railroad as a driver.

Ben onun iyi bir sürücü olduğunu düşünüyorum. - I think he is a good driver.

drive
{f} acele etmek
drive
(Nükleer Bilimler) sürgü
drive
sıkmak
drive
{f} kovalamak
drive
{f} gütmek
drive
{i} hamle
drive
(Tekstil) tahrik, kumanda
drive
tazyik etmek
drive
hızlı vurmak
drive
{f} saplamak
drive
{i} sürek avı
drive
kovmak
drive
acele ettirmek
drive
(Tıp) Dürtü, içten gelen şiddetli uyarı
drive
göt

Tom Mary'ye eve götürmeyi önerdi. - Tom offered to drive Mary home.

Onu hastaneye götürmenizi rica edebilir miyim? - Could I ask you to drive him to the hospital?

drive
(Askeri) SÜPÜRÜCÜ TAARRUZ: Büyük mikyasta yapılan taarruz; gayet kuvvetli taarruz
drive
hızlı gitmek
drive
{f} çalıştırmak
drive
{f} (araba) sürmek, kullanmak: He doesn't know how to drive a car. Araba kullanmasını bilmiyor
drive
{i} sürücü (bilgisayar)
drive
{i} hayvan gütme
drive
ara

Birkaç gün içinde araba sürebileceksin. - You'll be able to drive a car in a few days.

O bazen işe arabayla gider. - Sometimes he drives to work.

drive
{i} önüne katma
drive
{f} sokmak
drive
{f} araba ile gitmek: I drive to
drive
{i} enerji
drive
araba ile götürmek
drive
kaçırmak
drive
{f} hareket ettirmek
drive
fazla çalıştırmak
drive
araba gezisi
drive
nodullamak
drive
tahrik etmek
event driven simulation
olay gudumlu benzetim
model driven
model gudumlu
motor driven
motorla çalışan
motor driven
motorlu
obsessed
{s} endişeli
obsessed
{s} tedirgin
power driven decontamination apparatus
(Askeri) motorlu bulaşıcı maddeleri temizleme cihazı
rocket driven
(Havacılık) roketle itilen
rocket driven
(Havacılık) roketle hareketli
rocket driven
(Havacılık) roketle çalışan
turbine driven
(Askeri) türbin tahrikli
Türkçe - Türkçe

driven teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

drive
Magnetik elemanları yazıp okuyabilen ve CPU'nun işlem yapabilmesini sağlayan araç
drive
Golf'te topu çukura sokmak amacıyla yapılan uzun vuruş
İngilizce - İngilizce
Past participle of drive
obsessed
{a} of to drive
1. Piled up or carried along by a current: driven snow.2. Motivated by or having a compulsive quality or need: a driven person.3. Caused, sustained, or stimulated: an export-driven economic recovery.4. Powered, operated, or controlled: a piston-driven airplane; a menu-driven software program
urged or forced to action through moral pressure; "felt impelled to take a stand against the issue" compelled forcibly by an outside agency; "mobs goaded by blind hatred
Also adj
Driven is the past participle of drive. the past participle of drive. trying extremely hard to achieve what you want
compelled forcibly by an outside agency; "mobs goaded by blind hatred
urged or forced to action through moral pressure; "felt impelled to take a stand against the issue"
{s} urged forward; compelled by an inner urge; carried or blown by the wind (i.e. snow or feathers); guided in a particular direction
of Drive
compelled forcibly by an outside agency; "mobs goaded by blind hatred"
strongly motivated to succeed
driven away
Past participle of drive away
driven away
Forced to leave
driven out
forced to leave
driven well
a well made by driving a tube into the earth to a stratum that bears water
drive
To cause (a mechanism) to operate

The pistons drive the crankshaft.

drive
A sustained advance in the face of the enemy to take a strategic objective

Napoleon's drive on Moscow was as determined as it was disastrous.

drive
A trip made in a motor vehicle

It was a long drive.

drive
To compel (to do something)

Their debts finally drove them to sell the business.

drive
To convey (a person, etc) in a wheeled motorized vehicle

My wife drove me to the airport.

drive
To direct a vehicle powered by a horse, ox or similar animal
drive
A ball struck in a flat trajectory
drive
A stroke made with a driver
drive
An apparatus for reading and writing data to or from a mass storage device such as a disk, as a floppy drive
drive
To travel by operating a wheeled motorized vehicle

I drive to work every day.

drive
To move forcefully
drive
To cause animals to flee out of

The beaters drove the brambles, causing a great rush of rabbits and other creatures.

drive
A type of shot played by swinging the bat in a vertical arc, through the line of the ball, and hitting it along the ground, normally between cover and midwicket
drive
A mass storage device in which the mechanism for reading and writing data is integrated with the mechanism for storing data, as a hard drive, a flash drive
drive
To move (something) by hitting it with great force

You drive nails into wood with a hammer.

drive
To cause to become

You are driving me crazy!.

drive
To hit the ball with a drive
drive
To motivate; to provide an incentive for

What drives a person to run a marathon?.

drive
A type of public roadway

Beverly Hills’ most famous street is Rodeo Drive.

drive
A straight level shot or pass
drive
To operate (a wheeled motorized vehicle)
performance-driven
Describing an organization or business strategy that stresses the importance of the performance of its individual employees and of its operating policies and systems
pure as the driven snow
extremely pure; totally pure (typically "pure" in the sense of "virtuous")
quote-driven
Describing any market system in which prices are established by quotations given by market makers
test driven
Past participle of test drive
drive
{f} impel forward; guide the direction of something (i.e. car, animal, etc.); travel in a car; transport in a vehicle; urge, compel; hit a ball very hard (Sports); work towards a goal; rush toward
drive
{v} to force, knock, rush, go, urge, aim
be as pure as the driven snow
to be morally good. - "How dare he criticize me for having an affair? He's not exactly as pure as the driven snow himself."
drive
{i} trip in a vehicle (usually for pleasure); impelling forward (i.e. cattle drive); type of computer hardware; combined effort to accomplish a goal (i.e. fund raiser); transmission of power to machinery; impulse, inner urge; (Computers) device that turns disks and tapes to read and write data (such as: hard drive, floppy drive, CD-ROM drive, tape drive)
result-driven
Relating to a form of corporate strategy focused on outcomes and achievements. A result-driven organization concentrates on meeting objectives, delivering to the required time, cost, and quality, and holds performance to be more important than procedures
test-driven development
(Bilgisayar) Test-Driven Development (TDD) is a software development technique consisting of short iterations where new test cases covering the desired improvement or new functionality are written first, then the production code necessary to pass the tests is implemented, and finally the software is refactored to accommodate the changes. The availability of tests before actual development ensures rapid feedback after any change. Practitioners emphasize that test-driven development is a method of designing software, not merely a method of testing
trace driven
Trace Driven modeling is a technique that combines measurement and simulation in order to create an accurate model of a computer system
Drive
dr
as pure as driven snow
innocent, pure and clean as is freshly fallen snow
as white as driven snow
very white; innocent, pure and clean as is freshly fallen snow
be driven from pillar to post
be chased from place to place; be victim to one misfortune after another
drive
A drive is a very strong need or desire in human beings that makes them act in particular ways. compelling, dynamic sex drives
drive
If something drives a machine, it supplies the power that makes it work. The current flows into electric motors that drive the wheels
drive
If the wind, rain, or snow drives in a particular direction, it moves with great force in that direction. Rain drove against the window. + driving driv·ing He crashed into a tree in driving rain
drive
In type founding and forging, an impression or matrix, formed by a punch drift
drive
cause to function by supplying the force or power for or by controlling; "The amplifier drives the tube"; "steam drives the engines"; "this device drives the disks for the computer"
drive
a physiological state corresponding to a strong need or desire
drive
Another name for alley or lane Also the revolving action of a ball as it contacts the pins
drive
the trait of being highly motivated; "his drive and energy exhausted his co-workers"
drive
a series of actions advancing a principle or tending toward a particular end; "he supported populist campaigns"; "they worked in the cause of world peace"; "the team was ready for a drive toward the pennant"; "the movement to end slavery"; "contributed to the war effort"
drive
You use drive to refer to the mechanical part of a computer which reads the data on disks and tapes, or writes data onto them. equipment such as terminals, tape drives or printers. see also disk drive
drive
strive and make an effort to reach a goal; "She tugged for years to make a decent living"; "We have to push a little to make the deadline!"; "She is driving away at her doctoral thesis"
drive
A machine that reads data from and writes data onto a disk A disk drive rotates the disk very fast and has one or more heads that read and write data There are different types of disk drives for different types of disks For example, a hard disk drive (HDD) reads and writes hard disks, and a floppy drive (FDD) accesses floppy disks A magnetic disk drive reads magnetic disks, and an optical drive reads optical disks (CD-ROMs)
drive
cause someone or something to move by driving; "She drove me to school every day"; "We drove the car to the garage"
drive
The first shot on a hole, played from the teeing ground
drive
If you drive people or animals somewhere, you make them go to or from that place. The last offensive drove thousands of people into Thailand The smoke also drove mosquitoes away
drive
travel or be transported in a vehicle; "We drove to the university every morning"; "They motored to London for the theater"
drive
cause to move rapidly by striking or throwing with force; "drive the ball far out into the field"
drive
A shot which is played from the tee, usually with a driver (a 1 wood)
drive
In various games, as tennis, cricket, etc
drive
(sports) a hard straight return (as in tennis or squash)
drive
a journey in a vehicle driven by someone else; "he took the family for a drive in his new car"
drive
proceed along in a vehicle; "We drive the turnpike to work"
drive
so driven
drive
To pass away; said of time
drive
have certain properties when driven; "This car rides smoothly"; "My new truck drives well"
drive
the act of driving a herd of animals overland
drive
a wide scenic road planted with trees; "the riverside drive offers many exciting scenic views"
drive
To herd (animals) in a particular direction
drive
To urge on and direct the motions of, as the beasts which draw a vehicle, or the vehicle borne by them; hence, also, to take in a carriage; to convey in a vehicle drawn by beasts; as, to drive a pair of horses or a stage; to drive a person to his own door
drive
To go by carriage; to pass in a carriage; to proceed by directing or urging on a vehicle or the animals that draw it; as, the coachman drove to my door
drive
A memory device, such as a CD-ROM drive, hard drive, or floppy disk drive In Windows, a letter is assigned to each drive for easy management
drive
A stroke from the tee, generally a full shot made with a driver; also, the distance covered by such a stroke
drive
Self-motivation; ability coupled with ambition
drive
A drive is a journey in a car or other vehicle. I thought we might go for a drive on Sunday
drive
To be forced along; to be impelled; to be moved by any physical force or agent; to be driven
drive
That part of a computer-based system (such as a personal computer) into which floppy disks, tapes, CD-ROM's, videodiscs, other optical or magnetic media are inserted when they are being used to input, process, or output information
drive
If you say that someone has drive, you mean they have energy and determination. John will be best remembered for his drive and enthusiasm
drive
If you ask someone what they are driving at, you are asking what they are trying to say or what they are saying indirectly. It was clear Cohen didn't understand what Millard was driving at
drive
A hardware device that lets you access information on various forms of media, such as hard, floppy, and CD-ROM disks, and magnetic tapes
drive
An underground passage for exploration, development or working of an orebody It may be taken along the orebody or parallel to it
drive
To drive someone into a particular state or situation means to force them into that state or situation. The recession and hospital bills drove them into bankruptcy He nearly drove Elsie mad with his fussing
drive
Dedicated Road Infrastructure for Vehicle safety in Europe; a European Community program to find ways to alleviate road transportation problems through the application of advanced information and telecommunications technology
drive
a hit executed by the batter in which he swings the bat in a long arc, much like teeing off at golf, and sends the ball in one of several possible directions
drive
In games such as cricket, golf, or football, if a player drives a ball somewhere, they kick or hit it there with a lot of force. Armstrong drove the ball into the roof of the net
drive
force into or from an action or state, either physically or metaphorically; "She rammed her mind into focus"; "He drives me mad"
drive
A motor that does not take fuel, but instead depends on a mechanism that stores potential energy for subsequent use
drive
To clear, by forcing away what is contained
drive
Drive is used in the names of some streets. 23 Queen's Drive, Malvern, Worcestershire. see also driving
drive
A mass-storage device; as, a disk drive, a DVD drive, a flash drive
drive
A driveway
drive
work as a driver; "He drives a bread truck"; "She drives for the taxi company in Newark"
drive
in various games, as tennis, baseball, etc
drive
the act of player who drives the ball; the stroke or blow; the flight of the ball, etc
drive
To urge, impel, or hurry forward; to force; to constrain; to urge, press, or bring to a point or state; as, to drive a person by necessity, by persuasion, by force of circumstances, by argument, and the like
drive
to compel or force or urge relentlessly or exert coercive pressure on, or motivate strongly; "She is driven by her passion"
drive
to propel (the ball) swiftly by a direct stroke or forcible throw
drive
Desire or interest
drive
(computer science) a device that writes data onto or reads data from a storage medium the trait of being highly motivated; "his drive and energy exhausted his co-workers"
drive
A wooden- headed golf club with a long shaft, for playing the longest strokes
drive
(computer science) a device that writes data onto or reads data from a storage medium
drive
To make a drive, or stroke from the tee
drive
Specif
drive
A drive is a special effort made by a group of people for a particular purpose. The ANC is about to launch a nationwide recruitment drive = campaign
drive
Violent or rapid motion; a rushing onward or away; esp
drive
To force into a certain state; to compel
drive
a drive (floppy drive, hard drive, CD-ROM, Zip drive, tape drive, etc ) is simply a data storage device, very similar to that big gray filing cabinet you keep stubbing your toes on When you install a program, it copies its files onto your computer's hard drive, many programs that you run from your CD-ROM stay mostly on the CD-ROM; when you save your data files they are generally on your hard drive and sometimes on your floppy disk(s)
drive
move by being propelled by a force; "The car drove around the corner"
drive
The act of driving; a trip or an excursion in a carriage, as for exercise or pleasure; distinguished from a ride taken on horseback
drive
the act of applying force to propel something; "after reaching the desired velocity the drive is cut off" a journey in a vehicle driven by someone else; "he took the family for a drive in his new car" the act of driving a herd of animals overland (sports) a hard straight return (as in tennis or squash) hitting a golf ball off of a tee with a driver; "he sliced his drive out of bounds" a wide scenic road planted with trees; "the riverside drive offers many exciting scenic views" a mechanism by which force or power is transmitted in a machine; "a variable speed drive permitted operation through a range of speeds" (computer science) a device that writes data onto or reads data from a storage medium the trait of being highly motivated; "his drive and energy exhausted his co-workers" a physiological state corresponding to a strong need or desire move into a desired direction of discourse; "What are you driving at?" hunting: chase from cover into more open ground; "drive the game" hunting: search for game; "drive the forest" cause to function by supplying the force or power for or by controlling; "The amplifier drives the tube"; "steam drives the engines"; "this device drives the disks for the computer" excavate horizontally; "drive a tunnel" hit very hard and straight with the bat swinging more or less vertically; "drive a ball" strike with a driver, as in teeing off; "drive a golfball" cause to move rapidly by striking or throwing with force; "drive the ball far out into the field" push, propel, or press with force; "Drive a nail into the wall" compel somebody to do something, often against his own will or judgment; "She finally drove him to change jobs" travel or be transported in a vehicle; "We drove to the university every morning"; "They motored to London for the theater" proceed along in a vehicle; "We drive the turnpike to work" operate or control a vehicle; "drive a car or bus"; "Can you drive this four-wheel truck?" urge forward; "drive the cows into the barn" cause someone or something to move by driving; "She drove me to school every day"; "We drove the car to the garage" move by being propelled by a force; "The car drove around the corner" work as a driver; "He drives a bread truck"; "She drives for the taxi company in Newark" to compel or force or urge relentlessly or exert coercive pressure on, or motivate strongly; "She is driven by her passion" have certain properties when driven; "This car rides smoothly"; "My new truck drives well
drive
That part of the rowing cycle when the rower applies power to the oar This is a more (or less)blended sequence of applying power primarily with a leg drive, then the back and finally the arms
drive
the act of applying force to propel something; "after reaching the desired velocity the drive is cut off"
drive
To dig Horizontally; to cut a horizontal gallery or tunnel
drive
hit very hard and straight with the bat swinging more or less vertically; "drive a ball"
drive
A drive is a wide piece of hard ground, or sometimes a private road, that leads from the road to a person's house. = driveway
drive
to drive a hard bargain: see bargain. In psychology, an urgent need pressing for satisfaction, usually rooted in some physiological deficiency or imbalance (e.g., hunger and thirst) and impelling the organism to action. Psychologists distinguish between drives that are innate and directly related to basic physiological needs (e.g., food, air, and water) and drives that are learned (e.g., drug addiction). Among the other drives psychologists have identified are achievement, affection, affiliation, exploration, manipulation, maternity, pain avoidance, sex, and sleep
drive
A fast and low shot that makes a horizontal flight over the net
drive
hitting a golf ball off of a tee with a driver; "he sliced his drive out of bounds"
drive
To travel by operating a motorized vehicle
drive
compel somebody to do something, often against his own will or judgment; "She finally drove him to change jobs"
drive
To carry or; to keep in motion; to conduct; to prosecute
drive
To move something by hitting it with great force
drive
A tamping iron
drive
A ball struck in a flat trajectory (also called line drive)
drive
urge forward; "drive the cows into the barn"
drive
the act of driving a herd of animals overland (sports) a hard straight return (as in tennis or squash) hitting a golf ball off of a tee with a driver; "he sliced his drive out of bounds"
drive
the first shot on a (usually) par 4 or par 5 hole (most commonly used in reference to the driver or #1 wood) Example: I hit the best drive of my life on the last hole the other day
drive
A collection of objects that are driven; a mass of logs to be floated down a river
drive
A device for storing and/or retrieving data Some drives (such as disk drives, zip drives, and tape drives) are typically capable of having new data written to them, but some others (like CD-ROMs or DVD-ROMs) are not Some drives have random access (like disk drives, zip drives, CD-ROMs, and DVD-ROMs), while others only have sequential access (like tape drives)
drive
To operate a (motorized) vehicle (with wheels)
drive
Designated by a letter and a colon (e g A: B: C: D: ), the letter assigned to storage devices All drives are designated by letters, and the number of available drive designations is limited to 26, A: to Z: on a PC Physical devices such as a hard drive may be dividied into logical drives by using disk partitions, so a disk that initially is shipped as a single large partition of 10 Gigabytes may be partitioned into smaller logical drives by software Thedisk drive is the mechanism that spins the disks Technially speaking the drive spins the disks, so proper distinction would be hard disk, not hard drive
drive
A coupling between the compressor and the engine or motor The three types of drives most common are; flange mounted motor, V belt drive or direct coupling (010)
drive
hunting: search for game; "drive the forest"
drive
To distrain for rent
drive
A shot, which is played from the tee, usually with a driver (a 1 wood)
drive
To press forward; to aim, or tend, to a point; to make an effort; to strive; usually with at
drive
move into a desired direction of discourse; "What are you driving at?"
drive
A device attached to a computer, which reads/writes information from/to tape or a disk
drive
If you drive someone somewhere, you take them there in a car or other vehicle. His daughter Carly drove him to the train station
drive
a forced or hurried dispatch of business
drive
To impel or urge onward by force in a direction away from one, or along before one; to push forward; to compel to move on; to communicate motion to; as, to drive cattle; to drive a nail; smoke drives persons from a room
drive
a mechanism by which force or power is transmitted in a machine; "a variable speed drive permitted operation through a range of speeds"
drive
To rush and press with violence; to move furiously
drive
An implement used for driving; A mallet
drive
have certain properties when driven; "This car rides smoothly"; "My new truck drives well
drive
If you drive something such as a nail into something else, you push it in or hammer it in using a lot of effort. I used a sledgehammer to drive the pegs into the ground I held it still and drove in a nail
drive
A place suitable or agreeable for driving; a road prepared for driving
drive
push, propel, or press with force; "Drive a nail into the wall"
drive
a physiological state corresponding to a strong need or desire move into a desired direction of discourse; "What are you driving at?"
drive
a road leading up to a private house; "they parked in the driveway"
drive
When you drive somewhere, you operate a car or other vehicle and control its movement and direction. I drove into town and went to a restaurant for dinner She never learned to drive Mrs Glick drove her own car and the girls went in Nancy's convertible. + driving driv·ing a qualified driving instructor
drive
The means of automatically compensating a telescope for the Earth's rotation so that it always points to the same place in the sky
drive
The desire or feeling that drives a person to do something, especially something extreme, is the desire or feeling that causes them to do it. More than once, depression drove him to attempt suicide Jealousy drives people to murder people who are driven by guilt, resentment and anxiety. a man driven by a pathological need to win
drive
The space where a disk is kept and read or written to The A: or B: drive on a PC holds the extractable floppy disk, the C: drive contains the permanent hard disk and the D: drive is commonly used for the CD-ROM drive On a network server other drives will exist, their use depending on the policy of those who run the server Commonly the M: drive is where users are allocated memory space to save their documents
drive
Any device that can store and retrieve data in a relatively permanent fashion on media (which may be removable or built into the device)
drive
A cooper's hammer for driving on barrel hoops
drive
The part of the rowing action between the catch and the release when the oar is moving through the water with force
drive
A peripheral device, especially one that has addressed storage media The mechanism used to seek, read, and write information on a storage medium
drive
strike with a driver, as in teeing off; "drive a golfball"
drive
operate or control a vehicle; "drive a car or bus"; "Can you drive this four-wheel truck?"
drive
A device that reads/writes data from/to disks or tapes; for example, a hard drive, floppy drive, CD-ROM drive, or tape drive
drive
excavate horizontally; "drive a tunnel"
drive
hunting: chase from cover into more open ground; "drive the game"
drive
cause to move back by force or influence; "repel the enemy"; "push back the urge to smoke"; "beat back the invaders"
drive
driving

I got my driving licence on the second time I tried to pass the driving test. - I got my driver's license on the second time I tried to pass the driver's test.

She doesn't have a driving licence. - She doesn't have a driver's license.

event driven
activated by actions or occurrences
event-driven
Nonprocedural programming that detects an event when it occurs and generates an appropriate response to that event (10)
event-driven
Code whose sequence of execution is controlled or driven by events, rather than by a main program Most object-oriented code, including Hyperwire titles, is event-driven
event-driven
A process such as a GUI that responds to events It enters a main loop, waiting for an event to occur After responding to the event, it returns to the loop and waits for the next event
event-driven
Programming language characteristic that allows the development of programs to execute based on user-requested events rather than on a linear sequence through the program
event-driven
A term for a programming methodology which is based on waiting for events, and processing each as it occurs
event-driven
The property of an operating system or environment, such as Windows, that implies the existence of an idle loop When an event occurs, the idle loop is exited and event-handler code, specific to the event, is executed After the event handler has completed its operation, execution returns to the idle loop, awaiting the next event
event-driven
A kind of program with a main loop that waits for events to occur Each event has an associated handler that is passed the details of the event as soon as it is detected This is in contrast to a polling program that frequently wakes up and checks for whether an event has happened yet, or a scheduled system that periodically wakes up and handles pending events
market-driven
A strategy whereby a firm lets the marketplace direct its product innovation Consumer product firms tend to be the primary users of this strategy
market-driven
Allowing the marketplace to direct a firm's product innovation efforts
market-driven
market-driven activities, products, developments etc are a result of public demand for a particular product, service, or skill
menu-driven program
software program that is operated by making selections from a menu
power-driven
powered by a motor; "a power-driven hand tool
self-driven
contains its own power source
was driven into a corner
was forgotten, received less attention
Türkçe - İngilizce

driven teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

drive
(Tıp) drive
driven