çekiş

listen to the pronunciation of çekiş
Türkçe - İngilizce
draw

She watched him draw a picture. - O, onun bir resim çekişini izledi.

traction
draft
tractive
draught
hitch
tug

Tom tugged on Mary's arm. - Tom Mary'nin kolunu çekiştirdi.

drawbar pull
pull
pull, drive, hitch
lug
drive
haulage
haul
contend
{i} hauling
(İnşaat) rimpull
çekiş beygirgücü
thrust horsepower
çekiş düzenleyicisi
draft regulator
çekiş göstergesi
draft gauge
çekiş gücü
traction
çekiş gücü
traction, drawbar pull
çekiş jeneratörü
traction generator
çekiş ölçeği
draft gauge
iç çekiş
sigh

The old woman smiled with a sigh of relief. - Yaşlı kadın bir rahatlama iç çekişiyle gülümsedi.

çek
cheque

As soon as I received the cheque, I went to the bank. - Çeki alır almaz bankaya gittim.

Tom wrote Mary's name as the cheque payee. - Tom çek alacaklısı olarak Mary'nin adını yazdı.

foto çekiş noktası
(Askeri) camera station
çek
drafting
çek
(Ticaret) check cheque
çek
draught
çek
(Otomotiv) non-return valve
çek
(Kanun) bill of exchange
çek
acquittance
çek
shrink back
çek
attract

I did not want to attract attention. - Ben dikkat çekmek istemiyordum.

Jon is far more attractive than Tom. - Jon, Tom'dan çok daha çekicidir.

çek
pop
çek
{f} hauling
çek
roll up

Roll up your right sleeve. - Sağ elbise kolunu yukarı çek.

çek
pull on
çek
draw away
çek
drew

Madonna's concert drew a large audience. - Madonna'nın konseri büyük bir dinleyici çekti.

Taro drew 10,000 yen from the bank. - Taro bankadan 10.000 yen çekti.

çek
{f} shrinking
çek
suffer from

Black Americans continued to suffer from racism. - Siyah Amerikalılar, ırkçılıktan dolayı acı çekmeye devam ettiler.

He used to suffer from stomach aches. - O, mide ağrılarından dolayı acı çekerdi.

çek
{f} shrunk

My jeans have shrunk. - Kot pantolonum çekti.

Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit. - Tom yeni gömleğini yıkadığında çekti ve şimdi uymuyor.

çek
pull

I need a tool for pulling weeds in my garden. - Benim bahçemdeki yabani otları çekmek için bir alete ihtiyacım var.

The two children pulled at the rope until it broke. - İki çocuk kopartıncaya kadar ipi çektiler.

çek
{f} haul
çek
yank

Tom yanked Mary's hair. - Tom, Mary'nin saçını çekti.

Tom gave the rope a yank. - Tom halata ani bir çekiş verdi.

çek
inflect

In that language, adjectives and nouns are inflected for gender. - O dilde, sıfatlar ve isimler cinsiyete göre çekilir.

çek
cheques
çek
of check
arka çekiş
backdraught
arkadan çekiş
rear drive
cebri çekiş
forced draught
derin iç çekiş
deep drawn sigh
tork tüpü ile çekiş
(Otomotiv) torque tube drive
yatay çekiş
horizontal flue
yukarı çekiş
updraught
zorlu çekiş
forced draught
Çek
(a) Czech
Çek
czechoslovak
Çek
Czech, of the Czechs
Çek
{i} Czech

Such languages as Russian, Polish, Czech and Bulgarian have common Slavic roots. - Rusya, Polonya, Çek ve Bulgaristan'ın ortak Slav kökleri var.

Prague is the capital of the Czech Republic. - Çek cumhuriyetinin başkenti Prag'dır.

çek
pull#on
çek
of the Czech Republic; of the former nation of Czechoslovakia
çek
cheque, check
çek
written order from one party directing a bank to pay a specified amount of money to another party
çek
{i} check

The bank will cash your fifty dollar check. - Banka 50 dolarlık çekini nakite çevirecek.

He opened a checking account with the bank. - O, bankada bir çek hesabı açtı.

çek
native or resident of the Czech Republic; resident of the former nation of Czechoslovakia; check
çek
rollup
çek
lure

Layla lured Sami to her house. - Leyla, Sami'yi evine çekti.

The music lured everyone. - Müzik herkesin ilgisini çekti.

çek
pullon
çek
drawaway
önden çekiş
front drive
Türkçe - Türkçe
halk ağzında Ağız kavgası
Bir motorun çekme gücü
Çekme işi veya biçimi: "Bir düğümü bir çekişte açmak imkânını temin eden kesik ip ucunu bulunca durdular."- P. Safa
Ağız kavgası, çekişme
Yaylı çalgıların çalınış tekniğinde, yayın topuktan buruna doğru sürtülmesi
Ağız kavgası
Çekme işi veya biçimi
ÇEK
(Osmanlı Dönemi) Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer
Çek
Çek halkına özgü olan
Çek
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
çek
Bir kimsenin, bankadaki parasının dilediği kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiği yazılı belge
çekiş