çalıştırma

listen to the pronunciation of çalıştırma
Türkçe - İngilizce
working (someone); causing or allowing (someone) to work
training (someone)
starting
training

No special training is needed to operate this machine. - Bu makineyi çalıştırmak için özel bir eğitim gerekli değil.

actuation
operational
employing, employment
operating, running (a machine)
operation
operating, running; employment; training; start-up
operating

Operating a dance club after midnight is illegal according to Japanese law. - Gece yarısından sonra bir dans kulübü çalıştırmak Japon hukukuna göre yasal değildir.

employment
{i} functioning
connected
(Bilgisayar) execute
employing
connecting
working

We have to keep the machines working. - Makineleri çalıştırmaya devam etmeliyiz.

(Mekanik) actuator
recruiting
exploitation
propulsion
manipulation
startup
driving
(Nükleer Bilimler) run

I'd like for you to help me get my car running. - Arabayı çalıştırmama yardım etmeni istiyorum.

I've already wasted a couple of afternoons trying to get this car running. - Bu arabayı çalıştırmaya çalışırken zaten birkaç öğleden sonrayı boşa harcadım.

(Nükleer Bilimler) operate

Do you have a license to operate a motor boat? - Motorlu bir tekneyi çalıştırmak için ehliyetin var mı?

The lawn mower needs gas to operate. - Çim biçme makinesini çalıştırmak için benzin gerekiyor.

çalıştırmak
activate
çalıştırmak
{f} actuate
çalıştırmak
employ

How many maids does that lady want to employ? - Bu hanımefendi kaç hizmetçi çalıştırmak istiyor?

A small company employs 50 people. - Küçük bir şirket 50 kişi çalıştırmaktadır.

çalıştırmak
operate

Do you have a license to operate a motor boat? - Motorlu bir tekneyi çalıştırmak için ehliyetin var mı?

The appliance is wonderfully simple to operate. - Cihazı çalıştırmak mükemmelce basittir.

çalıştırma kolu
starting handle, crank handle
çalıştırma levyesi
operating lever
çalıştırma mahalli
(Askeri) operating location
çalış
{f} working

While working, he had an accident. - O çalışırken bir kaza yaptı.

While working, she had an accident. - O çalışırken bir kaza yaptı.

çalış
{f} functioning

The machine stopped functioning. - Makine çalışmayı kesti.

The machine has stopped functioning. - Makine çalışmayı durdurdu.

çalış
{f} studied

If she studied hard, she could pass the exam. - Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir.

If he studied hard, he could pass the test. - Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir.

çalıştırmak
make smth. work
cebri çalıştırma
(Ticaret) forced labour
tepkili çalıştırma
jet propulsion
yerde çalıştırma
(Askeri) ground start
zorla çalıştırma
forced labor
çalış
(Sanat) touch

I'm trying to get in touch with her sister. - Kız kardeşiyle temasa geçmeye çalışıyorum.

Pamela must have been at home when I tried to get in touch with her, but she didn't answer the telephone. - Onunla iletişim kurmaya çalıştığımda Pamela evde olmalıydı fakat telefona cevap vermedi.

çalış
(Muzik) execution
çalıştırmak
manipulate
çalıştırmak
engage
çalıştırmak
fuel
çalıştırmak
train

No special training is needed to operate this machine. - Bu makineyi çalıştırmak için özel bir eğitim gerekli değil.

çalıştırmak
(Bilgisayar) launch
çalıştırmak
(deyim) exercise in
çalıştırmak
run
çalıştırmak
groom
çalıştırmak
start

Press this button to start the machine. - Makineyi çalıştırmak için bu butona basın.

I need to jump start my car. - Arabamı çalıştırmak için atlamam gerekiyor.

çalış
{f} study

But then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London. - Ama sonra o Londra'da dilleri çalışan bir öğrenci olan Jane Wilde'a aşık oldu.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

çalış
{f} attempt

Tom attempted to predict the results. - Tom sonuçları tahmin etmeye çalıştı.

We'll attempt to start the class soon. - Yakında sınıfı başlatmak için çalışacağız.

çalış
{f} labour
çalış
{f} run

How many times a day does that bus run? - O otobüs günde kaç kez çalışır?

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

çalış
{f} labor

The laborers are murmuring against their working conditions. - İşçiler çalışma şartlarına karşı söyleniyorlar.

They labored in the factories. - Onlar fabrikalarda çalıştılar.

çalış
{f} wrought
çalış
{f} worked

I worked for a full 24 hours without getting any sleep. - Hiç uyumadan tam 24 saat çalıştım.

They worked jointly on this project. - Onlar bu projede beraber çalıştılar.

çalış
{f} studying

I like studying history. - Tarih çalışmayı severim.

Why are you studying English so hard? To be an English teacher. - Niçin çok İngilizce çalışıyorsun?İngilizce öğretmeni olmak için.

çalış
{f} work

He had an accident while working. - O çalışırken bir kaza yaptı.

She had an accident while working. - O çalışırken bir kaza yaptı.

çalıştırmak
work

I want to make you work harder. - Seni daha çok çalıştırmak istiyorum.

She was determined to make everything work. - O her şeyi çalıştırmak için kararlıydı.

çalıştırmak
start up
çalıştırmak
set to work
Otomatik Muhabere-Elektronik Çalıştırma Talimatı
(Askeri) Automated Communications-Electronics Operating Instructions
ağır çalıştırma
punishment
deneme için çalıştırma
test run
elektrikli çalıştırma
electrical switching
iterek çalıştırma
bump start
jet ile çalıştırma
jet propulsion
karın tokluğuna çalıştırma
sweating
koşut çalıştırma
parallel operation
mahkum çalıştırma memuru
(Askeri) employment officer
mahkum çalıştırma subayı
(Askeri) employment officer
marşa basıp çalıştırma
kickdown
müşterek muhabere-elektronik aletleri çalıştırma talimatları
(Askeri) joint communications-electronics operating instructions
pilot çalıştırma
pilot running
pompayı çalıştırma
pump priming
profesyonelleri çalıştırma
professionalism
seri çalıştırma
serial operation
çalış
labored

They labored over the budget for the fiscal year 1997. - Onlar 1997 mali yılı için bütçe üzerinde çalıştılar.

They labored day after day. - Onlar üst üste her gün çalıştılar.

çalıştırmak
task
çalıştırmak
have smb. on the payroll
çalıştırmak
drive
çalıştırmak
switch on
çalıştırmak
put on
çalıştırmak
to work (someone); to cause or allow (someone) to work
çalıştırmak
make things hum
çalıştırmak
power

Every recycled aluminium can saves enough energy to power a TV for three hours. - Her geri dönüşümlü alüminyum bir TV'yi üç saat çalıştırmak için gerekli enerjiyi kazandırabilir.

çalıştırmak
to train (someone)
çalıştırmak
exercise
çalıştırmak
to operate, to run; to activate, to actuate; (araba, motor) to start; to employ; to train, to coach
çalıştırmak
coach

I wanted to hire a coach. - Ben bir koç çalıştırmak istiyorum.

çalıştırmak
{f} drill
çalıştırmak
recruit
çalıştırmak
to operate, run (a machine)
çok çalıştırma sistemi
sweating system
İstihbarat Dairesi (USCS); çalıştırma talimatı
(Askeri) Office of Intelligence (USCS); operating instruction
Türkçe - Türkçe
Çalıştırmak işi veya biçimi
çalış
Çalma işi veya biçimi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı
çalış
Çalma işi veya biçimi
çalıştırmak
Çalışmasını sağlamak
çalıştırmak
Çalışma işini yaptırmak
çalıştırma