yönlendirmek

listen to the pronunciation of yönlendirmek
Türkçe - İngilizce
steer
direct

Traffic lights are used to direct traffic. - Trafik ışıkları trafiği yönlendirmek için kullanılır.

orient
drive
indine
shooing
wield
govern
forward
manipulate
canalize
channel
shape
process
orientation
guide
shoo
prompt
parlay
head
stage
sway
lead
incline
to direct, steer, or orient (someone) towards
to guide; to orientate; to channel
orientate
conduct
divert
yönlendirme
{i} guidance
yönlendirme
instruction
yönlendirme
(Biyokimya) channeling
yönlendirme
(Bilgisayar,Teknik) routing
başka numara yönlendirmek
forward
başka numaraya yönlendirmek
(Bilgisayar) forward
etkileyerek yönlendirmek
sway
fikrini yönlendirmek
bias
yanlış yönlendirmek
lead astray
yanlış yönlendirmek
direct incorrectly
yanlış yönlendirmek
misinstruct
yanlış yönlendirmek
(Argo) come the raw prawn
yönlendir
(Bilgisayar) redirect

I want you to redirect the output of this command into that file. - Bu komutun çıktısını o dosyaya yeniden yönlendirmenizi istiyorum.

yönlendir
(Bilgisayar) redirect to
yönlendirme
guide
yönlendirme
referral
yönlendirme
willpower
yönlendirme
canalize
yönlendirme
redirecting
yönlendirme
(Bilgisayar) redirection
yönlendirme
direction

Drugs should be used only at the direction of a doctor. - İlaçlar sadece bir doktorun yönlendirmesiyle kullanılmalıydı.

Tom asked for directions to the nearest hospital. - Tom en yakın hastaneye yönlendirmeler istedi.

yönlendirme
(Ticaret) leading
yönlendirme
steering
yönlendir
{f} steering
yönlendirme
collimation
yönlendirme
orientation
Yönlendirme
forwarding
yönlendirme
redirect

I want you to redirect the output of this command into that file. - Bu komutun çıktısını o dosyaya yeniden yönlendirmenizi istiyorum.

başka tarafa yönlendirmek
redirect
bilinçaltındaki güdüleri iyiye yönlendirmek
sublimate
telefonu yönlendirmek
(Dilbilim) call forward
trafiği yönlendirmek
divert the traffic
uçağı yan rüzgâra yönlendirmek
crab
yanlış yönlendirmek
misguidance
yeniden yönlendirmek
reroute
yönlendirme
processing
yönlendirme
inducement
çağrı yönlendirmek
transfer the call
Türkçe - Türkçe
Bir kimsenin davranış, tutum, yapacağı iş vb. alanlarda izleyeceği yolu göstermek
Bir kimsenin davranış, tutum, yapacağı iş vb.alanlarda izleyeceği yolu göstermek
Yönlendirme
oryantasyon
yönlendirme
Yönlendirmek işi
yönlendirmek