sürü

listen to the pronunciation of sürü
Türkçe - İngilizce
flock

A boy was driving a flock of sheep. - Bir oğlan koyun sürüsünü güdüyordu.

I saw a flock of birds flying aloft. - Havada uçan bir kuş sürüsü gördüm.

herd

A herd of friesian cattle graze in a field in British countryside. - Siyah alaca sığır sürüsü İngiliz kırsalında bir tarlada otlar.

drove

Ambition drove him to murder. - Hırs onu cinayete sürükledi.

Tom got into the driver's seat and drove off. - Tom sürücünün yerine oturdu ve uzaklaştı.

pack

Wolves travel in packs, but eagles fly alone. - Kurtlar sürüyle gezer ama kartallar yalnız uçar.

Wolves travel in packs. - Kurtlar sürüler halinde dolaşırlar.

crowd

There was a crowd of students waiting in front of the library. - Kütüphanenin önünde bekleyen bir sürü öğrenci vardı.

swarm

A swarm of wasps attacked the children. - Bir eşekarısı sürüsü çocuklara saldırdı.

Tom was attacked by a swarm of bees. - Tom bir arı sürüsü tarafından saldırıya uğradı.

gang

I watch a lot of gangster movies. - Bir sürü gangster filmi izliyorum.

regiment
shoal
(koyun) fold
run

A lot of boys are running in the park. - Parkta bir sürü delikanlı çalışıyor.

The exhibit runs through October 20th. - Sergi 20 Ekim'e kadar sürüyor.

herd, flock, pack, horde, flight; crowd, gang, troop, drove
covey
crew
cloud

There are lots of clouds in the sky today. - Bugün gökyüzünde bir sürü bulut var.

The clouds scudded across the sky. - Bulutlar gökyüzünde rüzgarla sürüklendi.

cartload
horde

This game has you battle against hordes of evil stoats. - Bu oyun seni kötü gelincik sürülerine karşı savaştırır.

(Denizbilim) fush
batch
flight

How long is the flight? - Uçuş ne kadar sürüyor?

How long is the flight from Tokyo to Hawaii? - Tokyo'dan Hawai'ye uçuş ne kadar sürüyor?

fold
deluge
band

There were a lot of great bands at the festival. - Festivalde bir sürü büyük gruplar vardı.

I have lots of rubber bands. - Bir sürü paket lastiğim var.

train

Tom caught a glimpse of the driver as the train raced past. - Tren geçerken Tom sürücünün bir anlık bakışını yakaladı.

As the train went by, Tom caught a glimpse of the driver. - Tren geçerken, Tom sürücünün bir bakışını yakaladı.

ton

Tom is in a ton of trouble. - Tom bir sürü sorun içinde.

I have a ton of things to do. - Yapacak bir sürü işim var.

troop
parcel
(Denizbilim) school

Our boat followed a school of fish. - Bizim tekne bir balık sürüsünü izledi.

In April we have a lot of school events. - Nisanda bir sürü okul etkinliklerimiz var.

whole bunch
scad
bandwagon
myriad
slew
bir sürü
lots of

There were lots of people. - Bir sürü insan vardı.

Our plan has lots of advantages. - Planımızın bir sürü avantajı var.

sürü halinde hareket etmek
flock
sürü yenileme
flock replacement
sürü gibi toplanmak
huddle
sürü halinde gitmek
run
sürü halinde yaşama
gregariousness
sürü içgüdüsü
herd insinct
sürü içgüdüsü
the herd instinct
sürü olmak
shoal
sürü sahibi
herdsman
sürü sepet the whole kit and caboodle, the whole lot: Sürü sepet geldiler
The whole kit and caboodle of them came
sürü sürü
in droves
Sürü psikolojisi
(Sosyoloji, Toplumbilim) herd behaviour
bir sürü
lots of, heaps of
bir sürü
heaps of

Tom's got heaps of friends. - Tom'un bir sürü arkadaşı var.

bir sürü
a lot

There are a lot of beautiful places in Japan. - Japonya'da bir sürü güzel mekân var.

There are a lot of factories in Kawasaki. - Kawasaki'de bir sürü fabrika var.

bir sürü para
tons of money
bir sürü çocuk
dozens of children
sürü psikolojisi
herd mentality
sürü psikolojisi
herd psychology
toplanmış sürü
roundup
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Tar: Devşirme suretiyle alınan Hristiyan çocuklarının yüzer, yüzellişer, ikiyüzer veya daha fazla kişilik kafileler halinde sevkedilmeleri. Sürü adı verilen bu kafileler, sürücülerle muhafızların nezareti altında hükümet merkezine sevkedilirlerdi. O.T.D.S
Bir insanın bakımı altındaki hayvanların tümü
Pek çok
Evcil hayvanlar topluluğu: "Karşıki yamaçların sırtında kısrak sürüleri çanlarını sallayarak otluyordu."- R. H. Karay
Düzensiz insan topluluğu: "Sokaklarda alay geçerken başka çocuklar da sürüye katılır, mektebe kadar giderler."- H. E. Adıvar
Evcil hayvanlar topluluğu
Birlikte yaşayan hayvan topluluğu
Düzensiz insan topluluğu
(Osmanlı Dönemi) SÜRBE
sürü sepet
Birçok kimse veya şey hep birlikte
sürü sürü
Pek çok
parçacık sürü optimizasyonu
(Bilgisayar) Parçacık Sürü Optimizasyonu (Particle Swarm Optimization) (PSO) 1995’te Dr. Eberhart ve Dr. Kennedy tarafından geliştirilmiş popülasyon temelli sezgisel bir optimizasyon tekniğidir. Kuş veya balık sürülerinin sosyal davranışlarından esinlenilerek geliştirilmiştir
bir sürü
Çok sayıda, pek çok
İngilizce - Türkçe

sürü teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sürü yönetim
dair management

Sürü Yönetim Sİstemi.

sürü