ima etmek

listen to the pronunciation of ima etmek
Türkçe - İngilizce
refer
imply

I didn't mean to imply otherwise. - Başka türlü ima etmek istemedim.

hint
insinuate
suggest
intimate
adumbrate
to hint, hint at, imply, suggest; to allude to; to intimate; to insinuate
give smb. to understand
shadow out
hint at
to imply, to hint at, to allude, to get at sth, to intimate, to insinuate
mention
shadow forth
sign
allude to
import
telegraph
drive at
allude
advert
ima etme
implication
ima et
insinuate
ima et
allude to
ima et
imply

I didn't mean to imply otherwise. - Başka türlü ima etmek istemedim.

I wasn't implying anything. - Ben bir şey ima etmiyordum.

ima et
connote
ima et
adumbrate
ima et
hint at
ima et
{f} hint

Tom hinted that we should pay for the room. - Tom oda için ödememiz gerektiğini ima etti.

The speaker hinted at corruption in the political world. - Konuşmacı siyasi dünyadaki yozlaşmayı ima etti.

ima et
allude
ima etme
veiled accusation
ima etme
innuendo
Türkçe - Türkçe
Dolaylı anlatmak, anıştırmak, ihsas etmek
ima etmek