itici

listen to the pronunciation of itici
Türkçe - İngilizce
repellent
repulsive

Do you find me repulsive? No, of course not. - Beni itici buluyor musun? Hayır, tabii ki değil.

Tom found Mary repulsive. - Tom Mary'yi itici buldu.

off-putting
aversive
colourless
shover
offensive
pushrod
skidder
(Havacılık) impeller
standoffish
(Gıda) promoter
driving

Progress is a lovely word. But its driving force is change, and change has its enemies. - İlerleme güzel bir kelimedir. Ama onun itici gücü değişikliktir ve değişikliğin kendi düşmanları vardır.

tappet
forbidding
unprepossessing
pushing, motive, driving, repulsive; forbidding, off-putting, cold, standoffish
lifter
unlikable
unattractive
propulsive, thrusting
pushing
ejector
propulsive
repugnant
repelling
projectile
propelling
repulsive, cold
impulsive

Tom is impulsive and impatient. - Tom itici ve sabırsız.

It's a bad time to be impulsive. - İtici olmak için kötü bir zaman.

unlovely
propellent
unlikeable
pusher
thruster

This spacecraft is powered by ion thrusters. - Bu uzay aracı iyon iticileri tarafından desteklenmektedir.

cold
booster
impellent
propulse
propulsion
motive
itici gaz
propellant
itici gaz
(Gıda) propellant gas
itici gelmek
offend
itici güç
(Havacılık) boost
itici güç
motor
itici kuvvet
(Gıda,İnşaat) driving force
itici kuvvet
propelling force
itici pervane
(Otomotiv) impeller
itici çubuk
pushrod
itici çubuk
(Otomotiv) push rod
itici araç
pushing vehicle
itici barut
cordite
itici bir biçimde
distastefully
itici boşluğu
(Otomotiv) tappet clearance
itici buldozer
(İnşaat) push dozer
itici faktör
driving factor
itici gelmek
repel
itici gelmek
repulse
itici güç
driving force
itici güç
propellant
itici güç
propulsive force
itici güç
impulsion
itici güç
propellent power
itici güç
propulsion
itici lokomotif
pusher
itici makaraları
(Otomotiv) tappet rollers
itici makine
pushing vehicle
itici mil
push rod
itici palet
(Otomotiv) drive dog
itici pervaneli uçak
(Havacılık) pusher aircraft
itici plaka
pusher plate
itici rod ayar vidası
(Otomotiv) push rod adjusting screw
itici rod boşluğu
(Otomotiv) push rod clearance
itici romorkör
(Askeri) tow boat
itici supap
tappet
itici tiji
tappet rod
itici tip fırın
pusher type furnace
itici yay
lifter spring
itici yük dubası
(Askeri) pusher barge
itici çubuk
tappet rod
itici çubuk boşluğu
(Otomotiv) push rod play
itici şey
propellent
itici güç
impetus
itici güç
propellant power
itici güç
repulsion
itici güç
motive force
alev itici
flame repellent
egzoz supap itici mili
(Otomotiv) exhaust rocker shaft
hidrolik itici
(Otomotiv) hydraulic lifter
homojen itici
(Kimya) homogeneous propellant
itici güç
{i} impulse
kir itici
dirt-repellent, soil-repellent
leke itici
stain-repellent
nem itici
moisture-repellent
ray itici
rail shifting machine
servo itici çubuğu
(Otomotiv) servo push rod
su itici
water-repellent
yağ itici
oil repelling
Türkçe - Türkçe
İtme işini yapan
Soğuk, benimsenilmeyen, sevimsiz, sevilmeyen, beğenilmeyen
itici