send

listen to the pronunciation of send
İngilizce - Türkçe
yollamak
göndermek

Bunları Japonya'ya göndermek istiyorum. - I'd like to send these to Japan.

Sevgililer Günü'nde çikolata göndermek, Hristiyan olmayanlar için aptalca bir başlangıç. - It is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day.

{f} atmak
{f} sevketmek
(Kanun,Ticaret) irsal etmek
sunmak
dağıtmak
salmak
çağırtmak
gönderme

Sevgililer Günü'nde çikolata göndermek, Hristiyan olmayanlar için aptalca bir başlangıç. - It is a silly practice for non-Christians to send chocolates on St. Valentine's Day.

Mektuba derhal bir cevap göndermelisin. - You must send the answer to the letter right away.

{f} yayın yapmak
neşretmek
(Bilgisayar) gönderilen
uğurlamak
gönder

Onu Kaliforniya'ya gönderiyorum. - I'm sending her to California.

Eğer sana marshmallow gönderebilseydim, Trang, yapabilecektim. - If I could send you a marshmallow, Trang, I would.

heyecanlandırmak
zorunda bırakmak
yaymak
çok memnun etmek
getirtmek
istetmek
-e mecbur etmek
(for ile) çağırmak
-e çevirmek
(ünalgı çınavı) göndermek
etmek

Diğer koloniler yardım etmek için asker göndermeye başladı. - The other colonies began sending troops to help.

{f} coşturmak
{f} fırlatmak
{f} argo coşturmak, kendinden geçirmek
dalga itilimi
dalga kuvvetiyle hareket etmek
{f} sokmak (duruma)
dalga kuvveti
sevk etmek
hatta vermek
sender
{i} gönderen

Sophie bilinmeyen bir gönderenden gelen bir başka mektup almak için can atıyordu. - Sophie had been looking forward to getting another letter from the unknown sender.

Ne garip bir mesaj! Herhangi bir gönderen veya alıcı da yok. - What a strange message! There is no sender and no recipients either.

sending
{i} gönderme

Senin adına birini göndermek yerine, sen gitsen ve şahsen konuşsan daha iyi olur. - Instead of sending somebody on your behalf, you had better go and speak in person.

Diğer koloniler yardım etmek için asker göndermeye başladı. - The other colonies began sending troops to help.

send away
(Fiili Deyim ) kovmak , yol vermek
send out
yaymak
send away
kovmak
send away
uzaklaştırmak
send away for
ısmarlamak
send down
(Fiili Deyim ) üniversiteden kovmak
send as
(Bilgisayar) gönderme şekli
send for
ısmarlamak
send for
-i çağırtmak
send for somebody
çağırmak
send off
postalamak
send out
neşretmek
send out
dağıtmak
send out
çıkarmak
send résumé
(Bilgisayar) özgeçmiş gönder
send receive
(Bilgisayar) gönder ve al
send to
(Bilgisayar) gönderilecek yer
send to
(Bilgisayar) gönder

Anne'ye göndermek için hangi kitabı seçtin? - Which book did you pick out to send to Anne?

Tom'a hiç şarap göndermedim. - I didn't send Tom any wine.

send to back
(Bilgisayar) geri gönder
send to back
(Bilgisayar) en alta gönder
send/receive
(Bilgisayar) gönder/al
send away
başka bir yere göndermek
send away
gönder
send back
geri gönder

Yanlış malı geri göndermemiz gerekiyor mu? - Should we send back the wrong merchandise?

send down
birdemden atmak
send down
hapse tıkmak
send down
düşür
send down
düşürmek
send for
getirtmek
send for
istetmek
send for
çağırmak
send for
çağırt

Hemen doktor çağırtmalısınız. - I must send for the doctor at once.

send forth
salmak
send forth
yaymak
send forward
önceden gönder
send greetings to
selam söyle
send in
içeri göndermek
send in one's resignation
istifasını vermek
send messages
mesaj gönder
send off
oyuncuyu dışarı atmak
send off
{i} yollama
send off
{f} yolla
send off
yollamak
send out
gönder

Kaptan bir keşif gemisi göndermeye karar verdi. - The captain decided to send out a scout.

send out
göndermek
send sb packing
sepetlemek
send sb packing
kovmak
send shivers down one's back
tüylerini diken diken etmek
send up
taklidini yapmak
send up
yükselt
send up
dalga geçmek
send word
haber yolla
send away
(deyim) send away for sth. postayla gönderilmesini istemek
send a vehicle
araç göndermek
send about one´s business
yol vermek, kovmak
send an email
email gönder
send around
etrafında göndermek
send in
sunmak, arz etmek
send information
bilgi gönderin
send off
oyuncuya kırmızı kart göstererek oyundan atmak
send on an errand
Bir haber veya işle bir yere göndermek
send over
üzerinden göndermek
send s.o. to his/her glory
birini öldürmek
send sb packing
sepetlemek, kovmak, başından savmak
send shivers
(deyim) Birini çok korkutmak, yüreğini ağzına getirmek
send shivers down one's spine
(deyim) Birini aniden korkutmak, tüylerini diken diken etmek
send shivers down somebody's spine
(deyim) Birini çok korkutmak, yüreğini ağzına getirmek
send shivers up somebody's spine
(deyim) Birini çok korkutmak, yüreğini ağzına getirmek
send so. to coventry
göndermek o kadar. coventry için
send someone over the edge
kenarına kimse göndermek
send someone round the bend
(deyim) Birini çıldırtmak, delirtmek
send to
alıcı (mektup)
send tumbling down
tepetaklak gönderin
send-receive mode
göndermek-mode almak
send a message or news to
haber yollamak
send a notice
bildirim yapmak
send a notice
bildirim göndermek
send a picture
resim göndermek
send a player off
(Spor) oyundan atmak
send about
(deyim) send someone about his business kovmak,basindan savmak
send about one's
yol vermek, kovmak
send alerts to
(Bilgisayar) uyarıları alan kişi
send away
göndermek
send away for
sipariş etmek
send back
geri göndermek, iade etmek
send behind text
(Bilgisayar) metnin arkasına gönder
send behind text
(Bilgisayar) metin arkasına gönder
send down
indirmek
send down
üniversiteden atmak
send down
İng. üniversiteden ihraç etmek
send file
Dosyayı Gönderme
send file to
(Bilgisayar) dosya gönderilecek yer
send for
(deyim) send for someone getirtmek,çağırtmak
send for
-i çağırtmak; -i getirtmek
send for
aratmak
send for
çağırtmak
send for acceptance
(Ticaret) kabule göndermek
send for collection
(Ticaret) tahsilata göndermek
send for collection
(Ticaret) tahsile göndermek
send for help
yardım çağırmak
send for review
(Bilgisayar) gözden geçirme için gönder
send forth
göndermek
send forth
(Fiili Deyim ) (çığlık vs.) atmak
send forth
yollamak
send forth
yaymak, neşretmek, çıkartmak
send in
içeriye göndermek
send in
içeri yollamak
send in
oyuna sokmak (yedek)
send in attachment
ekte göndermek
send in the bailiffs
hacize vermek
send in the bailiffs
hacze vermek
send item to
(Bilgisayar) öğenin gönderileceği yer
send item to
(Bilgisayar) öğeyi gönder
send items to
(Bilgisayar) öğeleri gönder
send mail items
(Bilgisayar) posta öğelerini gönder
send mail to
(Bilgisayar) posta gönderme adresi
send money order
havale göndermek
send my baggage to the hote, please
(fiil)lizlerimi otele yollayın lütfen
send my baggage to the hote, please
valizlerimi otele yollayın lütfen
send off
oyundan çıkarmak
send off
uğurlamak
send off
oyundan atmak
send off
yolcu etmek
send off
(Fiili Deyim ) 1- yollamak , sevketmek 2- uğurlamak
send off
göndermek
send on
(Fiili Deyim ) önceden yada arkasından göndermek
send on
yeni adrese göndermek
send one's compliments
He sends his compliments. Selamlarını gönderdi
send one's regrets
davete gidemeyeceğini bildiren mesaj yollamak
send out
(Fiili Deyim ) 1- dışarı göndermek 2- (koku , duman , ışık vs.) neşretmek , yaymak
send out
yollamak
send out
yeni adrese göndermek
send out and invitation
davetiye göndermek
send packing
(deyim) send someone packing [kd] bir kimseye acele yol vermek,kovmak
send packing
{k} pılıyı pırtıyı toplatıp kovmak
send packing
sepetlemek
send page to
(Bilgisayar) sayfa gönder
send picture
resim yollamak
send point
veris noktasi
send s.o. packing
birini sepetlemek, pılısını pırtısını toplatıp birini defetmek
send s.o. to his/her
birini öldürmek
send smb. flying
yere sermek
send smb. flying
deli etmek
send smb. flying
vurup düşürmek
send smb. mad
deli etmek
send smb. packing
sepetlemek
send smb. packing
defetmek
send smb. reeling
serseme çevirmek
send smb. reeling
sersemletmek
send smb. sprawling
iki seksen uzatmak
send smb. sprawling
yere sermek
send smb. to coventry
yüzüne bakmamak
send smb. to coventry
konuşmayı reddetmek
send smb. up the wall
deli etmek
send smb. up the wall
çıldırtmak
send smb. up the wall
kudurtmak
send somebody off
oyundan atmak
send somebody up the wall
kudurtmak
send someone to coventry
(deyim) selamı sabahı kesmek
send someone to coventry
(deyim) yüzüne bakmamak
send things flying
ortalığı birbirine katmak
send things flying
darmadağın etmek
send to all
(Bilgisayar) tümüne gönder
send to all
(Bilgisayar) hepsine gönder
send to back
Geri Göndermek
send to back
arkaya gönder
send to coventry
(deyim) konuşmayarak cezalandırmak
send to coventry
(deyim) grubun dışında bırakmak
send to glory
cennete göndermek
send to glory
öldürmek
send to kingdom come
(Argo) öteki dünyaya yollamak
send to other
(Bilgisayar) başkasına gönder
send to the rightabout
terslemek
send to the rightabout
defetmek
send to web
(Bilgisayar) web'e gönder
send up
yukarı fırlatmak
send up
kafa bulmak
send up
hapse atmak
send up
havaya atmak
send up
artırmak
send up
yükseltmek
send up
hapse yollamak
send word
haber göndermek. The telegram sent the household into a dither. Telgraf evdekileri şaşkına çevirdi
Türkçe - Türkçe

send teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

SENT
(Osmanlı Dönemi) Etin kokması
sent
Doların yüzde biri değerinde para birimi
İngilizce - İngilizce
To excite, delight, or thrill (someone)

Baby you send me.

To make something (such as an object or message) go from one place to another

To send a letter.

{v} to dispatch, let fly, commission, propagate
To transfer information from one computer to another To send a file is called uploading the file See also receive
To send a signal means to cause it to go to a place by means of radio waves or electricity. The transmitters will send a signal automatically to a local base station in 1989, after a 12-year journey to Neptune, the space probe Voyager sent back pictures of Triton, its moon
To emit; to impel; to cast; to throw; to hurl; as, to send a ball, an arrow, or the like
The impulse of a wave by which a vessel is carried bodily
SharedObject send, Stream send
{f} dispatch, cause to go to a destination; propel, launch; dismiss, drive away; excite; please, delight (Slang); generate, produce; transmit electronically
An output on an audio device used for routing signal to an external device, such as a reverb, delay, or other processor Typically, sends are paired with returns, which accept signal coming back from the output of the processor The more sends a mixer has, the more flexibility you will have in routing signals around your studio
Sends the specified XML object to a URL
cause to be directed or transmitted to another place; "send me your latest results"; "I'll mail you the paper when it's written"
If you send someone somewhere, you tell them to go there. Inspector Banbury came up to see her, but she sent him away the government's decision to send troops to the region I suggested that he rest, and sent him for an X-ray Reinforcements were being sent from the neighbouring region
transport commercially
To cause to be or to happen; to bestow; to inflict; to grant; sometimes followed by a dependent proposition
When you send someone something, you arrange for it to be taken and delivered to them, for example by post. Myra Cunningham sent me a note thanking me for dinner I sent a copy to the minister for transport He sent a basket of exotic fruit and a card Sir Denis took one look and sent it back More than half a million sheep are sent from Britain to Europe for slaughter every year
A control and buss to feed signals from the console channels to some outboard device such as a reverberation effects unit
To dispatch an agent or messenger to convey a message, or to do an errand
assign to a station
To give motion to; to cause to be borne or carried; to procure the going, transmission, or delivery of; as, to send a message
transfer; "The spy sent the classified information off to Russia"
to cause or order to be taken, directed, or transmitted to another place; "He had sent the dispatches downtown to the proper people and had slept"
cause to go somewhere; "The explosion sent the car flying in the air"; "She sent her children to camp"; "He directed all his energies into his dissertation
Once you are ready to send your message, clicking on the send button will send your message on its way!
cause to be admitted; of persons to an institution; "After the second episode, she had to be committed"; "he was committed to prison"
If you send someone to an institution such as a school or a prison, you arrange for them to stay there for a period of time. It's his parents' choice to send him to a boarding school, rather than a convenient day school
vb to complete a route successfully
transfer; "The spy sent the classified information off to Russia" to cause or order to be taken, directed, or transmitted to another place; "He had sent the dispatches downtown to the proper people and had slept" cause to go somewhere; "The explosion sent the car flying in the air"; "She sent her children to camp"; "He directed all his energies into his dissertation
a link to this page to a friend by email
To mail a message to someone
To pitch; as, the ship sends forward so violently as to endanger her masts
broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We cannot air this X-rated song"
Used by the server to send a list of supported authentication type pairs (described below) to the client
An output from an audio desk independent of the main outputs Used to connect equipment like effects units etc Also Auxiliary Send
In PD diagrams, the send symbol represents the transmission of a message (message is used in the broad sense and may refer to materials, as well)
To send someone or something into a particular state means to cause them to go into or be in that state. My attempt to fix it sent Lawrence into fits of laughter. before civil war and famine sent the country plunging into anarchy An obsessive search for our inner selves, far from saving the world, could send us all mad
To cause to go in any manner; to dispatch; to commission or direct to go; as, to send a messenger
(vb) to complete a route successfully
If something sends things or people in a particular direction, it causes them to move in that direction. The explosion sent shrapnel flying through the sides of cars on the crowded highway The slight back and forth motion sent a pounding surge of pain into his skull
to send someone to Coventry: see Coventry to send someone packing: see pack. Variant of scend
send away
To send to a particular place for a long time, as a family member, an employee, etc

We are going to send our son away to live with his uncle in America for a year.

send away
To dismiss from one's presence

The salesman was taking up too much time with his nonsense, so I sent him away.

send away for
To write to a business or other organisation, requesting a thing

You can send away for a brochure about this hotel, if you like.

send down
To bowl
send down
To commit someone to a prison term

Eventually she was caught, and sent down for twelve years.

send down
To expel an undergraduate from university

He was sent down from Oxford for theft.

send for
To order or summon (a person) to one's presence
send for
To send away for, to request a delivery of
send forth
To emit; to produce; to let out

She shuddered and was silent, holding down her head on her husband's breast. When she raised it, his white nightrobe was stained with blood where her lips had touched, and where the thin open wound in the neck had sent forth drops.

send off
To show someone a red card, and dismiss them from the playing area. red-card
send off
A party or other celebration, usually to mark a person's retirement or departure

They gave him a great send off when he left the company.

send out
A send off; a farewell celebration
send out
A networking broadcast transmission
send out
A shout out; an appreciative public mention of someone
send out
To issue, dispatch or transmit
send out for
To make an order for something to be delivered; used especially to order takeaway food
send shivers down someone's spine
To terrify; to make someone feel extremely nervous

Hearing that the killer escaped prison sent shivers down my spine.

send somebody packing
To expel or eject somebody; to chase off or force out

The whole town got together and sent the bandit packing.

send to Coventry
To ostracize, or systematically ignore someone

The group decided to send the unpopular members to Coventry.

send up
To be put in prison

I guess you're a wise one, all right, but what's the use? I tell you we've got enough on you already to send you up. You might as well talk straight..

send up
To imitate someone or something for the purpose of satirical humour

The programme accurately sends up the British Civil Service system at Whitehall.

send up
To make prices or temperatures etc. rise

Fears of war sent oil prices up by 10%.

send-up
A satirical imitation of a work of art or a genre

The clever send-up of the horror genre shows a profound understanding of the traditional Hollywood machinations.

send shivers
(deyim) Make someone feel very frightened or excited
send shivers down somebody's spine
(deyim) Make someone feel very frightened or excited
send shivers up somebody's spine
(deyim) Make someone feel very frightened or excited
send someone over the edge
make someone crazy

When I try to sleep, to hear the sound of barking dogs sends me over the edge.

send-up
(Film) An amusing imitation or parody; a takeoff: “The absurd trial is, of course, a send-up of the Dublin courts” (New Yorker)
send a boy to mill
send an inexperienced messenger; use illegitimate means
send a cable
wire a cable, deliver a telegram
send a letter by post
dispatch a letter by mail
send a message
{f} communicate; (Internet) transmit a message electronically; give a signal without words
send a message
give or constitute a signal, not necessarily verbally; "The lack of good teachers sends a strong message to all parents in the community
send a person about his business
send a person away, dismiss someone
send a person mad
make someone crazy, drive someone insane
send a signal to
signal to -, send a message to -, make a sign to -
send around
forward to others; "he is sending around an appeal for funds
send away
terminate the employment of; "The boss fired his secretary today"; "The company terminated 25% of its workers"
send away
stop associating with; "They dropped her after she had a child out of wedlock"
send away
send to an opposing direction; remove; dismiss
send away for
see send for 2
send back
refer (a matter or legal case) to another committe or authority or court for decision
send by post
mail, send by mail
send down
suspend temporarily from college or university, in England
send down
If someone who is on trial is sent down, they are found guilty and sent to prison. The two rapists were sent down for life in 1983
send down
If a student is sent down from their university or college, they are made to leave because they have behaved very badly. She wondered if he had been sent down for gambling
send down
remove; dispatch (to someone making an appeal)
send flying
cast, throw, launch into the air
send for
order, request, or command to come; "She was called into the director's office"; "Call the police!"
send for
If you send for someone, you send them a message asking them to come and see you. I've sent for the doctor
send for
call out to, invite, summon
send for
If you send for something, you write and ask for it to be sent to you. Send for your free catalogue today
send forth
create; produce
send in
When a government sends in troops or police officers, it orders them to deal with a crisis or problem somewhere. He has asked the government to send in troops to end the fighting
send in
mail in; cause to be delivered; "Send in your comments"
send in
If you send in something such as a competition entry or a letter applying for a job, you post it to the organization concerned. Applicants are asked to send in a CV and a covering letter
send in
give one's name or calling card to a servant when making a formal visit
send in
submit, send
send my love to
send best wishes to
send off
When you send off a letter or package, you send it somewhere by post. He sent off copies to various people for them to read and make comments
send off
throw, send, or cast forward; "project a missile"
send off
If a football player is sent off, the referee makes them leave the field during a game, as a punishment for seriously breaking the rules. The 30-year-old Scottish international was sent off for arguing with a linesman. see also sending-off
send off
launch; accompany
send off
send away towards a designated goal
send off
transfer; "The spy sent the classified information off to Russia"
send off for
see send for 2
send on
send or ship onward from an intermediate post or station in transit; "forward my mail"
send on
If you send on something you have received, especially a document, you send it to another place or person. We coordinate the reports from the overseas divisions, and send them on to headquarters in Athens
send out
If you send out things such as letters or bills, you send them to a large number of people at the same time. She had sent out well over four hundred invitations that afternoon
send out
distribute, send
send out
to cause or order to be taken, directed, or transmitted to another place; "He had sent the dispatches downtown to the proper people and had slept"
send out
When a plant sends out roots or shoots, they grow. If you cut your rubber plant back, it should send out new side shoots. = produce
send out
To send out a signal, sound, light, or heat means to produce it. The crew did not send out any distress signals
send out for
If you send out for food, for example pizzas or sandwiches, you phone and ask for it to be delivered to you. Let's send out for a pizza and watch The Late Show
send packing
fire; send away rudely
send reinforcement
send support, send backup
send the hat round
collect donations, collect offerings
send to Coventry
seize, repossess, confiscate
send to press
send material to be printed
send to the hammer
sell at a public auction
send up
send to a place which is higher; put into restraint
send up
If someone who is on trial is sent up, they are found guilty and sent to prison. If I'm going to be sent up for killing one guy, then I might as well kill three more
send up
If you send someone or something up, you imitate them in an amusing way that makes them appear foolish. You sense he's sending himself up as well as everything else. a spoof that sends up the macho world of fighter pilots. see also send-up = make fun of
send word
pass on a message, inform
send-off
If a group of people give someone who is going away a send-off, they come together to say goodbye to them. All the people in the buildings came to give me a rousing send-off. a party or other occasion when people meet to say goodbye to someone who is leaving
send-up
A send-up is a piece of writing or acting in which someone or something is imitated in an amusing way that makes them appear foolish. his classic send-up of sixties rock, `Get Crazy'. = parody. a film, article, show etc that copies someone or something in a way that makes them seem funny or silly send-up of
sent
Simple past tense and past participle of send
sender
{n} one who sends, one who dispatched
sender
This is the address used for the From address of messages to list members When you send e-mail to the List Address, Majordomo forwards it on to every member on the list as though it were from the Sender
sender
owner-wg-c@dnso org
sender
someone who transmits a message; "return to sender"
sender
owner-kidsgames@smluc org
sender
owner-project-lcg-peb-apps@listbox cern ch
sender
The sender of a letter, package, or radio message is the person who sent it. The sender of the best letter every week will win a cheque for £20. the person who sent a particular letter, package, message etc
sender
owner-latex2html@mcs anl gov
sender
owner-kansas-l@listproc cc ku edu
sender
owner-ccp4bb@dl ac uk
sender
owner-dais-wg@gridforum org
sender
owner-xindy@iti informatik tu-darmstadt de
sender
owner-wg11@steptools com
sender
owner-mhonarc@ncsa uiuc edu
sender
Someone who sends
sender
owner-voice-users@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sender
{i} person or thing that sends; transmitter
sender
owner-om@openmath org
sender
owner-ltp@oss sgi com
sender
owner-ldb@gnacademy org
sender
One who sends
sender
owner-linart@li org
sender
owner-clas_root@jlab org
sender
  A device that accepts address information from a register or routing information from a translator, and then transmits the proper routing information to a trunk or to local equipment   Note:  Sender and register functions are often combined in a single unit   (188)
sender
owner-cs63995@mcs kent edu
sender
owner-info@its msstate edu
sender
owner-bmvp-water@crest org
sender
set used to broadcast radio or tv signals
sender
owner-ERESOURCESTUDY-L@cornell edu
sender
owner-opendx-dev@opendx watson ibm com
sender
owner-uwin-developers@research att com
sender
owner-bay-isp@bit net au
sender
someone who transmits a message; "return to sender
senders
plural of sender
sending
the act of causing something to go (especially messages)
sending
{i} act of dispatching; act of launching; dismissal; generation, production; act of transmitting electronically
sending
Present participle of to send
sending
Only a summoner can perform this rite, which sends the souls of the departed to the Farplane If someone has a high attachment to this world and is never Sent, he becomes an Unsent and can still wander the earth If someone without that connection to the world is not sent, s/he eventually becomes a fiend (monster)
sending
A state of the Data Acquisition Toolbox where an analog output object is outputting (sending) data from the engine to the hardware
sending
When a student sends a message, it is sent in private Mail Send always is synonymous with Mail and not with a bulletin board
sends
third-person singular of send
sent
past tense of send
sent
See Scent, v
sent
obs
sent
Tuesday, 13 February 2001 8: 00 AM
sent
3d pers
sent
past tense of send, as in: I sent you Email yesterday
sent
Sent is the past tense and past participle of send. Past tense and past participle of send. the past tense and past participle of send
sent
sing
sent
100 senti equal 1 kroon
sent
A subdivision of currency, equal to a 1/100th of an Estonian kroon
sent
caused or enabled to go or be conveyed or transmitted
sent
of Send, for sendeth
sent
100 senti equal 1 kroon caused or enabled to go or be conveyed or transmitted
sent
BT Openworld WebMail includes the option to store messages you're sending in the sent folder in read messages
sent
of Send
sent
pres

I wonder whether I can add a sentence simply by pressing the Enter key. - I wonder if I can add a sentence simply by pressing the 'enter' key.

I've sent Tom and Mary presents. - I've sent presents to Tom and Mary.

Türkçe - İngilizce

send teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

sent
pence
sent
quarter

In American money, a quarter is 25 cents; 4 quarters make a dollar. - Amerikan parasında, bir çeyrek 25 sent; 4 çeyrek bir dolar yapar.

sent
penny
sent
cent, penny
sent
cent

Mary always has to put her two cents worth in. - Mary her zaman iki sentini ayırmak zorundadır.

It will cost you 45 cents. - Sana 45 sente mal olur.

send