top

listen to the pronunciation of top
Englisch - Türkisch
üst

Tepenin üstüne ulaştığımızda rüzgar daha da sert esti. - The wind blew harder yet when we reached the top of the hill.

Bir ev, çimentodan yapılmış sağlam bir temel üstüne inşa edilmiştir. - A house is built on top of a solid foundation of cement.

baş

Deprem vurduğunda masanın üstündeki her şey tıkırdamaya başladı. - Everything on top of the table started rattling when the earthquake hit.

Tartışma için uygun bir başlık değil. - It's not a suitable topic for discussion.

tepe

Fuji - We climbed to the top of Mt. Fuji.

Şirketin tepesine gelmek için, onun sıkı çalıştığını herkes biliyor. - Everyone knows that he worked hard to get to the top of the company.

{f} geçmek
{f} aşmak
{i} doruk
{i}
{i} zirve

O her zaman sınıfın zirvesindedir. - He is always at the top of the class.

Tom, kendi sınıfında zirveye yakın mezun oldu. - Tom graduated near the top of his class.

{i} tepe nokta
-den fazla olmak
örtü
faıry
top üstünü ört/üstüne çık
(Bilgisayar) yukarı
(Bilgisayar) yukarıya
gölgede bırakmak
(Bilgisayar) üstten
kap
en üst kat
başına varmak (bir yerin)
yatırmak
üstünden geçmek
üstünü örtmek
üstünde bulunmak
üstüne sürmek
(Bilgisayar) üstte
başında bulunmak
(Bilgisayar) üste
-den iyisini yapmak
en büyük
eğmek
başlık
ilaveten
yeniden boyamak
en yetkili makam
üstün
(Askeri) gabya
(İnşaat) dam sivrisi
en üste
ala
taş çıkartmak
üzerini boyamak
çok büyük
en üstün
üstlük
üste giyilen şey
en üstün yer
en üst

En üst katta bir restoran var. - There is a restaurant on the top floor.

Ben en üst rafa ulaşabilirim. - I can reach the top shelf.

(meyve/sebze/vb.) sapını koparmak
kapak
-den daha yüksek/iyi/fazla olmak
en üstte
tepe oluşturmak
en iyi

Birçok en iyi sporcular egzersizlerden sonra buz banyosu yaparlar. - Many top athletes take ice baths after workouts.

Tom en iyi mühendislerimizden biri. - Tom is one of our top engineers.

en üstteki
topaç
En üstteki, en üst düzeydeki
Bir giysinin üst parçası

Her top is a blue baggy.

enen üst
en üstünzirve
{s} en yüksek

O en yüksek hızda sürüyor. - He is driving at top speed.

(Tekstil) üzerini boyamak, yeniden boyamaz
{f} kapamak
{f} üstünü kapamak
üs
topaç/zirve/üst
(Header) Üstbilgi
daha yüksek/iyi/fa
{f} 1. (bir yerin) tepesine/başına varmak; (bir şeyin) tepesinde/başında/üstünde bulunmak: That song has topped the charts for
(bir yerin) tepesine/başına varmak; (bir şeyin) tepesinde/başında/üstünde bulunmak: That song has topped the charts for
top up
doldurmak
top all
üstelik
top banana
(Ev ile ilgili) grup lideri
top boot
uzun konçlu çizme
top coat
pardösü
top coat
palto
top coat
(İnşaat) son kat boya
top coat
dayanıklı
top dog
(Ev ile ilgili) zirvedeki kişi
top dog
(Ev ile ilgili) gruptaki en önemli kişi
top it off
ağzına kadar doldurmak
top it off
benzin deposunu ağzına kadar doldurmak

fill up a nearly full tank with fuel.

top of form
(Bilgisayar) formun üstü
top rail
tırabzan
top secret
çok mahrem
top tray
(Bilgisayar) üst tepsi
top view
kuşbakışı
top banana
tepe muzu
top billing
assolist
top boot
uzun çizme
top boots
uzun çizme
top brass
yüksek rütbeli subay
top dead center
üst ölü çekit
top dog
kodaman
top dog
en üst mevkideki kimse
top down
tepe aşağı
top down design
yukarıdan aşağı tasarım
top dressing
örtü
top dressing
baş gübresi
top end
son
top executive
en üst yönetici
top gear
üst dişli
top hat
silindir şapka

Beyefendi eldivenlerini ve silindir şapkasını çıkardı. - The gentleman took off his gloves and top hat.

O bir silindir şapka ve bir tek gözlük taktı. - He wore a top hat and a monocle.

top heavy
en ağır
top heavy
baş ağır
top margin
üst kenar boşluğu
top of file
dosya başlangıcı
top of form
form başı
top off
bitir
top quality
en kaliteli
top rail
üst korkuluk rayı
top roller
üst merdane
top side
üst kenar
top surface
üst yüzey
top the bill
başrol oyuncusu olmak
top up
sıvıyla doldur
top view
üstten görünüş
top-drawer
üstün
top-secret
çok gizli
top a class
sınıf birincisi olmak
top cap
üst kapak
top dollar
(deyim) Bir şey ya da hizmet için ödenen yüksek tutar
top dress
üst elbise
top goal scorer
(Spor) gol kralı
top gun
(Film) Top Gün, 1986 yılında başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis in paylaştığı aksiyon ve duygu yüklü bir filmdir. Film donanma pilotu olan Pete Mitchell'ın Top Gün onur ödülünü almak için verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Top Gün 1986 yılının en çok hasılat yapan filmidir
top heavy
top ağır
top notch
tepe çentik
top of the ladder
merdivenin üst
top of the line
En iyi kalitede, birinci sınıf, üstün

A top-of-the-line notebook.

top of the line
Çizginin üst
top priority
Yüksek öncelik
top priority
öncelikli
top rail
tırabzan, üst korkuluk rayi
top round
top yuvarlak
top up
tazelemek
top urgent
çok acil
top water level
en yüksek su seviyesi
top-level
üst düzey
top-score
top-skoru
topmost
en tepedeki
topmost
en üstteki
topping
{i} üstüne koyulan şey (yemeğin)
top line
(Denizbilim) mantar yaka
top off
bitirmek
top ten
ilk on
top up
tamamen doldurmak
topless
sutyensiz
topped
kaplı
topping
sos
topping
(İnşaat) üst kaplama
topping
üst olma
topping
malzeme (pizza)
topping
birinci sınıf
topping
(İnşaat) üst
topping
malzeme (pizza vb)
topping
(Eczacılık) fitil
topping
mükemmel
topping
(İnşaat) tesviye betonu
topping
tepe
tops
(Bilgisayar) üst kenarlar
tops
tops
topless
sütyensiz
topless
üstsüz

Sami bir üstsüz barda çalıştı. - Sami worked at a topless bar.

Üstsüz bir feminist, Vatikan dışında tutuklandı - A topless feminist was arrested outside the Vatican.

topmost
en yüksek
topping
en iyi kalite
topping
{i} üstlük
topping
{f} üst ol
topping
üstün
tops
maksimum miktar
to the top
Yukarı
top down
Yukarıdan aşağı doğru, tüm detayları göz önüne alarak."a top-down analysis might begin by looking at macro-economic trends"; "top-down programming"
top floor
(deyim) (Konuşma dilinde) kafa, aklın olduüğu yer
top floor
Üst kat

Altı katlı bir apartmanın en üst katında yaşıyorum. - I live on the top floor of a six storey apartment block.

Hemşire hastayı hastanenin üst katına taşıdı. - The nurse moved the patient to the top floor of the hospital.

top gun
İşinin ehli
top soil
üst toprak
top tier
üst katmanı
top up
Üstünü tamamamak
topping
üst olarak
top dog
{k} zirvedeki kimse
top dog
galip
top dog
kazanan
top dog
patron
top dog
şef
top end
(Argo) avustralya’nın kuzey ucu
top line
seçkin
top line
ileri gelen
top line
önemli
top off
son rötuşunu yapmak
top off
son vermek
top out
inşaatın bitişini kutlamak
top out
son taşını koymak
top secret
çok gizli

Dan İngiliz hükümetine çok gizli bilgiler satan bir köstebekti. - Dan was a mole selling top secret information to the British government.

Ben çok gizli bir görevdeyim. - I'm on a top secret mission.

top secret
(Askeri) ÇOK GİZLİ: Bak "defence classıfıcatıon"
top soil
yüzey zemini
top soil
yüzeysel zemin
top soil
yüzey toprağı
top soil
(Çevre) toprak tabakası
topless
{s} kadının göğsünü/memelerini örtmeyen (giysi)
topless
{s} üstsüz, göğsü/memeleri örtülü olmayan (kadın)
topless
{s} tepesiz
topmost
en üst
topping
{s} süper
topping
yiyecek süs
topping
dili zinde
topping
çok sıhhatli
topping
tepesini kesme
topping
{i} malzeme

Bu ürün hem bir zemin cilası hem de bir tatlı kaplama malzemesidir. - This product is both a floor polish and a dessert topping.

Favori pizza malzemen nedir? - What's your favorite pizza topping?

tops
{s} birinci sınıf
tops
{s} en iyi
Türkisch - Türkisch
Homoseksüel erkek
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak: "Havası boşalmış bir futbol topu..."- A. Gündüz
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
Gülle veya şarapnel atan büyük, ateşli silah: "Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor / Barbaros belki donanmayla seferden geliyor."- Y. K. Beyatlı
Birçok şeyin hepsi: "Sarf edilen gayretlerin topu, halkımıza turizmin önemini yararlarını belletmeğe yönelmiş görünüyor."- N. Cumalı
Kumaş, kâğıt vb
Yuvarlak biçimde olan, toparlak: "Bunlardan sonra top sakallı, çocuk yüzlü Şaban'ın dizi en çok sevdiği yerdi."- H. E. Adıvar
şeylerin düzenli bir yığın durumuna getirilmiş bağı
Tamamen, bütünüyle
Bazı aletlerde bulunan toparlağımsı parça
Kumaş, kâğıt gibi şeylerin belli miktardaki bağı, ferde
Pencere
Gülle veya şarapnel atan büyük, ateşli silâh
Birçok şeyin hepsi
Köpek ekmeği
Kumaş, kâğıt vb. şeylerin düzenli bir yığın durumuna getirilmiş bağı
Yuvarlak biçimde olan, toparlak
(Osmanlı Dönemi) KÜRREC
meşin yuvarlak
top mermisi
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
top sakal
Uzun ve gür sakalı alttan yusyuvarlak düzeltilip kesilmiş olan (kimse)
Englisch - Englisch
A gay man who likes take an active sexual role rather than a passive role (e.g. to penetrate in anal sex rather than be penetrated)
A garment worn to cover the torso
To cut or remove the top (as of a tree)
A framework at the top of a ship's mast to which rigging is attached
To kill, murder
To excel, to beat
A dominant partner in a BDSM relationship or roleplay
A top quark
A child’s spinning toy; a spinning top
The first half of an inning, during which the home team fields and the visiting team bats
(Can we clean up() this sense?) That part of an object furthest away in the opposite direction from that in which an unsupported object would fall

His kite got caught at the top of the tree.

A lid, cap or cover of a container
The part viewed, or intended to be viewed, nearest the edge of the visual field normally occupied by the uppermost visible objects

Headings appear at the tops of pages. Or, Further weather information can be found at the top of your television screen.

Rated first

She came top in her French exam.

best
To be the dominant partner in a BDSM relationship or roleplay
To cover on the top or with a top
To be the partner who penetrates in anal sex
be at the top of or constitute the top or highest point; "A star tops the Christmas Tree
provide with a top; "the towers were topped with conical roofs"
a garment (especially for women) that extends from the shoulders to the waist or hips; "he stared as she buttoned her top" covering for a hole (especially a hole in the top of a container); "he removed the top of the carton"; "he couldn't get the top off of the bottle"; "put the cover back on the kettle" a conical child's plaything tapering to a steel point on which it can be made to spin; "he got a bright red top and string for his birthday" platform surrounding the head of a lower mast the greatest possible intensity; "he screamed at the top of his lungs" the highest or uppermost side of anything; "put your books on top of the desk"; "only the top side of the box was painted" the upper part of anything; "the mower cuts off the tops of the grass"; "the title should be written at the top of the first page" the first half of an inning; while the visiting team is at bat; "a relief pitcher took over in the top of the fifth" finish up or conclude; "They topped off their dinner with a cognac"; "top the evening with champagne" cut the top off; "top trees and bushes" strike (the top part of a ball in golf, baseball, or pool) giving it a forward spin reach or ascend the top of; "The hikers topped the mountain just before noon" provide with a top; "the towers were topped with conical roofs" be at the top of or constitute the top or highest point; "A star tops the Christmas Tree
{n} the highest part, a pinnacle, surface, toy
{v} to excel, cover, crop, snuff, rise up, tip
Technical and Office Protocol A development of the CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) protocol (also IEEE 802 3) under the auspices of Boeing Computer Services for office and laboratory automation use This has been combined with MAP and further development will be under the auspices of the MAP/TOP Users Group
If you say something off the top of your head, you say it without thinking about it much before you speak, especially because you do not have enough time. It was the best I could think of off the top of my head
strike (the top part of a ball in golf, baseball, or pool) giving it a forward spin reach or ascend the top of; "The hikers topped the mountain just before noon"
cut the top off; "top trees and bushes"
at the top of the heap: see heap. A toy having one end tapered to a point, allowing it to be spun, as by suddenly pulling a string wound around it
Eve; verge; point
The top of something such as a bottle, jar, or tube is a cap, lid, or other device that fits or screws onto one end of it. the plastic tops from aerosol containers. a bottle top
Top-boots
The highest part of anything; the upper end, edge, or extremity; the upper side or surface; summit; apex; vertex; cover; lid; as, the top of a spire; the top of a house; the top of a mountain; the top of the ground
To cover on the top; to tip; to cap; chiefly used in the past participle
A program on some Unix systems that shows the current state of system resource usage
The utmost degree; the acme; the summit
1 (aka: "dub") when the bottom of the club contacts the ball above its center of gravity and the ball immediately hits the ground 2 the end of the backswing where the hands are at their highest Example: "Nobody likes to top the ball " 2 "Joe hesitated too long at the top of his swing "
{s} highest, prime, leading
{i} summit, peak, apex, head; cover, lid, cap; toy with a shape that narrows to a point on which it can spin; sweatshirt, jersey, T-shirt, shirt, blouse
a garment (especially for women) that extends from the shoulders to the waist or hips; "he stared as she buttoned her top"
Contents Index Glossary
the highest or uppermost side of anything; "put your books on top of the desk"; "only the top side of the box was painted"
pass by, over, or under without making contact; "the balloon cleared the tree tops"
The head, or upper part, of a plant
To strike a ball above the center
If one thing is on top of another, it is placed over it or on its highest part. the vacuum flask that was resting on top of the stove
To strike (the ball) above the center; also, to make (as a stroke) by hitting the ball in this way
not to be surpassed; "his top effort"
If a person, organization, or country comes out on top, they are more successful than the others that they have been competing with. The only way to come out on top is to adopt a different approach
The top of an organization or career structure is the highest level in it. We started from the bottom and we had to work our way up to the top. his dramatic rise to the top of the military hierarchy. bottom Top is also an adjective. I need to have the top people in this company pull together
A child's spinning toy; a spinning top
go beyond; "She exceeded our expectations"; "She topped her performance of last year"
emphasis You can use from top to toe to emphasize that the whole of someone's body is covered or dressed in a particular thing or type of clothing. They were sensibly dressed from top to toe in rain gear
A shot mistakenly hit with the bottom edge of the club, so that the ball is embedded in the ground before popping up, and in most cases traveling only a short distance
To excel; to rise above others
The ISO 4217 currency code for the Tonga Pa'anga
A strand of longer fibers that have been straightened, made parallel and separated from the shorter fibers by combing
A continuous strand of untwisted wool, with fibres lying parallel and short fibres removed This is the product needed for spinning into a yarn
sheep by crossing certain individuals or breeds with other superior
You can use top to indicate that something is the first thing you are going to do, because you consider it to be the most important. Cleaning up the water supply is their top priority On arrival, a six-course meal was top of the agenda
To predominate; as, topping passions
A forward spin given to the ball by hitting it on or near the top
You can use tops after mentioning a quantity, to say that it is the maximum possible. The publisher expected the book to sell 1,500 copies, tops = max see also topping
You describe something as over the top when you think that it is exaggerated, and therefore unacceptable. The special effects are a bit over the top but I enjoyed it. = OTT
the upper part of anything; "the mower cuts off the tops of the grass"; "the title should be written at the top of the first page"
To rise above; to excel; to outgo; to surpass
You can use top to indicate that something or someone is at the highest level of a scale or measurement. The vehicles have a top speed of 80 kilometres per hour. a top-ranking Saudi officer. bottom
The orientation in which the positive x-axis points right and the positive y-axis points up
You can use top to describe the most important or famous people or things in a particular area of work or activity. The President met this afternoon with his top military advisers
If something tops a particular amount, it is larger than that amount. Imports topped £10 billion last month
It serves to spead the topmast rigging, thus strengheningthe mast, and also furnishes a convenient standing place for the men aloft
Top 40
Relating to or playing popular music

I was listening to a Top 40 radio station.

Top 40
Popular music, usually the 40 most popular songs at a given time
top antiquark
The antiparticle of the top quark
top banana
The boss, the leader

Only the top banana can make a decision of that magnitude.

top banana
The principal comedian in a vaudeville or burlesque show

He was hilarious, and remained the top banana on the tour for years.

top bananas
plural form of top banana
top brass
A group of people who are the leaders or heads of an organization
top copy
the typescript of a document that has carbon copies underneath
top dead center
The reference mark on a flywheel (and engine block) indicating the engine is in the top dead center position, when aligned
top dead center
A position in the four-stroke combustion process wherein the piston is at the topmost point in its stroke. This can either be during the compression phase or the combustion phase
top deck
the upper deck of a double-decker bus
top dog
in a competition, the one expected to win
top dog
the boss, the leader (of the pack)
top dogs
plural form of top dog
top dollar
The maximum amount of money that an item, service, or worker is worth; a very high price

Consumers are willing to pay top dollar for distinctive, rare, traditional cheeses.

top dollars
plural form of top dollar
top drawer
Of the highest quality

Top drawer, I said.

top edge
The edge of a bat farthest from the ground
top edge
A deflection of a ball off of the top edge of a bat, into the air and potentially for a catch
top edge
To hit the ball with the top edge of the bat
top edged
Simple past tense and past participle of top edge
top edges
plural form of top edge
top edges
Third-person singular simple present indicative form of top edge
top edging
Present participle of top edge
top fruit
A fruit which grows on trees, contrasted with soft fruit
top fruits
plural form of top fruit
top gear
The highest gear that is available in a motor vehicle or car
top gun
Someone most highly rated
top gun
A most highly rated gun shooter
top guns
plural form of top gun
top hand
The batsman's hand that is further up the handle; used for control rather than power
top hands
plural form of top hand
top hat
A man's formal hat, with a tall cylindrical crown (often of silk)
top hats
plural form of top hat
top it off
To emphasize or underscore; to make something even better or worse

The boss fired Fred and, to top it all off, he asked security to escort him to the door.

top kill
a method of closing an oil well, by pumping in drilling fluid (synthetic mud) to shut off the flow of oil, and following with concrete (cement) to plug the hole
top line
a flag on the edge of a minefield
top line
Total sales or revenue
top notch
Very good; of the highest quality

The award may be given to anybody who consistently writes top notch content.

top of mind awareness
The percent of respondents who, without prompting, name a specific brand or product first when asked to list all the advertisements they recall seeing in a general product category over the past 30 days

Companies that are well known advertise heavily and have attention-getting ads that tend to receive the highest top of mind awareness scores in ad tracking studies.

top of mind awarenesses
plural form of top of mind awareness
top of the hour
The time at (or very close to) the start of the next hour of time

We'll have a news update at the top of the hour.

top of the line
The best, fanciest, or highest quality, especially among selections in a product line

When you buy a top-of-the-line refrigerator, you expect it to work for many years.

top of the morning
A generic greeting said to someone in the morning
top of the shop
ninety
top off
to fill completely; to fill or refill the final portion of something not empty

The waitress topped off my coffee every few minutes.

top oneself
To overdose
top oneself
To commit suicide
top oneself
To outdo oneself or do more than one's previous best
top order
the batsmen who bat in the first few positions
top priority
Of the highest level of importance
top priority
Relatively highest importance
top priority
Item of highest importance
top priority
To be done before doing anything else
top quark
A quark having a fractional electric charge of +2/3 and a mass about 178,000 MeV. Symbol: t
top quarks
plural form of top quark
top scorer
The person who scores more than any other in a specified situation
top secret
Information classified at the highest level of sensitivity by a government, based on an assessment that it would cause exceptionally grave damage to national security if disclosed

NSA's report on the Liberty incident was originally classified top secret.

top secret
Pertaining to any especially sensitive closed-room activities

Steve Jobs set up a top secret team to design the Macintosh.

top secret
A level of security clearance needed to access such information
top sheet
A bed sheet used between a bottom sheet and a blanket
top shelf
best, or high quality
top shelf
books, magazines, or movies that have adult content, or soft-core porn

Jim has a lot of top shelf magazines.

top tier
Elite
top tier
Top level, top rank, top standing
top tier
Belonging to the [[#Noun|top tier]]: elite, prestigious
top tiers
plural form of top tier
top totty
A very attractive woman or women, or (more recently) a man or men
top up
to extend the credit of something

I shall top up the mobile phone at the supermarket.

top up
to fill something

I shall top up with petrol before the long trip.

top-dimensional
Having the same dimension as the ambient topological space
top-down
of, or relating to a hierarchical system that progresses from a single, large basic unit to multiple, smaller subunits
top-drawer
Alternative spelling of top drawer
top-dress
To cover a surface with loose material; especially to cover newly-sown seeds with a light dressing of soil or fertilizer
top-fermenting
Pertaining to any of numerous edible yeasts that produce, e.g., ale, and whose respective fermenting actions appear to be at the top surface of the wort
top-flight
In the highest division
top-flight
Of the highest rank, or peak of excellence
top-gun
Attributive form of top gun

top-gun shooter.

top-heavy
having an excessive number of administrators or managers
top-heavy
having a high centre of gravity, and liable to topple
top-level
Highest
top-level
Primary; a web page that directly accessible by typing its name, not followed by any additional information
top-level
Best
top-level domain
The last component of a domain name, such as .com, .edu, .gov, .net, .org, .mil or any of the newer generic top-level domains, or any of the ccTLDs. Abbreviated TLD
top-level domains
plural form of top-level domain
top-notch
Of the highest quality; excellent, first-rate
top-of-mind awareness
Alternative spelling of top of mind awareness
top-of-mind awarenesses
plural form of top-of-mind awareness (alternative spelling of top of mind awarenesses)
top-post
An act of top-posting
top-post
To make a top-post
top-post
A top-posted message
top-post
To post (a reply to a message) above the quoted original message (generally regarded as poor netiquette)
top-spinner
a type of ball, bowled by a leg spin bowler, that spins forward and, when bouncing off the pitch, bounces higher than expected and slows down
top-tier
Alternative spelling of top tier
top banana
1. The main comic in a burlesque show.2. The head person, as of a group or project.3. Top Banana is a metaphor for alpha male
top down
Commanded by or originating from ones having the highest rank
top down approach
breaking down a system to gain insight into its compositional sub-systems
top of the morning
Good morning! Have a good morning!
top up
An additional or extra amount or portion that restores something to a former level
top-down
Top-down is a strategy of information processing and knowledge ordering, mostly involving software, but also other humanistic and scientific theories. In practice, it can be seen as a style of thinking and teaching. In many cases top-down is used as a synonym of analysis or decomposition.In a top-down approach an overview of the system is first formulated, specifying but not detailing any first-level subsystems. Each subsystem is then refined in yet greater detail, sometimes in many additional subsystem levels, until the entire specification is reduced to base elements
top-tier
Opposite of low tier
top-tier
The best and most oftenly picked character in a game. This character is more times than not the strongest and usually is chosen the most in tournament/high levels of play. Synonymous with low risk high reward
topless
a convertible car having the top retracted or otherwise open
topless
Featuring women that are naked from the waist up, often strippers or dancers

In the spotlight so clear.

topless
lacking a top
topmost
at or nearest to the top; uppermost; being the very highest
topping
Present participle of top
topping
wonderful
topping
Any food item added on top of another, such as sprinkles on ice cream or pepperoni on pizza
tops
Third-person singular simple present indicative form of top
tops
At the very most; maximum

Your essay should be two pages, tops.

tops
The uppermost field of a dartboard; the double-20 field

Scoring 38 more points leaves him with tops for the win.

tops
plural form of top
the top
{n} upward
topless
{a} having no top, broken off or down
topmost
{a} uppermost, highest, chiefest, first
topping
{a} noble, fine, gallant, haughty
top down
Of or relating to a hierarchical structure or process that progresses from a large, basic unit to smaller, detailed subunits: "a top-down description of the department's function"
top down
of an approach to a problem that begins at the highest conceptual level and works down to the details; "a top-down analysis might begin by looking at macro-economic trends"; "top-down programming"
top hat
(Giyim) A man's formal hat with a high cylindrical crown
top off
Tamamlamak, son düzenlemelerini yapmak
top up
Make up to the full quantity, capacity, or amount
Top Secret
ts
top dog
If a person or organization is top dog, they are the most successful or powerful one in a particular group. Reynolds has never concealed his ambition to be the top dog. the person who has the most power in a group, especially after a struggle
top dog
(Slang) boss, leader
top dog
a person who is in charge; "the head of the whole operation"
top down
A process for designing a program in which the high-level design of the program is created first; the design is then fleshed out in detail
top down
An investment approach that first seeks to define major economic and industry trends, and then proceeds to identify specific companies that are likely to benefit from those trends (See also "bottom-up ")
top down
The approach to a project whereby it is planned and estimated in increasing levels of detail one level at a time
top down
An investment method that first defines major economic and industry trends, and then identifies specific companies that are likely to benefit from those trends (see also Bottom-Up)
top down
td
top end
The highest part of the audible audio frequency spectrum
top end
the upper echelon of players "The players in maybe the top 10 percent Each team has one or two 'top end' players " Modano is a top end player Top end also can refer to the best players in a particular skill
top end
the amount of power an engine has at top speed
top end
A vehicle's final acceleration rate, or the amount rpm's available from a motor depending on type of motor and gearing
top end
usually refers to the top third of the Northern Territory Sometimes this term is used in reference to the tropical regions of the Kimberley and Queensland (the Gulf and Cape York)
top gun
One who performs at the pinnacle of professional ability; one who is the best at what one does
top hat
type of formal hat with a tall round top and an upturned brim
top hat
a man's hat with a tall crown; usually covered with beaver or silk
top hat
A top hat is a man's tall hat with a narrow brim. Top hats are now worn only on special occasions, for example at some weddings. A man's hat having a narrow brim and a tall cylindrical crown, usually made of silk. Also called high hat
top line
This term refers to the line from the back of the withers to the end of the Croup
top line
1 Gross revenues to a firm
top line
THe line of the offense furthest from the goal usually referred to as near as the 4 meter mark
top line
Total revenues The term derives from the fact that this information appears at the top of an income statement
top line
The line from the back of the withers to the end of the croup
top line
The top line on a business' income statement shows its sales, otherwise known as revenues
top model
elite model, supermodel
top off
fill to the point of almost overflowing; "She topped off the cup"
top off
If you top off an event or period with a particular thing, you end it in an especially satisfactory, dramatic, or annoying way by doing that thing. He topped off his career with an Olympic gold medal To top it all off one of the catering staff managed to slice their finger cutting cheese. = round off
top off
fill to the point of almost overflowing; "She topped off the cup
Türkisch - Englisch
ball

This ball is that boy's treasure. - Bu top o çocuğun servetidir.

Tom crushed the sheet of paper up into a ball and threw it across the room. - Tom kağıdı bir top gibi kırıştırdı ve odanın içinde fırlattı.

queen
charge

He was in charge of the fundraising efforts. - O, bağış toplama çabalarından sorumluydu.

(Askeri) field piece
(Askeri) artillary
(Avcılık) cylinder
tuft
gay
(Askeri) artillery
pommel
(Askeri) field gun
globe
faggot [sl.]
bolt, roll (of cloth)
pill
knob

Tom turned the knob and pushed the door open. - Tom topuzu çevirdi ve açmak için kapıyı itti.

Tom twisted the knob and opened the door. - Tom topuzu çevirdi ve kapıyı açtı.

cannon; artillery piece
cannon

You think Tom's got big muscles? I'm packing literal cannons beneath these sleeves! - Sen Tom'un büyük kasları mı var sanıyorsun? Ben bu kollar altında gerçek toplar paketliyorum!

The roar of their own cannons was extremely loud. - Kendi toplarının gürlemesi son derece gürültülüydü.

pellet
(bowling vb.) bowl
scoop
fairy [sl.]
round; rounded
bun

She wears her hair in a bun. - O, saçını topuz yapar.

Mary did her hair in a bun. - Mary saçını topuz yaptı.

ream (of paper)
ball-shaped object
gun

Tom held the hostages at gunpoint while Mary gathered the cash. - Tom, Mary parayı toplarken rehineleri silahla tuttu.

I've been hearing gunfire in the distance. - Ben uzaktan top ateşi duyuyorum.

fagot [sl.]
(kumaş vb.) bolt
queen [sl.]
poof [sl.]
ball; cannon; (kâğıt) roll; (kumaş) bolt; knob, ball; gay
pouffe [sl.]
roll

The ball rolled across the road. - Top, yolun karşısına yuvarlandı.

The ball rolled on the ground towards me. - Top yerde bana doğru yuvarlandı.

pouf [sl.]
{i} fairy
{i} faggot
cannonball

The first human cannonball was a 14-year-old girl called Zazel. - İlk insan top güllesi Zazel adlı 14 yaşında bir kızdı.

{i} pouffe
poof
{i} pouf
{i} fagot
top oyunu
ball

It was decided that the ball game be put off. - Top oyununun ertelenmesine karar verildi.

Football originally meant a game played with a ball on foot - unlike a game played on horseback, such as polo. - Polo gibi at sırtında oynanılan bir oyunun aksine futbol aslında ayakla oynanılan bir top oyunu demekti.

top mermisi
ball
top (kağıt)
roll
top atan oyuncu
bowler

Tom is a very good bowler. - Tom çok iyi bir top atan oyuncudur.

You're a very good bowler. - Sen çok iyi bir top atan oyuncusun.

top ateşi
gun fire
top atmak
crash
top atmak
go bust
top atışı ile selâmlama
salvo
top ağzı tapası
tampion
top bindirmek
(Askeri) couple
top defteri
(Askeri) artillery gun book
top güllesi
ball
top hakimiyeti
(Spor) ballhandling
top hakimiyeti
(Spor) ball handling
top hakimiyeti
(Spor) ball-handling
top hizmeti
(Askeri) service of the piece
top kesme
(Spor) rejection
top mevzii
(Askeri) gun emplacement
top namlusu
(Askeri) barrel
top numara eri
(Askeri) cannoneer
top oynamak
play football
top sakal
goatee

Tom stroked his goatee and nodded. - Tom top sakalını okşadı ve başını salladı.

top sarmak
(Teknik,Tekstil) wind up
top sesi
report
top tarafı
(Spor) ball side
top taşıma (steps)
(Spor) traveling
top top olmak (ter)
pearl
top çalma
(Spor) steal
top çalma
(Spor) picpocket
top çözmek
batch off
top örtüsü
(Askeri) gun cover
top top
lumpy
top top
knobbly
top top
in masses
top top
in lumps
top top
1. very round. 2. many bolts of (cloth). 3. many reams of (paper)
top top
flocculent
top top yapmak
sinter
toplar
artillery
tops
tops
top gibi
ball shaped
top gibi
round
inci gibi top top olmak
pearl
top gibi
rotund
top gibi
conglobate
top gibi
like a ball

The earth is like a ball with a big magnet in it. - Dünya, içinde büyük bir mıknatısı olan bir top gibidir.

The Earth is like a ball with a large magnet inside. - Dünya, içindeki büyük bir mıknatısla bir top gibidir.

top mermisi
shell
top mermisi
cannon ball
top mermisi
shot
top sakal
full, round beard
top
Favoriten