top

listen to the pronunciation of top
Englisch - Türkisch
üst

Sayfanın üst kısmındaki resme bak. - Look at the picture at the top of the page.

O, tepenin üst kısmında yaşıyor. - He lives at the top of the hill.

baş

Altı saatlik tırmanıştan sonra, nihayet dağın zirvesine ulaşmayı başardık. - After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.

Deprem vurduğunda masanın üstündeki her şey tıkırdamaya başladı. - Everything on top of the table started rattling when the earthquake hit.

tepe

Şirketin tepesine gelmek için, onun sıkı çalıştığını herkes biliyor. - Everyone knows that he worked hard to get to the top of the company.

O, tepeye ulaşamayacak kadar çok kısa. - She's too short to reach the top.

{f} geçmek
{f} aşmak
{i} doruk
{i} zirve

Altı saatlik tırmanıştan sonra, nihayet dağın zirvesine ulaşmayı başardık. - After six hours' climbing, we finally succeeded in reaching the top of the mountain.

O her zaman sınıfın zirvesindedir. - He is always at the top of the class.

{i}
örtü
-den fazla olmak
top üstünü ört/üstüne çık
faıry
{i} tepe nokta
üstün
başında bulunmak
(Bilgisayar) üste
üstlük
en yetkili makam
(İnşaat) dam sivrisi
en büyük
(Bilgisayar) yukarı
eğmek
başlık
en üstün yer
ilaveten
yeniden boyamak
en üste
-den iyisini yapmak
(Bilgisayar) üstte
üste giyilen şey
(Bilgisayar) yukarıya
gölgede bırakmak
(Bilgisayar) üstten
kap
en üst kat
başına varmak (bir yerin)
yatırmak
ala
üstünden geçmek
üstünü örtmek
üstünde bulunmak
en üstün
çok büyük
üzerini boyamak
taş çıkartmak
üstüne sürmek
(Askeri) gabya
-den daha yüksek/iyi/fazla olmak
tepe oluşturmak
en üstteki
en üstte
en iyi

Tom en iyi mühendislerimizden biri. - Tom is one of our top engineers.

Tom en iyi bir özel okula gidiyor. - Tom goes to a top private school.

kapak
(meyve/sebze/vb.) sapını koparmak
topaç
en üst

En üst katta bir restoran var. - There is a restaurant on the top floor.

En üst çekmecene bak. - Look in your top drawer.

En üstteki, en üst düzeydeki
Bir giysinin üst parçası

Her top is a blue baggy.

en iyi/en üst
{f} kapamak
enen üst
{f} birinci olmak
en üstünzirve
{i} 1. en üst bölüm, tepe, baş, üst: on the top of the hill tepenin başında. He stood on tiptoe and peered over the top of the wall
{s} en yüksek

O en yüksek hızda sürüyor. - He is driving at top speed.

(Tekstil) üzerini boyamak, yeniden boyamaz
üs
{f} üstünü kapamak
{f} alt etmek
en üst bölüm, tepe, baş, üst: on the top of the hill tepenin başında. He stood on tiptoe and peered over the top of the wall
top up
doldurmak
top all
üstelik
top banana
(Ev ile ilgili) grup lideri
top boot
uzun konçlu çizme
top coat
dayanıklı
top coat
palto
top coat
(İnşaat) son kat boya
top coat
pardösü
top dog
(Ev ile ilgili) gruptaki en önemli kişi
top dog
(Ev ile ilgili) zirvedeki kişi
top it off
benzin deposunu ağzına kadar doldurmak

fill up a nearly full tank with fuel.

top it off
ağzına kadar doldurmak
top of form
(Bilgisayar) formun üstü
top rail
tırabzan
top secret
çok mahrem
top tray
(Bilgisayar) üst tepsi
top view
kuşbakışı
top banana
tepe muzu
top billing
assolist
top boot
uzun çizme
top boots
uzun çizme
top brass
yüksek rütbeli subay
top dead center
üst ölü çekit
top dog
en üst mevkideki kimse
top dog
kodaman
top down
tepe aşağı
top down design
yukarıdan aşağı tasarım
top dressing
baş gübresi
top dressing
örtü
top end
son
top executive
en üst yönetici
top gear
üst dişli
top hat
silindir şapka

O bir silindir şapka ve bir tek gözlük taktı. - He wore a top hat and a monocle.

Beyefendi eldivenlerini ve silindir şapkasını çıkardı. - The gentleman took off his gloves and top hat.

top heavy
baş ağır
top heavy
en ağır
top margin
üst kenar boşluğu
top of file
dosya başlangıcı
top of form
form başı
top off
bitir
top quality
en kaliteli
top rail
üst korkuluk rayı
top roller
üst merdane
top side
üst kenar
top surface
üst yüzey
top the bill
başrol oyuncusu olmak
top up
sıvıyla doldur
top view
üstten görünüş
top-drawer
üstün
top-secret
çok gizli
top dead center
üst ölü nokta
top dogs
iyi köpekler
top dollar
En yüksek fiyat
top down approach
yukarıdan aşağı yaklaşım tarzı
top feed
(Mühendislik) Sıcak-su veya buharlı ısıtma tesisatında suyun veya buharın binanın altından yukarı doğru beslenmesi. Alttan besleme
top floor
(deyim) (Konuşma dilinde) kafa, aklın olduüğu yer
top gun
İşinin ehli
top hamper
üst güverte donanımları
top mark
Yüksek not
top oneself
(deyim) İntihar etmek
top soil
üst toprak
top something up
Üstünü tamamamak
top something up
top bir şey up
top speed is over
top hız bitti
top tier
üst katmanı
top-hatted
Silindir şapkalı
topmost
en tepedeki
topmost
en üstteki
topping
{i} üstüne koyulan şey (yemeğin)
top line
(Denizbilim) mantar yaka
top off
bitirmek
top ten
ilk on
top up
tamamen doldurmak
topless
sutyensiz
topped
kaplı
topping
üst olma
topping
malzeme (pizza)
topping
birinci sınıf
topping
(İnşaat) üst
topping
malzeme (pizza vb)
topping
sos
topping
(İnşaat) üst kaplama
topping
(Eczacılık) fitil
topping
mükemmel
topping
(İnşaat) tesviye betonu
topping
tepe
tops
(Bilgisayar) üst kenarlar
tops
tops
topless
sütyensiz
topless
üstsüz

Sami bir üstsüz barda çalıştı. - Sami worked at a topless bar.

Üstsüz bir feminist, Vatikan dışında tutuklandı - A topless feminist was arrested outside the Vatican.

topmost
en yüksek
topping
{i} üstlük
topping
{f} üst ol
topping
üstün
topping
en iyi kalite
tops
maksimum miktar
to the top
Yukarı
top down
Yukarıdan aşağı doğru, tüm detayları göz önüne alarak."a top-down analysis might begin by looking at macro-economic trends"; "top-down programming"
top floor
Üst kat

O iyi bir manzaranın tadını çıkarmak için üst katta bir oda kiraladı. - He rented a room on the top floor in order to enjoy a good view.

Hemşire hastayı hastanenin üst katına taşıdı. - The nurse moved the patient to the top floor of the hospital.

top gun
(Film) Top Gün, 1986 yılında başrollerini Tom Cruise ile Kelly McGillis in paylaştığı aksiyon ve duygu yüklü bir filmdir. Film donanma pilotu olan Pete Mitchell'ın Top Gün onur ödülünü almak için verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Top Gün 1986 yılının en çok hasılat yapan filmidir
top notch
tepe çentik
top up
Üstünü tamamamak
topping
üst olarak
top dog
galip
top dog
şef
top dog
patron
top dog
kazanan
top dog
{k} zirvedeki kimse
top end
(Argo) avustralya’nın kuzey ucu
top line
önemli
top line
seçkin
top line
ileri gelen
top off
son rötuşunu yapmak
top off
son vermek
top out
son taşını koymak
top out
inşaatın bitişini kutlamak
top secret
çok gizli

Bu çok gizli bir özel görevdir. - This is a top secret mission.

Tom çok gizli bir görevde. - Tom is on a top secret mission.

top secret
(Askeri) ÇOK GİZLİ: Bak "defence classıfıcatıon"
top soil
yüzey toprağı
top soil
yüzey zemini
top soil
yüzeysel zemin
top soil
(Çevre) toprak tabakası
top up
tazelemek
topless
{s} kadının göğsünü/memelerini örtmeyen (giysi)
topless
{s} üstsüz, göğsü/memeleri örtülü olmayan (kadın)
topless
{s} tepesiz
topmost
en üst
topping
malzeme

Favori pizza malzemen nedir? - What's your favorite pizza topping?

Bu ürün hem bir zemin cilası hem de bir tatlı kaplama malzemesidir. - This product is both a floor polish and a dessert topping.

topping
süper
topping
tepesini kesme
topping
çok sıhhatli
topping
yiyecek süs
topping
dili zinde
tops
en iyi
tops
{s} birinci sınıf
Türkisch - Türkisch
Homoseksüel erkek
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak: "Havası boşalmış bir futbol topu..."- A. Gündüz
Birçok spor oyunlarında kullanılan türlü büyüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış toparlak
şeylerin düzenli bir yığın durumuna getirilmiş bağı
Tamamen, bütünüyle
Birçok şeyin hepsi: "Sarf edilen gayretlerin topu, halkımıza turizmin önemini yararlarını belletmeğe yönelmiş görünüyor."- N. Cumalı
Kumaş, kâğıt gibi şeylerin belli miktardaki bağı, ferde
Bazı aletlerde bulunan toparlağımsı parça
Kumaş, kâğıt vb
Yuvarlak biçimde olan, toparlak: "Bunlardan sonra top sakallı, çocuk yüzlü Şaban'ın dizi en çok sevdiği yerdi."- H. E. Adıvar
Gülle veya şarapnel atan büyük, ateşli silah: "Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor / Barbaros belki donanmayla seferden geliyor."- Y. K. Beyatlı
Yuvarlak biçimde olan, toparlak
Pencere
Kumaş, kâğıt vb. şeylerin düzenli bir yığın durumuna getirilmiş bağı
Köpek ekmeği
Birçok şeyin hepsi
Gülle veya şarapnel atan büyük, ateşli silâh
(Osmanlı Dönemi) KÜRREC
meşin yuvarlak
top mermisi
Top ile atılan sivri uçlu, silindir biçiminde mermi
top sakal
Uzun ve gür sakalı alttan yusyuvarlak düzeltilip kesilmiş olan (kimse)
Englisch - Englisch
best
A garment worn to cover the torso
A top quark
A child’s spinning toy; a spinning top
The first half of an inning, during which the home team fields and the visiting team bats
A dominant partner in a BDSM relationship or roleplay
To excel, to beat
To kill, murder
A framework at the top of a ship's mast to which rigging is attached
To cut or remove the top (as of a tree)
(Can we clean up() this sense?) That part of an object furthest away in the opposite direction from that in which an unsupported object would fall

His kite got caught at the top of the tree.

To be the dominant partner in a BDSM relationship or roleplay
A gay man who likes take an active sexual role rather than a passive role (e.g. to penetrate in anal sex rather than be penetrated)
Rated first

She came top in her French exam.

A lid, cap or cover of a container
To be the partner who penetrates in anal sex
The part viewed, or intended to be viewed, nearest the edge of the visual field normally occupied by the uppermost visible objects

Headings appear at the tops of pages. Or, Further weather information can be found at the top of your television screen.

To cover on the top or with a top
be at the top of or constitute the top or highest point; "A star tops the Christmas Tree
provide with a top; "the towers were topped with conical roofs"
a garment (especially for women) that extends from the shoulders to the waist or hips; "he stared as she buttoned her top" covering for a hole (especially a hole in the top of a container); "he removed the top of the carton"; "he couldn't get the top off of the bottle"; "put the cover back on the kettle" a conical child's plaything tapering to a steel point on which it can be made to spin; "he got a bright red top and string for his birthday" platform surrounding the head of a lower mast the greatest possible intensity; "he screamed at the top of his lungs" the highest or uppermost side of anything; "put your books on top of the desk"; "only the top side of the box was painted" the upper part of anything; "the mower cuts off the tops of the grass"; "the title should be written at the top of the first page" the first half of an inning; while the visiting team is at bat; "a relief pitcher took over in the top of the fifth" finish up or conclude; "They topped off their dinner with a cognac"; "top the evening with champagne" cut the top off; "top trees and bushes" strike (the top part of a ball in golf, baseball, or pool) giving it a forward spin reach or ascend the top of; "The hikers topped the mountain just before noon" provide with a top; "the towers were topped with conical roofs" be at the top of or constitute the top or highest point; "A star tops the Christmas Tree
{n} the highest part, a pinnacle, surface, toy
{v} to excel, cover, crop, snuff, rise up, tip
The highest rank; the most honorable position; the utmost attainable place; as, to be at the top of one's class, or at the top of the school
The top width of the wetted cross section in the detailed output for the time step
If someone pays top dollar for something, they pay the highest possible price for it. People will always pay top dollar for something exclusive
the first half of an inning; while the visiting team is at bat; "a relief pitcher took over in the top of the fifth"
A stroke on the top of the ball
strike (the top part of a ball in golf, baseball, or pool) giving it a forward spin
platform surrounding the head of a lower mast
The value corresponding to an agent on which no objects were successful, (so it was of top difficulty), or for an object which succeeded on every agent (so it was of top ability) An estimate of this value requires information or assertions beyond the current data
To rise at one end, as a yard; usually with up
emphasis If you say that you feel on top of the world, you are emphasizing that you feel extremely happy and healthy. Two months before she gave birth to Jason she left work feeling on top of the world
If one thing is over the top of another, it is placed over it so that it is completely covering it. I have overcome this problem by placing a sheet of polythene over the top of the container
a canvas tent to house the audience at a circus performance; "he was afraid of a fire in the circus tent"; "they had the big top up in less than an hour"
To rise to the top of; to go over the top of
emphasis If you say that you clean, tidy, or examine something from top to bottom, you are emphasizing that you do it completely and thoroughly. She would clean the house from top to bottom
B Bands or Classes- Small groups dating back to 1727 in Herrnhut They were intended to foster spiritual growth within the congregation They met informally for prayer and intimate discussion of personal experience A member could apply to join any group to which he or she felt drawn But the leader had the right to decline the application Following the institution of the Choir system the members of each band were customarily drawn from the same Choir and the group was more commonly known as a class (This definition is taken from The Bethlehem Diary Volume I, 1742-1744 )
If something is topped with something, it has that thing as its highest part. The holiest of their chapels are topped with gilded roofs To serve, top the fish with the cooked leeks. + -topped -topped the glass-topped table
To strike the top of, as a wall, with the hind feet, in jumping, so as to gain new impetus; said of a horse
The highest point on a share price or other graph over a defined period
The high end of the mast
The top of a street, garden, bed, or table is the end of it that is farthest away from where you usually enter it or from where you are. a little shop at the top of the street He moved to the empty chair at the top of the table. = end, head Top is also an adjective. the hill near the top end of the garden. the top corridor of the main building
The part of a cut gem between the girdle, or circumference, and the table, or flat upper surface
a conical child's plaything tapering to a steel point on which it can be made to spin; "he got a bright red top and string for his birthday"
the top point of a mountain or hill; "the view from the peak was magnificent"; "they clambered to the summit of Monadnock"
When something gets on top of you, it makes you feel unhappy or depressed because it is very difficult or worrying, or because it involves more work than you can manage. Things have been getting on top of me lately
A planned leave from the university for a semester or a year after which you do not need to reapply for admission
the highest level or degree attainable; "his landscapes were deemed the acme of beauty"; "the artist's gifts are at their acme"; "at the height of her career"; "the peak of perfection"; "summer was at its peak"; " catapulted Einstein to the pinnacle of fame"; "the summit of his ambition"; "so many highest superlatives achieved by man"; "at the top of his profession"
situated at the top or highest position; "the top shelf"
finish up or conclude; "They topped off their dinner with a cognac"; "top the evening with champagne"
To arrange, as fruit, with the best on top
If someone is at the top of a table or league or is the top of the table or league, their performance is better than that of all the other people involved. The United States will be at the top of the medal table Labour was top of the poll with forty-six percent. bottom Top is also an adjective. I usually came top in English
The top of something is its highest point or part. I waited at the top of the stairs. the picture at the top of the page Bake the biscuits for 20-25 minutes, until the tops are lightly browned. bottom Top is also an adjective. the top corner of his newspaper. bottom
A child's toy, commonly in the form of a conoid or pear, made to spin on its point, usually by drawing off a string wound round its surface or stem, the motion being sometimes continued by means of a whip
That part of an object furthest away in the opposite direction from that in which an unsupported object would fall
You say that someone is on top when they have reached the most important position in an organization or business. How does he stay on top, 17 years after becoming foreign minister?
A framework at the top of a ships mast to which rigging is attached
To improve domestic animals, esp
A platform surrounding the head of the lower mast and projecting on all sudes
To top a list means to be mentioned or chosen more times than anyone or anything else. It was the first time a Japanese manufacturer had topped the list for imported vehicles
platform surrounding the head of a lower mast the greatest possible intensity; "he screamed at the top of his lungs"
To put a stiffening piece or back on (a saw blade)
the greatest possible intensity; "he screamed at the top of his lungs"
You can use on top or on top of to indicate that a particular problem exists in addition to a number of other problems. An extra 700 jobs are being cut on top of the 2,000 that were lost last year
Indicates the higher price one is willing to pay for a stock in an order; implies a not held order
The top thing or layer in a series of things or layers is the highest one. I can't reach the top shelf Our new flat was on the top floor bottom
The chief person; the most prominent one
To cut, break, or otherwise take off the top of (a steel ingot) to remove unsound metal
{f} surpass, excel; rise or reach the top, rise above; surmount; furnish with a top
Top 40
Relating to or playing popular music

I was listening to a Top 40 radio station.

Top 40
Popular music, usually the 40 most popular songs at a given time
top antiquark
The antiparticle of the top quark
top banana
The boss, the leader

Only the top banana can make a decision of that magnitude.

top banana
The principal comedian in a vaudeville or burlesque show

He was hilarious, and remained the top banana on the tour for years.

top bananas
plural form of top banana
top brass
A group of people who are the leaders or heads of an organization
top copy
the typescript of a document that has carbon copies underneath
top dead center
A position in the four-stroke combustion process wherein the piston is at the topmost point in its stroke. This can either be during the compression phase or the combustion phase
top dead center
The reference mark on a flywheel (and engine block) indicating the engine is in the top dead center position, when aligned
top deck
the upper deck of a double-decker bus
top dog
the boss, the leader (of the pack)
top dog
in a competition, the one expected to win
top dogs
plural form of top dog
top dollar
The maximum amount of money that an item, service, or worker is worth; a very high price

Consumers are willing to pay top dollar for distinctive, rare, traditional cheeses.

top dollars
plural form of top dollar
top drawer
Of the highest quality

Top drawer, I said.

top edge
To hit the ball with the top edge of the bat
top edge
The edge of a bat farthest from the ground
top edge
A deflection of a ball off of the top edge of a bat, into the air and potentially for a catch
top edged
Simple past tense and past participle of top edge
top edges
plural form of top edge
top edges
Third-person singular simple present indicative form of top edge
top edging
Present participle of top edge
top fruit
A fruit which grows on trees, contrasted with soft fruit
top fruits
plural form of top fruit
top gear
The highest gear that is available in a motor vehicle or car
top gun
A most highly rated gun shooter
top gun
Someone most highly rated
top guns
plural form of top gun
top hand
The batsman's hand that is further up the handle; used for control rather than power
top hands
plural form of top hand
top hat
A man's formal hat, with a tall cylindrical crown (often of silk)
top hats
plural form of top hat
top it off
To emphasize or underscore; to make something even better or worse

The boss fired Fred and, to top it all off, he asked security to escort him to the door.

top kill
a method of closing an oil well, by pumping in drilling fluid (synthetic mud) to shut off the flow of oil, and following with concrete (cement) to plug the hole
top line
Total sales or revenue
top line
a flag on the edge of a minefield
top notch
Very good; of the highest quality

The award may be given to anybody who consistently writes top notch content.

top of mind awareness
The percent of respondents who, without prompting, name a specific brand or product first when asked to list all the advertisements they recall seeing in a general product category over the past 30 days

Companies that are well known advertise heavily and have attention-getting ads that tend to receive the highest top of mind awareness scores in ad tracking studies.

top of mind awarenesses
plural form of top of mind awareness
top of the hour
The time at (or very close to) the start of the next hour of time

We'll have a news update at the top of the hour.

top of the line
The best, fanciest, or highest quality, especially among selections in a product line

When you buy a top-of-the-line refrigerator, you expect it to work for many years.

top of the morning
A generic greeting said to someone in the morning
top of the shop
ninety
top off
to fill completely; to fill or refill the final portion of something not empty

The waitress topped off my coffee every few minutes.

top oneself
To outdo oneself or do more than one's previous best
top oneself
To overdose
top oneself
To commit suicide
top order
the batsmen who bat in the first few positions
top priority
Item of highest importance
top priority
To be done before doing anything else
top priority
Of the highest level of importance
top priority
Relatively highest importance
top quark
A quark having a fractional electric charge of +2/3 and a mass about 178,000 MeV. Symbol: t
top quarks
plural form of top quark
top scorer
The person who scores more than any other in a specified situation
top secret
A level of security clearance needed to access such information
top secret
Pertaining to any especially sensitive closed-room activities

Steve Jobs set up a top secret team to design the Macintosh.

top secret
Information classified at the highest level of sensitivity by a government, based on an assessment that it would cause exceptionally grave damage to national security if disclosed

NSA's report on the Liberty incident was originally classified top secret.

top sheet
A bed sheet used between a bottom sheet and a blanket
top shelf
books, magazines, or movies that have adult content, or soft-core porn

Jim has a lot of top shelf magazines.

top shelf
best, or high quality
top tier
Top level, top rank, top standing
top tier
Belonging to the [[#Noun|top tier]]: elite, prestigious
top tier
Elite
top tiers
plural form of top tier
top totty
A very attractive woman or women, or (more recently) a man or men
top up
to fill something

I shall top up with petrol before the long trip.

top up
to extend the credit of something

I shall top up the mobile phone at the supermarket.

top-dimensional
Having the same dimension as the ambient topological space
top-down
of, or relating to a hierarchical system that progresses from a single, large basic unit to multiple, smaller subunits
top-drawer
Alternative spelling of top drawer
top-dress
To cover a surface with loose material; especially to cover newly-sown seeds with a light dressing of soil or fertilizer
top-fermenting
Pertaining to any of numerous edible yeasts that produce, e.g., ale, and whose respective fermenting actions appear to be at the top surface of the wort
top-flight
In the highest division
top-flight
Of the highest rank, or peak of excellence
top-gun
Attributive form of top gun

top-gun shooter.

top-heavy
having a high centre of gravity, and liable to topple
top-heavy
having an excessive number of administrators or managers
top-level
Best
top-level
Highest
top-level
Primary; a web page that directly accessible by typing its name, not followed by any additional information
top-level domain
The last component of a domain name, such as .com, .edu, .gov, .net, .org, .mil or any of the newer generic top-level domains, or any of the ccTLDs. Abbreviated TLD
top-level domains
plural form of top-level domain
top-notch
Of the highest quality; excellent, first-rate
top-of-mind awareness
Alternative spelling of top of mind awareness
top-of-mind awarenesses
plural form of top-of-mind awareness (alternative spelling of top of mind awarenesses)
top-post
An act of top-posting
top-post
A top-posted message
top-post
To post (a reply to a message) above the quoted original message (generally regarded as poor netiquette)
top-post
To make a top-post
top-spinner
a type of ball, bowled by a leg spin bowler, that spins forward and, when bouncing off the pitch, bounces higher than expected and slows down
top-tier
Alternative spelling of top tier
top of the line
Top notch, being or belonging to the highest or most expensive class

A top-of-the-line notebook.

top oneself
(deyim) 1. (UK, slang) To commit suicide.2. (UK, slang) To overdose.3. (US, idiomatic) To outdo oneself or do more than one's previous best
top up
Make up to the full quantity, capacity, or amount
top-down
(Finans) An investment strategy which first finds the best sectors or industries to invest in, and then searches for the best companies within those sectors or industries. This investing strategy begins with a look at the overall economic picture and then narrows it down to sectors, industries and companies that are expected to perform well. Analysis of the fundamentals of a given security is the final step
top-score
(Spor) The greatest score
topless
a convertible car having the top retracted or otherwise open
topless
Featuring women that are naked from the waist up, often strippers or dancers

In the spotlight so clear.

topless
lacking a top
topmost
at or nearest to the top; uppermost; being the very highest
topping
Any food item added on top of another, such as sprinkles on ice cream or pepperoni on pizza
topping
Present participle of top
topping
wonderful
tops
plural form of top
tops
The uppermost field of a dartboard; the double-20 field

Scoring 38 more points leaves him with tops for the win.

tops
At the very most; maximum

Your essay should be two pages, tops.

tops
Third-person singular simple present indicative form of top
the top
{n} upward
topless
{a} having no top, broken off or down
topmost
{a} uppermost, highest, chiefest, first
topping
{a} noble, fine, gallant, haughty
top down
Of or relating to a hierarchical structure or process that progresses from a large, basic unit to smaller, detailed subunits: "a top-down description of the department's function"
top down
of an approach to a problem that begins at the highest conceptual level and works down to the details; "a top-down analysis might begin by looking at macro-economic trends"; "top-down programming"
top down
Commanded by or originating from ones having the highest rank
top hat
(Giyim) A man's formal hat with a high cylindrical crown
top off
Tamamlamak, son düzenlemelerini yapmak
top up
An additional or extra amount or portion that restores something to a former level
Top Secret
ts
top dog
(Slang) boss, leader
top dog
If a person or organization is top dog, they are the most successful or powerful one in a particular group. Reynolds has never concealed his ambition to be the top dog. the person who has the most power in a group, especially after a struggle
top dog
a person who is in charge; "the head of the whole operation"
top down
A process for designing a program in which the high-level design of the program is created first; the design is then fleshed out in detail
top down
An investment approach that first seeks to define major economic and industry trends, and then proceeds to identify specific companies that are likely to benefit from those trends (See also "bottom-up ")
top down
The approach to a project whereby it is planned and estimated in increasing levels of detail one level at a time
top down
An investment method that first defines major economic and industry trends, and then identifies specific companies that are likely to benefit from those trends (see also Bottom-Up)
top down
td
top end
usually refers to the top third of the Northern Territory Sometimes this term is used in reference to the tropical regions of the Kimberley and Queensland (the Gulf and Cape York)
top end
the upper echelon of players "The players in maybe the top 10 percent Each team has one or two 'top end' players " Modano is a top end player Top end also can refer to the best players in a particular skill
top end
A vehicle's final acceleration rate, or the amount rpm's available from a motor depending on type of motor and gearing
top end
the amount of power an engine has at top speed
top end
The highest part of the audible audio frequency spectrum
top gun
One who performs at the pinnacle of professional ability; one who is the best at what one does
top hat
a man's hat with a tall crown; usually covered with beaver or silk
top hat
A top hat is a man's tall hat with a narrow brim. Top hats are now worn only on special occasions, for example at some weddings. A man's hat having a narrow brim and a tall cylindrical crown, usually made of silk. Also called high hat
top hat
type of formal hat with a tall round top and an upturned brim
top line
This term refers to the line from the back of the withers to the end of the Croup
top line
1 Gross revenues to a firm
top line
THe line of the offense furthest from the goal usually referred to as near as the 4 meter mark
top line
The line from the back of the withers to the end of the croup
top line
The top line on a business' income statement shows its sales, otherwise known as revenues
top line
Total revenues The term derives from the fact that this information appears at the top of an income statement
top model
elite model, supermodel
top off
If you top off an event or period with a particular thing, you end it in an especially satisfactory, dramatic, or annoying way by doing that thing. He topped off his career with an Olympic gold medal To top it all off one of the catering staff managed to slice their finger cutting cheese. = round off
top off
finish up or conclude; "They topped off their dinner with a cognac"; "top the evening with champagne"
top off
fill to the point of almost overflowing; "She topped off the cup"
top off
fill to the point of almost overflowing; "She topped off the cup
top out
course
Türkisch - Englisch
ball

Tom crushed the sheet of paper up into a ball and threw it across the room. - Tom kağıdı bir top gibi kırıştırdı ve odanın içinde fırlattı.

He tossed the ball towards the wall. - Topu duvara doğru çekti.

queen
(Askeri) artillary
(Askeri) field gun
pommel
(Askeri) artillery
tuft
(Avcılık) cylinder
gay
charge

He was in charge of the fundraising efforts. - O, bağış toplama çabalarından sorumluydu.

(Askeri) field piece
bolt, roll (of cloth)
pouf [sl.]
roll

The ball rolled on the ground towards me. - Top yerde bana doğru yuvarlandı.

The ball rolled across the road. - Top, yolun karşısına yuvarlandı.

globe
pouffe [sl.]
ball; cannon; (kâğıt) roll; (kumaş) bolt; knob, ball; gay
poof [sl.]
queen [sl.]
faggot [sl.]
pellet
fagot [sl.]
cannon

Never use a cannon to kill a fly. - Asla bir sineği öldürmek için bir top kullanma.

The roar of their own cannons was extremely loud. - Kendi toplarının gürlemesi son derece gürültülüydü.

gun

The guns thundered away all night. - Toplar bütün gece gümbürdedi.

I've been hearing gunfire in the distance. - Ben uzaktan top ateşi duyuyorum.

fairy [sl.]
pill
scoop
cannon; artillery piece
(bowling vb.) bowl
round; rounded
bun

She wears her hair in a bun. - O, saçını topuz yapar.

Mary did her hair in a bun. - Mary saçını topuz yaptı.

ream (of paper)
ball-shaped object
knob

Tom twisted the knob and opened the door. - Tom topuzu çevirdi ve kapıyı açtı.

Tom turned the knob and pushed the door open. - Tom topuzu çevirdi ve açmak için kapıyı itti.

(kumaş vb.) bolt
{i} fairy
{i} faggot
cannonball

The first human cannonball was a 14-year-old girl called Zazel. - İlk insan top güllesi Zazel adlı 14 yaşında bir kızdı.

{i} pouffe
poof
{i} pouf
{i} fagot
top oyunu
ball

Football originally meant a game played with a ball on foot - unlike a game played on horseback, such as polo. - Polo gibi at sırtında oynanılan bir oyunun aksine futbol aslında ayakla oynanılan bir top oyunu demekti.

We'll likely go to the ball game tomorrow. - Yarın muhtemelen top oyununa gideceğiz.

top mermisi
ball
top (kağıt)
roll
top atan oyuncu
bowler

You're a very good bowler. - Sen çok iyi bir top atan oyuncusun.

Tom is a very good bowler. - Tom çok iyi bir top atan oyuncudur.

top ateşi
gun fire
top atmak
go bust
top atmak
crash
top atışı ile selâmlama
salvo
top ağzı tapası
tampion
top bindirmek
(Askeri) couple
top defteri
(Askeri) artillery gun book
top güllesi
ball
top hakimiyeti
(Spor) ballhandling
top hakimiyeti
(Spor) ball handling
top hakimiyeti
(Spor) ball-handling
top hizmeti
(Askeri) service of the piece
top kesme
(Spor) rejection
top mevzii
(Askeri) gun emplacement
top namlusu
(Askeri) barrel
top numara eri
(Askeri) cannoneer
top oynamak
play football
top sakal
goatee

Tom stroked his goatee and nodded. - Tom top sakalını okşadı ve başını salladı.

top sarmak
(Teknik,Tekstil) wind up
top sesi
report
top tarafı
(Spor) ball side
top taşıma (steps)
(Spor) traveling
top top olmak (ter)
pearl
top çalma
(Spor) steal
top çalma
(Spor) picpocket
top çözmek
batch off
top örtüsü
(Askeri) gun cover
top top
in lumps
top top
in masses
top top
lumpy
top top
1. very round. 2. many bolts of (cloth). 3. many reams of (paper)
top top
flocculent
top top
knobbly
top top yapmak
sinter
toplar
artillery
tops
tops
top gibi
round
top gibi
ball shaped
inci gibi top top olmak
pearl
top gibi
like a ball

The earth is like a ball with a big magnet in it. - Dünya, içinde büyük bir mıknatısı olan bir top gibidir.

The Earth is like a ball with a large magnet inside. - Dünya, içindeki büyük bir mıknatısla bir top gibidir.

top gibi
conglobate
top gibi
rotund
top mermisi
shell
top mermisi
cannon ball
top mermisi
{i} shot
top sakal
full, round beard
top
Favoriten