başlık

listen to the pronunciation of başlık
Türkisch - Englisch
title

When I was growing up, fewer than 300,000 girls played high school sports. Today, because of Title IX, more than 3 million girls are on the field. - Ben büyürken, 300.000'den daha az sayıda kız lise sporlarını oynadı. Bugün, Başlık 9'dan dolayı, üç milyon kızdan daha fazlası sahada.

Yes, this title is to be quoted. - Evet, bu başlık alıntı yapılacak.

heading
cap

I bought a cap for Tom and I'll buy a pair of gloves for Mary. - Tom için bir başlık satın aldım ve Mary için bir çift eldiven satın alacağım.

Fewer graphics and more captions would make the description clearer. - Daha az grafikler ve daha fazla başlık açıklamayı daha net yapabilir.

headline

Tom usually only reads the headlines. - Tom genellikle sadece başlıkları okur.

Tom only glanced at the headlines. - Tom sadece başlıklara baktı.

helmet
hood

Everyone in the village called her Little Green Riding Hood. - Köydeki herkes ona Yeşil Başlıklı Kız diyordu.

The wolf ate Little Red Riding Hood. The hunter shot the wolf. - Kurt kırmızı başlıklı kızı yedi. Avcı kurtu vurdu.

headrest
caption; lemma; chapiter
prov. hub (of a wheel)
prelims
head harness, headgear
bride-price
heading, head; letterhead, letter heading; headline; caption; title (of a piece of writing)
bonnet
head dress
(Hukuk) title, heading
casque
headpiece; title
headgear, (a) covering for the head; headdress
headgear
cap nut
headgear, cap, helmet, bonnet, hood; capital; title, headline, heading, caption; bride's price, money paid by the bridegroom to the bride's family
arch. capital (of a column)
caption , heading , title
{i} caption

Fewer graphics and more captions would make the description clearer. - Daha az grafikler ve daha fazla başlık açıklamayı daha net yapabilir.

(Askeri) title block
rail
follower
bolster
head

Everyone was delighted by this morning's headlines. - Herkes bu sabahki haber başlıklarından memnundu.

Have you seen the headlines? - Haber başlıklarını gördün mü?

(Bilgisayar) topics

We talked about various topics. - Biz değişik başlıklarda konuştuk.

(Bilgisayar) courtesy title
(Mimarlık) capital
boss
nozzle
flange
topic

We talked about various topics. - Biz değişik başlıklarda konuştuk.

It's not a suitable topic for discussion. - Tartışma için uygun bir başlık değil.

top
bride's price
(Matematik) chord
nut
chapiter
headpiece
headdress
miner's helmet
header
mobcap
dower
mutch
coif
coiffure
{i} lemma
balaclava
başlık şeklinde olan
hooded
başlık atmak
to take title
başlık parası
sum paid to the bride side for marriage.bride price.bonnet money
başlık atmak/koymak
to give (a piece of writing) a title, headline, or heading
başlık basma makinesi
titler
başlık basmak
letter
başlık etiketi
header label
başlık giydirmek
bonnet
başlık kartı
header card, heading card
başlık koymak
headline
başlık kıvrımı
volute
başlık pimi
king pin
başlık somunu
cap nut
başlık vidası
cap screw
başlık yazmak
caption
başlıklar
titles
dizi başlık
running head
ara başlık
headlines
başlıklar
tittles
kitaplarda bölüm, başlık
section in the book, the title
alt başlık
subhead

It is necessary to use subheadings. - Alt başlıklar kullanmak gereklidir.

alt başlık
subheading

It is necessary to use subheadings. - Alt başlıklar kullanmak gereklidir.

başlıklar
headings
birinci alt başlık
(Bilgisayar) first subtitle
birleştirilmiş başlık ve görüntü görüş sistemi (Kara Kuvvetleri)
(Askeri) integrated helmet and display sight system (Army)
demir başlık
capping, iron hat
file başlık
caul
geçerli başlık
(Bilgisayar) current title
hangi başlık için
(Bilgisayar) for which heading
ikinci başlık
subtitle
kimyasal başlık
(Askeri) chemical horn
koruyucu başlık
hard hat
koruyucu başlık
protecting cap
kürk başlık
bearskin
kürk başlık
busby
kırmızı başlık
(gazete) rubric
letter başlık
(Bilgisayar) letter banner
merdiven başlık kirişi
apron piece
nükleer başlık
nuclear warhead
oluklu başlık
grooving head
pratik başlık
(Çevre) quick doff hood
sihirli başlık
wishing cap
sonraki başlık
(Bilgisayar) next header
sonraki başlık
(Bilgisayar) next heading
tablo alt başlık
(Bilgisayar) table subtle
verilen başlık
(Bilgisayar) issued title
yün başlık
balaclava
yün başlık
Balaclava helmet
zırhlı başlık
(Askeri) casque
çelik başlık
crash helmet
örnek başlık
(Bilgisayar) sample title
Türkisch - Türkisch
Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacıile baş taraflarına takılan parça
Bir sütunun, bir direğin tepeliği
Hayvan koşumunun başa geçirilen bölümü
Bazı bölgelerde, evlenirken, damadın kaynatasına ödemesi görenek olan para
Tekerlek parmaklarının çakılı olduğu kısım, top
Tablaların veya iş parçalarının düzgün kalmasını sağlamak amacı ile baş taraflarına takılan parça
Kâğıt veya zarf üstüne basılmış ad ve adres, antet
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külâh, serpuş
Bir yazının, bir kitabın bölümlerinin başına konulan ve konuyu kısaca tanıtan ibare, serlevha
Hayvanın başına takılan ip
Bir sütunun, bir direğin tepeliği: "Önünden yüzlerce defa geçmiş olduğumuz bin yıllık çeşme, bir sütun başlığı birden gözümüzde şahsiyet ve değer kazanırdı."- S. Ayverdi
Genellikle başı korumak için giyilen nesne, takke, külah, serpuş: "İyi ki güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş tanımışlardı."- N. Cumalı
dolambaç
antet
sername
kapüşon
gugula
serlevha
kapşon
serpuş
ara başlık
Esas bölümün alt başlıklarını anlatmak için kullanılır
forma başlık
Dalgıçların eskiden kullandığı yuvarlak metal başlık
çelik başlık
Hafif piyade silâhlarının, havan ve top mermi parçalarının etkilerine karşı başı korumak için giyilen özel başlık
başlık
Favoriten