birinci sınıf

listen to the pronunciation of birinci sınıf
Türkisch - Englisch
topping
first grade
top-drawer
first-rate
(Konuşma Dili) blue chip
(deyim) the first water
slap-up
hunky-dory
(deyim,Kanun) a1
(deyim) a-1
high-class
world class
excellent
top-notch
first-class
high grade
of the first water
world-class
(Turizm) business class
a) first-class b) first-rate, excellent c) (okulda) first grade
first class

I'm sorry we couldn't get you a seat on first class. - Üzgünüm, sana birinci sınıfta bir yer alamadık.

Tom traveled first class. - Tom birinci sınıf seyahat etti.

pucka
first rate
classic
{s} commanding
banner class
first chop
{s} pukka
{s} tiptop
{s} tops
{s} topflight
gilt
firstclass
hunkydory
firstrate
{s} best
hunky dory
in style
slap up
{s} jammy
{s} super
ace
wire woven
birinci sınıf hisse senedi
(Konuşma Dili) blue chip
birinci sınıf öğrencisi
(Eğitim) freshmen
birinci sınıf astsubay
(Askeri) chief warrant officer
birinci sınıf astsubay
(Askeri) army mine planter service
birinci sınıf aşçı
cordon blue
birinci sınıf banka
first class bank
birinci sınıf borçlu
(Ticaret) prime borrower
birinci sınıf değerli evrak
(Ticaret) fine paper
birinci sınıf er
(Askeri) private first class
birinci sınıf harbiyeli
(Askeri) freshman cadet
birinci sınıf havaalanı
(Askeri) first-class airport
birinci sınıf hizmet
first-class service
birinci sınıf insan
the salt of the earth
birinci sınıf posta
first class mail
birinci sınıf tatiller
(Turizm) a la carte
birinci sınıf usta
(İnşaat) first class skilled worker
birinci sınıf öğrencisi
frosh
birinci sınıf öğrencisi
first-year student
birinci sınıf öğrencisi
freshman in college
birinci sınıf şey
crack
birinci sınıf şey
topper
üniversitede birinci sınıf öğrencisi
fresher, freshman
birinci sınıf
Favoriten