shell

listen to the pronunciation of shell
Englisch - Türkisch
kabuk

Kabuklu deniz hayvanlarını sevmiyorum. - I don't like shellfish.

Favori kabuklu deniz hayvanın nedir? - What's your favorite kind of shellfish?

(isim) dış kaplama (gemi, uçak), kabuk, kabuk (midye vb.), deniz kabuğu, kaplumbağa kabuğu, yumurta kabuğu, yapı iskeleti, kovan, dış görünüş, yarış kayığı, bomba, top mermisi, fişek, havai fişek roketi, sıvası yapılmamış bina
dış kapı
kapçık
ayıklamak
gülle yağdırmak
kabuğunu çıkarmak
topçu mermisi atmak
yarış sandalı
kik
kabuğunu soymak
deniz hayvanı kabuğu
deniz kabuğu

Para için Çince karakter, bir deniz kabuğunun stilize çizimidir. - The Chinese character for money is a stylized drawing of a cowry shell.

O bir deniz kabuğunda denizi dinliyordu. - She was listening to the sea in a sea shell.

topçu mermisi
bina iskeleti
{f} kabuğunu çıkart
topa tutmak
{i} dış görünüş
(kürekli) yarış teknesi
içi yok olmuş bir şeyin dışı: "İ saw only the burned shells of buildings. - Ancak yanık binaların dış duvarlarını gördüm."
mermi

Sami mermi kovanlarını topladı. - Sami collected the shell casings.

Sami kullanılmış mermi kovanlarını aldı. - Sami picked up the used shell casings.

(sert) kabuk; kavkı: "sea shell: deniz kabuğu."
(fişeğe ait) kovan
{i} kovan

Kovan mühimmat deposuna düştü ve bir dizi patlama yarattı. - The shell fell into the ammunition depot, which provoked a series of explosions.

Sami kullanılmış mermi kovanlarını aldı. - Sami picked up the used shell casings.

{i} kaplumbağa kabuğu
shell game aldatıcı üç kabuk oyunu
{i} sıvası yapılmamış bina
(Nükleer Bilimler) kabuk,kovan (ısıl işlem)
{i} kabuk (midye vb.)
{i} yarış kayığı
{i} dış kaplama gemi
{i} yapı iskeleti
{i} top mermisi
ince uzun yarış sandall
shell ice altından su çekilmi
kabuğunu

Para için Çince karakter, bir deniz kabuğunun stilize çizimidir. - The Chinese character for money is a stylized drawing of a cowry shell.

Tom karidesin kabuğunu soydu. - Tom shelled the shrimp.

(sert) kabuk; kavkı: sea shell deniz kabuğu. walnut shell ceviz kabuğu. egg shell yumurta kabuğu. tortoise shell kaplumbağa kabuğu
{f} -i top ateşine tutmak
{f} (kurumuş mısır tanelerini) koçanından ayırmak
(Tıp) Herhangi bir oluşumun etrafını saran sert tabaka, sert kabuk
shell hole merminin patlama sonucu toprakta açtığı çukur
kabuk,v.kabuğunu çıkart: n.kabuk
{i} 1. (sert) kabuk; kavkı: sea shell deniz kabuğu. walnut shell ceviz kabuğu. egg shell yumurta kabuğu. tortoise shell kaplumbağa kabuğu
{f} bombalamak
üçkâğıtçılık
(Askeri) MERMİ: Som daneden (shot) farklı olarak içine infilak maddesi, kimyasal veya başka malzeme doldurulmuş mermi
{i} fişek
{i} bomba

Bombardıman bütün gün devam etti. - The shelling continued all day.

Birlik ordusu şehri bombaladı. - The Union army shelled the city.

(Askeri) (SPECIFY) MERMİ BELİRTMEK: Hangi tip mermi kullanılacağını belirtir bir istek ya da emir
{i} havai fişek roketi
{i} yumurta kabuğu

Bir yumurta kabuğu kolayca kırılır. - The shell of an egg is easily broken.

{i} uçak
{f} out k.dili. (para)
dış kaplama
(Askeri) mermi belirtmek
(Bilgisayar) shell
soymak
kabuk (midye)
kavkı
shelled
kabuklu
shell axis
kabuk ekseni
shell balance
(Gıda) kabuk denkliği
shell base
(Aydınlatma) silindirsel dip
shell beans
(Gıda) barbunya fasulyesi
shell beans
(Gıda) barbunya
shell boiler
silindirik borulu kazan
shell button
(Tekstil) sedef düğme
shell cap
(Aydınlatma) silindirsel dip
shell case
kovan
shell casing
mermi kovanı
shell command
(Bilgisayar) kabuk komutu
shell commands
(Bilgisayar) kabuk komutları
shell company
(Ticaret) paravan şirket
shell concrete
kabuk betonu
shell copy hook
(Bilgisayar) kabuk kopyalama çengeli
shell cupola
kabuk kubbe
shell curvature
kabuk eğriliği
shell dome
kabuk kubbe
shell equation
kabuk denklemi
shell equation
kabuk eşitliği
shell expanding
(Madencilik) kabuk genişlemesi
shell molding
kabuk kalıplama
shell moment
kabuk momenti
shell out
toslamak
shell out
parayı bayılmak
shell out
uçlanmak
shell parakeet
(Hayvan Bilim, Zooloji) muhabbet kuşu
shell radius
kabuk yarı çapı
shell reamer
kabuk rayba
shell reamer
(Mekanik) kovan rayba
shell reamer
(Mekanik) takma rayba
shell roof
(İnşaat,Teknik) kabuk çatı
shell settings
(Bilgisayar) kabuk ayarları
shell shape
kabuk şekli
shell shocked
savaş bunalımı yaşayan
shell slope
kabuk meyili
shell theory
kabuk teorisi
shell thickness
kabuk kalınlığı
shell width
kabuk eni
shell bit
kaşık matkap
shell bossing
uskur şaftı
shell bossing
kuyruk şaftı
shell ibis
açık gagalı leylek
shell out
ödemek
shell out
öde
shell out
parayı sökülmek
shell star
kabuklu yıldız
shell and tube
(Mühendislik) Boru-Kovan türü işi değiştirici. İki akışkan arasında işi alış-verisi sağlamak üzere boruları ve bunların üzerine geçirilmiş kovanı kullanan aparat
shell bank
(Finans) Tabela bankası
shell beans
kabuk fasulye
shell bossing
uskur saftı, kuyruk saftı
shell element
(Mühendislik) Kabuk eleman
shell fabric
Mont, yağmurluk gibi giysiler için sık dokunmuş kumaş
shell fish
kabuk balık
shell forming creatures
kabuklu canlılar
shell ibis
açık-gagalı leylek
shell like
kabuk gibi
shell plating
kaplama kabuk
shell shock
savaş bunalımı
shell shocked
kabuk şok
shell suit
kabuk takım
shell veneer
(İmalat) Sedef kaplama
shell-jacket
shell-ceket
shell-less
Kabuksuz
shell beak
kavkı/kabuk çengeli
shell construction
kabuk inşaatı
shell copy hook
Kabuk Kopyalama Kancası
shell crater
(Askeri) MERMİ ÇUKURU: Bir merminin infilakı sonucu toprakta meydana gelen, huni şeklindeki oyuk. Buna (shell hole) da denir
shell crater
(Askeri) Mermi çukuru
shell destroying tracer
(Askeri) MERMİ PARALAYAN İZ MADDESİ: Bir hava savunma mermisinde, infilak maddesi ile iz unsuru arasına yerleştirilmiş tutuşturma maddesi. Bu maddenin vazifesi; mermi hedef noktasını geçtikten sonra, fakat henüz kasadaki birliklere zarar vermeyecek bir yükseklikte iken, infilak maddesinin, iz unsuru tarafından faaliyete geçirilmesine imkan vermektir
shell document
kabuk belge
shell effect
(Nükleer Bilimler) kabuk etkisi
shell egg
taze yumurta
shell extractor
(Askeri) TIRNAK: Bak. "extractor"
shell extractor
(Askeri) mermi çektirmesi
shell fragments
(Askeri) MERMİ PARÇALARI: Bir merminin patlayıp parçalanması üzerine, etrafa saçılan, keskin kenarlı parçalar. Mermi havada patladığı zaman, fazla parça hasıl edecek şekilde, oyuk yapılmış olan tahrip daneleri şarapnelin yerini alır
shell fragments
(Askeri) Şarapnel
shell fragments
(Askeri) mermi parçaları
shell game
aldatmacalı üç kabuk oyunu
shell hole
(Askeri) MERMİ ÇUKURU: Bak. "shell crater"
shell model
(Nükleer Bilimler) kabuk modeli
shell out
paraları sökülmek
shell out
(Fiili Deyim ) hesabı ödemek , paraları sökülmek
shell scrap datahandler
Kabuk Kalıntısı Veri İşleyicisi
shell shock
savaştan kaynaklanan ruhsal çöküntü
shell wave
(Askeri) mermi dalgası
shell wave
(Askeri) MERMİ DALGASI: Ses üstü hızla hareket eden merminin önünde havanın sıkışması sonucu meydana gelen uğultu veya dalgalanma. Bak. "ballistic wave" ve "bow wave"
shot shell
(Avcılık) av tüfeği fişeği
shotgun shell
(Askeri) AV FİŞEĞİ: Küçük ve atıldığı zaman dağılan madeni parçacıkları ihtiva eden fişek. Bu çeşit fişekler, atış eğitiminde, muhafızlık görevlerinde ve avcılıkta kullanılır
shotgun shell
(Askeri) av tüfeği fişeği
shotgun shell
(Avcılık) av fişeği
shotgun shell
(Askeri) bir çeşit bomba
core-shell
Çekirdek-kabuk
inner shell electron
ic kabuk elektronu
shelling
bombalama
shelling
bombardıman

Bombardıman bütün gün devam etti. - The shelling continued all day.

İngiliz bombardımanı saat yedide durdu. - The British shelling stopped at seven o'clock.

valence shell
(Nükleer Bilimler) değer tabakası
body shell
(Otomotiv) kaporta sacı
body shell
(Otomotiv) kaporta
carpet shell
kum midyesi
come out of one's shell
açılmak
custom shell
(Bilgisayar) özel kabuk
having a shell
kabuklu
horn shell
(Gıda) şeytan minaresi
inner shell electron
(Bilgisayar,Teknik) iç kabuk elektronu
integrity shell
(Bilgisayar,Teknik) bütünlük kabuğu
marine shell
(Hayvan Bilim, Zooloji) deniz salyangozu
outer shell
dış kabuk
outer shell electron
(Bilgisayar,Teknik) dış kabuk elektronu
screw shell
denizminaresi
shelled
ayıklanmak
shelling
ayıklama
shelling
soyarak
tortoise shell
kaplumbağa kabuğu
trumpet shell
(Hayvan Bilim, Zooloji) deniz salyangozu
without shell
kabuksuz
bearing shell
yatak kovanı
bomb shell
bomba mermisi
electron shell
elektron kabuğu
go into one's shell
kabuğuna çekilmek
hard-shell
sert kabuklu
hard-shell
uzlaşmaz
k shell
k kabuğu
l shell
l kabuğu
magnetic shell
manyetik yaprak
magnetic shell
mıknatıssal yaprak
non closed shell
açık kabuk
oyster shell
istiridye kabuğu
razor shell
ustura midyesi
retire into one's shell
kabuğuna çekilmek
sea shell
deniz kabuğu

O bir deniz kabuğunda denizi dinliyordu. - She was listening to the sea in a sea shell.

shelling
{i} topa tutma
shelling
ateş açma
shelling
{f} kabuk soy
shelling
{i} kabuk soyma
single shell
tek kabuk
steel shell
çelik zarf
tooth shell
diş kabuğu
tortoise shell
bağa
core-shell
çekirdek kabuk
half-shell
Yarı kabuk
hard shell
sert kabuklu
incendiary shell
yangın kabuk
mussel shell
midye kabuğu
outer-shell
dış tabaka
pie shell -
pasta kabuk -
razor shell
(Hayvan Bilim, Zooloji) Ustura midyesi, sülünez, sülüne
shelling
kabuk soyarak
shells
kavk
side shell plating
borda saç levhası
spherical shell
küresel kabuk
turtle shell
kaplumbağa kabuğu
walnut shell
ceviz kabuğu
withdraw into one's shell
Kendi kabuğuna çekilmek
shelling
(Askeri) Topçu ateşi
Englisch - Englisch
A diminutive of the female given name Michelle
An operating system software user interface, whose primary purpose is to launch other programs and control their interactions ; the user commands interpreter program

The name Bash is an acronym which stands for Bourne-again shell, itself a pun on the name of the Bourne shell, an earlier Unix shell designed by Stephen Bourne, and the common Christian concept of born again.

The outer frame or case of a block within which the sheaves revolve
Any slight hollow structure; a framework, or exterior structure, regarded as not complete or filled in, as the shell of a house
The watertight outer covering of the hull of a vessel, often made with planking or metal plating
The overlapping hard plates comprising the armor covering the armadillo's body
A light boat the frame of which is covered with thin wood, impermeable fabric, or water-proofed paper; a racing shell or dragon boat
An emaciated person

He's lost so much weight from illness; he's a shell of his former self.

An engraved copper roller used in print works
The calcareous or chitinous external covering of mollusks, crustaceans, and some other invertebrates

Genuine mother of pearl buttons are made from sea shells.

The accreted mineral formed around a hollow geode
A coarse or flimsy coffin; a thin interior coffin enclosed within a more substantial one
The covering, or outside part, of a nut

The black walnut and the hickory nut, both of the same Genus'' as the pecan, have much thicker and harder shells than the pecan.

The exoskeleton or wing covers of certain insects
A psychological barrier to social interaction

Even after months of therapy he's still in his shell.

A pod containing the seeds of certain plants, such as the legume Phaseolus vulgaris
The conjoined scutes that comprise the "shell" (carapace) of a tortoise or turtle
The casing of a self-contained single-unit artillery projectile
The hard calcareous covering of a bird egg
plural Husks of cacao seeds, a decoction of which is sometimes used as a substitute or adulterant for cocoa and its products such as chocolate
A garment, usually worn by women, such as a shirt, blouse, or top, with short sleeves or no sleeves, that often fastens in the rear
A hollow usually spherical or cylindrical projectile fired from a seige mortar or a smoothbore cannon. It contains an explosive substance designed to be ignited by a fuse or by percussion at the target site so that it will burst and scattered at high velocity its contents and fragments. Formerly called a bomb (q.v.)
A string instrument, as a lyre, whose acoustical chamber is formed like a shell

The first lyre may have been made by drawing strings over the underside of a tortoise shell.

The body of a drum; the often wooden, often cylindrical acoustic chamber, with or without rims added for tuning and for attaching the drum head
The cartridge of a breechloading firearm; a load; a bullet; a round
To disburse or give up money, to pay. (Often used with out)
To bombard, to fire projectiles at
To remove the outer covering or shell of something. See sheller
A set of atomic orbitals that have the same principal quantum number
{n} a hard covering, a superficial part
{v} to take out of or cast the shell
look for and collect shells by the seashore hit the pitches of hard and regularly; "He shelled the pitcher for eight runs in the first inning"
To separate the kernels of an ear of Indian corn, wheat, oats, etc
hit the pitches of hard and regularly; "He shelled the pitcher for eight runs in the first inning"
An instrument of music, as a lyre, the first lyre having been made, it is said, by drawing strings over a tortoise shell
hard outer covering or case of certain organisms such as arthropods and turtles
This is the text-based user interface of UNIX that users get when they open an xterm/dtterm or log in remotely with telnet, rlogin, etc Users originally could choose from the Korn shell (ksh), the Bourne shell (sh), or the C shell (csh) Enhanced versions of each now are available These shell interpreters can be used interactively (``the command line'') or as script processors Shell scripts are text files that begin with a line with like #! /bin/sh and are followed by lists of commands and programming constructs specific to the particular shell used The C shell is so named because its scripting language was designed to resemble the C programming language DOS veterans can relate: the default shell interpreter is called COMMAND COM, and ``scripts'' are called ``batch files ''
remove from its shell or outer covering; "shell the legumes"; "shell mussels"
as, to shell nuts or pease; to shell oysters
A common interface‹either command-based or graphical Typical Unix Shells are csh, ksh, and sh The Macintosh Shell is the Finder; the DOS Shell is COMMAND COM; and the Windows Shell is the Program Manager
To shell a place means to fire explosive shells at it. The rebels shelled the densely-populated suburbs near the port. + shelling shellings shell·ing Out on the streets, the shelling continued. Artillery projectile, cartridge case, or shotgun cartridge. It originated in the 15th century as a container for metal or stone shot, dispersed when the container burst after leaving the gun. Explosive shells, in use by the 16th century, were hollow cast-iron balls filled with gunpowder and lit by a fuse. Until the 18th century, such shells were used only in high-angle fire (including mortars). In the 19th century, shells were adopted for direct-fire artillery, notably in the form of shrapnel. Modern artillery shells consist of a casing (usually steel), a propelling charge, and a bursting charge; the propelling charge is ignited by a primer at the base of the shell and the bursting charge by a fuse in the nose. In rifle, pistol, and machine-gun ammunition, the word usually signifies the brass casing that contains the propulsive charge. In shotgun ammunition, the shell is the entire cartridge, including shot, powder, primer, and case
come out better in a competition, race, or conflict; "Agassi beat Becker in the tennis championship"; "We beat the competition"; "Harvard defeated Yale in the last football game"
A coarse kind of coffin; also, a thin interior coffin inclosed in a more substantial one
An instrument of music, as a lyre, -- the first lyre having been made, it is said, by drawing strings over a tortoise shell
The husks of cacao seeds, a decoction of which is often used as a substitute for chocolate, cocoa, etc
Is the command interpreter part of the UNIX operating system It is the part that the user sees The shell listens to your terminal and translates your requests into actions
the exterior covering of a bird's egg
{i} hard outer covering of certain organisms; hard outer covering; hollow tube containing explosives; reserved attitude which conceals one's inner self; software which provides a convenient user interface for the operating system (Computers)
fall out of the pod or husk; "The corn shelled
The shell of a building, boat, car, or other structure is the outside frame of it. the shells of burned buildings
A hollow projectile, of various shapes, adapted for a mortar or a cannon, and containing an explosive substance, ignited with a fuse or by percussion, by means of which the projectile is burst and its fragments scattered
The shell of a nut or egg is the hard covering which surrounds it. They cracked the nuts and removed their shells Shell is the substance that a shell is made of. beads made from ostrich egg shell
a very light narrow racing boat
If someone comes out of their shell, they become more friendly and interested in other people and less quiet, shy, and reserved. Her normally shy son had come out of his shell
A command interpreter which allows you text-mode access to the operating system
A Unix program that listens for commands you type and tries to execute them There are several Unix shells, including the Bourne shell, Korn shell, and C shell
The case which holds the powder, or charge of powder and shot, used with breechloading small arms
A software interface between the user and the computer's operating system The shell interprets commands entered by the user, and passes them on to the operating system DOS shells are COMMAND COM and DOS shell; some UNIX shells are the Bourne shell (sh), the C shell (csh), and the Korn shell (ksh)
An outer layer of a program that provides the user interface, or way of commanding the computer Shells are typically add-on programs created for command-driven operating systems, such as UNIX and DOS It provides a menu-driven or graphical icon-oriented interface to the system in order to make it easier to use
Name of the shell used by the make command to run the commands in the makefile The default shell specified in the makefile template is /bin/sh, which is the default system shell
The outermost layer of a program Shell is another term for user interface Operating systems and applications sometimes provide an alternative shell to make interaction with the program easier For example, if the application is usually command driven, the shell might be a menu-driven system that translates the user's selections into the appropriate commands (2) Sometimes called command shell, a shell is the command processor interface The command processor is the program that executes operating system commands The shell, therefore, is the part of the command processor that accepts commands After verifying that the commands are valid, the shell sends them to another part of the command processor to be executed UNIX systems offer a choice between several different shells, the most popular being the Cshell, the Bourne shell, and the Korn shell Each offers a somewhat different command language
Shells are hard objects found on beaches. They are usually pink, white, or brown and are the coverings which used to surround small sea creatures. I collect shells and interesting seaside items. sea shells
the hard largely calcareous covering of a mollusc ammunition consisting of a cylindrical metal casing containing an explosive charge and a projectile; fired from a large gun the housing or outer covering of something; "the clock has a walnut case"
A pod
A program which mediates between the user and the operating system, typically accepting commands and invoking the corresponding programs In the UNIX world, the term shell is conventionally applied to command-line driven interfaces with scripting capabilities, such as bash, csh and zsh; however, graphical shells exist, such as Windowmaker, KDE and GNOME
A torpedo
from the cob, ear, or husk
On a UNIX system, software that accepts and processes command lines from your terminal UNIX has multiple shells available (e g , C shell, Bourne shell), each with slightly different command formats and facilities
To throw shells or bombs upon or into; to bombard; as, to shell a town
a metal sheathing of uniform thickness (such as the shield attached to an artillery piece to protect the gunners)
shell game
A game of skill which requires the bettor to guess under which of three small cups (or shells) a pea-sized object has been placed after the party operating the game rapidly rearranges them, providing opportunity for sleight-of-hand trickery
shell game
Any confidence scheme, especially one involving the rapid movement of investment funds to a location beyond recovery
shell moulding
A method of casting metal used mainly for small pieces requiring relatively high accuracy
shell out
To pay money, to disburse ; especially, to pay a great deal of money

Do you think we should shell out for the extra options package?.

shell out
(computing, especially Unix) To use a program's "shell escape" function to execute an unrelated command or to invoke a subsidiary, interactive shell
shell script
A prewritten list of commands, and perhaps other control information, to be executed (interpreted) by a shell or other command interpreter
shell scripts
plural form of shell script
shell shock
A psychiatric condition characterized by fatigue caused by battle
shell suit
A lightweight tracksuit consisting of a matching zip-front jacket and matching elasticated trousers, each having an outer nylon shell, often bearing panels and flashes of different colours, and inner cotton lining; popular in the late 1980s and early 1990s both as sportswear and as general leisurewear
shell suits
plural form of shell suit
shell-less
Unprotected, vulnerable
shell-less
Lacking a shell
shell-like
The ear, particularly in set phrases

Can I have a quick word in your shell-like, when you've got a moment?.

shell-like
Having a similar shape to a seashell
shell-shock
Alternative spelling of shell shock
shell-shocked
Stunned or mentally unbalanced by prolonged stress such as experienced in combat or under fire (shell-fire); suffering from post-traumatic stress disorder

Glenn Kilbourne had returned from France early that fall, shell-shocked and gassed, and otherwise incapacitated for service in the army—a wreck of his former sterling self.

shell-shocked
Confused as a result of a traumatic experience

With inflationary pressures easing and economic concerns mounting, shell-shocked investors are seeking the protection of government securities.

shell-suit
Alternative spelling of shell suit
shell bank
(Finans) A shell bank is a financial term that describes a bank that does not have a physical presence in any country. In order to prevent money laundering Subtitle A of the USA PATRIOT Act specifically prohibits such banks, with the exception of shell banks that are affiliate (under the control) of a bank that has a physical presence in the U.S. or if the foreign shell bank is subject to supervision by a banking authority in the non-U.S. country regulating the affiliated depository institution, credit union, or foreign bank
shell veneer
A type of veneer used on the cabinetwork of longcase clocks, which was produced by cutting the smaller boughs of walnut and laburnum trees in thin slices across the grain
shell account
Internet account in which a computer is connected as a terminal of a large system which has Internet access
shell an egg
remove the shell of an egg, peel an egg
shell bean
unripe beans removed from the pod before cooking a bean plant grown primarily for its edible seed rather than its pod
shell bean
Any of various beans cultivated for their edible seeds rather than their pods
shell caliber
size of a shell
shell company
A shell company is a company that another company takes over in order to use its name to gain an advantage
shell corporation
a company that is incorporated but has no assets or operations
shell game
game of deception in which a small ball is hidden under one of three cup shaped objects which are then moved about while onlookers try and guess the ball's location, thimblerig; fraud
shell game
a swindling sleight-of-hand game; victim guesses which of three things a pellet is under
shell game
a dishonest method of doing something, in which you pretend to be doing one thing when you are really doing another
shell jacket
mess jacket: waist-length jacket tapering to a point at the back; worn by officers in the mess for formal dinners
shell out
pay, repay; separate completely
shell out
administer or bestow, as in small portions; "administer critical remarks to everyone present"; "dole out some money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to someone"
shell out
If you shell out for something, you spend a lot of money on it. You won't have to shell out a fortune for it an insurance premium which saves you from having to shell out for repairs = fork out
shell plating
the plates covering the frame of a steel ship and corresponding to the planking of a wooden ship
shell program
A shell program is a basic computer program that provides a framework within which the user can develop the program to suit their own needs
shell program
utility program which provides commands that serve as an interface between an operating system and a user (Computers)
shell shock
a mental disorder caused by stress of active warfare
shell shock
Shell shock is the confused or nervous mental condition of people who have been under fire in a war. The men were suffering from shell shock. a type of mental illness caused by the terrible experiences of fighting in a war or battle
shell shock
mental disturbance which comes from exposure to the terror of a battle-field
shell stitch
a crochet stitch make by shell stitching
shell structure
In building construction, a thin, curved plate structure shaped to transmit applied forces by compressive, tensile, and shear stresses that act in the plane of the surface. They are usually constructed of concrete reinforced with steel mesh (see shotcrete). Shell construction began in the 1920s; the shell emerged as a major long-span concrete structure after World War II. Thin parabolic shell vaults stiffened with ribs have been built with spans up to about 300 ft (90 m). More complex forms of concrete shells have been made, including hyperbolic paraboloids, or saddle shapes, and intersecting parabolic vaults less than 0.5 in. (1.25 cm) thick. Pioneering thin-shell designers include Felix Candela and Pier Luigi Nervi
shell suit
A shell suit is a casual suit which is made of thin nylon. someone in a shell suit from Stirchley. a light brightly-coloured piece of clothing consisting of trousers and a jacket that fit tightly at the wrists and at the bottom of the legs
shell-jacket
tight-fitting evening jacket worn on special occasions
shell-shocked
If someone is shell-shocked, they have a confused or nervous mental condition as a result of a shocking experience such as being in a war or an accident. a shell-shocked war veteran
shell-shocked
If you say that someone is shell-shocked, you mean that they are very shocked, usually because something bad has happened. We were shell-shocked when Chelsea took the lead. shell-shocked investors. = stunned
shotgun shell
a shell containing lead shot; used in shotguns
Shelly
A male given name transferred from the surname, mostly of persons born before 1930
Shelly
A surname, variant of Shelley
Shelly
A female given name used since 1930s, variant of Shelley
acorn-shell
One of the sessile cirripeds; a barnacle of the genus Balanus
carrier shell
A marine snail (species: Xenophoridae) which cements stones and shell fragments to its own shell
come out of one's shell
To become a naturist. To convert to naturism
come out of one's shell
To reveal one's true self
dead-in-shell
When the embryo in an egg develops part way but dies without hatching
ear shell
the abalone or its shell
ear-shell
Alternative spelling of ear shell
half shell
Either half of a clamshell especially when used to serve individual portions of spiced, minced, breaded, baked clams
half shell
Inexpensive; not overpriced
half shell
Any half of a roughly spherical-like object; any dome-shaped object
hard-shell
Having a rigid shell
hard-shell
Refusing to compromise; confirmed or deep-rooted
mask shell
Any spiral marine shell of the genus Persona, having a curiously twisted aperture
mason shell
carrier shell
pearl shell
The pearl oyster
razor shell
a bivalve mollusc, Ensis ensis, having a long, straight shell, that burrows in the sand
shelling
Present participle of shell
shelling
An artillery bombardment
shelling
The removal of the shell from a nut, pea etc
shelling
grain from which the husk has been removed
shelling
This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}
shelly
Resembling, or comprising, the shell of a mollusc
shelly
Composed of the shells of dead marine creatures
soft-shell turtle
Any turtle of the family Trionychidae, such turtles having a carapace that has no scutes and is leathery and pliable at the sides
soft-shell turtles
plural form of soft-shell turtle
tooth shell
Any of various molluscs, of the class Scaphopoda, that have curved, tapering shells and a spade-like foot
tortoise shell
The shell of a tortoise, sometimes inaccurately the shell of a turtle, or that material
tortoise-shell
Attributive form of tortoise shell, noun

A tortoise-shell ashtray.

tusk shell
any of the marine mollusks of the class Scaphopoda, which look similar to elephant tusks
valence shell
the outermost shell of electrons in an atom; these electrons take part in bonding with other atoms
shelly
{a} abounding with or consisting of shells
cone shell
(Hayvan Bilim, Zooloji) The cone snails or cone shells (family Conidae) are predatory marine snails found in coral reefs. The shells of cone snails are often brightly colored, and have interesting patterns, although in some species the color patterns may be partially or completely hidden under an opaque layer of periostracum
oyster shell veneer
A type of veneer used on the cabinetwork of longcase clocks, which was produced by cutting the smaller boughs of walnut and laburnum trees in thin slices across the grain
reaming shell
(Mühendislik) A cutting cylinder, fitted between the bit and the core barrel or casing, used to maintain the diameter of a borehole
Shelly
{i} male or female first name
Shelly
used since 1930s, variant of Shelley
Shelly
mostly of persons born before 1930
Shelly
whelky
shelled
past of shell
shelled
Having a shell
shelled
{s} bombarded with explosives; removed from a shell
shelling
{i} act of bombarding, act of barraging with explosives
shelling
the heavy fire of artillery to saturate an area rather than hit a specific target; "they laid down a barrage in front of the advancing troops"; "the shelling went on for hours without pausing"
shelling
Groats; hulled oats
shelling
the firing of shells from large guns shelling of
shells
third person singular of shell
shells
plural of shell
shells
Where the electrons generally stay There are 4 types of electron shells: s, p, d and f shells
shells
The principle energy levels of electrons in atoms
shelly
Abounding with shells; consisting of shells, or of a shell
Türkisch - Englisch
(Bilgisayar) shell
shell
Favoriten